Trage Wegen vzw

Sideways is een initiatief van Trage Wegen vzw, een erkende Vlaamse milieu- en natuurvereniging die zich richt op de bescherming, herwaardering en ontwikkeling van trage wegen. Trage Wegen vzw combineert verschillende invalshoeken: mobiliteit (verkeersveiligheid, duurzaamheid), natuur (ecologische verbindingen), ruimtelijke ordening (omgevingskwaliteit), jeugd (speelweefsel), erfgoed (landschappelijk patrimonium), duurzaam toerisme (routegebonden recreatie), enz.

Trage Wegen vzw maakte een begrip van de term 'trage weg'. Dat blijven we doen. Met gerichte projecten en door campagnewerk. In onze nieuwsbrief, twaalf keer per jaar. In samenwerking met de vele actievelingen die onze visie op het terrein waarmaken. We kiezen resoluut voor een overlegmodel: werken in alle openheid, met aandacht voor ieders standpunten. Het resultaat na tien jaar Trage Wegen vzw: het thema trage wegen staat op de kaart.

tragewegen21092008-15

Gedeelde kennis versterkt

Trage Wegen vzw maakt er een erezaak van om iedereen die technische of juridische vragen heeft te helpen. Kennis en ervaring zijn de basis voor doordachte beslissingen. Onze standaarddocumenten, voorbeelddossiers en achtergrondinformatie maken het verschil.

De Trage-Wegen-Lijn behandelt elk jaar zo'n driehonderd dossiers. Onze webbibliotheek blijft groeien. Logisch, de informatiestroom neemt evenredig toe met de vele tragewegenprojecten. Via de maandelijkse nieuwsbrief informeren we over de jongste ontwikkelingen in tragewegenland.

Trage Wegen vzw biedt een uitgebreid vormingsprogramma aan. Interactief en op maat van vrijwilligers, gespecialiseerde ambtenaren of beleidsmakers. Praktijkgericht of gefocust op de juridische achtergrond. We gaan langs bij lokale werkgroepen, maar doen even goed ons verhaal op studiedagen voor specialisten.

Winnen met overleg

Lokale besturen doen een beroep op Trage Wegen vzw om hun tragewegennetwerk aan te pakken. We helpen ze de wegen in kaart te brengen en organiseren buurtoverleg. Want de mening van de gebruikers is de sleutel tot succes om een lokaal netwerk te herstellen. Trage Wegen vzw treedt op als coach en zoekt mee naar win-winsituaties.

Resultaat: een gedragen herstelplan voor de trage wegen. Suggesties weg per weg. Mooie realisaties, met nieuwe verbindingen en groene stapstenen. Vandaag passen meer dan zeventig gemeenten over heel Vlaanderen deze methodiek succesvol toe.

DSC 0477 428x640Wegen bewegen

De kracht van Trage Wegen vzw is zijn ge├źngageerd netwerk. Trage Wegen vzw verenigt 49 verenigingen. Een spreekbuis voor groepen die vooruit willen met de trage wegen in hun buurt. Recreatie en milieu, letterlijk in beweging. Dat levert soms onverwachte partners op. Waar anders kom je zowel de jeugdbeweging tegen, op stap met de KWB of wandelclub Voetje-voor-voetje?

Elke week organiseren mensen tochten langs trage wegen. Of zoeken ze verlaten veldwegen op. Trage Wegen vzw reikt ze hulpmiddelen aan waardoor hun inspanningen beter doorklinken bij het lokale bestuur.

Een keer per jaar bundelen we alle krachten op de Dag van de Trage Weg. Eind oktober organiseert Trage Wegen vzw samen met Sentiers.be, zijn Waalse tegenhanger, een grootschalig actieweekend. We snoeien en maaien, knippen lintjes en heffen het glas op nieuwe en herstelde paden.

Waar het op staat

Duizenden mensen vragen om meer en betere trage wegen. Voor die achterban neemt Trage Wegen vzw heldere standpunten in. We focussen op de waarden die trage wegen toevoegen aan onze samenleving.

  • We pleiten voor een fijnmazig tragewegennetwerk.
  • We eisen een evenwaardige infrastructuur voor wandelaars en fietsers die de vergelijking doorstaat met de wegen voor Koning Auto.
  • We gaan voor aangename steden en woonbuurten, doordrongen van trage wegen.
  • We willen open ruimte en het patrimonium op het platteland behouden.


Op weg naar de toekomstBILD0470 640x480

De tijd dat trage wegen symbool stonden voor burenruzies, processen en rechtbanken is voorbij. Trage Wegen vzw staat voor een verhaal van kansen en samenwerking. De toon en de inhoud van de berichtgeving verandert. "Schoolkinderen zoeken met klasuitstap trage wegen op" of "Boeren bouwen aan het landschap". Dat vergroot het draagvlak.

Meer en meer gemeenten zetten de stap: wegjes gaan weer open en worden onderhouden. We beseffen dat niet alle conflicten van de baan zijn. Maar het perspectief zit goed: trage wegen zijn en hebben toekomst.
www.tragewegen.be