Onze stemversterkers

Als middenveldorganisatie neemt Trage Wegen een positie in tussen burgers, overheden en marktspelers. Om onze impact te vergroten, zoeken wij aansluiting met andere actoren uit het middenveld. Vaak gaat het om koepel- of platformorganisaties die mee ons verhaal uitdragen.

Trage wegen is lid van