header02

Menen, 19 augustus Brussel, 1 & 2 september Turnhout, 8 & 9 september Zutendaal, 15 en 16 september Herzele, 25 & 26 augustus

partnerstransparant Vlaamse Overheid Klara Nationale Loterij Vlaamse Gemeenschapscommissie Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Provincie Limburg Cultuurcentrum De Steiger Arpia Ferme du Parc Maxililien Uilekot Klein Engeland Hoeve Lieteberg Glasbak Les Ballets C de la B Verbeke Foundation Walking Artists Network Turnhout 2012 Walking Library Jes Ifa Instituto Italiano di Cultura di Bruxelles Romanian Information Centre in Brussels Instituto cervantes de Bruselas Arthis Samenlevingsopbouw Brussel Vormingplus SPK Opendoek Baalse Hei Narvik HomeParc Mooi Zutendaal Stad Menen Stad Herzele Stad Turnhout Zutendaal Trage Wegen Provincie Oost-Vlaanderen Hogeschool West-Vlaanderen Foyer bessst Waerbeke vzw OKNO Sideways2012 Druk in de Weer Den Dries Fox and Horse Cultura21 Herberg Macharius Oikoten Alba RLKGN Deveron Arts RLVA BBLV Pasar

Vlaamse Overheid

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid ondersteunt het project Sideways 2012. Het Departement LNE streeft een kwaliteitsvol leefmilieu na dat op een duurzame wijze gebruik maakt van diverse voorraden. Het treedt op als regisseur voor een geïntegreerd milieu- natuur- en energiebeleid waarmee het een globale en geïntegreerde aanpak over de verschillende milieuaspecten heen bewaakt. Het Departement richt zich daarbij op beleidsvoorbereiding en –implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie en werkt daarvoor samen met interne en externe partners.

Het project Sideways sluit aan bij de visie en missie van het Departement LNE. Het integreert op een creatieve en artistieke wijze nadrukkelijk verschillende thema’s: natuur, cultuur, recreatie, erfgoed… en zet zo aan tot denken en communiceren, het delen van emoties en ideeën. In het project komen heel wat principes van educatie voor duurzame ontwikkeling (kritische reflectie, milieu-integratie, toekomstdenken…) aan bod. Met zijn vele invalshoeken kan Sideways 2012 een nieuw en breed publiek aantrekken en het draagvlak voor de trage wegenproblematiek vergroten.

www.vlaanderen.be