Trage wegen in je buurt

Duid jouw woonplaats aan en wij personaliseren onze website voor jou.

De kaart

OF

Je postcode

Verstuur
 

Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete vzw

Het werkingsgebied van het Regionaal Landschap strekt zich uit over de valleien van de Kleine Nete, de Grote Nete en de Aa. Het omvat 17 gemeenten: Balen, Beerse, Dessel, Geel, Olen, Kasterlee, Herentals, Herenthout, Lille, Meerhout, Mol, Turnhout, Vosselaar, Vorselaar, Oud-Turnhout, Retie en Grobbendonk.

 www.rlkgn.be

De Kempen langs trage wegen

Het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN) ging eind 2009 van start met een trage-wegenproject. Niet toevallig werken ze hiervoor samen met ons en baseren ze zich op onze participatieve doelgroepenmethodiek. Als pilootproject wordt een herwaarderingsplan voor de trage wegen opgemaakt in de gemeenten Oud-Turnhout en Turnhout. Els Oostvogels werkt voltijds op dit project, dat een voorbeeld moet worden voor de provincie Antwerpen. Een interview met haar kon niet uitblijven.

Hoe is het gesteld met de trage wegen in jullie werkingsgebied ?
Els Oostvogels: "Er leeft heel wat in ons werkingsgebied, dat een groot stuk van de Antwerpse Kempen omvat. Veel gemeenten willen werken aan trage wegen of zijn er zelfs al mee bezig. Met het regionaal landschap willen we begeleiding geven aan de gemeenten in ons werkingsgebied. Momenteel zijn we van start gegaan in Oud-Turnhout en Turnhout met de opmaak van een herwaarderingsplan. Ideeën en aanleidingen om te werken rond trage wegen zijn er genoeg dus."

In hoeverre krijgen jullie steun van de gemeenten in jullie werkingsgebied, de provincie, andere verenigingen, ...?
Els Oostvogels: "We hebben de steun van de provincie Antwerpen en de gemeenten binnen ons werkingsgebied. We willen de samenwerking met alle partners en betrokkenen maximaal uitbouwen, dat is ook een taak van het regionaal landschap op zich. Niet minder dan 36 verenigingen zijn lid van het regionaal landschap. Zowel vanuit de jacht-, landbouw-, recreatie- en natuursector. Ook in het trage-wegenproject willen we zoveel mogelijk sectoroverschreidend werken. Wandelclubs en jeugdbewegingen kunnen veel waardevolle informatie en tips aanleveren. Iedereen is welkom! Bovendien kunnen we dankzij jullie medewerking en door het draagvlak binnen het regionaal landschap, werken aan een aanpak die in heel de provincie Antwerpen kan toegepast worden. We doen zo zelf ook ervaring op met de methodiek, en houden zo rekening met jullie kennis uit andere gebieden."

Omschrijf eens een typische trage weg in jullie werkingsgebied?
Els Oostvogels: "Da's moeilijk. De trage wegen kunnen de meest uiteenlopende vormen aannemen. Een eenmanswegel door een veld, een brede zandweg, een bospad door de dennenbossen, een knuppelpad doorheen een broekbos of een mooie dreef in het landschap. We hebben het hier allemaal. Trage wegen vertellen dus ook heel wat over de Kempen waar ons werkingsgebied deel van uit maakt. We nemen trouwens de cultuurhistorische elementen mee in het herwaarderingsplan. Zo kan ook de omgeving van de trage weg mee opgewaardeerd worden. Het herstel van een veldkapelletje langs een zandweg is daarvan een mooi voorbeeld."

