TREFDAG24 144 PVDH2887 hires
30 mei
Groenblauwe linten
Burgerparticipatie
Florerende routes
Fortuinlijk op pad
Vorming
Communicatie

Dit was de Trefdag Trage Wegen 2024

Afgelopen zaterdag, 25 mei, was het druk in Veltem. Een tachtigtal enthousiastelingen zakten af naar het oude - herbestemde - kerkje voor een onvergetelijke editie van de Trefdag Trage Wegen.

Het gemeentewegendecreet werkt!?

De deelnemers werden verwelkomd door schepen Maarten Forceville namens de gemeente Herent en en Willy van de Werkgroep Open Wegen. Onder het toeziend oog van goedheilig volk, zoomden inhoudelijk coördinator Steven Clays en prof. emeritus dr. Anne-Mie Draye in op het gemeentewegendecreet dat in mei precies 5 jaar geleden in het Vlaams Parlement werd gestemd. Een overzicht van de tools in dat decreet werden verduidelijkt aan de hand van nieuwsberichten over trage wegen uit alle hoeken van Vlaanderen. De conclusie: ondanks een aantal pijnpunten in het decreet - zoals het ontbreken van behandelingstermijnen bij verzoekschriften - heeft het er de voorbije vijf jaar al wél voor gezorgd dat meer en meer gemeenten een actief beleid rond trage wegen gaan voeren.

Klik hier voor de presentatie van Steven en prof. Anne-Mie Draye.

Sfeervol kader, die herbestemde kerk van Veltem

Vier verdiepende workshops

Na het vragenrondje verdeelden de deelnemers zich in vier kleinere groepjes voor een uitwisselingssessie rond een specifiek thema.

In de kerk kwamen Steven Terlaeken en Jurn Verschraegen hun verhaal over langeafstandsroutes vertellen. Steven begon te wandelen tijdens de coronaperiode. Hij inspireerde met zijn verhaal dat ondertussen 2.500 km en 10.000 foto’s beslaat, verspreid over zo goed als alle Vlaamse gemeenten. Een verhaal van observaties, reflecties en waardering. Maar ook van kritiek, mogelijkheden en tips. Na Vlaanderen zal hij zijn pijlen richten op Wallonië en Brussel. Al zijn wandelingen en bijbehorende informatie kregen ondertussen uitgebreid een plek op www.stoofstapt.be.

Bij Jurn Verschraegen begon het als kind met een kaartenatlas die hij onder zijn bed vond. Ondertussen heeft hij zo goed als alle stafkaarten van België in zijn collectie. Bewegen, sociaal contact en verbinding met de natuur brengt hij naar voor als essentiële elementen voor het onze gezondheid en het algemeen welzijn. Als voorzitter van De Ronsers vzw zet hij zich in voor ongedwongen en laagdrempelige (wandel)activiteiten. Alle info over het ‘Ronseren’ vind je op www.ronsers.be.

De grootste groep trok er - onder de deskundige leiding van Richard Raeymaekers van Natuurpunt - op uit voor een gesmaakte veldexcursie. De ecologische waarde van trage wegen is namelijk ontzettend groot. In de bermen vinden planten van alle slag hun habitat en ook dieren verplaatsen zich 't liefst via autovrije wegen. Dat de biodiversiteit langs de trage wegen hoger lag dan langs de andere wegen was snel duidelijk, met onder andere kaasjeskruid, kardinaalsmuts, spinselmot, zwammetjes, kikkers en heel wat insecten langs de mooie paadjes. De verharde wegen stelden hier enkel een muur vol muurleeuwenbek tegenover. Ook niet mis, maar de eindstand was duidelijk: 10-0 voor de trage wegen.

In café het Rozenhof zoomden we in de sessie Schrijf ze vrij! in op de verzoekschriften die het gemeentewegendecreet in het leven heeft geroepen. Deze verzoekschriften geven burgers de kans om ontoegankelijke, moeilijk toegankelijke of niet-erkende gemeentewegen aan te kaarten bij de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen. We begonnen de sessie met een diepe duik in de doelstellingen en principes van het decreet die van belang zijn bij de argumentatie die je opbouwt in een verzoekschrift. We bekeken welke vormvereisten er zijn én we gingen dieper in op de verschillende bronnen die je kan gebruiken om historisch en actueel kaartmateriaal op te sporen. We sloten de sessie af met een viertal casussen die de deelnemers op voorhand hadden ingestuurd. In deze presentatie vind je een overzicht van alle relevante artikels in het gemeentewegendecreet, modeldocumenten en online bronnen om je verzoekschrift goed te stofferen.

De sessie Kies voor Trage Wegen was gewijd aan hoe je als werkgroep het thema trage wegen op de agenda van de lokale verkiezingen kan zetten. Op 22 juni organiseert Trage Wegen een collectieve actiedag. Het doel: het (toekomstige) gemeentebestuur laten weten welke trage wegen de volgende legislatuur extra aandacht verdienen. Je kan de vorm van deze actie helemaal zelf kan bepalen, passend bij de lokale context en wat voor de werkgroep haalbaar is. We raden aan om tijdens Dag van de Trage Weg opnieuw een actie te plannen, waar verwezen wordt naar de actie van 22 juni. Tijdens de infosessie worden de actie verder toegelicht aan de hand van enkele documenten. Alle documenten zijn aanpasbaar naar de lokale situatie. Meer info over deze actie vind je op de website van de Dag van de Trage Weg.

Klik hier voor de de presentatie van Steven Terlaeken over langeafstandsroutes

Van ecoversterking, langeafstandsroutes, wegen op de verkiezingen en verzoekschriften: in kleine groepjes doken we dieper in de veelzijdige praktijk van trage wegen

Op verkenning langs prachtige paden en glibberige wegen

Na een zeer gesmaakte lunch van lokale paella, was het tijd om de benen goed te strekken. De Werkgroep Open Wegen stippelde twee wandeltochten uit: een lange en een korte. Uiteraard kozen de aanwezigen bijna allemaal voor de langste tocht. Je houdt van trage wegen of je houdt van trage wegen...

Onder de deskundige leiding van Patrick en een onverwacht krachtige zon verkenden we de schoonste wegen van Veltem en omstreken. Na een stevige nacht regen lagen de paden rond de Molenbeek er soms uitdagend blij. Toch was iedereen er het over eens: het was een prachtige tocht langs oude buurtwegen, paden in natuurgebied, herstelde voetwegen en doorsteken in het dorpscentrum. De opvallende gele straatnaamborden wijzen in Herent al jarenlang de juiste weg.

Na een half jaar (en een hele nacht) stevige regen lagen sommige paden er uitdagend bij

Afsluiter in het Rozenhof

Goedgemutst en met de nodige modder aan onze wandelschoenen, klonken we met z'n op een heerlijke Trefdag. Met onze bijzondere dank aan Patrick, Roger en de andere trekkers van de Werkgroep Open Wegen.

Tot volgend jaar.