vrijdag, 30 November 2018 22:55

Vers van de pers: Handleiding over de erfgoedwaarde van wegen

Een vijftal jaar geleden werkte Trage Wegen samenmet Bram Van Nieuwenhuyze aan een studie over de erfgoedwaarde van historische wegen in opdracht van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Een onderwerp dat ongemeen boeiend en complex is. Het resultaat was een lijvig eindrapport dat het Agentschap recent vertaalde in een praktische handleiding.

De Handleiding voor het inventariseren en waarderen van wegen met erfgoedwaarde biedt onderzoekers een methodologie voor het in kaart brengen van wegen die historisch waardevol zijn. Wegen zijn representatief voor hoe de mens in het verleden het landschap heeft gevormd, gebruikt en ingericht. Veel historische wegen staan vandaag onder zware druk zodat er nood is aan meer aandacht voor de erfgoedwaarde en een beheer op maat.

Van inventariseren tot een waarde toekennen

Het inventariseren van wegen met erfgoedwaarde binnen een bepaald gebied is een eerste stap in het naar waarde schatten en beheren ervan. Daarom werd een concreet stappenplan uitgewerkt met aandacht voor de belangrijkste informatiebronnen en een inventarisatiefiche voor het veldwerk.

Het waarderen van wegen gebeurt door een objectieve weging van de kenmerken van de weg en zijn context die een sterke wederzijdse impact hebben. Om de erfgoedwaarde in te schatten kan beroep gedaan worden op een aantal instrumenten zoals de thesaurus met erfgoedtypes van wegen. Er werd ook een referentiekader opgesteld gebaseerd op verschillende erfgoedwaarden en selectiecriteria.

Uit de praktijk

Een aantal praktijkvoorbeelden illustreert de problematiek bij het dagelijks beheer van wegen met erfgoedwaarde en biedt mogelijke oplossingen. Dit kan dienen als leidraad om beheersdoelstellingen in de toekomst beter af te stemmen op het type historische weg. Het streefdoel is de meest geschikte combinatie van gebruiksvriendelijkheid, wegcomfort en respect voor de erfgoedwaarden.

Deze handleiding is ook bedoeld om lokale besturen en erfgoedverenigingen te stimuleren het fenomeen wegen onder de loep te nemen en in kaart te brengen. Een inventaris van wegen biedt de kans om dit erfgoed mee te nemen in het ruimtelijk beleid. De vele voorbeelden dienen als inspiratiebron om wegen te beoordelen op hun erfgoedwaarde en een aangepast beheer uit te werken.

Meer informatie over de handleiding?

Kijk eens op de >> website van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Je kan de handleiding er integraal downloaden.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.