Landen03
22 jul.
Beleidsondersteuning
Adviesverlening

Het kan wel: bomen langs straten niet langer vogelvrij dankzij wetswijziging

Op 31 mei keurde de commissie Justitie unaniem een wetsvoorstel goed dat de wet van 4 februari 2020 “houdende boek 3 ‘Goederen’ van het Burgerlijk Wetboek” wijzigt. Op 15 juni werd het wetsvoorstel in de plenaire zitting van de Kamer ook goedgekeurd.

Een zeer goede zaak, want nu krijgen bomen langs openbare wegen en waterwegen die een waarde hebben voor het algemeen belang een betere bescherming.

Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek, werd niet langer een onderscheid gemaakt tussen de regels voor het rooien en snoeien van bomen en beplantingen op enerzijds private eigendom en anderzijds het publieke domein. Daardoor kon de verwijdering van groen op de openbare weg in meer gevallen worden bevolen, zelfs als het groen waardevol is voor het leefmilieu, de landinrichting of de ruimtelijke ordening. Een dergelijke situatie staat in schril contrast met de noodzaak aan bomen in de publieke ruimte. Bomen zijn beeldbepalend, zorgen voor schaduw en verkoeling op warme zomerdagen en zitten boordevol leven.

De wetswijziging keert terug naar de situatie waardoor de rechter opnieuw meer beperkingen kan opleggen aan het rooien en snoeien van waardevolle bomen en beplantingen op het openbaar domein.

Klik hier voor meer achtergrondinfo