Onze partners

Natuurpunt

Natuurpunt is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor natuurbehoud in Vlaanderen. Gesteund door 90.000 leden zetten meer dan 6.000 vrijwilligers zich dagelijks in om bedreigde planten, dieren, biotopen en landschappen te beschermen. Daartoe kopen en beheren we honderden natuurgebieden, brengen we de gezondheid van de natuur in kaart, laten we mensen de schoonheid en kennis over de natuur ontdekken en gaan we in dialoog met beleidsmakers. In onze natuurgebieden verwelkomen we jaarlijks meer dan 2 miljoen bezoekers op zoek naar rust, schoonheid en inspiratie.

www.natuurpunt.be

Gepubliceerd in Leden

Netwerk Duurzame Mobiliteit

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit richt zich naar iedereen die zich wil inzetten voor een duurzame mobiliteit, zowel van mensen als van goederen. Het Netwerk streeft naar een duurzame uitbouw van duurzame mobiliteit. Een hele mondvol, maar het betekent gewoon dat we niet alleen over onze mobiliteit van vandaag nadenken maar ook en vooral een lange termijn visie ontwikkelen waarbij we de impact van onze verplaatsingen op onze omgeving duidelijk inschatten en gericht werken naar een leefbaar, standvastig en duurzaam mobiliteitssysteem. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om veilig, aan een aanvaardbare kostprijs en zonder de omgeving schade te berokkenen elke bestemming bereiken, vandaag en in de toekomst.

www.duurzame-mobiliteit.be

Gepubliceerd in Communicatiepartners DTW

Pasar vzw

Pasar vzw is een sociaal-culturele vereniging die zoveel mogelijk mensen wil motiveren en kansen geven om hun vakantie en recreatie zo waardevol mogelijk in te vullen. Ook zij die om een of andere reden verhinderd worden om vakantie te nemen, krijgen daarbij aandacht. 'Vakantie voor allen' realiseren is daarbij de onderliggende idee. De vereniging staat voor iedereen open en lid worden houdt geen verplichtingen in.

www.pasar.be  

Gepubliceerd in Leden

Scouts & Gidsen Vlaanderen vzw

Waar men gaat of staat langs Vlaamse wegen, overal komt men scouts en gidsen tegen. Een banale bende vol lawaai of een maffe club op verkenning? Wie goed kijkt, ziet méér.

Scouts en Gidsen Vlaanderen is een jeugdbeweging die zich richt naar alle kinderen en jongeren vanaf 6 jaar. Scouting speelt zich af in de vrije tijd en draagt - door een specifieke methode - bij tot de ontspanning en opvoeding van kinderen en jongeren. Week na week, jaar-in, jaar-uit.

www.scoutsengidsenvlaanderen.be

Gepubliceerd in Leden

Sentiers.be

Sentiers.be, onze zustervereniging in Wallonië coördineert de Dag van de Trage Weg in het zuiden van ons land.

www.sentiers.be

Gepubliceerd in Communicatiepartners DTW

Vereniging voor Openbaar Groen

De Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) promoot, ondersteunt en pleit voor het openbaar groen in al zijn vormen. Dit ondermeer door het organiseren van vorming en het stimuleren van onderzoek inzake openbaar groen.

http://www.vvog.info/

Gepubliceerd in Communicatiepartners DTW

Vlaamse Atletiekliga

Lopen is het fijnst en veiligst lang trage wegen. Zo denkt de Vlaamse Atletiekliga en haar clubs er ook over!

www.val.be

Gepubliceerd in Communicatiepartners DTW

Vlaamse Liga Paardensport

De Vlaamse Liga Paardensport vzw is met 5 provinciales, 455 aangesloten clubs en meer dan 25 000 leden in 2010 de grootste paardensportfederatie van Vlaanderen. Naast de 3 Olympische disciplines dressuur, eventing en jumping vallen ook de disciplines endurance, horse-Ball, mennen, para-equestrian, reining en voltige en de onder de werking van VLP.

www.vlp.be

Gepubliceerd in Communicatiepartners DTW

Vlaamse Wandel- en Omnisport Federatie

VWO is een door Bloso erkende federatie voor wandelaars en recreatieve fietsers die graag in groep op pad gaan, onder leiding van een wandelleider of fietsbegeleider die onderweg wat meer kan vertellen over de bezochte regio. Wandelen en fietsen gebeurt in kleine, gezellige groepen, zodat je niet opgaat in onpersoonlijke massa-evenementen. Ons motto haalden we bij de Zwitsers-Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau: "Wandel niet als een ijlbode, maar als een ontdekkingsreiziger!"

www.vwofederatie.be

Gepubliceerd in Communicatiepartners DTW

Waerbeke

Waerbeke koestert en bevordert de beleving van stilte, rust en ruimte in Vlaanderen en Brussel. In al haar initiatieven tracht Waerbeke de verbindende en verdiepende waarde van stilte onder de aandacht te brengen. De organisatie informeert en sensibiliseert, biedt vorming en onder­steuning aan en voert actie naar ver­schillende doelgroepen.

www.waerbeke.be

Gepubliceerd in Communicatiepartners DTW
Pagina 2 van 3
Ga naar boven