Lidverenigingen

Vandaag telt Trage Wegen ruim 50 lidverenigingen, die in onze Algemene Vergadering zetelen. Sommige organisaties stonden in 2002 mee aan de wieg van Trage Wegen, andere sloten recenter aan. Via hun lidmaatschap onderschrijven zij de realisatie van onze missie. Zij geven ons steun en vertrouwen en rekenen op onze advisering en belangenbehartiging. Samen vertegenwoordigen deze organisaties zo’n 400.000 liefhebbers van trage wegen in Vlaanderen!

Neem contact op als u met uw organisatie wenst lid te worden Verken verder ons netwerk!