--- VERSION FRANCAISE EN BAS ---

Eindstation Brakel

De  tentoonstelling "Sporen in de Tijd" krijgt een vast eindstation in de Boembekemolen te Michelbeke-Brakel. Iedereen is welkom op de (her)opening op zondag 13 september 2015 om 11 uur in de Boembekemolen, Boembeke 18 te 9660 Brakel.

Programma:
• Verwelkoming door Jan François namens vzw Boembeke.
• Hoe “Sporen in de Tijd” zijn eindstation in de Boembekemolen vond; door schepen van Cultuur en Feestelijkheden Marin Devalck.
• Opening van de tentoonstelling en uitnodiging naar de receptie met Boembekebier; door Stefaan Devleeschouwer, burgemeester wnd.
• Slotlied “De ballade van de fosseman”; door Marin Devalck

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .


Terminus Brakel

L'EXPO "Cheminer le Temps" trouve une dernière halte dans le moulin Boembeke à Michelbeke-Brakel. Tout le monde est le bienvenu ce dimanche 13 septembre pour la (ré)ouverture de l'expo dans le moulin Boembeke, Boembeke 18, 9660 Brakel (11h00).

Programme:
• Bienvenu par Jan François au nom de l'asbl Boembeke.
• Comment "Cheminer le Temps" et le moulin Boembeke se sont croisés; par l'échevin de la Culture et des Festivités Marin Devalck.
• Ouverture de l'expo et invitation à la réception avec Boembekebier; par Stefaan Devleeschouwer, bourgmestre ad interim.
• Chanson "La ballade de la fosseman"; par Marin Devalck

Merci de confirmer votre présence via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

woensdag, 12 August 2015 09:21

Sporen in de Tijd - duurzaam verhuizen

SPT Kodibox

woensdag, 24 December 2014 06:29

Heeft u dit emaille bord gezien?

tw klein540

Het bord verdween tijdens de tentoonstelling van Sporen in de Tijd over het Mijnwerkerspad in cc de Ververij in Ronse.

Het bord is eigendom van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius uit Brakel. Deze vereniging stelt alles in het werk om de herinnering aan de mijnwerkers uit de omgeving van Brakel te bewaren.

Duizenden mijnwerkers gingen vroeger werken in mijnen van de Borinage. Vele mannen stierven te vroeg door ongevallen in de mijnen of door stoflongen.
Het tafereel stelt een mijnwerkersdorp voor met een opkomende zon. Dit bord kregen de mijnwerkers te zien als ze de mijnstreek binnenkwamen. Maar zij zagen meestal de zon juist ondergaan voordat ze diep in de mijnschachten verdwenen voor hun werk tijdens de nacht.

HEEFT U HET BORD ERGENS GEZIEN? Neem dan contact op met GHK Triverius op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met de dienst Cultuur van de Stad Ronse.

We doen ook een dringende oproep aan de persoon die het bord weggenomen heeft om het terug te bezorgen, als het nog in zijn bezit zou zijn.

donderdag, 20 November 2014 10:45

11/12 - Trefdag 'Terminus'

Het project 'Sporen in de Tijd' loopt stilaan ten einde. De reizende tentoonstelling en het bijhorende erfgoedfestival waren over de ganse lijn een groot regionaal succes. Maar we willen nog één ritje maken. Op deze trefdag 'Terminus' nemen we de tijd voor een terugblik, een bedanking en een aantal kritische reflecties. U bent uiteraard van harte welkom!

 

Wanneer? Donderdag 11 december

Waar? CC De Ververij – Wolvestraat 37, Ronse

 

Programma:

19u30: Terugblik 'Sporen in de Tijd'
20u00: Keynote door spoorwegjournalist en schrijver Herman Welter
20u15: Slotmoment en dankwoord
20u45: Vraaggesprek: De trein rijdt verder
21u30: Afsluiten met een drankje

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Le projet 'Cheminer le Temps' est presque terminé. L'exposition itinérante et les activités annexes furent un grand succès régional. Mais nous souhaitons faire une dernière étape. Pour ce moment de clotûre, nous prendrons le temps pour une rétrospection, des remerciements et quelques réflexions d'un oeil critique. Vous êtes bien sûr invité!

