Vacature Medewerker lokale trajecten

Vacature

--- mei 2021 ---

TRAGE WEGEN

zoekt 1 Medewerker lokale trajecten (m/v/x)

Pendelaars die de files vermijden. Mountainbikers die ongekende tracés verkennen. Wijkcomités die kiezen voor een leefbare stad of gemeente. Joggers, spelende kinderen en rustzoekers. Iedereen is gebaat bij veilige en aangename wandelpaadjes, fietsroutes of doorsteekjes.

Sinds 2002 werkt Trage Wegen aan een robuust en fijnmazig netwerk van trage wegen in het Vlaamse en Brusselse Gewest. Daarbij wordt steevast een koppeling gemaakt met ruimere omgevingsvraagstukken op het vlak van mobiliteit, milieu, natuur, erfgoed, landschap, gezondheid, toerisme, e.d. Vandaag beschikt de organisatie over een stabiel en interdisciplinair team van ruim 10 deskundigen, verspreid over twee kantoren (Gent en Leuven).

Trage Wegen combineert verschillende activiteiten: dienstverlening en procesmanagement, studie- en projectwerk, beleidsbeïnvloeding en sensibilisering, enz. Vaak worden processen ontwikkeld waarin beleidsmakers, deskundigen, bewoners, gebruikers, ondernemers en/of andere belangstellenden samen kunnen participeren. Om deze projecten mee te concretiseren, werft Trage Wegen een medewerker lokale trajecten aan.

 

Taken

Je treedt op als projectleider van lokale trajecten en deskundig adviseur voor lokale besturen. In verschillende steden of gemeenten realiseer je modules of trajecten die het lokaal traag netwerk versterken. Diverse beleidsstappen komen aan bod: cartografie, inventarisatie, visievorming, ontwerp, terreinmaatregelen, onderhoud, enz. Een traject duurt gemiddeld 6 à 18 maanden en brengt verschillende actoren samen rond een wervend toekomstproject waarvan trage wegen de ruggengraat vormen: beleidsmakers, bewoners, middenveld, deskundigen, grondeigenaars, weg- en natuurbeheerders, enz.

Concrete taken binnen een lokaal traject omvatten:
•    Je maakt cartografische projecten en analyses (via GIS software);
•    Je brengt kansen en knelpunten voor trage wegen in kaart: mobiliteitssituatie, ruimtelijke dynamieken, bestuurlijke context, behoeften van uiteenlopende stakeholders, juridisch kader, e.d.
•    Je coacht participatieve trajecten en organiseert inspraakmomenten;
•    Je formuleert een ontwikkelingsvisie voor de trage wegen vanuit diverse mogelijke invalshoeken: vergroening, speel- en ontmoetingsruimte, plattelandstoerisme, klimaatadaptatie, woonkwaliteit, verkeersveiligheid en –leefbaarheid, gezondheidsdiensten, erfgoedontsluiting, dicht-bij-huis recreatie, stilte- en rustbeleving, sportbeoefening, enz.
•    Je verwoordt oplossingen in de vorm van prikkelende toekomstbeelden, realistische beleidsadviezen, tactische interventies, ontwerp, terreiningrepen, inrichtingsvoorstellen, e.d.
•    Je treedt als adviseur, toezichthouder of facilitator in contact met grondeigenaars (onderhandelingen, afsluitingen), landmeters (rooilijnplannen, verleggingsprocedures, schattingen) en aannemers (terreinwerken).
•    Je stemt af met collega’s, opdrachtgevers, diverse partners (bijv. Gemeente voor de Toekomst, provincie, Regionale Landschappen, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, e.d.), stakeholders, lokale middenveld en vrijwilligers, enz.

De lokale trajecten veronderstellen frequente plaatsbezoeken in de desbetreffende gemeenten. In een eerste periode ligt het zwaartepunt van de trajecten in West- en Oost-Vlaanderen, in mindere mate ook in Vlaams-Brabant; op termijn zijn opdrachten in heel Vlaanderen mogelijk. Bij de werkverdeling houden wij zoveel als mogelijk rekening met de woonplaats van de verschillende werknemers.

