woensdag, 22 August 2012 07:42

Follow DonkeyXote

Volg in real-time het mobiele kantoor van Sideways2012. Biegel - aka DonkeyXote - is een ezel die de hele Sideways-expeditie meewandelt met een hoop elektronische apparatuur op de rug. Onderweg worden nieuwe manieren gezocht om geografische gegevens, verhalen, culturele tradities en fauna en flora in kaart te brengen via audiovisuele experimenten. Hij meet onder andere constant de koolstofdeeltjes in de lucht, registreert geluid en filmt de hele tocht.

Om de twee minuten zendt hij een signaal uit. Klik hier om te weten waar hij zich nu bevindt.

IDEAlife-logo

Het Sideways Wandel Kunsten Festival neemt op haar tocht IDEA-materiaal mee, aangepast voor DonkeyXote door de UGENT, Laboratorium voor Informatietechnologie (INTEC). Er is een groeiende bezorgdheid omtrent de sterke impact van bepaalde milieustressoren op de levenskwaliteit en gezondheid in Vlaanderen. Gedetailleerde metingen zijn hierbij vaak essentieel.

Het IDEA-project focust in hoofdzaak op de millieustressoren met een sterk lokaal karakter zoals (ultra)fijn stof en omgevingslawaai. De ruimtelijke- en tijdsresolutie van de reeds aanwezige meetnetwerken in Vlaanderen is ontoereikend, en de kostprijs voor verdere uitbouw hoog. DonkeyXote zal gedurende de tocht een reeks metingen verrichten die ons een idee geven over de luchtkwaliteit langsheen trage wegen. De volksgezondheid heeft baat bij wandelen en fietsen. Anderzijds horen we negatieve signalen over de effecten van de slechte luchtkwaliteit langsheen wandel- en fietsroutes, waardoor mensen vaak afhaken. En zo toch in de wagen kruipen.

IDEA moedigt participatieve metingen van de luchtkwaliteit langsheen wandel- en fietsroutes aan. Hiervoor worden compacte sensoren gebruikt die door vrijwilligers worden gedragen. Voor het eerst gaat er echter meetapparatuur mee op de rug van een ezel voor een toch van meer dan 330 kilometer, de langste ooit ondernomen in het IDEA-project. IDEA wil hiermee het publiek sensibiliseren om trage wegen te gebruiken, maar ook een signaal geven aan politici om de trage wegen te beschermen en te herwaarderen. De data die wordt verzameld, kan in een latere fase worden gebruikt in routeplanners of als promotiemateriaal voor "groene" steden en regio's.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.