 

Quand? Jeudi 11 décembre

Où? CC De Ververij – Wolvestraat 37, Renaix

 

Programme:

19h30: Rétrospection 'Cheminer le Temps'
20h00: Keynote par le journaliste des chemins de fer et écrivain Herman Welter
20h15: Moment de clotûre et remerciements
20h45: Réflexions: Le train continue
21h30: Verre de l'amitié

Ken je het Mijnwerkerspad? Heb je de treinen nog weten rijden op lijn 82? Of wil je meeluisteren naar boeiende verhalen en de streek beter leren kennen? Doe dan mee met de workshop MAP-it. Aan de hand van kaartmateriaal, stickers en stiften kan iedereen een persoonlijk verhaal vertellen, een ‘spoor in het landschap’ achterlaten en van gedachten komen wisselen.

Wanneer? Zondag 19 oktober om 13u

Waar? CC De Ververij – Wolvestraat 37, Ronse

 

Geen “Dag van de Trage Weg” zonder wandeling natuurlijk! Zowel in de voor- als namiddag zijn er verschillende korte en langere wandelingen mogelijk onder leiding van een gids. Trek dus je stapschoenen aan en kom een heleboel leuke plekken in de streek ontdekken.

Wanneer? Zondag 19 oktober – voormiddag vanaf 10u, namiddag vanaf 14u.

Start en aankomst? CC De Ververij – Wolvestraat 37, Ronse

 

De Najaarshappening van Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen gaat eveneens door in CC De Ververij vanaf 10u. Het thema: Fruit en groen in je buurt.

MEER INFO OVER DE WANDELINGEN EN DE NAJAARSHAPPENING

 

tw klein511   tw klein483

VERSLAG: Performance met artistieke interventies – 27/09/2014

De afgelopen jaren maakten de Spaanse artiesten Nilo Gallego en Chus Domínguez met hun gezelschap Orquestina de Pigmeos furore op tal van Europese kunstenfestivals. Zij creëren unieke voorstellingen op locatie, waarbij de omgeving een actieve rol speelt: landschap, omgevingsgeluiden en lokale verhalen worden gecombineerd met muziek, multimedia en performance.

In het grensgebied van de Vlaamse Ardennen en het Pays des Collines groef het 'Pigmeeënorkestje' in het mijn- en spoorverleden. Samen met lokale muzikanten, artiesten en enthousiastelingen werkten ze aan ATTENTION LIJN82! TRAIN ELLEZELLES – RONSE, hun eigen interpretatie van het Mijnwerkerspad waarin plekken en generaties met elkaar werden verweven.

tw klein526   tw klein527

Het evenement nam de vorm aan van een wandelparcours tussen Ellezelles en Ronse, met onderweg een reeks van artistieke en verrassende interventies. Het parcours startte aan het oude station van Ellezelles en liep via het Mijnwerkerspad, over de taalgrens, richting het station van Ronse. Het traject was in totaal ongeveer 7 km lang. De performance vond plaats tussen 17u en 21u30.

tw klein528   tw klein529

De verschillende artistieke interventies werden uitgewerkt met specifieke aandacht voor streekidentiteit en landschap, materieel en immaterieel spoorwegerfgoed. Ze ontvouwden zich op een tiental markante plaatsen op het traject. Voor de uitvoering van deze interventies werd heel wat creatief talent uit de streek gemobiliseerd. En verschillende partners, lokale ondernemers en vrijwilligers uit beide taalgemeenschappen ondersteunden het evenement. Onderaan dit artikel is een overzicht opgenomen.

tw klein530   tw klein531

De performance bracht een heel divers publiek op de been, van jonge kinderen tot ouderen, van sportievelingen tot kunstliefhebbers. Het evenement kon rekenen op een 60-tal participanten in de performance en ruim 200 deelnemers uit beide taalgemeenschappen.

