Trage wegen in je buurt

Duid jouw woonplaats aan en wij personaliseren onze website voor jou.

De kaart

OF

Je postcode

Verstuur
 
zaterdag, 06 January 2018 11:24

WegenWerken: een nieuwe blik op Genkse trage wegen

Voor de stad Genk werd in de periode 2014-2015 samen met vrijwilligers een cartografisch overzicht (inventaris) gemaakt van alle trage wegen. Deze inventaris vormt de basis voor een proces van visievorming (september 2016-september 2018), waarbij Trage Wegen en De Andere Markt samen met inwoners en de stad op zoek gaan naar een breed gedragen toekomstbeeld voor trage wegen.

"Stadsmakers"

Trage wegen werken! In Genk vinden we verspreid over het grondgebied specifieke types van trage wegen terug. En deze wegen en paden hebben nut, waarde en betekenis in diverse domeinen: mobiliteit, ruimtelijke planning, landschap, publieke ruimte, routegebonden recreatie, enz. m.a.w., trage wegen kunnen de stad mee 'maken'.

In het project WegenWerken analyseren en bepalen we verschillende typologieën van Genkse trage wegen: Waar komen ze voor, wat zijn belangrijke bestaande routes en trajecten en waar zijn er missing links, knelpunten en wenslijnen. Verder onderzoekt het project belangrijke thema's en invalshoeken met betrekking tot deze trage wegen: verbinden – verplaatsen, ontmoeten – verblijven (ook spelen, wonen, werken,...) en wayfinding – mobiliteitscultuur. Met andere woorden: De Genkse trage wegen zijn hier echt meer dan een weg.

wegenwerken1wegenwerken2

Een langeafstandsweg is een (potentieel) aangenaam, belevingsvol en comfortabel traject op stadsschaal (links). In Genk ligt er een enorm en uniek potentieel op het vlak van deze dragers van duurzame mobiliteit. De Stiemerbeek en het kolenspoor zijn hier mooie voorbeelden van. Een schakel overwint barrières op infrastructurele en landschappelijke kruisingen en houdt het netwerk samen onder de vorm van bv. voetgangersbruggen of fietstunnels (rechts). Zo kan Genk bouwen aan een aaneensluitend netwerk van trage wegen. Geen excuus meer om niet te voet of met de fiets/e-bike te gaan!

3wegenwerken4

Een doorsteek zorgt voor lokale verankering doorheen binnengebieden (links) en tussen wijken terwijl pleinwegen de stad kunnen voorzien van struin- en ontmoetingsruimte (rechts).

wegenwerken56-klein

Een dienstenweg organiseert en ontsluit specifieke domeinen zoals scholen- of ziekenhuiscampussen (links). De groenpaden geven gebruikers rust en ontspanning in groen- of natuurgebieden (rechts).

Activeren, prikkelen en verbeelden

Naast het ruimtelijk aspect op stadsschaal omvat WegenWerken ook een aantal interventietrajecten, gekoppeld aan elke tragewegentypologie. Elk traject bestaat uit een verkenning en bevraging (mapping), een interactieve workshop (labo) en een interventie op het terrein.

7wegenwerken8

Mapping: Op locatie bevragen we gebruikers van trage wegen a.d.h.v. een kaart over hun bewegingslijnen, verplaatsingsgedrag en ervaringen (links). Labo: Deze workshop bouwt verder op de bevindingen uit de mapping en leidt tot een eerste aanzet of concept van een wens- of droombeeld (rechts).

wegenwerken91011

De resultaten uit vorige stappen worden omgevormd tot een interventie, veelal op locatie.

Geef input via de online bevraging

Ben je Genkenaar of kom je wel eens in Genk? Ook jij kan bijdragen aan het project WegenWerken. Welke trage wegen zijn belangrijk voor jou? Waarom? Heb jij een wens voor herstel, inrichting of verbetering op, aan of langs trage wegen? Deel je verhaal, anekdote, volksnaam of foto.

Surf naar de website www.tragewegen.be/wegenwerken, bestudeer de tragewegenkaart en word zelf WegenWerker!

logobanner

Het project Wegenwerken is mogelijk dankzij de financiële steun van de provincie Limburg.

Gelijkaardige berichten

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.