woensdag, 30 June 2021 20:07

Resolutie overwegen unaniem aangenomen door de Federale Kamer

Op 20 mei 2021 keurde de voltallige Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers het voorstel van resolutie betreffende het verhogen van de veiligheid aan spoorwegovergangen goed. Het voorstel, ingediend door Kim Buyst (Groen), Nicolas Parent (Ecolo) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) is er onder meer op gericht Infrabel aan te manen omzichtiger om te springen met het opheffen van overwegen. Gaten in de voetgangers- en fietsnetwerken zijn immers te vermijden.

Je kan de aangenomen tekst nalezen >> op de website van de Kamer.

Drie punten uit de resolutie zijn voor Trage Wegen cruciaal:

  1. Infrabel op te leggen op een constructieve manier met wegbeheerders, buurtbewoners, landbouwers en wandel- en fietsverenigingen samen te werken bij het verbeteren van de veiligheid aan spoorwegovergangen door hen ruim vooraf actief te consulteren en te betrekken in het hele traject, dit wordt verankerd in de volgende beheersovereenkomst;
  2. de procedure tot het afsluiten van spoorwegovergangen te herzien door een wettelijk kader te bieden om het afsluiten van overwegen beter te definiƫren, om onder meer lokale overheden en inwoners bij dit proces te betrekken en maatschappelijke belangen mee in acht te nemen;
  3. de aanbevelingen bindend te verankeren in het beheerscontract en investeringsplannen van Infrabel.


Volgende stap noodzakelijk


Trage Wegen is verheugd met de kamerbrede steun voor de resolutie, maar wijst op de snelle noodzaak van een volgende stap. Infrabel voert overal in het land de druk op om zoveel mogelijk overwegen te laten verdwijnen. Er zijn momenteel twee wetsvoorstellen ingediend in de Kamer om de procedure tot het afsluiten van de overwegen te wijzigen, maar ook Federaal minister van Mobiliteit Gilkinet zou werken aan een wetsontwerp. In een volgende nieuwsbrief komen we terug op de voorstellen die voorliggen.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.