Trage wegen in je buurt

Duid jouw woonplaats aan en wij personaliseren onze website voor jou.

De kaart

OF

Je postcode

Verstuur
 
 • 10km wandelen langs Ukkelse onverharde wegen en paadjes

  Datum 06-10-2013 t.e.m. 06-10-2013
  Werkgroep Trage Wegen Dilbeek

  Alhoewel binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, loopt 65% van deze wandeling over onverharde wegen en paden in een heuvel- en natuurrijk gebied.
  Kort na de start stappen we door een paar heel smalle steegjes (amper 1meter breed). Langs volkstuintjes en bos in St-Job, trage wegen achter villa's. 
  Door het sterk hellend Verrewinkelbos, smalle kasseiwegjes op de rand met Linkebeek. 
  Door water uitgesleten oneffen paadje in Buysdelle
  Trage wegen in de groene Homborchwijk. 2 km aaneengesloten paadjes door en aan de rand van hetEngelandplateau. Een groot gedeelte van dit gebied was tot voor kort niet toegankelijk. Langs een in mei 2013 opengesteld wandelpad waan je je eerder in de Ardennen dan in de hoofdstad. 
  Projectontwikkelaars hadden maar al te graag de Kauwbergvolgebouwd, maar aanhoudend protest heeft er voor gezorgd dat dit nu een prachtig beschermd natuurgebied is, waar we over grasland met vergezichten, door bos en holle wegen stappen. 
  De Avijlweg: smal kasseipaadje met kleine huisjes, die enkel te voet bereikbaar zijn... en plots staan we op het Sint-Jobsplein, volop stad! Een boogscheut verder zijn we weer aan de Waterloosesteenweg.

  Start: om 14u45 aan de bushalte Ukkel-Fort-Jaco, einde een 3-tal uur later. Details op www.tragewegendilbeek.be

  Terug naar de kalender
 • 2de TrageWegenWandeling (Landskouter)

  Datum 17-06-2012
  Werkgroep Trage Wegen Oosterzele

  Na de bijzonder geslaagde startwandeling te Balegem, vorig jaar, trekken we dit maal naar Landskouter. De Werkgroep Trage Wegen Oosterzele stippelde een verrassend parcours uit.

  Op het menu een aantal schitterende, maar deels verborgen hoekjes en doorsteekjes én... opnieuw aandacht voor een paar aanschouwelijke knelpunten.

  Dus iedereen met een hart en oog voor Traagzaam Erfgoed:

  van harte welkom op zondag 17 juni om 14u45 in het parkje aan de kerk van Landskouter!

  Kinderen uiteraard welkom, zij het liefst zonder wandelwagen.

  Terug naar de kalender
 • Boekvoorstelling - Op grond van samenwerking

  Datum 13-11-2018

  Trage wegen in Op grond van samenwerking


  De commons: gedeeld eigenaarschap in een vermarkte samenleving

  Al meer dan twee eeuwen wordt grond geprivatiseerd, verkaveld en vermarkt. En al even lang zijn er schuchtere pogingen om dat proces te stoppen of om te keren – denk aan pacht, sociale woningbouw, natuurherstel of stadsvernieuwing. Trage Wegen werkte mee aan het INDIGO onderzoeksproject dat zich hier de voorbije jaren in verdiepte. De resultaten kan je nalezen in het boek Op grond van samenwerking, dat binnenkort verschijnt.

  De praktijkvoorbeelden in het boek tonen hoe mensen gezamenlijk optreden als de publieke overheid én de markt tekort schieten in het duurzaam beheer van grond. Tegelijk botsen ze op het ‘absolute’ recht op eigendom dat in de Belgische wet staat, en dat gedeeld eigenaarschap of gebruiksrecht in de weg staat. Bij dergelijk collectief bezit of gebruik beland je bij de commons. Dit zijn culturele en natuurlijke hulpbronnen met een belangrijke rol voor burgers in het gebruik en beheer ervan.
   

  Boekvoorstelling op 13 november in Antwerpen

  Het boek Op grond van samenwerking is een initiatief van het INDIGO onderzoeksproject en bundelt bijdragen van diverse Vlaamse experten inzake commons. Het richt zich tot een brede groep van praktijkmensen die op zoek zijn naar nieuwe - meer solidaire - manieren om grond te beheren.