tw klein532   tw klein533

Deze bijzondere performance rond het Mijnwerkerspad / spoorlijn 82 bracht verschillende gemeenten en taalgemeenschappen geografisch en sociaal bij elkaar, zorgde voor evocatie en bevraging van het landelijke, cultuurhistorische en immateriële patrimonium met een maximale participatie van de lokale bevolking.

tw klein534   tw klein535

HIER MEER FOTO'S VAN HET EVENEMENT

ORQUESTINA DE PIGMEOS
Nilo Gallego, Chus Domínguez, Coias Pedro Sousa, Carlitos Mendes, Lien Urmel

En / et:
Jean Pierre Dusoulier & Jackie, Pjeroo Roobjee, Andria De Ridder
Karin Van Steenlandt (lerares accordeon / tutrice accordéon), Luc Baert (leraar slagwerk / tuteur percussion)
Tim, Martijn, Joiva, Chanel, Femke, Antje, Silke, Laure, Noa, Jolan, Floriene, Milan, Hermien, Lop, Klara, Kaat (accordéon)
Loren, Rodobe, Artur, Maxime, Robbe, Bo, Lucas, Lon, Levender, Gathier, Mathin, Zliot, Hermes (slagwerk / percussion)
Emile Ryckebusch (beat box), Thomas (drum core)
Fathia Galas, Latija, Olga, Laila, Annie (naaisters / les couturières) – Fathia, Latija, Laila, Zeyneb, Nassira, Janova, Jamila, Zohen, Kariha, Rodija (thee en gebak / thé et pâttiseries) & Annie (cake)
Rita Claus & Wout Desmytere (Ronsisch dialect/e)
Zowie Vangeel, Karel De Wagter, Marc Urmel

Dank aan / Merci à:
Jean Pierre Hoebeke (recepten mijnwerkers / les recettes minières), Frans Roman (uitlenen mijnwerkerslamp / prêter la lampe de mineur), NMBS (uitlenen pet en naambord Ronse / prêter la casquette et la plaque de Renaix), Pieter Blondé, Natuurpunt Ename (uitlenen potten / prêter les pots), Phillippe Moreaux, Natuurpunt Ronse (appels uit de boomgaard / les pommes du verger), Susan Tanghe (filmen / filmer), Griet Decoene (maaltijd voor de artiesten / les repas pour les artistes), Fanny Vandesande, Storm Calle, Ria Hanot, Sabine & Leentje, Guy & Ellizabeth

André Doclot, Stéphane Deroubaix & la Maison du Pays des Collines, Greta (Brasserie d´Hoppe), Barbara Verhaeghe & Zaineb Chekrad (Wijkcentrum Aan't Spoor), Dimitri de Broyer, Angelo Possemiers, Tom Pottie, Dany & Carine De Ridder, Andy & Sarah

Andy Vandevyvere, Steven Clays & Trage Wegen vzw, Elder Erfgoedprojecten

Stad Ronse, Gemeente Ellezelles / Ville de Renaix, Commune d'Ellezelles

Filip Brys & Kunstacadamie Ronse / Académie des beaux-arts Renaix

Jan Leconte, Danick Deweerdt & Cultureel Centrum De Ververij / Centre Culturel De Ververij
Axelle Risselin, Sarah Gousset & Centre Culturel du Pays des Collines

Uitleendienst Provincie Oost-Vlaanderen / Service de prêt de la Province de Flandre Orientale

Station / gare Ronse, Jeugdherberg De Fiertel / Auberge de jeunesse De Fiertel, Brasserie Quintine

De partners van het project 'Sporen in de Tijd' en iedereen die er aan meewerkte / Les parténaires du projet 'Cheminer le Temps' et tout le monde qui collaboraient

Met de steun van het Prins Filipfonds / Avec le soutien du Fonds Prince Philippe

«StartVorige12345678910VolgendeEinde»
Pagina 1 van 10

    leaderlogostp