SAM 1450
19 mrt.

Het kan wél: trage weg aan Olmenstraat in Pelt na zes jaar weer open

We gaan even terug in de tijd, naar 2017. In Neerpelt loopt er een trage weg, een fijne onverharde verbinding tussen twee wandelgebieden. Het perceel waarop de trage weg loopt komt in die periode in andere handen. De nieuwe eigenaar sluit de weg meteen af. Jan Daniels van Trage Wegen Neerpelt wil dit rechtzetten. Maar met de tegenkanting van de eigenaar in het achterhoofd wacht hij op het aankomende Gemeentewegendecreet om een verzoek tot heropening in te dienen bij de gemeente.

Twee jaar later is het zover: in september 2019 treedt het gemeentewegendecreet in werking. Jan Daniels neemt even te tijd om zich in te lezen, en dient in februari 2020 dient hij het verzoek tot heropening in bij het college van burgemeester en schepenen. En hiermee gebeurt meteen... niets.

De afgesloten weg zoals deze erbij lag in 2021 (met dank aan www.internetgazet.be)

Dertien (!) maanden later, en op het eerste zicht volledig op eigen houtje, lanceert de gemeenteraad een voorstel tot de opheffing en verplaatsing van de trage weg. Hiervoor zou deels gebruik worden gemaakt van een andere trage weg op hetzelfde perceel. Deze tweede trage weg werd in het verzoek niet benoemd, noch was er zekerheid over de dertigjarige publieke erfdienstbaarheid. "De nieuwe weg voorgesteld door de gemeente liep grotendeels door het perceel", vertelt Jan. "Hij was daarnaast ook korter en veel minder aantrekkelijk dan de 'oude' weg. De wandelaar had veel meer het gevoel over privéterrein te lopen."

Naderhand bleek dat de eigenaar de verlegging van de 'oude' weg had voorgesteld. Immers had die intussen een mooie houtkant aangelegd op de oude wegbedding. Eind juni nam de gemeenteraad de definitieve beslissing tot de verlegging en gedeeltelijke opheffing van de trage weg, ondanks vijf bezwaarschriften.

Hans Proost (Groen) protesteerde tegen die gang van zaken. "Evident dat een weg in onbruik geraakt als hij niet meer toegankelijk is," vertelde hij aan de Internetgazet. "Bovendien werd die weg druk gebruikt door wandelaars. En hoe is het mogelijk dat het college een landmeter aanstelt om een particulier belang - dat van de eigenaar - te dienen? Het algemeen belang is hier helemaal niet mee gediend. Het was goedkoper geweest het afgesloten deel gewoon weer te openen. Als iemand beroep aantekent tegen voorliggend besluit zal de gemeente zo goed als zeker in het ongelijk worden gesteld en is de kans dat deze beslissing vernietigd wordt zo goed als 100 procent." Groen was de enige fractie die tegenstemde.

Lees hier de gemeenteraadsbeslissing van 30 juni 2021 waarbij de bewuste weg zou verplaatst worden.

De houtkant, die de oude wegbedding van de trage weg markeert.

Aldus geschiedde, want in december 2021 werd het besluit door minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) vernietigd. In het bijzonder werden artikels 3 en 4 van het gemeentewegendecreet volgens Peeters niet in ogenschouw genomen. Deze staan ervoor in dat gemeenten een integraal beleid moeten voeren voor een veilig wegennet en het behoud van trage wegen, en dat wijzigingen in het wegennet het algemeen belang moeten dienen, met aandacht voor verkeersveiligheid en toekomstige behoeften.

Hiermee deed de gemeente natuurlijk meteen... niets. Tot grote ergernis van Jan, die na talloze vruchteloze aanmaningen klacht indiende bij het Agentschap Binnenlands bestuur, in combinatie met een nieuw 'last tot herstel'-verzoek. Het college van burgemeester en schepenen beantwoordde dit verzoek met een volmondige nee, omdat volgens hen de eigenaar van de trage weg zich met alle middelen zou verzetten tegen een eventuele heropening van de 'oude' trage weg.

Lees hier het ministerieel besluit van 23 december 2021 waarmee minister Peeters het besluit vernietigde

"Vrederechters"

"Dan kan je als burger stoppen maar ik besliste in augustus 2022 om de gemeente te dagvaarden", licht Jan toe. "Dat is een beslissing die me niet alleen veel tijd heeft gekost maar ook behoorlijk wat geld. Maar eind goed al goed, want de vrederechter heeft in oktober 2022 een plaatsbezoek gebracht. Daar in het veld werd een verzoening bereikt. De eigenaar zou de weg terug openstellen als hij 5 meter werd verplaatst om de houtkant te sparen. De gemeente sprak af om poortjes te plaatsen tegen autoverkeer."

Dat plaatsbezoek en de hele overkoepelende rechtszaak, werden ook op de voet gevolgd door een cameraploeg van VTM voor het programma Vrederechters. De eerste aflevering van het tweede seizoen is aan dit voorval gewijd. De verzoening werd op 26 mei 2023 officieel in een vonnis vastgelegd. Het openen van de trage weg heeft wel nog even geduurd. In november was hij dan toch eindelijk weer open voor iedereen, zoals hij tot 2017 altijd al geweest is. En volgens Jan wordt hij, net als vroeger, weer goed gebruikt.

Lees hier het vonnis van 26 mei 2023 van de Vrederechter in Pelt

De trage weg in al zijn glorie hersteld, compleet met poortje tegen gemotoriseerd vervoer.