Nieuws (598)

Na een kleine saga in Zottegem zorgde het opschortend beroep bij de Vlaamse Minister er alsnog voor dat buurtweg 87 blijft bestaan.

ZOTTEGEM. - Bij besluit van 21 november 2002 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, wordt
goedgekeurd de beslissing van de bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen van 24 juli 1997, houdende het behoud van de
buurtweg nr. 87 te Zottegem (Erwetegem).

OOSTERZELE. - Bij besluit van 25 september 2002 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening :
- wordt van goedkeuring onthouden de beslissing van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen van 7 december 2000, houdende het gedeeltelijk afschaffen van de buurtweg nr. 48 te Oosterzele.

ZOTTEGEM. - Bij besluit van 14 januari 2002 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening:

- is besloten dat het ministerieel besluit van 24 oktober 2001 betreffende het beroep ingediend tegen het behoud van de <buurtweg> nr. 50 te Erwetegem in de stad Zottegem wordt ingetrokken;
- is goedgekeurd de beslissing van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen van 12 april 2001, houdende het behoud van het deel van de buurtweg nr. 50 te Erwetegem.

BERLARE. - Bij besluit van 1 juli 1999 van de minister vice-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en
Ruimtelijke Ordening:
- wordt goedkeuring onthouden aan de beslissing van 20 februari 1997 van de bestendige deputatie voor de provincie Oost-Vlaanderen, waarbij de bestaande voetweg nr. 129 te Berlare gedeeltelijk wordt verplaatst.

Pagina 28 van 28

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.