Hoe gaan jullie te werk om onrechtmatig ingepalmde of verwaarloosde trage wegen opnieuw gebruiksklaar te krijgen?
Els Oostvogels: "We vertrekken altijd vanuit een lokale aanpak. In het gehele proces, dat wil zeggen vanaf het inventariseren, afwegen van de mogelijkheden, het opmaken van ontwerp tot de inrichting en het onderhoud van de trage wegen wordt rekening gehouden en samengewerkt met de doelgroepen op het terrein.
Als regionaal landschap hanteren we een compromismodel. We streven naar consensus, ook al zijn de trage wegen vaak afgesloten of niet onderhouden. Indien de Atlas van de Buurtwegen bijvoorbeeld aangeeft dat een buurtweg doorheen een open veld liep, schept dit de mogelijkheid om deze terug in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Maar evengoed kunnen we praten over alternatieven, de rand van het perceel bijvoorbeeld.
Zo streven we naar draagvlak op lange termijn voor het herstellen en behouden van de trage wegen."

Zwerfvuil is een probleem dat vaak langs trage wegen wordt gesignaleerd. Hoe pakken jullie dit probleem aan en hebben jullie tips voor iedereen die met trage wegen bezig is?
Els Oostvogels: "Het probleem van zwerfvuil nemen we vanaf de aanvang mee. Graag willen we hierin de landbouwsector betrekken. De peters en meters van een route of weg hebben hier voor ons een belangrijke rol te vervullen. Zij zijn dé contactpersonen op terrein. Ze kunnen als eerste knelpunten en problemen van zwerfvuil melden. In directe samenwerking met het gemeentebestuur kunnen deze problemen snel en efficiënt aangepakt worden. Daarnaast organiseren we sensibiliserende acties tot opruimen van zwerfvuil samen met de landbouw, maar ook jeugdbewegingen en schoolraden."

Welke successen op het vlak van trage wegen hebben jullie reeds geboekt?
Els Oostvogels: "24 februari vond de eerste infovergadering van start in Oud-Turnhout. Een 60-tal geïnteresseerden woonden dit eerste info- en overlegmoment bij. Het project werd voorgesteld en er werd een oproep gedaan om mee te inventariseren. Dit werd enthousiast onthaald en gesteund. Een divers team van 16 vrijwilligers gaat de komende weken aan de slag met het inventariseren van de trage wegen in hun buurt. Op termijn is het de bedoeling om in ons werkingsgebied meer projecten op te starten rond trage wegen. Er lopen altijd meer vragen binnen van gemeentebesturen. Ook particulieren dienen zich als vrijwilliger aan voor het opvolgen en inventariseren van trage wegen."

En zo vervullen jullie de taak mensen enthousiast te maken voor trage wegen?
Els Oostvogels: "Natuurlijk! We doen dit met publieksacties, infovergaderingen voor het publiek, overlegrondes met alle betrokken doelgroepen en het opzetten van een vrijwilligerswerking. We willen de trage wegen opnieuw in de kijker zetten! Graag willen we meedoen aan de Dag van de Trage weg of vertelavonden organiseren als onderdeel van het trage-wegenproject."

Succes ermee, en inschrijven maar, voor die Dag van de Trage weg!

Meer info:
Els Oostvogels, Projectmedewerker Trage wegen
Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw, 0474 28 63 22 ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

  • 11 okt Commons & trage wegen

    Al meer dan twee eeuwen wordt grond geprivatiseerd, verkaveld en vermarkt. En al even lang zijn er schuchtere pogingen om dat proces te stoppen of om te keren – denk aan pacht, sociale woningbouw, natuurherstel of stadsvernieuwing. Trage Wegen werkte mee aan het INDIGO onderzoeksproject dat zich hier de voorbije jaren in verdiepte. De resultaten kan je nalezen in het boek Op grond van samenwerking, dat binnenkort verschijnt.

  • 11 okt Trage wegen als Genkse stadsmakers

    In het project WegenWerken gingen Trage Wegen en De Andere Markt samen met inwoners en de stad Genk gedurende twee jaar op zoek naar een breed gedragen toekomstbeeld voor de Genkse trage wegen. Op 21 september vond het slotmoment plaats, in combinatie met het Live project (Be)Wegen. Daarin werkten studenten van de architectuuropleiding aan de UHasselt twee weken intensief aan installaties die de thema’s van het WegenWerkenproject verbeelden in de publieke ruimte.

Volledig nieuwsoverzicht