donderdag, 01 July 2021 10:53

Spoorwegovergangen: wetgevend werk in zicht

Op 20 mei 2021 keurde de voltallige Kamer de resolutie betreffende het verhogen van de veiligheid aan spoorwegovergangen goed. Het voorstel, ingediend door Kim Buyst (Groen), Nicolas Parent (Ecolo) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) is er onder meer op gericht Infrabel aan te manen omzichtiger om te springen met het opheffen van overwegen. Gaten in de voetgangers- en fietsnetwerken zijn immers te vermijden.

De resolutie zette meteen ook het federaal parlement aan het werk door volgende passage: “de procedure tot het afsluiten van spoorwegovergangen te herzien door een wettelijk kader te bieden om het afsluiten van overwegen beter te definiëren, om onder meer lokale overheden en inwoners bij dit proces te betrekken en maatschappelijke belangen mee in acht te nemen”.

Twee wetsvoorstellen

Vandaag liggen er twee wetsvoorstellen op tafel, die onlangs een eerste keer werden besproken in de kamercommissie Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale instellingen. Het >> eerste voorstel komt van enkele parlementairen uit de federale meerderheid: Marianne Verhaert van OpenVLD, Jef Van den Bergh van CD&V en Joris Vandenbroucke van Vooruit.

Het >> tweede voorstel komt van 8 N-VA-kamerleden, getrokken door Tomas Roggeman.
Er zou ook vanuit de bevoegde minister Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) een wetsontwerp komen, maar daar hebben we voorlopig nog geen inzage in gehad.

Analyse van de voorstellen


We kunnen vrij kort zijn: het N-VA voorstel komt volledig tegemoet aan onze eisen voor de verduidelijking van de wetgeving. Het voorstel deelt onze analyse dat de interceptieregeling niet van toepassing is op het recht van doorgang dat gepaard gaat met de aanleg van een overweg. Kort gezegd: als men de overweg opheft, dan moet men afzonderlijk ook het recht van doorgang opheffen. En dat gebeurt via het Gemeentewegendecreet in Vlaanderen.

Het wetsvoorstel van Roggeman expliciteert dat door één zinnetje toe te voegen aan het artikel 19 van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen: “Het recht van doorgang voor het wegverkeer over een overweg wordt geregeld overeenkomstig het administratiefrechtelijk statuut waarvoor de lokale dan wel gewestelijke overheid bevoegd is.” Soms kan het zo eenvoudig zijn.

Net daarom dat het voorstel vanuit de meerderheidspartijen ontgoochelt. De Vivaldi-partijen lijken de omgekeerde weg te volgen en schrijven een volledig nieuwe procedure in diezelfde wet. Volgende punten springen in het oog:
  1. Het voorstel legt de gemeente op een openbaar onderzoek te organiseren en ze legt de motiveringsverplichtingen van een beslissing vast. Die verplichtingen werden letterlijk overgenomen uit het Gemeentewegendecreet, wat op zich een goede zaak is.
  2. Het is onduidelijk welke overheid of instantie de uiteindelijke beslissing tot afschaffing van de overweg zal nemen, al lijkt het erop dat de rol van de gemeente in het voorstel beperkt wordt tot het geven van een niet-bindend advies. Voor het lokaal bestuur houdt dat in dat ze extra administratieve last erbij krijgt (organiseren van het openbaar onderzoek), zonder een wezenlijke verbetering in haar onderhandelingspositie.
  3. Nergens is de mogelijkheid tot administratief beroep voorzien, toch wel een belangrijke hoeksteen in het Gemeentewegendecreet, die bezorgde burgers toelaat om op te komen tegen het sluiten van een overweg. Enkel de langdurige en niet-opschortende procedure bij de Raad van State blijft over. En éénmaal een overweg verdwijnt, gaat die nooit meer open. Zo leert onze ervaring toch.


Consensus in de kamer?


De kamerresolutie was unaniem goedgekeurd en de analyses werden breed gedeeld. Trage Wegen vzw verwacht dan ook dat er een breed mandaat bestaat om tot een heldere oplossing te komen, voorbij de grenzen meerderheid-oppositie. Wat ons betreft biedt het N-VA-wetsvoorstel daarvoor vandaag de beste basis. We kijken ook nog uit naar het wetsontwerp van minister Gilkinet, benieuwd uit welk vaatje daar getapt zal worden.
 

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.