header02

Menen, 19 augustus Brussel, 1 & 2 september Turnhout, 8 & 9 september Zutendaal, 15 en 16 september Herzele, 25 & 26 augustus

partnerstransparant Vlaamse Overheid Klara Nationale Loterij Vlaamse Gemeenschapscommissie Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Provincie Limburg Cultuurcentrum De Steiger Arpia Ferme du Parc Maxililien Uilekot Klein Engeland Hoeve Lieteberg Glasbak Les Ballets C de la B Verbeke Foundation Walking Artists Network Turnhout 2012 Walking Library Jes Ifa Instituto Italiano di Cultura di Bruxelles Romanian Information Centre in Brussels Instituto cervantes de Bruselas Arthis Samenlevingsopbouw Brussel Vormingplus SPK Opendoek Baalse Hei Narvik HomeParc Mooi Zutendaal Stad Menen Stad Herzele Stad Turnhout Zutendaal Trage Wegen Provincie Oost-Vlaanderen Hogeschool West-Vlaanderen Foyer bessst Waerbeke vzw OKNO Sideways2012 Druk in de Weer Den Dries Fox and Horse Cultura21 Herberg Macharius Oikoten Alba RLKGN Deveron Arts RLVA BBLV Pasar

Samenlevingsopbouw Brussel

Samenlevingsopbouw Brussel is een autonome en onafhankelijke vzw en wordt via het decreet op het maatschappelijk opbouwwerk (1991) erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap (Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin). Als werkingsprincipe wordt in dit decreet binnen het systeem van meerjarenplannen en jaarprogrammaties het projectmatig werken naar voren geschoven.

Deze projecten vormen tijdelijke en wel omschreven initiatieven met als finaliteit een grotere participatie en integratie van kwetsbare groepen in het maatschappelijk gebeuren. Binnen het huidige meerjarenplan 2009-2015 – dat zich situeert in de sfeer van armoedebestrijding en wijkontwikkeling – zijn een 20-tal medewerkers actief op drie programmasporen : toegang tot grondrechten, het recht op wonen en fysieke en sociale leefbaarheid.

samenlevingsopbouwbrussel.be/