Partners

Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis is een organisatie gericht op permanente ontwikkeling. Ze houdt zich bezig met de integratie van mensen die uit Oost-Europa naar hier zijn gekomen, en besteedt veel aandacht aan het socioculturele aspect van die integratie.

Arthis gaetan roesselet BERGERS DU NORD-OUEST ROUMAIN

Temps – Lieux – Pratiques
de Gaëtan Rousselet


klara microKlara biedt als klassieke muziekzender een blik op de (culturele) wereld. Klara creëert een slowzone waar plaats is voor de essentie en waar men kan genieten van klassieke muziek en jazz. Klara richt zich op de klassieke muziekliefhebbers en cultuurliefhebbers in Vlaanderen. Klara werd op 4 december 2000 boven de doopvont gehouden. De transformatie van Radio 3 naar Klara vond plaats tijdens 'Bach to the future' in het Paleis voor Schone Kunsten.

De Verbeke Foundation is een private kunstsite die geopend werd in Kemzeke op 1 juni 2007 door kunstverzamelaars Geert en Carla Verbeke Lens. Cultuur, natuur en ecologie komen er samen. De ruimte herbergt een indrukwekkende verzameling van moderne en hedendaagse kunst en biedt als 'kunstenvrijplaats' ook kansen aan jonge kunstenaars. De Verbeke Foundation is een aanhoudend groeiproces. Kunstenaars kunnen er in residentie, verblijven, grotere en kleinere tentoonstellingen wisselen elkaar af...

verbekefoundation.com

Glasbak is het kunstenaarscollectief opgericht door Barbara Van Hoestenberghe en Liesbet Swings. Samen realiseren ze hun ideeën en idealen over woord, muziek en beweging. Liesbet Swings en Barbara Van Hoestenberghe beginnen hun langlopende samenwerking bij de oprichting van MASKESMACHINE in 2000. Liesbet vanuit haar achtergrond als scenografe in de podiumkunsten, Barbara met haar academische bagage van sociologe, en haar muzikale vorming als violiste.

les ballets C de la B (Gent/België) werd in 1984 opgericht door Alain Platel. Intussen is les ballets C de la B uitgegroeid tot een succesvolle groep in binnen- en buitenland. Doorheen de jaren heeft het gezelschap zich ontwikkeld tot een artistiek platform voor verschillende choreografen, dat naast Alain Platel wordt bezield door Christine De Smedt, Koen Augustijnen en Lisi Estaras.


Arpia is een kunstproject met een verregaand engagement ten aanzien van het landschap en haar waarde(n). De kunstwerken nestelen zich in de open ruimte, Het permanent toegankelijk en evoluerend traject met beeldende kunst en klankkunst wordt jaar na jaar verrijkt met nieuwe kunstwerken. Arpia daagt de kunstenaars uit om met het natuur- en cultuurlandschap zowel creatief, kritisch als respectvol en met de nodige aandacht voor de identiteit van het gebied aan de slag te gaan.

WaerbekeWaerbeke werkt als sociaal-culturele beweging rond stilte en leefkwaliteit in Vlaanderen (en Brussel). De organisatie koestert en bevordert de beleving van stilte, rust en ruimte in tal van maatschappelijke domeinen (o.m. cultuur, natuur en leefmilieu, welzijn en volksgezondheid, landbouw en platteland, mobiliteit, toerisme). Zij informeert en sensibiliseert, biedt vorming en onder¬steuning aan en voert actie naar ver¬schillende doelgroepen over heel het land. Waerbeke ontstond naar aanleiding van de opstart van het Stiltegebied Dender-Mark, het eerste officieel erkende stiltegebied in Vlaanderen.

portaalvandestilte.be

The Walking Artists Network (WAN) brengt wandelende kunstenaars - of zij die geïnteresseerd zijn in het wandelen als een artistieke praktijk - samen door het organiseren van meetings en een online platform. Dat laatste is een project in wording. The Walking Artists Network heeft als doel verschillende inspirerende wandelprojecten online te delen en ter discussie te stellen.