Profiel

Voorwaarden

•    Je hebt een diploma dat aansluit bij de sociaal-ruimtelijke context van lokale trajecten trage wegen: bijv. master in de stedenbouw en ruimtelijke planning, verkeerskunde, geografie, architectuur, sociologie, landschapsarchitectuur,  milieustudies, enz. (of gelijkwaardig door ervaring);
•    Je hebt oog voor ruimtelijke dynamieken en synergieën, je kan omgaan met conflicterende invalshoeken en je bent creatief in het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen;
•    Je hebt affiniteit met of ervaring in proces- en projectmanagement;
•    Je beschikt over een vlotte pen (voor het schrijven van zowel studies of onderzoeksrapporten als wervende communicatie voor diverse doelpublieken);
•    Je hebt een brede kennis van / interesse in mobiliteit, publieke ruimte, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en ontwerp, participatie, landschap en natuur, enz.;
•    Je bent flexibel inzake werktijden (regelmatige avondvergaderingen, sporadisch weekendwerk);
•    Je kan autonoom werken; je neemt initiatief en grijpt kansen.


Pluspunten
•    Je hebt relevante professionele ervaring;
•    Je bent vertrouwd met cartografische software (GIS);
•    Je hebt schets- en ontwerpervaring;
•    Je beschikt over administratief-juridische kennis inzake ruimtelijke ordening en /of wegenrecht;
•    Je hebt ervaring met participatie, burgerinitiatieven, bemiddeling, overleg, verenigingsleven, e.d.

 

Ons aanbod

•    Contract onbepaalde duur;
•    4/5de regeling binnen 35-uren week;
•    Brutoloon volgens barema B1a van het socio-culturele werk (Paritair comité 329) – er wordt rekening gehouden met anciënniteit;
•    Kantoor in Gent of Leuven (flexibiliteit inzake tijd- en plaatsonafhankelijk werken);
•    100% vergoeding openbaar vervoer of fietsvergoeding;
•    Wij bieden jou een aangename en inspirerende werkomgeving. Je werkt aan uitdagende projecten die je zowel inhoudelijk als praktisch kan vormgeven en organiseren. Je krijgt de kans om te groeien en verantwoordelijkheid te nemen. Een gemotiveerd en interdisciplinair team staat je bij om ideeën te realiseren en innovatieve projecten op de rails te krijgen.

Interesse?

Kandidaten sturen een brief met motivatie en CV (en ev. portfolio) vóór 21 juni 2021 per mail naar Trage Wegen vzw t.a.v Andy Vandevyvere, zakelijk coördinator, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , Kasteellaan 349A - 9000 Gent.
•    Sollicitatieproef en -gesprek voor geselecteerde kandidaten: 28 juni 2021.
•    Meer inlichtingen over de functie: Steven Clays, 09 331 59 21, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

  • 1 juli Spoorwegovergangen: wetgevend werk in zicht

    Op 20 mei 2021 keurde de voltallige Kamer de resolutie betreffende het verhogen van de veiligheid aan spoorwegovergangen goed. Het voorstel, ingediend door Kim Buyst (Groen), Nicolas Parent (Ecolo) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) is er onder meer op gericht Infrabel aan te manen omzichtiger om te springen met het opheffen van overwegen. Gaten in de voetgangers- en fietsnetwerken zijn immers te vermijden.

  • 30 juni Resolutie overwegen unaniem aangenomen door de Federale Kamer

    Op 20 mei 2021 keurde de voltallige Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers het voorstel van resolutie betreffende het verhogen van de veiligheid aan spoorwegovergangen goed. Het voorstel, ingediend door Kim Buyst (Groen), Nicolas Parent (Ecolo) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) is er onder meer op gericht Infrabel aan te manen omzichtiger om te springen met het opheffen van overwegen. Gaten in de voetgangers- en fietsnetwerken zijn immers te vermijden.

Volledig nieuwsoverzicht