In de kijker

Ook dit jaar organiseren we in heel Vlaanderen een gloednieuwe editie van Dag van de Trage weg. Dit jaar valt die op 19 en 20 oktober, exact één week nadat we de nieuwe lokale besturen hebben verkozen. Zij zijn dat wekend druk bezig met het uitwerken van de verkiezingsprogramma's en -beloftes, en dat maakt jouw activiteit dan ook hét geknipte moment om trage wegen nog eens op hun radar te zetten. Om jou daarbij te helpen maakten we een inspiratiebrochure. Met een checklist en voorbeelden van acties die je gemeente kan ondernemen om het netwerk van trage wegen te verbeteren.

Hier vind je de inspiratiebrochure En klik hier voor ons rechtenvrij fotomateriaal!

Trage wegen?

Trage wegen zijn paden die bedoeld zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers.

Je vindt ze overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad. Verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen. Of een weg traag is, hangt dus uitsluitend af van de gebruikers.

Ons land ligt bezaaid met trage wegen. Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen.

De afgelopen jaren gingen heel wat trage wegen verloren. Ze verdwenen onder nieuwe verkavelingen en industrieterreinen, ze werden afgesloten door eigenaars of gingen verloren door een gebrek aan onderhoud.

En daar wil Trage Wegen iets aan doen. We inventariseren en ondersteunen gemeenten en steden bij de opmaak van beleidsplannen, we ontwikkelen thematische projecten en helpen burgers die zich engageren voor trage wegen in hun buurt.

Lees meer over onze projecten

Het laatste nieuws over trage wegen