vrijdag, 30 November 2018 22:55

Historische voetwegen in Herent - een interview met Patrick Trio

Oorspronkelijk waren er 77,3 km voetwegen of ‘sentiers’ op het grondgebied van de huidige gemeente Herent volgens de Atlas der Buurtwegen (1843-1845). Op dit moment: bijna 28 km veilige voetwegen tegenover ongeveer 25 km ontoegankelijke voetwegen, meer dan 6 km voetwegen die ondertussen een straat voor autoverkeer geworden zijn en ongeveer 12 km afgeschafte voetwegen. Het zijn een aantal gegevens die we terugvinden op een website van Patrick Trio, lid van heemkundige kring Herent én gepassioneerd door trage (voet)wegen. Reden genoeg om hem een paar vragen te stellen.

Hoe ben je in het voetwegenverhaal terecht gekomen?

“Toen een ver familielid overleed, ontdekte ik begin dit jaar dat er langs het perceel van de woning van de man een verwaarloosde voetweg liep, namelijk voetweg 110 in Herent. Herstel van dit pad zou een veilige trage weg betekenen voor kinderen richting een nabijgelegen school en scoutslokaal.

Ik ben me dan gaan inzetten voor de opwaardering van het pad en heb ervoor gezorgd dat een groot deel van de voetweg weer toegankelijk werd. Een ander deel van de voetweg blijft vandaag helaas nog altijd onbegaanbaar: enkele omwonenden zijn tegen het herstel en de gemeente toont vooralsnog te weinig daadkracht om op te treden.

Deze tegenslag heeft me niet ontmoedigd, integendeel. Ik besloot om me niet meer op enkel deze voetweg te richten maar op alle voetwegen in Herent. Zo heb ik ondertussen een hele inventarisatie en studie gedaan van de Herentse voetwegen.”

Het resultaat van deze studie zijn gedetailleerde rapporten en interessante cijfers. Hoe is het volgens jou gesteld met de trage wegen in Herent?

herent“Als ik de begaanbare voetwegen in rekening neem, dan zijn daar heel veel mooie en veilige paden bij. Maar helaas is nog meer dan een derde van de voetwegen onbegaanbaar doordat ze afgesloten of verwilderd zijn. En dat is té veel.”

Wat hoop je met deze studie en rapporten te bereiken?

“Ik wil deze problematiek onder de aandacht brengen zodat er in de toekomst zoveel mogelijk voetwegen opnieuw open gaan natuurlijk. Omdat ze voor iedereen zoveel voordelen zouden kunnen hebben: in de eerste plaats de veiligheid voor onze kinderen en kleinkinderen maar ook om aan recreatie te doen. Ikzelf ga bijvoorbeeld elke dag wandelen met mijn kleinkind. Op een voetpad naast de straat kan je een kind niet zomaar vrijheid geven. Op een trage weg kan een kind op verkenning gaan en nog ongedwongen spelen. En heel dit onderzoek kan uiteraard gebruikt worden om lokale contexten en kansen te aan te tonen, ook in eventuele juridische geschillen.”

En hoe zit het met het maatschappelijk en beleidsmatig draagvlak in Herent?

“Wanneer ik met inwoners praat over de voetwegen dan merk ik dat de meeste mensen het schandalig vinden dat zoveel voetwegen niet begaanbaar zijn. Tegelijk merk ik dat bij enkelen het NIMBY-syndroom opspeelt: voetwegen herstellen kadert in het algemeen belang zolang het zich maar niet in mijn eigen omgeving afspeelt. [nvdr: NIMBY staat voor not in my back yard].

En de houding van de gemeente is wat dubbel. Al sinds 20 jaar is de gemeente bezig met in kaart brengen en plannen, eigenaars aanschrijven / aanmanen… Een aantal jaren geleden was er zelfs nog een samenwerking met intercommunale IGO waarbij een tragewegenplan werd opgemaakt. Er is dus zeker heel wat goede wil maar helaas weinig resultaat op het terrein. Het argument dat vaak gebruikt wordt, is dat het de gemeente weinig tot niets mag kosten. Terwijl de kost van het herstel en onderhoud van deze wegen en paden slechts een fractie is in vergelijking met de aanleg en het onderhoud van de reguliere wegenis.”

Tot slot, welke is jouw favoriete voetweg?

“Ik gebruik elke dag een voetweg achter mijn huis om mijn paard naar de weide te brengen. Het pad heeft zelfs een mooie naam in de Atlas der Buurtwegen: de Hoogstraet.

En in de omgeving van de snelweg ligt nog een prachtige holle weg verscholen onder struikgewas en bramen. Moest je deze voetweg kunnen gebruiken, zou je een prachtig uitzicht hebben op de omgeving. Bovendien is het een eeuwenoude weg die deel uitmaakte van de verbinding richting Mechelen vóór de steenweg Leuven-Mechelen er lag.

Bedankt en veel herstelde voetwegen gewenst!

Meer info vind je op de websites van Patrick:

http://users.telenet.be/HerentseVoetwegen/

http://users.telenet.be/OnbegaanbareVoetwegen/

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.