walkingartistsnetwork.org

Cultuurcentrum De Steiger is één van de grootste en oudste culturele centra van Vlaanderen. Het werd geopend in 1979 en in 2004 verbouwd. Jaarlijks gaan er meer dan 4000 activiteiten door. Het cultuurcentrum organiseert tentoonstellingen, concerten, humor, film, theater en straattheater. Het centrum biedt ook een brede waaier cursussen en ontspanningsactiviteiten aan. De stedelijke bibliotheek en het stadsarchief zijn eveneens gehuisvest in het gebouwencomplex van De Steiger. De naam "De Steiger" staat symbool voor enerzijds aanmeren en thuiskomen, en anderzijds ook vertrekken, nieuwe uitdagingen zoeken, vreemde horizonten verkennen. 

ccdesteiger.be

Ferme du parc Maximilien - koer breedbeeldIn het hart van de stad Brussel ligt de boerderij Park Maximilien. Een divers publiek komt zich hier opladen voordat het terug de stedelijke jungle intrekt. Een van de doelstellingen van de boerderij is kinderen en volwassenen te leren over het milieu.

Het bezoekerscentrum De Lieteberg ligt in een voormalige zand- en grindgroeve tussen de Stalkerweg en de Zuurbroekstraat in Zutendaal. Imkers stampten hier begin jaren negentig een bevruchtingscentrum voor Carnicabijen uit de grond dat op korte tijd uitgroeide tot een belangrijk bezoekerscentrum rond insecten. Het onthaal- en bezoekerscentrum De Lieteberg is één van de toegangspoorten tot het Nationaal Park Hoge Kempen. In het nieuwe bezoekerscentrum werd het project "Fascinerende Microkosmos" gerealiseerd, een interactief museum dat je laat kennismaken de boeiende insectenwereld.

lieteberg.be

Dertien Vormingplus-centra, verspreid over Vlaanderen en Brussel, organiseren een waaier aan activiteiten die volwassenen persoonlijke, sociale en culturele competenties bijbrengen en de deelname aan de samenleving stimuleren. De Vormingplus-centra streven ernaar de kans om blijvend bij te leren binnen het bereik van iedere inwoner te brengen, met bijzondere aandacht voor groepen die moeilijker hun weg naar vorming vinden.
De centra gebruiken een breed gamma aan werkvormen en brengen het plezier van het leren bij. Ze doen dat in samenspraak en samenwerking met tal van sociale en culturele sleutelfiguren, organisaties en sectoren die ze willen stimuleren en inspireren. Als dynamische organisaties willen de Vormingplus-centra garant staan voor expertise, vernieuwing, diversiteit en betrokkenheid.

vormingplus.be

vzw 't Uilekot is een regionaal cultuur-, jeugd- en actiecentrum uit Z.O.-Vlaanderen dat regelmatig van zich laat horen. 't Uilekot is actief op vier domeinen: milieu, internationale solidariteit, jeugdwerking en cultuur.

uilekot.org/

Overal in de wereld worden films gemaakt. Spijtig genoeg komt maar een fractie van dit aanbod tot bij ons in de bioscoop of op ons scherm. Meestal zijn het enkel commerciële en westerse films, geflankeerd door een uitgebreid promobudget, die we te zien krijgen. Niets mis mee, maar wel spijtig. 

JES stadslabo richt zich tot alle kinderen, jongeren en jongvolwassenen die leven in Brussel, Antwerpen en Gent en/of iets willen doen met, voor of in de stad en tot stedelijke organisaties en beleid die met en voor hen werken. JES heeft een uitgebreide werking met vorming, straathoekwerk, creëren van kansen voor werkloze jongeren... Verder programmeert het avontuurlijke vrije tijd op stadsmaat, produceert stedelijke jongerencultuur, exploiteert het jeugdinfrastructuur en is het een steunpunt voor hoofdstedelijk jeugd(welzijns)werk.

Technologische en maatschappelijke veranderingen volgen elkaar op in een nooit gezien tempo en zorgen in grote delen van de wereld voor een betere levenskwaliteit, maar ook voor hardnekkige vraagstukken. Vraagstukken op zoek naar een oplossing in een meer duurzame richting.Om de overgang mogelijk te maken naar een duurzame samenleving zijn ingrijpende veranderingen nodig waarbij kennis, denken en doen over sectoren en disciplines heen moet verbonden worden om zo concrete vernieuwende projecten vorm te geven.

spk.be/

Samenlevingsopbouw Brussel is een autonome en onafhankelijke vzw en wordt via het decreet op het maatschappelijk opbouwwerk (1991) erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap (Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin). Als werkingsprincipe wordt in dit decreet binnen het systeem van meerjarenplannen en jaarprogrammaties het projectmatig werken naar voren geschoven.

