Den Dries

den dries arealDen Dries is een plek waar mensen met een handicap begeleid kunnen wonen en werken. Het opzet van Den Dries is hen de kans te bieden om in een stimulerende en bewegende omgeving zichzelf te ontdekken en te ontplooien. Den Dries richtte daarvoor een aantal projecten op:

Slechts enkele in de lijst: de Oxfam Wereldwinkel in Evergem, eerst geopend in 1999; het Wad, een semi-industriële werkplek, met een waaier aan handarbeid taken; De Beleving, een comfortabele en gezellige relaxatieruimte waar onze bewoners worden  ondergedompeld in een sfeer van rust en ontspanning; De Takkeling, het boerderijproject van Den Dries, gerund door een 25-tal bewoners van Den Dries, met een huisje als ontmoetingsruimte, bergplaatsen voor het materiaal, serre, stallen en 7000 m2 grond; De Verfplek is de naam van het Kunstatelier en de Artotheek van Den Dries; en nog zo meer...

 

 

logo rock for special zwartDaarbij ook nog een rock festival. Rock voor Specials ontstond 15 jaar geleden vanuit een reële behoefte. Ook personen met een verstandelijke beperking blijken immers oprecht geïnteresseerd in kwalitatieve (rock)muziek. 

De medewerkers geven een zinvolle invulling aan hun leven. Samen met de begeleiders leren ze kiezen en invloed uitoefenen. Wonen en werken zijn doordrongen van dit zoeken naar persoonlijke ontplooiingskansen, samen met de anderen. We zijn ervan overtuigd dat iedereen via deze weg in staat is een leven te leiden dat waardevol is voor henzelf en voor hun omgeving. Den Dries wil voor en samen met zijn medewerkers een stimulerende werkomgeving scheppen waarin ruimte is voor persoonlijke groei. Voor ouders en familieleden wil zij een open organisatie zijn waarin hun inbreng gewaardeerd wordt en waar gestreefd wordt naar een zinvolle dialoog. Den Dries wil een actieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk proces van integratie en inclusie. Zij geeft haar opdrachtverklaring gestalte via 5 beleidslijnen: Gelijkwaardigheid - Emancipatorisch denken - Het Netwerk - Recht op bestaansstructurering - Samenwerkingsverbande

Om meer te weten te komen: http://www.dendries.be/ logoDenDries