Nieuws Trage Wegen Zuid-West-Brabant

 • 03 oktGemeenteverkiezingen 2012: het rapport van de trage wegen

  De werkgroep Trage Wegen Zuid-West Brabant stelt met tevredenheid vast dat voetwegen en paden hun verdrongen plaats in de openbare ruimte aan het terugwinnen zijn. Trage wegen worden door de gemeenten opnieuw au sérieux genomen, al zijn er verschillende accenten per gemeente.

  In Halle werden de voetwegen tijdens de afgelopen bestuursperiode beter en regelmatiger onderhouden. Niet minder dan 3 km pad werd in eer hersteld. Mooi, al is dit enkel het uitvoeren van de gemeentelijke onderhoudsplicht. Wel werd het verrassend aangename Zennepad te Buizingen gerealiseerd. Ook op vlak van visie scoort de stad sterk. Helaas komen de harde realisaties die de plannen mogelijk maken, er vrijwel onmiddellijk, terwijl het wachten blijft op de voorziene trage wegen. Zo werd er nog geen enkele trage weg gerealiseerd in de BPA’s, RUPs en ruimtelijke visies Kindersana, PCB, Dynastiewijk, ’t Parkske, Groebegrachtpad, Dassenveld, Wilgenveld en Grote Weide. Onze oproep aan het nieuwe bestuur: hoog tijd voor concrete realisaties op het terrein!

  Beersel krijgt goeie punten. Bijna alle buurtwegen zijn prima onderhouden. De gemeente heeft palen met namen aan alle onderhouden paden aangebracht. De gemeente heeft zich juridisch geëngageerd in het belang van de gemeenschap voor de ingepalmde buurtweg 40 op de grens van Huizingen en Lot. De gemeente streeft ook naar de creatie van nuttige nieuwe verbindingen, onder meer in het kader van landinrichtingsproject Land van Teirlinck. Enkele buurtwegen wachten nog op opname in het regelmatige onderhoudsschema. En we moeten de gemeente er toch ook op wijzen dat haar onderhoudsplicht geldt voor alle openbare voetwegen, dus ook deze die niet het statuut van buurtweg hebben.

  In Sint-Genesius-Rode gaat het goed met de bekende voetwegen, maar er wordt naar onze mening niet krachtdadig opgetreden bij ingepalmde wegen. Op onze brieven aan de gemeente kregen we geen antwoord. Ook zijn er nog mogelijkheden om zonder veel moeite paden te herstellen, onder meer rond het zo mooie Zevenbronnen.

  Sint-Pieters-Leeuw onderhoudt zijn voetwegen met talrijke aangeduide wandelroutes heel degelijk en komt op vraag van inwoners op voor het behoud van bedreigde wegen. De gemeente maakte een inventaris op van alle trage wegen. Wij vroegen de gemeente deze inventaris aan te wenden als een werkinstrument, voorlopig zonder respons. Er zijn nochtans nog heel wat mogelijkheden om prachtige trage-wegverbindingen te herstellen tussen het dorpscentrum en de grenzen met Halle, Pepingen en Lennik, en dit zonder veel moeite. De inwoners rekenen op hun bestuur!

  Lennik doet het voorbeeldig. Dankzij jarenlang volgehouden aandacht voor trage wegen is Lennik een zeer aangename wandelgemeente in het Pajottenland. Volhouden!

  In Pepingen werden tientallen buurtwegen afgeschaft in de ruilverkavelingen. Deze gemeente deed politieke beloften over de noodzaak van veilige wandelwegen, maar we zien niets nieuws gerealiseerd op het terrein. Een oude voetweg eenmalig openstellen tijdens een evenement is geen definitieve openstelling van zulk een weg. In deze prachtige landelijke gemeente is er werk aan de winkel!

  In Gooik heeft de gemeente goed meegewerkt aan het wandelnetwerk Pajottenland. Enkele knelpunten en kansen tot herstel van verbinding werden echter uit de weg gegaan. Nefast voor de voetwegen zijn de plannen voor een nieuwe ruilverkaveling. We kennen geen enkele ruilverkaveling die de trage wegen eer aandoen. Ruilverkavelen is een duur instrument dat onherstelbare landschappelijke schade aanbrengt. De trage-weggebruikers roepen op om kleinschaliger oplossingen te zoeken voor lokale problemen met percelen en om het aloud voetwegenpatrimonium, dat morgen onmisbaar zal zijn, nu niet op te offeren!

  Ook Roosdaal maakt met zijn mooie voetwegen deel uit van het wandelnetwerk. Roosdaal verbeterde het onderhoud aan zijn voetwegen en stelde de laatste jaren telkens een voetweg opnieuw open. Rond het heropenen van sommige voetwegen ontstaan discussies. Het gemeentebestuur koos voor een pragmatische aanpak.