Deze projecten vormen tijdelijke en wel omschreven initiatieven met als finaliteit een grotere participatie en integratie van kwetsbare groepen in het maatschappelijk gebeuren. Binnen het huidige meerjarenplan 2009-2015 – dat zich situeert in de sfeer van armoedebestrijding en wijkontwikkeling – zijn een 20-tal medewerkers actief op drie programmasporen : toegang tot grondrechten, het recht op wonen en fysieke en sociale leefbaarheid.

samenlevingsopbouwbrussel.be/

logo Foyer klHet Integratiecentrum Foyer is een maatschappelijke voorziening die werkt aan een samenleving die positief omgaat met diversiteit en waarin mensen met een migratieachtergrond volwaardig deelnemen aan het maatschappelijk leven. Uitgaande van de sterkte en kwaliteiten van alle burgers wil de Foyer mensen stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te dragen. 
Dialoog in kleur

compostellaOikotenAlba vzw is actief in het brede werkveld van de jeugdzorg. Alba is werkgever van de diensten herstelgerichte en constructieve afhandeling (HCA) in de gerechtelijke arrondissementen Brussel en Leuven. Deze diensten bieden herstelbemiddeling, leerprojecten en gemeenschapsdiensten aan. Daarnaast organiseert Alba een time-outproject voor jeugdzorgvoorzieningen uit Vlaams-Brabant en Brussel en de welbekende onthemende staptochten en werkprojecten van Oikoten.

duurzamemobiliteitDuurzaam mobiel zijn - iedereen kan veilig, aan een aanvaardbare kostprijs en zonder de omgeving schade te berokkenen elke bestemming bereiken – is één van de doelstellingen van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Maar het is niet alleen het vege lijf dat dient verplaatst te worden, ook goederen worden op transport gezet. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is een lerend-informerend netwerk van verenigingen, bedrijven, gemeenten en besturen om de duurzame mobiliteit van mens en goederen te promoten en te ondersteunen.

den dries arealDen Dries is een plek waar mensen met een handicap begeleid kunnen wonen en werken. Het opzet van Den Dries is hen de kans te bieden om in een stimulerende en bewegende omgeving zichzelf te ontdekken en te ontplooien. Den Dries richtte daarvoor een aantal projecten op:

Anthony SchragDeveron Arts, een Schotse organisatie voor hedendaagse kunst in de publieke ruimte in Huntly, Noord-Oost Schotland. Ze werken met de geschiedenis, de context en de identiteit van de stad. Deveron Arts heeft geen plaats, de stad is hun plek dat gebruikt wordt als studio, galerij en podium voor artiesten van verschillende disciplines en van verschillende kanten uit de wereld. Hiervoor gebruiken ze gevonden ruimtes in de stadsomgeving: supermarkten, kerken, garages enzovoorts om er enkele te noemen.

 

RLKGN oude kaartRLKGN is een vzw die zich inzet voor natuurbehoud en toegankelijkheid. Een regionaal landschap is een streek met een eigen identiteit en met belangrijke natuur- en landschapswaarden. RLKGN helpt Sideways door een kaart te maken voor het wandeltraject in hun regio.

hoeven bekappenFox & Horse staat voor een holistische en natuurlijke kijk op paardenhouderij en –zorg: hoefbekapping, voedings- en beweidingsadvies, training, en algemene gezondheidszorg van de onevenhoevige (meestal een paard). Zonder hoeven geen paard, maar de hoeven staan niet los van het gehele bewegingsapparaat, de spijsvertering, de algemene conditie,... Het beeld dat we voor ogen houden is een soepel, levendig, gezond en gebalanceerd dier.

late spring laat lente 2011 050Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) is een streek die door haar prachtig landschap met een uitgesproken groen karakter een grote landschappelijke en ecologische waarde heeft. Aantrekkelijk voor zijn bewoners, maar ook voor bezoekers van buiten de streek. meer streekinfo

pasar wandelsitePasar vzw is een sociaal-culturele vereniging die zoveel mogelijk mensen wil motiveren en kansen geven om hun vakantie en recreatie zo waardevol mogelijk in te vullen.

Ook zij die om een of andere reden verhinderd worden om vakantie te nemen, krijgen daarbij aandacht. 'Vakantie voor allen' realiseren is daarbij de onderliggende idee. De vereniging staat voor IEDEREEN open.

