Ruimte voor veilig wandelen en fietsen, kansen voor natuur, sport en spel dicht bij huis. Lokale besturen kennen de voordelen van trage wegen. Ze zijn een hefboom voor een aangename, gezonde en groene omgeving. Trage Wegen helpt ook jouw stad of gemeente het traag netwerk de aandacht te geven dat het verdient. We bieden verschillende modules en concepten aan, van vorming tot volledige lokale trajectbegeleiding.

Trajectbegeleiding

Een veilig traag netwerk voor voetgangers en fietsers uitbouwen wordt best planmatig aangepakt. Trage wegen biedt hiervoor een integrale trajectbegeleiding aan.

Je gemeente of stad kan ook afzonderlijk starten met de inventarisatie, daarna een wensbeeld opmaken, als opstap naar een participatietraject dat leidt tot een volwaardig beleidskader volgens het Gemeentewegendecreet.

Trage Wegen ondersteunt lokale besturen bij het uitwerken van terreinrealisaties en bij het onderhandelen met grondeigenaars en landgebruikers. Je burgers betrekken bij het onderhouden van trage wegen? Dat kan via onze begeleidingsmodule Wegspotters.

Beleidskader traag netwerk Wegspotters
Een sterk tragewegenbeleid beantwoordt aan wat burgers bezighoudt: verkeersveiligheid, gezonde lucht, klimaat en groen in de buurt. Jong en oud varen wel bij meer en betere trage wegen.

Tragewegenrecht en andere vormingen

Om kennis te maken met trage wegen is onze vorming tragewegenrecht een ideale, laagdrempelige instap. We loodsen je op een heldere manier - met praktijkvoorbeelden doorspekt - door de ins & outs van het Gemeentewegendecreet.

We bieden ook andere thematische vormingen aan, op maat van de noden van jouw lokaal bestuur.

Mail ons voor een vorming op maat

Partnergemeenten

Onze partnergemeenten trekken resoluut de kaart van voetgangers en fietsers. Zij engageren zich voor een daadkrachtig, gedragen en sterk tragewegenbeleid.

Info voor partnergemeenten

Een antwoord op al je vragen

Trage wegen roepen veel vragen op. Het antwoord vind je hier.

Vraag & antwoord

Thematische projecten

Het tragewegenbeleid integreren binnen andere beleidsdomeinen?

Met Gangmakers en Koplopers laat je de stem van kinderen en jongeren klinken!

Klimaatkansen koppelen aan het mobiliteitsbeleid en lokale leefkwaliteit? Onze begeleiding Groene functionele belevingstrajecten is daarvoor ideaal!

Gangmakers en Koplopers Groene Functionele Belevingstrajecten