  Herne en Galmaarden hebben prachtige wandelwegen, die terecht opgenomen werden in het wandelnetwerk Pajottenland. Er zijn nog talrijke voetwegen die hersteld moeten worden. Heropenen kan zonder procedures en is de taak en plicht van het gemeentebestuur. Een heropend wandelpad langs de Mark zou al meteen een eerste realisatie van de nieuwe gemeentebesturen kunnen zijn!

  Bever lijkt de smaak te pakken te hebben. Enkele bescheiden (her)openstellingen haalden de pers in de voorbije maanden.

  Alle gemeenten houden nog teveel de hand boven het innemen van voetwegen in akkers. Alle gemeenten bezondigen zich ook aan het onnodig verplaatsen in rechte hoeken van voetwegen ten voordele van verkavelingen en grote infrastructuurwerken. Op beide vlakken moet het anders!

  We kiezen ook ons nieuwe provinciebestuur. De provincie heeft een belangrijke rol om te waken over de voetwegen, haar toebedeeld door de Wet op de Buurtwegen. Ze doet dit vrij strikt, onder meer bij de controle van ruimtelijke plannen. Ze komt echter niet op voor voetwegen die niet het statuut van buurtweg hebben. De provincie blinkt ook uit in het niet beantwoorden van brieven inzake problemen met trage wegen. Met bazuin aangekondigde provinciale trage-wegenprojecten worden maar traagjes uitgevoerd. En in Huizingen en Dworp onderbreken twee grote, gesloten provinciale domeinen een aantal buurtwegen. De voetganger moet omlopen…

  Beste besturen, in het verleden gold het doorgangsrecht voor voetgangers als onaantastbaar. In de nabije toekomst zullen we blij zijn wanneer we nog over een samenhangend en fijnmazig voetwegennetwerk beschikken. Onze oproep aan de nieuwe besturen: bescherm, onderhoud en ontwikkel het voetwegennetwerk!

  Werkgroep Trage Wegen Zuid-West Brabant

  Meer informatie: rik.houthuys@telenet.be

  Reageer
 • 31 mrtOver werkgroep Trage Wegen Zuid-West Brabant

  De werkgroep Trage Wegen Zuid-West Brabant werd opgericht in 2004. De werkgroep zet zich in voor een beter gebruik en onderhoud van de bestaande trage wegen en de uitbouw van het trage-wegennetwerk in Halle en ruime omgeving (Beersel, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Pepingen en omliggende gemeenten).

  Hiertoe meldt de werkgroep problemen en werkt hij samen met de verantwoordelijke overheden, meestal de gemeenten. Ieder probleem wordt gevolgd tot er een definitieve oplossing voor gevonden is. De werksfeer is in een geest van overleg en aandacht voor redelijke, praktisch uitvoerbare oplossingen.

  De werkgroep is essentieel een netwerk van een dertigtal gemotiveerde trage-wegenliefhebbers uit de regio, die vaak nog een eigen streekvereniging vertegenwoordigen. Af en toe verspreiden we een persbericht en houden we een open publiekswandeling. We zijn zeker present op de Dag van de Trage Weg, de voorlaatste zondag van oktober.

  Onze grootste aandacht gaat, iets minder zichtbaar, bijna dageliljks naar het opvolgen van dossiers over concrete knelpunten en mogelijkheden. We nemen deel aan overlgeprocessen i.vm. ruimtelijke planning en grote openbare infrastructuurprojecten, verzenden tientallen brieven met adviezen naar de verschillende overheden en nemen deel aan openbare onderzoeken van projecten waar trage wegen aan bod komen.

  Wat betreft bestaande trage wegen stimuleren we het regelmatig, functioneel gebruik. Daartoe dringen we bij de gemeenten aan op een degelijk onderhoud. Voor minder goed bekende trage wegen trachten we te verkrijgen dat de gemeenten naamborden plaatsen. Die moeten de twijfelende wandelaar overtuigen om de weinig bekende trage weg te gebruiken. We werken ook aan een eigen trage-wegenkaart. Deze zal binnenkort verspreid worden.

  Wat betreft verdwenen trage wegen manen we de overheden aan om te doen wat ze wettelijk moeten doen : deze opnieuw openstellen en degelijk onderhouden.

  Sommige nuttige verbindingen in het trage-wegennetwerk zijn onherroepelijk verloren. We streven ernaar om via alle mogelijke ruimtelijke planningsprocessen nuttige alternatieven te creëren.

  Coördinator van de werkgroep is Rik Houthuys, e-mail : rik.houthuys@telenet.be.

  Reageer

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.