woensdag, 30 September 2015 19:57

Vraag van de maand: mag een tragewegennaambord in oude spelling?

Onlangs kregen we deze vraag binnen bij ons op het secretariaat: "Omtrent de benaming van trage wegen is er enige discussie op onze diensten ontstaan over de schrijfwijze bij het plaatsen van naambordjes. De meeste voetwegen hebben een naam volgens de atlas der buurtwegen. Deze worden aangepast aan de huidige schrijfwijze. (...)"

"Indien er geen benaming is voor een trage weg dient er, indien gewenst, een benaming toegekend te worden volgens de procedure beschreven in de regelgeving betreffende de straatnaamgeving. Er wordt nu gesteld dat de oorspronkelijke schrijfwijze uit de atlas gevolgd moet worden en dat als hier van afgeweken wordt er een procedure voor naamswijziging moet opgestart worden. Gelet op het bovenstaande is dit volgens mij niet nodig en kan de benaming zonder problemen aangepast worden aan de hedendaagse spelling.
Hoe wordt hier mee omgegaan in andere gemeenten? Hebben jullie hier een zicht op? Het lijkt mij logisch dat de oude benamingen aangepast worden aan de huidige spelling."

Het antwoord. De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten wijst er ons op dat er geen verplichting bestaat om een straatnaam aan de nieuwe spelling aan te passen. Ter zake is er evenwel ook geen verbod. Indien het louter gaat om het aanpassen van de straat aan een nieuwe spelling of om verbetering van taalfouten hoeven de betrokkenen niet te worden aangeschreven. Wel vindt nog altijd een adviesvraag plaats aan de gemeentelijke Cultuurraad.

Dit neemt niet weg dat er, net zoals bij het geven van een nieuwe straatnaam, ook een openbaar onderzoek nodig is (30 dagen). Voor dit openbaar onderzoek hoeven de betrokkenen evenwel niet te worden aangeschreven: het valt dus lichter uit. Een aanplakking op de gebruikelijke plaatsen (aan het gemeentehuis en onder de bestaande straatnaamborden) is wel nodig, gelijktijdig met de adviesvraag aan de Cultuurraad. Alle vragen (ook die aan de Cultuurraad) die niet binnen een termijn van 30 dagen worden geadviseerd, worden als positief beschouwd. Vervolgens stelt de gemeenteraad de nieuwe straatnaam definitief vast.

Alle regels over straatnaamgeving vind je hier.

Welkom groen
Op de Dag van de Trage Weg krijgen trage wegen in Weert, Heusden-Zolder en Meerhout een naambordje!

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.