  Het boek wordt voorgesteld op 13 november in de National in Antwerpen, met een publieksdebat over de nieuwe, vitale commons in Vlaanderen en Brussel. Bij de commons-markt delen geëngageerde mensen met u hun ervaringen over gezamenlijke initiatieven voor gedeeld eigenaarschap of gedeelde gebruiksrechten. Na de boekvoorstelling kan u terecht in de Roma voor de Commons stadsateliers' - Antwerpen Sharing City, om 19u.

  Praktisch

  13 november, 12u30-17u00
  De National, Lange Beeldekensstraat 152, 2060 Antwerpen. 

  Deelname aan de boeklancering is gratis, we vragen wel om in te schrijven. Bestel nu je gratis ticket onderaan op >> deze pagina.

  Terug naar de kalender
 • Collegawerkgroep tragewegenbeleid

  Datum 13-05-2013

  De provincie Oost-Vlaanderen organiseert, i.s.m. Regionale Landschappen ‘Meetjesland’-‘Schelde Durme ‘-‘Vlaamse Ardennen’ en vzw 'Trage Wegen’ opnieuw een collegawerkgroep. Daarop komen, onder andere, gemeenten aan het woord die met succes een tragewegenbeleid voerden. Wijzigingen in en een stand van zaken van het Oost-Vlaamse tragewegenbeleid worden kort geschetst. In de namiddag bezoeken we een aantal Meetjeslandseprojecten.

  Doel

  De provincie Oost-Vlaanderen organiseert, i.s.m. Regionale Landschappen ‘Meetjesland’-‘Schelde Durme ‘-‘Vlaamse Ardennen’ en vzw 'Trage Wegen’ opnieuw een collegawerkgroep. Daarop komen, onder andere, gemeenten aan het woord die met succes een tragewegenbeleid voerden. Wijzigingen in en een stand van zaken van het Oost-Vlaamse tragewegenbeleid worden kort geschetst. In de namiddag bezoeken we een aantal Meetjeslandseprojecten.


  Programma 13 mei 2013

  9u30-9u45 Inleiding door Mark Cromheecke, directeur dir. Ruimte

  9u45-10u15 Wijzigingen en stand van zaken provinciaal tragewegenbeleid door Jan Lescrauwaet, dienst Mobiliteit

  10u15-10u45 Trage wegen en BBC door Ilse Mertens, vzw Trage Wegen

  10u45-11u00 Pauze

  11u00-12u30 2 gemeenten en hun tragewegenbeleid: Nele Defoer, Ronse en Ludo Lenaerts + Jan Van Herrewege, Waasmunster. Kwalitatieve studie uitvoering trage-wegenplan Erpe-Mere door Pieter Brusselman, vzw Trage Wegen.

  12u30-13u30 Lunch

  13u30-16u30 plaatsbezoeken met busvervoer: heringerichte voetweg in Oost-Eeklo/ Ertvelde(Evergem) en buurtweg in Evergem.

  Doelgroep

  Ambtenaren (Vlaams, provinciaal en gemeentelijk), mandatarissen, intercommunales.

  Praktisch

  Deze collegawerkgroepvindt plaats op maandag 13 mei in Sport-en recreatiedomein Ter Walle, Albertstraat29a, Oosteeklo(Assenede).

  Inschrijven kan online via: www.oost-vlaanderen.be/wegen/trage_wegen

  Deelname is gratis.

  Terug naar de kalender
 • Colloquium - Samenwerken rond trage wegen, binnen en buiten Vlaanderen

  Datum 12-06-2012

  Door de jaren heen groeide een verscheidenheid aan buurtwegen en andere trage wegen, ideaal voor 'trage' verplaatsingen. De trage wegen kwamen in de verdrukking door de opkomst van de auto. Door de toenemende aandacht voor het klimaat, de verkeersveiligheid, fietsen en stappen is ook de aandacht voor trage wegen weer toegenomen.

  De provincies zetten elk op hun manier in op het bevorderen van het gebruik van die trage wegen. In het Vlaams parlement wordt gewerkt aan een voorstel van decreet dat de oude wet op de buurtwegen moderniseert en uitbreidt naar alle trage wegen. Het colloquium wil de rol van de provincies in het trage wegenbeleid verduidelijken en verstevigen.