BBL lokaal KyotoprotocolBond Beter Leefmilieu is de onafhankelijke federatie van meer dan 140 natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Concreet? Gezonde lucht. Helder water. Natuur om van te genieten. Door gerichte samenwerking en overleg overtuigen we politici en bedrijfsleiders van het belang van een doortastend milieubeleid. En we geven advies aan onze lidverenigingen. Omdat we vinden dat bruisende milieuverenigingen de beste garantie zijn voor een toekomst voor mens én natuur.

drukindeweerBeeldDruk in de Weer is gespecialiseerd in verenigingsdrukwerk: brochures, tijdschriften, boeken, folders en affiches. We willen meer doen dan enkel technisch correct drukwerk maken. Ons doel is: op mens- en milieuvriendelijke wijze drukwerk produceren. Daarom hebben we er ook voor gekozen enkel op kringlooppapier te drukken.

howest-idcHowest, de Hogeschool West-Vlaanderen,  bekleedt met 24 bachelors, 7 masters en niet minder dan 18 unieke opleidingen en trajecten een uitzonderlijk plaats in het onderwijslandschap. Howest heeft twee campussen in Brugge en twee in Kortrijk.

logo jnmJNM staat voor Jeugdbond voor Natuur en Milieu, een jeugdbeweging voor álle jongeren die geïnteresseerd zijn in natuur en milieu. Een jeugdbeweging die zó divers en levendig is als JNM kan je niet op een enkele webpagina voorstellen.

B5 GOL2RAQEC.1 HORELKEFOTOGastvrije Aarde is een biologisch-dynamisch tuinbouwbedrijf in Sint-Kornelis-Horebeke. Er is een hoevewinkel aan verbonden en het is mogelijk om een abonnement te nemen op een groente- of fruitpakket. Ze maken groente- of fruitpakketten die bewoners kunnen afhalen in  een depot bij hen in de buurt. Ook vers biovlees kan je bij Gastvrije Aarde vinden! Gastvrije Aarde is ook een ontmoetingsplaats en organiseert ook kookdemonstraties, tuincursussen, rondleidingen langs hun opkweekserres met toelichting over vruchtwisseling, onkruidbeheersing, combinatieteelten en de werkdruk om het ritme van de natuur te volgen.

hof ter wilgenHof ter Wilgen, waar stilte hoort... een plek waar je kennis maakt met permacultuur en je kan zwemmen in natuurlijke waters. Vakantiehuisje, bed & breakfast of kamperen in een yurt? Hier kan je tot rust komen. Het kamperen in de yurt blijft een unieke ervaring. Het brengt je dichter bij de natuur en je kan er helemaal tot rust komen. Weer of geen weer – steeds is het verblijf in een yurt in alle opzichten een verademing. Lichaam en geest ontspannen en onthaasten zich in de warme omarming van een oeroude Mongoolse steppetent. Deze doet ons het weldadige comfort van eenvoud ervaren. Een tikje avontuurlijk en romantisch. De Yurt is volledig ingericht inclusief kookmogelijkheid.

antaboga en kidsAntabog wil groeten en sociale samenhang creëren en bouwt een sociaal project uit waar iedereen terecht kan voor vanalles-en-nog-wat. Je kan er terecht voor de zelfpluktuin, voor yoga in de yurt.

Deze coöperatieve ontvangt de Sideways-kookfamilies van De Beek van 10 tot 14 september, de week dat de expeditie van Turnhout naar Zutendaal wandelt! Kom een kijkje nemen of steek een handje toe in de zelfpluktuin!

logo climaxi 0Climaxi: beweging voor een sociaal klimaat

Climaxi is een jonge organisatie, gegroeid uit het netwerk van klimaatactivisten in ons land. Binnen Climaxi werken mensen vanuit verschillende, bestaande organisaties en netwerken samen. Die opgetelde expertise en ervaring zorgt ervoor dat Climaxi niet met een wit blad vertrekt.

Het Sideways Wandel Kunsten Festival neemt op haar tocht IDEA-materiaal mee, aangepast voor DonkeyXote door de UGENT, Laboratorium voor Informatietechnologie (INTEC). Er is een groeiende bezorgdheid omtrent de sterke impact van bepaalde milieustressoren op de levenskwaliteit en gezondheid in Vlaanderen. Gedetailleerde metingen zijn hierbij vaak essentieel.