Onze partners

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

Bond Beter Leefmilieu is de federatie van meer dan 140 Vlaamse natuur- en milieuverenigingen. Wij willen een betere en schonere wereld, waar het goed toeven is voor iedereen. Samen met onze lidverenigingen werken we aan een rijke natuur, een divers landschap en een groene en gezonde woonomgeving. Maar onze blik reikt ook verder dan Vlaanderen. Iedereen op de planeet aarde, ook de generaties die na ons komen, hebben het recht op welvaart, een gezond leefmilieu en op ongerepte natuur. Die toekomstdroom proberen we waar te maken door het met raad en daad ondersteunen van onze verenigingen, het beïnvloeden van het beleid van overheden en maatschappelijke organisaties en het verduurzamen van het gedrag van het grote publiek en doelgroepen.

www.bblv.be 

Gepubliceerd in Leden

Bos+

De Vereniging voor Bos in Vlaanderen timmert al meer dan 40 jaar aan de weg voor meer en beter bos in Vlaanderen. Haar dochterorganisatie Groenhart doet sinds een 10-tal jaar hetzelfde in de tropen. De jarenlange geslaagde samenwerking mondde in april 2012 uit in BOS+. BOS+ is de enige Vlaamse organisatie die zich specifiek inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld.

www.bosplus.be

Gepubliceerd in Communicatiepartners DTW

Chirojeugd Vlaanderen

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en België. De Chirogroepen brengen kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen, zonder onderscheid. Via spel doen ze ervaring op, leren ze samenleven en krijgen ze een kijk op zichzelf en op de wereld. De Chiro is meer nog dan spel, het is een leerschool voor het leven . Chiro is geen eiland, maar is betrokken op de brede gemeenschap. Jongeren worden aangezet om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. Zo worden ze gevormd tot geëngageerde en kritische wereldburgers.

www.chiro.be

Gepubliceerd in Communicatiepartners DTW

Grote Routepaden vzw

De Vlaamse ‘Grote Routepaden’ is een vzw ontstaan in 1977 naar het voorbeeld van de Franse GR (Grande Randonnée) die reeds na de tweede wereldoorlog met de wit-rode bewegwijzering van langeafstandspaden begonnen was.

www.groteroutepaden.be 

Gepubliceerd in Leden

Heemkunde Vlaanderen vzw

Ankerpunt voor de cultureel-erfgoedgemeenschap heemkunde in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Koepel van heemkundige kringen.

www.heemkunde-vlaanderen.be

Gepubliceerd in Leden

Infopunt Publieke Ruimte

Dialoog en betrokkenheid maken openbare ruimte tot publieke ruimte. Infopunt Publieke Ruimte is een aanspreekpunt voor professionelen, beleidsmakers en burgers die meer willen doen met hun leefomgeving.http://publiekeruimte.info/

Gepubliceerd in Communicatiepartners DTW

Jeugdbond voor Natuur en Milieu vzw

De Jeugdbond voor Natuur en Milieuof kortweg JNM, is een vereniging voor álle jongeren die geïnteresseerd zijn in natuur en milieu. JNM organiseert tal van projecten en nationale bijeenkomsten rond specifieke onderwerpen. Het kampenseizoen is het hoogtepunt van ons activiteitenaanbod. Men kan in de zomervakantie kiezen tussen een 60-tal kampen en volop genieten van alles waar JNM voor staat: natuurstudie, natuurbeheer en milieubescherming. JNM heeft 50 lokale afdelingen in Vlaanderen. Mensen met wie je samen bij jou in de buurt op verkenning kunt gaan, of waar je zielsgenoten vindt om een spetterende milieuactie ineen te steken.

www.jnm.be

Gepubliceerd in Leden

KLJ

Als jeugd- en jongerenbeweging streeft KLJ naar een leuke, kwaliteitsvolle werking voor iedereen van 6 tot 35 jaar. We doen dit in een landelijke omgeving, vanuit een dorpsgevoel en een eigentijdse christelijke inspiratie. Samenkomen en/of -spelen in groep zorgt ervoor dat KLJ'ers sterker worden als persoon en als groep. Door onze werking willen we ook een meerwaarde betekenen voor de hele maatschappij.

www.klj.be

Gepubliceerd in Communicatiepartners DTW

KSA

KSA is een jeugdbeweging. Experimenteren, participeren, kritisch kijken, een vrijwillig en langdurig engagement opnemen en nadenken over zingeving zijn de belangrijkste stimulansen die we aan onze groepen willen geven. We richten ons op kinderen en jongeren als individuen, in groep en in het geheel van de samenleving. Spelenderwijs en met aandacht voor vorming proberen we deze pijlers concreet te maken. Deze fundamenten zijn dan ook de basis van en de rode draad in onze visie.

www.ksa.be

Gepubliceerd in Communicatiepartners DTW

Landelijke Rijverenigingen

De vzw Landelijke Rijverenigingen (LRV), is een vereniging van meer dan 400-tal plaatselijke ponyclubs en rijverenigingen. LRV is een  door BLOSO erkende en gesubsidieerde ruitersportfederatie LRV heeft  meer dan 13 000 leden. Het accent binnen LRV ligt op het ‘democratisch’ paard- en ponyrijden en het toegankelijk en laagdrempelig maken van deze sport.

www.lrv.be

Gepubliceerd in Communicatiepartners DTW
Pagina 1 van 3
Ga naar boven