  We kijken ook over de grenzen: hoe zit het met trage wegen in onze buurlanden? Stilaan tekenen de krijtlijnen van een decreet 'trage wegen' zich af. De initiatiefnemende parlementsleden van de Vlaamse meerderheidgaan hierover met elkaar in debat. En na afloop kan je met ons meefeesten, want Trage Wegen viert haar 10de verjaardag. Snel inschrijven is de boodschap! Het colloquium is gratis.

  13.00 uur    •    Ontvangst
  13.30 uur    •    Verwelkoming door Peter HERTOG, gedeputeerde mobiliteit Oost-Vlaanderen
  13.45 uur   Buitenlandse voorbeelden:
  •    John TREVELYAN, Rights-of-way consultant Engeland en Wales
  •    Harry BENSCHOP, stichting Wandelnet Nederland
  •    Steven CLAYS, vzw Trage Wegen, vergelijking beleid andere buurlanden
  14.45 uur    •    Pauze
  15.10 uur    •    Presentatie beleid Vlaamse Provincies door Patricia WILLEMS, diensthoofd mobiliteit provincie Vlaams-Brabant
  15.25 uur    •    Paneldebat (met gelegenheid tot het stellen van vragen)  onder leiding van Bart BRINCKMAN met:
  •  de meerderheidsfracties van het Vlaams Parlement die werken aan een decreet op de trage wegen,
  •  Steven CLAYS, vzw Trage Wegen,
  •  Patrick VAN GHELUWE, gedeputeerde mobiliteit West – Vlaanderen
  16.10 uur    •    Slotwoord door Willem BOON, voorzitter vzw Trage Wegen
  16.20 uur    •    Receptie

  Vanaf 17.00 uur: Verjaardagsfeest 10 jaar Trage Wegen

  Infostands van de Vlaamse provincies en vzw Trage Wegen, fototentoonstelling over trage wegen, projectie van beeldmateriaal over trage wegen. 

  Inschrijven

  {rsform 21}
  Terug naar de kalender
 • Critical Mass Gent

  Datum 28-05-2015

  Bij aankomst in het Loesbergpark kan iedereen – zolang de voorraad strekt – genieten van een solidaire soepmaaltijd van Soepcafé De Dampkring. Deze XL-editie wordt mee georganiseerd door Climate Express, een groeiende organisatie van jonge vrijwilligers die in december 10.000 Belgen naar de klimaattop in Parijs (COP21) wil krijgen. Met een massa mensen willen ze daar hun stem laten horen aan de politici vóór een duurzame en sociaal rechtvaardige toekomst. Climate Express zorgt voor drie treinen, honderden bussen en een fietskaravaan om U tegen te zeggen. Om de campagne #movetheclimate feestelijk af te trappen slaan Climate Express en Critical Mass Gent op 28 mei de handen in elkaar.

  We hopen dat jij en je vereniging er bij kunnen zijn, om samen te streven naar een duurzame en leefbare stad en feestelijk de start van de inschrijvingen voor de Climate Express naar Parijs in te zetten.

  Kom mee opwarmen voor het klimaat opwarmt! We verwelkomen je met de nodige toeters en bellen op donderdag 28 mei om 18 uur op het Woodrow Wilsonplein voor de Bibliotheek (Gent Zuid). Draag iets flashy en zorg voor veel lawaai! Breng al je vrienden en toevallige voorbijgangers mee en #movetheclimate!

  Klik hier om het facebook event te zien.

  Terug naar de kalender
 • Dag van de Trage Weg

  Datum 20-10-2012 t.e.m. 21-10-2012

  Dé hoogdag voor iedere tragewegenliefhebbers. Over het ganse land zijn er acties te beleven naar ieders smaak.

  Terug naar de kalender
 • Dag van de Trage Weg

  Datum 18-10-2014 t.e.m. 19-10-2014

  Actieweekend op over en langs trage wegen. Overal in België. In samenwerking met talloze lokale actiecomités, gemeentebesturen en Sentiers.be.

  Terug naar de kalender
 • Dag van de Trage Weg

  Datum 19-10-2013 t.e.m. 20-10-2013

  In heel het land gaan wegen terug open! Alle info op www.dagvandetrageweg.be

  Terug naar de kalender
 • Dag van de Trage Weg

  Datum 14-10-2016 t.e.m. 16-10-2016

  Meer dan 180 activiteiten over heel Vlaanderen en Brussel zetten trage wegen in de kijker.

