Ontharding
25 mei
Groenblauwe linten
Burgerparticipatie
Publiekscampagne

Geen omgevingsvergunning meer nodig voor ontharding

Ontharding is een hot topic. Het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen moedigt mensen én gemeenten aan om komaf te maken met over-verharding. Naar aanleiding van de Blue Deal besliste minister Demir dat er voor het ontharden geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer nodig is. De nieuwe regel is van kracht sinds 1 januari 2023.


Lees meer over het waarom van deze beslissing op de website van de Vlaamse overheid

De betrokken vrijstelling wordt beschreven in artikel 13.2 van het Vrijstellingsbesluit. Het gaat om de afbraak van vrijstaande bouwwerken of constructies waaronder dus wegverhardingen ook worden begrepen. Er zijn wel enkele vereisten. Een omgevingsvergunning is niet nodig voor de volledige of gedeeltelijke afbraak van verhardingen op voorwaarde dat de verhardingen niet zijn opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Voor het ontharden van (trage) wegen en terreinen is er geen oppervlaktebeperking.