donderdag, 11 October 2018 11:29

Commons & trage wegen

Al meer dan twee eeuwen wordt grond geprivatiseerd, verkaveld en vermarkt. En al even lang zijn er schuchtere pogingen om dat proces te stoppen of om te keren – denk aan pacht, sociale woningbouw, natuurherstel of stadsvernieuwing. Trage Wegen werkte mee aan het INDIGO onderzoeksproject dat zich hier de voorbije jaren in verdiepte. De resultaten kan je nalezen in het boek Op grond van samenwerking, dat binnenkort verschijnt.

De commons: gedeeld eigenaarschap in een vermarkte samenleving

De praktijkvoorbeelden in het boek tonen hoe mensen gezamenlijk optreden als de publieke overheid én de markt tekort schieten in het duurzaam beheer van grond. Tegelijk botsen ze op het ‘absolute’ recht op eigendom dat in de Belgische wet staat, en dat gedeeld eigenaarschap of gebruiksrecht in de weg staat. Bij dergelijk collectief bezit of gebruik beland je bij de commons. Dit zijn culturele en natuurlijke hulpbronnen met een belangrijke rol voor burgers in het gebruik en beheer ervan.

Boekvoorstelling op 13 november in Antwerpen

Het boek Op grond van samenwerking is een initiatief van het INDIGO onderzoeksproject en bundelt bijdragen van diverse Vlaamse experten inzake commons. Het richt zich tot een brede groep van praktijkmensen die op zoek zijn naar nieuwe - meer solidaire - manieren om grond te beheren.

Het boek wordt voorgesteld op 13 november in de National in Antwerpen, met een publieksdebat over de nieuwe, vitale commons in Vlaanderen en Brussel. Bij de commons-markt delen geëngageerde mensen met u hun ervaringen over gezamenlijke initiatieven voor gedeeld eigenaarschap of gedeelde gebruiksrechten. Na de boekvoorstelling kan u terecht in de Roma voor de Commons stadsateliers' - Antwerpen Sharing City, om 19u.

Praktisch

13 november, 12u30-17u00
De National, Lange Beeldekensstraat 152, 2060 Antwerpen. 

Deelname aan de boeklancering is gratis, we vragen wel om in te schrijven. Bestel nu je gratis ticket onderaan op >> deze pagina.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.