  Alle info op www.dagvandetrageweg.be

  Terug naar de kalender
 • Dag van de Trage Weg

  Datum 20-10-2018 t.e.m. 21-10-2018

  Onze jaarlijkse feesttweedaagse op, langs en over trage wegen, op meer dan 200 locaties in Vlaanderen en Brussel

  Terug naar de kalender
 • Dag van de Trage Weg 2017

  Datum 14-10-2017 t.e.m. 15-10-2017

  DTW2017-terreinwerken klein

  Trage wegen zijn paden of wegen voor niet-gemotoriseerde verplaatsingen. Op 14 en 15 oktober halen wandelaars, fietsers en ruiters hun hart op langs authentieke landwegen of verkeersveilige doorsteekjes in de wijk. Samen geven we tijdens deze tiende editie van de Dag van de Trage Weg een krachtig signaal voor meer en betere trage wegen.

  Wil jij de waarde van trage wegen extra in de verf helpen zetten? Dat kan door op de Dag van de Trage Weg zélf een activiteit te organiseren in jouw buurt. Gewoon meedoen kan natuurlijk ook. Je kan ervoor kiezen een tocht te maken in jouw buurt, cultuur te beleven of een spel te spelen langs trage wegen. Of je maakt er meteen een ontspannend weekendje weg van. Via www.dagvandetrageweg.be vind je hulp om zelf tochten te registreren en een uitgebreide lijst van activiteiten. Gegarandeerd is er iets voor jou bij!

   

  Terug naar de kalender
 • Dag van Verkeer & Mobiliteit

  Datum 22-11-2012

  Ook Trage Wegen is hier vertegenwoordigd. Bezoek ons op de stand van Netwerk duurzame mobiliteit.

  Meer info vind je op >>> deze pagina.

  Vakbeurs en lezingen over verkeerstoepassingen en mobiliteitsoplossingen

  Terug naar de kalender
 • De grote tragewegenwandeling op Paasmaandag

  Datum 28-03-2016

  'Van hard labeur tot natuur voor je deur' is het thema van de grote trage wegenwandeling op paasmaandag 28 maart. En neen, je moet je geen zorgen maken. De wandeling zelf is geen hard labeur, maar een duik in het verleden van de Molenbeekvallei.
  Langs het Molenbeekpad werd van oudsher hard gewerkt. Er werd linnen gebleekt, graan gemalen op 2 watermolens, klei gedolven voor de veldsteenovens. Ga met je familie, kinderen en vrienden op pad met een fotozoektocht en bewonder de stille getuigen van hard labeur in de mooie Molenbeekvallei.

  Hard labeur, maar soms ook plezier. Zo zorgde Kamiel Verhoeven vele jaren voor een prachtige Oogststoet, waar met veel leute het werk van de akker uitgebeeld wordt. Of wat dacht je van de vele boomkwekers die in weer en wind de bomen verzorgen die je toekomstige tuin opfleuren? Je komt er alles over te weten tijdens deze leuke familietocht (5,5 km). Wil je liever de benen wat meer strekken? Kies dan voor de lange, begeleide wandeling (ong. 9 km). Vertrek voor de fotozoektocht tussen 14 en 14.30 uur aan de lindeboom op het Dorpsplein van Massemen. Vertrek voor de grote wandeling om 14 uur aan de lindeboom. Extra info
  Maandag 28/03/16 van 14 tot 17 uur. Deelname is gratis
  Tel.: 09 369 00 50, 09 366 31 04,

  woonenleef@wetteren.be

  toerisme@wetteren.be.Trek zeker goede stapschoenen aan. De paashaas is alvast van de partij en zorgt voor lekkers.

  Terug naar de kalender
 • De Meetjeslandse Gordel

  Datum 03-06-2012

  Met de fiets door het bos, langs een kanaal of tussen de velden, het kan allemaal. Op deze stralende lentedag zorgen de organisatoren van de Meetjeslandse Gordel voor een heerlijke fietstocht en heel wat extra’s langs die trage wegen. Smeer je fietsketting en vergeet de remmen niet te controleren!

  Puur genieten

  Kies op één van de startplaatsen een fietsroute en trap op eigen tempo dwars door het Meetjesland. Starten is mogelijk tussen 10u en 15u in Zomergem, Eeklo, Evergem, Aalter, Merendree en Ursel. Je kan kiezen tussen 7 verschillende routes met een eigen thema en traject.

