woensdag, 09 January 2019 10:44

Kan het wel? Een tragewegenbeleid met visie voor Zemst

Zemst is een middelgrote gemeente aan de Zenne, op de grens tussen de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. In een notendop: zo'n 23.000 inwoners, vijf deelgemeenten, een heleboel kastelen en waterlopen, een handvol natuurgebieden én heel wat grote mobiliteitsaders: de E19, de N1 tussen Mechelen en Brussel, drie spoorlijnen en twee kanalen.

Samen is dat zoveel infrastructuur dat verplaatsingen per fiets en te voet bijna een mission impossible geworden zijn. Omdat het tragewegennet steeds weer onderbroken wordt door barrières. Al jarenlang ijveren Zemstenaren voor een doortastend lokaal tragewegenbeleid dat oplossingen zoekt en lanzen breekt. Al jarenlang krijgen ze keer op keer beloftes of excuses te horen, maar verandert er weinig op het terrein. Begin december kregen we een moegetergd mailtje van een van de sterkhouders van de lokale werkgroepen Trage Wegen Zemst en de Bruggenbouwers, met de vraag of we hun strijd kracht willen bijzetten door aandacht te besteden aan het reilen en niet-zeilen in Zemst. Bij deze.

De gemeenteraadsverkiezingen brachten Zemst een nieuw bestuur. De ideale gelegenheid voor de werkgroepen om het thema trage wegen stevig op de agenda te krijgen. Dat doen ze door twee elementen naar voor te schuiven:

zemstkanniet1. De kompasnota die onder het vorige gemeentebestuur werd opgesteld is niet in overeenstemming met de voorbereiding ervan in samenspraak met het middenveld. Tijdens die voorbereiding werd afgesproken dat trage wegen (buurtwegen én feitelijke wegen) die niet goed onderhouden werden of weinig gebruikt worden niet worden afgeschaft. Van die afspraak is geen sprake meer in de gepubliceerde kompasnota zoals die op de website van de gemeente Zemst te vinden is. Daar wordt onomwonden gesteld dat het afschaffen en verleggen van trage wegen een gelijkwaardige maatregel is als het onderhouden of verleggen van een trage weg. Met als resultaat: heel wat trage wegen kregen in het beleidsplan de code voor het afschaffen toebedeeld.

Een voorbeeld: de Neckhalsvoetweg is een lange verbinding in Eppegem die nog regelmatig gebruikt wordt door lopers en wandelaars. Het oude bestuur plande de afschaffing van deze weg omdat er recent een andere onverharde trage weg werd geopend en er een alternatief voor deze verbinding zou zijn via de Rekelstraat, waar ook auto's toegelaten zijn. Ondertussen zijn al voorstellen voor een verlegging gelanceerd, terwijl de oorspronkelijke verbinding de beste is én gedoogt het gemeentebestuur onrechtmatige afsluitingen en innames van deze en andere trage wegen. Al te vaak stellen de activisten vast dat een dergelijk gedoogbeleid op langere termijn leidt tot niet-gebruik en uiteindelijk afschaffing.

zemstkanniet12. Een tweede pijnpunt waarop de werkgroepen hameren: het uitblijven van een autovrije, veilige verbinding tussen Hofstade en Weerde. Dat kan alleen door een fiets- en wandelbrug over de E19 te bouwen, een idee waar al van in de jaren '70 over wordt gepraat. Ondanks budgettaire mogelijkheiden op Vlaams niveau, ondernam het vorige bestuur van de gemeente Zemst zelf geen stappen om het dossier van deze trage brug in gang te steken. En dat in een gemeente waar het netwerk van fiets- en wandelverbindingen verminkt is door allerlei barrières.

Trage Wegen steunt de werkgroepen van Zemst in hun strijd voor een doordacht lokaal tragewegenbeleid dat gericht is op het verdichten en verbeteren van het lokaal tragewegennet op korte en lange termijn. Die droom zal alleen gerealiseerd kunnen worden als het lokale bestuur fouten uit het verleden recht zet en meer dan één tand bijsteekt.

Meer info over de tragewegenwerking in Zemst vind je op de Facebookpagina's van de >> Bruggenbouwers en >> Trage Wegen Zemst. De aangetekende brief die het nieuwe bestuur half december ontving kan je nalezen >> via deze link.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.