Straatbomen
29 sep.
Groenblauwe linten

Straatbomen in acuut gevaar: 8 verenigingen stappen naar Grondwettelijk Hof


Heel wat bomen op het openbaar domein dreigen te verdwijnen. Dat heeft alles te maken met een geplande aanpassing van het Burgerlijk Wetboek. Bond Beter Leefmilieu, BOS+, Centrum Duurzaam Groen vzw, Natuurpunt, Vereniging voor Openbaar Groen, Voetgangersbeweging/Infopunt Publieke Ruimte, Trage Wegen en WWF stappen samen naar het Grondwettelijk Hof om de wetswijziging aan te vechten - en de straatbomen te redden.

Lees meer over dit dossier op de website van Bos+

Met de aanpassing zouden de regels van het Veldwetboek, die gelden tussen buren, ook van toepassing worden op het openbaar domein. Dat wil zeggen dat bomen op minstens twee meter van de perceelsgrens zouden moeten staan, dat overhangende takken gesnoeid kunnen worden en dat doorgroeiende wortels doorgesneden zouden mogen worden.

Waarom de bomen kappen waar burgers naar snakken?

Die nabuurregels zijn te begrijpen vanuit de bekommernis om burenruzies te voorkomen, maar op het openbare domein zijn ze onnodig, en onwenselijk. Per definitie staan straat- en laanbomen dicht bij de perceelsgrens met de omwonenden.