In de kijker

Trage Wegen vraagt Grondwettelijk Hof échte inspraak voor burgers bij het opheffen van overwegen

Na een jarenlange strijd nam het Federaal Parlement vorig jaar eindelijk een wet aan die de spoorwegbeheerder Infrabel verplicht een formele beslissing te nemen wanneer een overweg wordt afgeschaft. De wet voorziet hiervoor in een procedure en afwegingscriteria, al moeten de details nog worden vastgelegd in een uitvoeringsbesluit (dat op zich laat wachten). Hét probleem schuilt in het administratief beroep tegen de beslissing tot afschaffing van de overweg.

Lees verder in ons nieuwsbericht

Trage wegen?

Trage wegen zijn paden die bedoeld zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers.

Je vindt ze overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad. Verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen. Of een weg traag is, hangt dus uitsluitend af van de gebruikers.

Ons land ligt bezaaid met trage wegen. Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen.

De afgelopen jaren gingen heel wat trage wegen verloren. Ze verdwenen onder nieuwe verkavelingen en industrieterreinen, ze werden afgesloten door eigenaars of gingen verloren door een gebrek aan onderhoud.

En daar wil Trage Wegen iets aan doen. We inventariseren en ondersteunen gemeenten en steden bij de opmaak van beleidsplannen, we ontwikkelen thematische projecten en helpen burgers die zich engageren voor trage wegen in hun buurt.

Lees meer over onze projecten