  Tijdens de fietstocht kan je op verschillende plaatsen genieten van open ecotuinen, demonstraties en infostanden. Vergeet niet om een drankje, een demonstratie en het muziekoptreden mee te pikken op de centrale ontmoetingsplaats in basisschool ‘De Zandloper’ in Zomergem.

  Meer info

  De Meetjeslandse Gordel is een organisatie van Natuurpunt en Partners Meetjesland, de Meetjeslandse afdelingen van Natuurpunt en het Regionaal Landschap Meetjesland. Met dank aan Toerisme Meetjesland, het Agentschap voor Natuur en Bos, Velt, Bioforum en heel wat andere partners.

  Wat vind jij van de Meetjeslandse fietspaden? Vul onze fietspadenenquête in! Meer informatie vind je op www.meetjeslandsegordel.be of bij Natuurpunt en Partners Meetjesland op 09 377 93 00, info@meetjeslandsegordel.be. De opbrengst van het evenement gaat integraal naar de werking van Natuurpunt in het Meetjesland en de aankoop van nieuwe natuurgebieden.

  Met de fiets door het bos, langs een kanaal of tussen de velden, het kan allemaal. Op deze stralende lentedag zorgen de organisatoren van de Meetjeslandse Gordel voor een heerlijke fietstocht en heel wat extra’s langs die trage wegen. Smeer je fietsketting en vergeet de remmen niet te controleren!

   

   

   

   

   

  Puur genieten

  Kies op één van de startplaatsen een fietsroute en trap op eigen tempo dwars door het Meetjesland. Starten is mogelijk tussen 10u en 15u in Zomergem, Eeklo, Evergem, Aalter, Merendree en Ursel. Je kan kiezen tussen 7 verschillende routes met een eigen thema en traject.

   

  Tijdens de fietstocht kan je op verschillende plaatsen genieten van open ecotuinen, demonstraties en infostanden. Vergeet niet om een drankje, een demonstratie en het muziekoptreden mee te pikken op de centrale ontmoetingsplaats in basisschool ‘De Zandloper’ in Zomergem.

   

   

  Meer info

  De Meetjeslandse Gordel is een organisatie van Natuurpunt en Partners Meetjesland, de Meetjeslandse afdelingen van Natuurpunt en het Regionaal Landschap Meetjesland. Met dank aan Toerisme Meetjesland, het Agentschap voor Natuur en Bos, Velt, Bioforum en heel wat andere partners.

   

  Wat vind jij van de Meetjeslandse fietspaden? Vul onze fietspadenenquête in! Meer informatie vind je op www.meetjeslandsegordel.be of bij Natuurpunt en Partners Meetjesland op 09 377 93 00, info@meetjeslandsegordel.be. De opbrengst van het evenement gaat integraal naar de werking van Natuurpunt in het Meetjesland en de aankoop van nieuwe natuurgebieden.

  Terug naar de kalender
 • Denk mee over een voetgangersvriendelijk Brussel-Centrum

  Datum 08-09-2013 t.e.m. 08-09-2013

  Het Beursplein autovrij? Een voetgangersdoorsteek door Parking 58? Heb je goede ideeën voor een voetgangersvriendelijk centrum van  Brussel? Buig je dan samen met Stapas over de kaart van Brussel en geef aan wat er beter kan. Zin om mee te denken? Wees er dan bij op: Zondag 8 september, 11:00 of 13:00, Muntpunt, 4e verdieping.

  Neem voor meer informatie contact op met:
  Geert te Boveldt - Projectcoördinator  STAPAS - 0489 94 27 47

  Terug naar de kalender
 • DILBEEK - Wandelen langs trage wegen met eeuwenoude kaarten

