Trage wegen in je buurt

Duid jouw woonplaats aan en wij personaliseren onze website voor jou.

De kaart

OF

Je postcode

Verstuur
 
woensdag, 21 February 2018 15:28

Mag je sinds begin 2018 overal wandelen in de bossen?

Eind 2017 besliste Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw (CD&V) om de Vlaamse domeinbossen open te stellen voor alle wandelaars. Met deze beslissing wil ze de kinderen en jongeren opnieuw de kans geven om meer te kunnen spelen in het bos. Wij kregen hier nogal wat vragen over. Mogen we vanaf nu in elk bos overal gaan wandelen?

dsc04382 640x426In een notendop luidt het antwoord: neen. Wat is er dan juist veranderd aan de regelgeving? Nog niks: het gaat over een ontwerp van decreet, dat de parlementaire weg nog niet heeft afgelegd. Het ontwerpdecreet houdt in dat je als voetganger de paden zou mogen verlaten in alle bossen die eigendom zijn van het Agentschap voor Natuur en Bos. Op voorwaarde dat er voor deze bossen géén toegankelijkheidsregeling werd opgemaakt. Het gaat uiteindelijk over een vrij beperkt aantal bossen in deze situatie.

Mag ik er door?

Verboden toegang in bossenDe basisregel is: voetgangers mogen in bossen overal wandelen op de boswegen, als twee mensen erop elkaar kunnen kruisen. Tenzij er expliciet met een bord staat aangegeven dat het niet mag.

Hoe kom je nu te weten of je in een bepaald bos overal mag wandelen? Door te antwoorden op de volgende twee vragen:

(1) Gaat het over een bos van het Agentschap voor Natuur en Bos? Dat kan je opzoeken op de >> website van ANB. Komt het bos niet voor op deze lijst, dan moet je je aan de basisregel houden. Kom het wel voor op de lijst, ga dan naar vraag twee.

(2) Heeft het bos in kwestie een goedgekeurde toegankelijkheidsregeling? Om op deze vraag te kunnen antwoorden, kijk je op >> deze pagina van de website van ANB. Daar vind je alle toegankelijkheidsregelingen terug. Heeft het bos waar jij wil wandelen een zo'n regeling, dan moet je je houden aan de basisregel. Indien niet, dan zou je als wandelaar overal in het bos mogen... als het ontwerpdecreet wordt goedgekeurd.

Waarheen met toegankelijkheid?

doorgang voor iedereenStreven naar meer ruimte om te spelen en te recreëren is een lovenswaardig initiatief van de minister. We sluiten ons echter aan bij de Bos+ en Natuurpunt: met deze maatregel gaan we er niet komen. Het tekort aan toegankelijk en veilig bereikbaar (speel)groen in Vlaanderen gaan we  niet opvangen met deze (complexe) maatregel. De minister kiest niet voor nieuwe bossen of natuurgebieden, maar verhoogt slechts de gebruiksintensiteit van een aantal bossen. Er komt geen meter extra pad bij, er komen geen nieuwe verbindingen.

Uiteraard verdienen alle pogingen om de jongeren meer buiten te krijgen onze steun. Het stelselmatig uitbouwen van een fijnmazig netwerk aan trage wegen biedt daarvoor enorme kansen. Kinderen en jongeren krijgen een robuust speelweefsel aangeboden én we kunnen de recreatiedruk op de natuur- en bosgebieden een stukje verlichten.

Gelijkaardige berichten

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.