vrijdag, 10 August 2018 10:50

Vraag van de maand: hoeveel trage wegen zijn er nu eigenlijk? (deel 2)

Er zijn ongeveer 40.000 kilometer trage wegen op het terrein aanwezig, zo schreven we >> in het vorige e-zine. We schreven ook dat de bosrijkste provincies het meeste trage wegen hebben. De beste manier om daarop in te zoomen is de berekening van de dichtheid van de trage wegen. Een verhaal van boswegen, ruilverkaveling ‘oude stijl’ en de Vlaamse nevelstad.

De dichtheidsindex

De onderstaande kaart toont de dichtheid van het tragewegennet, berekend door het toepassen van een filter op basis van het Wegenregister[1]. En toegepast per hok van 2,5 km op 2,5 km. Daarbovenop legden we de gemeente- en provinciegrenzen om de kaart iets aanschouwelijker te maken. Hoe donkerder het ingekleurde hok, des te dichter het tragewegennet er is. In de lichtste hokken leunt de dichtheid aan tegen 0 km trage wegen per km², in de donkerste nemen we dichtheden waar van maar liefst 11,9 km / km². Gemiddeld schommelt de dichtheid rond de 3 km / km².

201807 vraagvandemaand-hoeveelwegen1

De invloed van de bossen valt duidelijk op. Je zou kunnen stellen dat we een gepixelde Vlaamse boskaart te zien krijgen. De boswegen vertellen echter maar een deel van het verhaal.

Boswegen: de schatkamer van de trage wegen

201807 vraagvandemaand-hoeveelwegen2

Door in te zoomen op enkele bosgebieden ten oosten van de stad Antwerpen, krijgen we een detailbeeld van de vele wegen die in bossen voorkomen. We zien een patroon van exploitatiewegen dat erg kenmerkend is voor heel wat bossen in ons land. De boswegen vormen een samenhangend netwerk, terwijl de trage wegen buiten de bosgebieden vaak slechts verdeelde, losse segmenten zijn. Eén belangrijke randbemerking: jammer genoeg zijn niet alle bossen toegankelijk. Het Wegenregister bevat nog heel wat hermetisch afgesloten bossen.

De tragewegenwoestijnen

De ruilverkavelingen ‘oude stijl’ maakten vaak tabula rasa met het eens zo dichte padenpatroon op het platteland. De impact op de dichtheid van het tragewegennet valt onmiddellijk op. Bijvoorbeeld in het Limburgse Haspengouw contrasteert de dichtheid sterk van vak tot vak. De vakken waar ruilverkaveling plaatsvond tellen vaak de laagste dichtheden aan trage wegen van heel Vlaanderen (< 1 km / km²). Er is weinig ruimte voor een andere interpretatie: dergelijke ruilverkavelingen maakten komaf met de doorgankelijkheid van het landschap.

201807 vraagvandemaand-hoeveelwegen3

Overigens wordt ook het buitengebied in Centraal-West-Vlaanderen gekenmerkt door erg lage dichtheden aan trage wegen. Feitelijke schaalvergroting in de landbouw en de afwezigheid van bossen zorgen voor dichtheden van lager dan 2 km / km².

Stad en stadsrand

De stadskernen en de stedelijke gebieden kunnen rekenen op eerder hoge dichtheden aan trage wegen (> 3 km / km²). Een detail op de dichtheidskaart van Gent leert dat de verklaring hiervan te vinden is in de aanwezigheid van parken, autovrije zones, maar ook van een samenhangend netwerk van fietspaden in eigen bedding. Deze laatste ‘verknopen’ zich vaak in de stedelijke gebieden, waardoor de totale dichtheid aan trage wegen toeneemt.

201807 vraagvandemaand-hoeveelwegen4

Verrassend aanwezig in de Vlaamse nevelstad

De verregaande lintbebouwing en de niet-aflatende verkavelingsdrang van de afgelopen decennia maakte stevige gaten in de samenhang van het tragewegennet. Toch heeft het tragewegennet zich vaak opvallend goed weten handhaven in de ‘nevelstad’ die zo is ontstaan in de suburbane gebieden. Een blik op het ruime gebied tussen Antwerpen en Mechelen toont in elk geval sterke verschillen in dichtheden. Vooral in de dichtbebouwde randstad en in de industriegebieden en KMO-zones vinden we de laagste dichtheden (< 2 km / km²), maar elders bleef het tragewegennet verrassend aanwezig.

 201807 vraagvandemaand-hoeveelwegen5

In de volgende e-zines gaan we verder in op dit onderwerp en bespreken we onder meer de de verdichting en de bewaring van de trage wegen in Vlaanderen.

Deze cijfers en kaarten kwamen tot stand dankzij het actieprogramma ‘Monitoring Tragewegenbeleid’, dat gesteund wordt door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. Ze zijn een uittreksel uit het Nulmetingsrapport Tragewegenbeleid >> http://www.tragewegen.be/images/stories/downloads/Monitoring/20180612-NulmetingPMF-rapport.pdf


[1] Zie vorig e-zine: het Wegenregister is een geografische gegevensbron die idealiter alle openbare wegen in Vlaanderen omvat. Het wordt ontwikkeld door het Agentschap Informatie Vlaanderen.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.