header02

Menen, 19 augustus Brussel, 1 & 2 september Turnhout, 8 & 9 september Zutendaal, 15 en 16 september Herzele, 25 & 26 augustus

Liesl Vanautgaerden, Hans Geyens, Kris Van Dessel (BE) | Palimpfest

ARTISTIEK ONDERZOEK

Interventies in Turnhout (8-9.09)

web Liesl Hans en Kris - titel --Can this place be a hotspot - vraagteken -- vermelden - voorkeur AndyPalimpfest laat zich leiden door de analyse van een welbepaalde plek om te komen tot een ingreep. Patronen uit het verleden dringen door tot het heden. Nieuwe structuren en betekenissen overlappen met oude. Zoals op een palimpsest vagen ze deels uit, maar niet helemaal. Het project brengt die verticale gelaagdheid (tijd) en horizontale dynamiek (netwerken) in kaart. Op verschillende schaalniveaus wordt de biografie van de plek als het ware ontrafeld en hertekend. Na de deconstuctie volgt de reconstructie. Terwijl de 'mappings' blootleggen wat niet in één oogopslag te vatten is, condenseert een ingreep in het landschap het samenspel van betekenislagen in een moment. De ingreep stelt de landschappelijke gelaagdheid in vraag door een laag toe te voegen, uit te lichten of te verwijderen. Met het oog gericht op een herinterpretatie van de plek wordt het publiek geprikkeld om op zoek te gaan naar de ruimtelijke dimensies en dynamiek. In de wisselwerking tussen ingreep en gewaarwordingen van het publiek wordt uiteindelijk een nieuwe ruimte of betekenislaag gecreëerd. 

Liesl Vanautgaerden, Hans Geyens, Kris Van Dessel (BE)

Liesl Vanautgaerden is landschapsarchitect en ruimtelijk planner. Haar werk vertrekt van de zichtbare of onzichtbare ruimtelijke gelaagdheid en gelijktijdigheid van landschappelijke structuren, patronen en dynamiek. Door processen van toevoeging en uitwissing onderzoekt ze mogelijke betekenissen van een plek. Ze ontwikkelt haar werk in relatie tot verschillende disciplines. Hans Geyens is beeldend kunstenaar en gefascineerd door de mechanismen van communicatie: hoe vorm, taal, teken, marge en interval overgebracht kunnen worden en gebruikt om een krachtig beeld te maken dat grotendeels voor zichzelf spreekt en tevens genoeg ruimte laat voor interpretatie. Oscillerend tussen probleem en oplossing, ontwikkelt hij zijn werk als beelden dicht bij het leven vanuit dingen die hij tegenkomt onderweg. Kris Van Dessel is geboeid door de schaal en de verhoudingen van het territorium waarin een mens zich bevindt en door de bewegingen die hijzelf en anderen daarbinnen maken. Als verzamelaar van acties en reacties, gaat hij binnen zijn fysieke gebied op zoek naar zo eenvoudig mogelijke bewerkingen waarmee hij de meest onvatbare universele gegevens kan toetsen. Hij hanteert dan ook materialen als ruimte en tijd, lucht en licht, naast meer tastbare zaken als witte latex, zijn werkplank en de TL-lampen aan zijn plafond. Als collectief delen ze een fascinatie voor complexe ideeën en eenvoudige manieren om ze te communiceren.

www.hansgeyens.com
www.krisvandessel.be