Halte Ronse

Op 7 september trok 'Sporen in de Tijd' zich op gang voor een laatste reis. Verschillende enthousiaste wandelaars hielpen mee met de verhuis van heel wat objecten uit de tentoonstelling van Ellezelles naar Ronse. In De Ververij (de laatste halte van de expo) namen Wouter Stockman (schepen leefmilieu, duurzaamheid en mobiliteit) en Jan Leconte (cultuurbeleidscoördinator) het 'Gulden Boek' in ontvangst.

tw klein514   tw klein515

tw klein516   tw klein517

 

Op 14 september opende de expo op Open Monumentendag in cultureel centrum De Ververij in Ronse. Na een inleidend woord door Burgemeester Luc Dupont en een toelichting door Zowie Vangeel (Trage Wegen vzw) en Lien Urmel (Elder Erfgoedprojecten) projecteerde Koenraad Deblauwe van vzw VAAK een aantal mini-documentaires, die deel uitmaken van de tentoonstelling. Nadien volgde een receptie en een optreden van een muzikaal trio onder leiding van Wim De Wulf.

tw klein518   tw klein519

tw klein520   tw klein521

MEER FOTO'S VAN DE SYMBOLISCHE VERHUIS EN DE OPENING VAN DE EXPO

 

In het kader van de Week van de Mobiliteit maakten we op 19 september met mobiele meetapparatuur een wandeling van +/- 2 uur op en rondom het Mijnwerkerspad. Tijdens de wandeling hebben we over het hele traject de concentraties fijn stof (black carbon) gemeten. Onderweg schatten alle deelnemers de concentraties aan fijn stof in met behulp van gekleurde stickers en kaarten. Na de wandeling werden de resultaten van de gemeten waarden in real time verwerkt, getoond en kort toegelicht.

tw klein522   tw klein523tw klein524   tw klein525

 

 

    leaderlogostp