Trage wegen in je buurt

Duid jouw woonplaats aan en wij personaliseren onze website voor jou.

De kaart

OF

Je postcode

Verstuur
 
maandag, 22 January 2018 15:33

Gesignaleerd: namen voor trage wegen in Edegem

De gemeenten in de Antwerpse Zuidrand werken al sinds 2012 intensief aan de verbetering en uitbouw van hun tragewegennetwerk. Samen met de provincie Antwerpen / Landschapspark Zuidrand en Trage Wegen. De gedetailleerde inventarisaties en stapsgewijze evaluaties van het tragewegennet leidden tot tal van realisaties op het terrein. De gemeente Edegem koos ervoor om de trage wegen meer zichtbaar te maken door hen een naam te geven.

Edegem naambordjes08

Recent kregen 25 trage wegen hun eigen naam en bijhorend bordje. Het Dwaallichtjespad, de Schapenweg en het Hogerhagenpad zijn enkele voorbeelden van nieuwe namen. Het gaat om paden door de natuur of een park maar evengoed om doorsteekjes in en tussen verschillende woonwijken of aan een school.

Het plaatsen van naambordjes aan trage wegen is belangrijk: ze maken de wegen en paadjes bekend en herkenbaar. Zo weten wandelaars en fietsers ze sneller te vinden en zal iedereen ze meer gebruiken. Op die manier wil het gemeentebestuur de Edegemnaar aanmoedigen om zich zo veel mogelijk op een duurzame, veilige én aangename manier te verplaatsen.

De zoektocht naar de juiste naam

Edegem naambordjes06

De namen kwamen niet zomaar uit de lucht vallen. In een eerste stap koos de gemeente op basis van de inventaris 25 trage wegen om een naam te geven. Van die wegen werd gecheckt of vrijwilligers tijdens de inventarisatie- en evaluatiefase al een (volks)naam hadden aangegeven.

In een volgende stap onderzocht de gemeente verschillende recente en historische kaarten om bijkomende aanknopingspunten te vinden. Zo bevatten de tabellen van de Atlas van de Buurtwegen o.a. heel wat informatie als het op namen van paden en wegen aan komt. Ook op verschillende oude en recente topografische of andere kaarten vind je verschillende namen en toponiemen terug.

naamedegemTot slot gingen een aantal adviesraden met deze informatie aan de slag in een klankbordwerkgroep. De afgevaardigden in deze groep wogen potentiële namen tegen elkaar af en brachten nog bijkomende voorstellen aan. En de gemeente koos dan de 25 uiteindelijke namen voor de geselecteerde trage wegen. De namen verwijzen naar specifieke verhalen, gebeurtenissen of fauna en flora in relatie tot de plek of omgeving.

Ook in Aartselaar wordt er gewerkt rond naamgeving. Normaal gezien zullen in de loop van dit jaar aan verschillende trage wegen naambordjes verschijnen.

Gelijkaardige berichten

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.