Fout
  • JFile: :lezen: Kan het bestand niet openen: http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=SELECT+%2A+FROM+query.multi+WHERE+queries%3D%27SELECT+%2A+FROM+flickr.photosets.info+WHERE+api_key%3D%2282a76fbf755902903859df58d1dd5934%22+and+photoset_id%3D%2272157631409740744%22%3B+SELECT+%2A+FROM+flickr.photosets.photos%2820%29+WHERE+api_key%3D%2282a76fbf755902903859df58d1dd5934%22+and+photoset_id%3D%2272157631409740744%22+and+extras%3D%22description%2C+date_upload%2C+date_taken%2C+path_alias%2C+url_sq%2C+url_t%2C+url_s%2C+url_m%2C+url_o%22%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys&_maxage=3600&callback=

Air Quality & Noise / Luchtkwaliteit & Omgevingsgeluid

IDEAlife-logo

[for English click here]

Het Sideways Wandel Kunsten Festival neemt op haar tocht IDEA-materiaal mee, aangepast voor DonkeyXote door de UGENT, Laboratorium voor Informatietechnologie (INTEC). Er is een groeiende bezorgdheid omtrent de sterke impact van bepaalde milieustressoren op de levenskwaliteit en gezondheid in Vlaanderen. Gedetailleerde metingen zijn hierbij vaak essentieel.

Het IDEA-project focust in hoofdzaak op de millieustressoren met een sterk lokaal karakter zoals (ultra)fijn stof en omgevingslawaai. De ruimtelijke- en tijdsresolutie van de reeds aanwezige meetnetwerken in Vlaanderen is ontoereikend, en de kostprijs voor verdere uitbouw hoog. DonkeyXote zal gedurende de tocht een reeks metingen verrichten die ons een idee geven over de luchtkwaliteit langsheen trage wegen. De volksgezondheid heeft baat bij wandelen en fietsen. Anderzijds horen we negatieve signalen over de effecten van de slechte luchtkwaliteit langsheen wandel- en fietsroutes, waardoor mensen vaak afhaken. En zo toch in de wagen kruipen.

IDEA moedigt participatieve metingen van de luchtkwaliteit langsheen wandel- en fietsroutes aan. Hiervoor worden compacte sensoren gebruikt die door vrijwilligers worden gedragen. Voor het eerst gaat er echter meetapparatuur mee op de rug van een ezel voor een toch van meer dan 330 kilometer, de langste ooit ondernomen in het IDEA-project. IDEA wil hiermee het publiek sensibiliseren om trage wegen te gebruiken, maar ook een signaal geven aan politici om de trage wegen te beschermen en te herwaarderen. De data die wordt verzameld, kan in een latere fase worden gebruikt in routeplanners of als promotiemateriaal voor "groene" steden en regio's.

Actueel geluidsniveau van de laatste 10 minuten:

Geluidsniveau laatste uur:

www.IDEA-project.be

[EN]

Sideways Walking Arts Festival will be carrying IDEA-equipment, costumized for DonkeyXote thanks to Ghent University, Laboratory of Information Technology (INTEC). There is a growing concern about the impact of environmental stressors on the quality of life and the health of people in Flanders. To assess these, detailed local measurements are often essential.

The IDEA-project focusses in particular on environmental stressors that have a very local character such as (ultra) fine particulate matter and noise. The spatial extend and temporal detail obtained by most measurement networks today is insufficient to meet these local demands and the price for further extension of "classical" measurement networks is high. DonkeyXote will provide throughout its journey a set of measurements that will give us an idea of the air quality along slow roads. Public health is well served by promoting walking and cycling. However, distressing messages about poor air quality along cycling and walking roots may hinder the public for making the decision to be physically active during commuting or recreation. Moreover it is more pleasant to walk or cycle along tranquil routes.

IDEA promotes participatory sensing to explore tranquil and healthy routes. Compact sensor boxes, carried by lay people are used for this purpose. This case wants to demonstrate that participatory sensing can both raise public awareness and stimulate local politicians to make more tranquil and healthy routes available. The data gathered can in a later phase be applied in route planning or it can become promotional material for "green" cities and regions.

Noise level past 10 minutes:

Noise level past hour:

www.IDEA-project.be

>>> First map

Het eerste kaartje is binnen: metingen van maandagochtend 3 september  | First map: measurements of Monday Morning 3rd of September

Afbeelding galerij

{gallery}http://www.flickr.com/photos/sideways2012/sets/72157631409740744/{/gallery}