Trage wegen in je buurt

Duid jouw woonplaats aan en wij personaliseren onze website voor jou.

De kaart

OF

Je postcode

Verstuur
 
maandag, 27 November 2017 10:04

Behoud de voetwegen door het Hanenbos!

In het Vlaams-Brabantse Beersel wil het provinciebestuur een aantal voetwegen afschaffen. Het gaat om 3 buurtwegen die door de provinciale domeinen Hanenbos en Huizingen lopen. De werkgroep Trage Wegen Zuid-West-Brabant is het absoluut niet eens met dit voornemen en roept de gebruikers van de trage wegen op bezwaar in te dienen tegen deze ontwikkeling.

De provincie Vlaams-Brabant motiveert haar voornemen met deze argumenten:

1.      Er komen alternatieven in het kader van het landinrichtingsplan Molenbeekvallei;

2.      De domeinen moeten afgesloten zijn in het kader van de veiligheid;

3.      De buurtwegen zijn verjaard.

Trage Wegen Zuid-West-Brabant is het niet eens met deze redenering. Ziehier waarom:

1.      Het publiek kon tot voor enkele jaren de domeinen nog wel in en uit, weliswaar via andere wegen.

2.      De buurtwegen werden niet gebruikt omdat ze afgesloten waren. Het afsluiten van buurtwegen is een overtreding.

3.      Onze werkgroep heeft deze overtreding de voorbije jaren verschillende malen vergeefs gemeld.

4.      De twee nieuwe trage wegen die de provincie ter compensatie wil openen, zijn welkom, maar ruimschoots onvoldoende want ze volgen de benedengrens van het domein, waar andere openbare wegen langs lopen.

5.      De domeinen worden afgesloten beheerd. Nochtans zijn de domeinen van een overheid die werkt met belastinggeld.

6.      Afsluiten omwille van de veiligheid is absurd, want afsluiten leidt tot meer onveiligheid. De sociale controle valt weg. Er zijn geen problemen met de veiligheid langs andere trage wegen.

7.      Het afschaffen van buurtwegen door de provincie gaat in tegen haar eigen mobiliteitsbeleid. Officieel wil de provincie het afschaffen van buurtwegen tegenhouden.

8.      Het afschaffen van voetwegen strookt niet met het eigen beleid inzake openbare gezondheid. Alle overheden moedigen het te voet gaan aan, alleen al om gezondheidsredenen.

9.      Het afschaffen van voetwegen strookt niet met het eigen beleid inzake sociale achterstand. Te voet gaan is gratis en is de laatste verplaatsingsmodus van mensen met weinig inkomen.

10.     De provincie is in deze aangelegenheid rechter en partij. De provincie is de aanvrager voor het afschaffen, maar heeft door de Wet op de Buurtwegen een belangrijke rol en beslissingsbevoegdheid. De wet had zeker niet als bedoeling dat de provincie nu zelf die bevoegdheid in haar voordeel zou gebruiken.

De visie van onze werkgroep is dat grote domeinen van de overheid openbaar toegankelijk en doorwandelbaar moeten zijn. De prachtige oude bossen aanwezig in de beide domeinen moeten tot het openbaar domein behoren. De uitgestrekte provinciale domeinen van Huizingen en Hanenbos mogen geen barrière vormen in het netwerk van openbare trage wegen. Indien bepaalde ontspanningsinfrastructuur dan toch zou nopen tot het afsluiten ervan voor openbare passage, dan dient de privatieve zone er rond zo klein mogelijk te worden gehouden.

Enkel indien de provincie dit beheer wil opnemen, hebben we ook geen fundamenteel bezwaar tegen het afschaffen van de buurtwegen in kwestie. Het ziet er echter naar uit dat de provincie haar domeinen als geïsoleerde eilanden en barrières wil inrichten.

Daarom dient onze werkgroep zelf bezwaar in en roept ze ook haar leden en alle voetweggebruikers en omwonenden op om tegen de afschaffing van buurtwegen 43, 44 en 45 te Dworp bezwaar in te dienen.

Het openbaar onderzoek bij de afschaffing is vandaag begonnen en loopt tot 19 december 2017.

Leg je bezwaar schriftelijk neer. Maak je bezwaar zo persoonlijk mogelijk: leg uit waarom je bezwaar hebt tegen het feit dat de provincie voetwegen afschaft en/of waarom je wenst dat de provinciale domeinen vrij doorwandelbaar zijn.

Stuur je bezwaarbrief naar het College van burgemeester en schepenen van Beersel, Gemeentehuis, Brusselsesteenweg 1046, 1652 Alsemberg. Vermeld in onderwerp “bewaar tegen de (gedeeltelijke) afschaffing van buurtwegen 43, 44 en 55 te Dworp”. Stuur je brief op per aangetekende post, of geef hem gratis af tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis (men geeft je een genummerde kopie). Doe dit ten laatste op 19 december 2017.

Beste voetweggebruiker, meestal doen wij het dossierwerk voor jullie. Maar hier zal ook de aard en veelheid van de bezwaren meetellen. Kom op voor je rechten en laat je stem horen! Stuur deze oproep gerust verder naar jullie leden, kennissen, … die zich willen inzetten voor onze trage wegen.

Met vriendelijke groeten,

Rik Houthuys

Coördinator werkgroep Trage Wegen Zuidwest Brabant

Gelijkaardige berichten

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.