  Datum 16-02-2014 t.e.m. 16-02-2014
  Werkgroep Trage Wegen Dilbeek

  Zondag 16 februari 2014 om 14:00 vertrekt aan kasteel la Motte een 10,2 km lange begeleide wandeling van Trage Wegen Dilbeek. De tocht is aangeduid op de Ferrariskaart (1777), Atlas der Buurtwegen (1841) en Vandermaelenkaart (1850): boeiende vergelijking van paden, wegen, landschappen, parkdomeinen, boerderijen, toponiemen toen en nu. Het wordt genieten van het heuvelachtig landschap, de vergezichten en de trage wegen, waarvan sommige er erg modderig kunnen bijliggen: stevig schoeisel noodzakelijk! Meermaals wordt halt gehouden om een vergelijking te maken tussen wat er te zien valt in 2014, en hoe die zelfde plaats weergegeven werd op de Ferrariskaart in 1777: de eerste zeer gedetailleerde atlas van België, volledig in kleur, met alle details van bomenrijen, huizen, molens kastelen, schuren, ... De Atlas der Buurtwegen uit 1841 is nu nog een rechtsgeldige weergave van alle voetwegen. De Vandermaelenkaart uit 1850 toont al meer gelijkenis met de huidige stafkaarten, alleen werden hoogteverschillen nog helemaal anders weergegeven. Start om 14 uur voor kasteel la Motte, Lumbeekstraat 20 te Sint-Ulriks-Kapelle (Dilbeek). Wandeltempo = ongeveer 4 km/uur. Deelname = gratis. Geen café onderweg. Iedereen uit Dilbeek en (ver) daar buiten welkom!
  Meer info: http://www.tragewegendilbeek.be

  Terug naar de kalender
 • Doorgang voor iedereen

  Datum 05-05-2018

  Is je favoriete trage weg afgesloten? Doe dan mee aan 'Doorgang voor iedereen!': eerst laat je met een spandoekactie van je horen. Je stad of gemeente krijgt zes maanden de tijd om de signalen ter harte te nemen. Op de Dag van de Trage Weg (20 en 21 oktober) kan je, bij succes, de opengestelde weg inwandelen, verder actie voeren of een andere activiteit opzetten. Lees er alles over op www.doorgangvooriedereen.be

  Terug naar de kalender
 • Durf buiten de paadjes kleuren!

  Datum 09-11-2012 t.e.m. 09-11-2012

  Informatienamiddag Toegankelijkheid in bos en natuur

  Durf buiten de paadjes kleuren!

  De informatienamiddag vindt plaats naar aanleiding van de Week van het Bos (14-21 oktober 2012). We zoomen we in op drie thema's. Drie sprekers zullen achtereenvolgens "integrale toegankelijkheid", "een nieuwe visie op spelen in bos" en "nieuwe vormen van toegankelijkheid" behandelen. Na iedere spreker willen we telkens drie best practices aan bod laten komen die praktische handvaten en ideeën bieden voor beheerders. Daarvoor doen we beroep op jullie, de deelnemers. Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht.

  Afspraak: Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, Brussel, 12.45 -18.30

  Organisatie: BOS+, Natuurpunt & ANB

  Meer info en inschrijven: www.bosplus.be

  Terug naar de kalender
 • Een namiddagje Herselen

  Datum 01-05-2017 t.e.m. 01-05-2017

  http://herselt.be/images/upload/Documenten/Toerisme/herselen.pdf

  Terug naar de kalender
 • Ertbrugge 25 jaar beschermd landschap

  Datum 19-05-2012

  25jertbrugge19 mei 2012 staat volledig in het teken van Ertbrugge. Dit groengebied dat Deurne met Wijnegem verbindt, wordt al 25 jaar beschermd en dat willen beide gemeenten graag zo houden. Het districtscollege van Deurne, het gemeentebestuur van Wijnegem en Wijkgroep Ertbrugge nodigen u uit voor de viering van "Ertbrugge, 25 jaar beschermd landschap" op de weide tegenover de ingang van Kasteel Ertbrugge (Ertbruggestraat).

  Programma

  • 10 uur:
  - Vertrek gratis natuurwandeling
  - Vertrek gratis spinnenwandeling
  - Vertrek gratis historische wandeling
    Start circusinitiatie door Sirkmobiel (lagere school)
  • 11 uur:
  - Vertrek gratis natuurwandeling
  - Vertrek gratis spinnenwandeling
  - Vertrek gratis historische wandeling
  • 12 uur:
  - Picknick (iedereen brengt eigen eten en drinken mee)
  • 14 uur:
  - Verwelkoming
  • 14.20 uur:
  - In stoet naar de slagboom ter hoogte van de Houtlaan.
  - Toespraak door schepen van Wijnegem.
  • 14.40 uur:
  - In stoet naar de nieuwe trage weg die wordt opengesteld achter kasteel Zwarte Arend.
  - Toespraak door de districtvoorzitter van Deurne Frank Geudens.
  • 15 uur:
  - Toespraken en ondertekening engagementsverklaring voor Ertbrugge door beide
    besturen.
  • 16 uur: Receptie
  • 17.30 uur: Einde

  Praktisch

  Inschrijven is gratis, maar graag wel voor maandag 14 mei 2012 je aanwezigheid bevestigen bij het districtssecretariaat via district.deurne@stad.antwerpen.be of tel. 03 338 45 41.

  Terug naar de kalender
 • Escala - opleiding trage wegen: juridisch kader

  Datum 24-05-2012

  Inschrijven kan via deze link.

  Terug naar de kalender
 • Evaluatie-avond nr.1 Merelbeke

  Datum 14-09-2017

  IMG 20170128 163854612klein

  Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe wijk... Trage wegen vind je overal. Fietsers en wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden. Toch verdienen heel wat trage wegen meer aandacht. Daar wil de gemeente Merelbeke, samen met de provincie Oost-Vlaanderen en Trage Wegen vzw, werk van maken.

  Op 30 november 2017 werd tijdens de infovergadering en een inventarisatie-wandeling het project toegelicht en kregen de aanwezigen werkkaarten mee naar huis. Via deze werkkaarten en een inventarisatieapp werd de huidige toestand van de trage wegen in Merelbeke in kaart gebracht. Tijdens de evaluatieavond gaan we op zoek naar potenties en knelpunten, om zo tot een ruim gedragen advies voor het schepencollege te komen. Tijdens deze eerste avond ligt de focus op Munte en Bottelare. De evaluatieavond vindt plaats in Ontmoetingscentrum Munte, Ruspoel 1, 9820 Merelbeke op donderdag 14 september om 19u30.

  Contactpersoon gemeente Merelbeke >>> Jan Van Damme – 09 210 33 22 - jan.van.damme@merelbeke.be
  Contactpersoon Trage Wegen vzw >>> Laura Nagels – 09 331 59 25 - laura.nagels@tragewegen.be

  Een project met steun van provincie Oost-Vlaanderen.

  Terug naar de kalender
 • Evaluatie-avond nr.2 Merelbeke

  Datum 28-09-2017

  IMG 20170128 163854612klein

  Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe wijk... Trage wegen vind je overal. Fietsers en wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden. Toch verdienen heel wat trage wegen meer aandacht. Daar wil de gemeente Merelbeke, samen met de provincie Oost-Vlaanderen en Trage Wegen vzw, werk van maken.

  Op 30 november 2017 werd tijdens de infovergadering en een inventarisatie-wandeling het project toegelicht en kregen de aanwezigen werkkaarten mee naar huis. Via deze werkkaarten en een inventarisatieapp werd de huidige toestand van de trage wegen in Merelbeke in kaart gebracht. Tijdens de evaluatieavond gaan we op zoek naar potenties en knelpunten, om zo tot een ruim gedragen advies voor het schepencollege te komen.Tijdens deze tweede avond ligt de focus op Kwenenbos - omgeving Gentbos - Lemberge. De evaluatieavond vindt plaats in het Gemeentehuis, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke op donderdag 28 september om 19u30.

  Contactpersoon gemeente Merelbeke >>> Jan Van Damme – 09 210 33 22 - jan.van.damme@merelbeke.be
  Contactpersoon Trage Wegen vzw >>> Laura Nagels – 09 331 59 25 - laura.nagels@tragewegen.be

  Een project met steun van provincie Oost-Vlaanderen.

  Terug naar de kalender
 • Evaluatie-avond nr.3 Merelbeke

  Datum 12-10-2017

  IMG 20170128 163854612klein

   

  Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe wijk... Trage wegen vind je overal. Fietsers en wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden. Toch verdienen heel wat trage wegen meer aandacht. Daar wil de gemeente Merelbeke, samen met de provincie Oost-Vlaanderen en Trage Wegen vzw, werk van maken.

  Op 30 november 2017 werd tijdens de infovergadering en een inventarisatie-wandeling het project toegelicht en kregen de aanwezigen werkkaarten mee naar huis. Via deze werkkaarten en een inventarisatieapp werd de huidige toestand van de trage wegen in Merelbeke in kaart gebracht. Tijdens de evaluatieavond gaan we op zoek naar potenties en knelpunten, om zo tot een ruim gedragen advies voor het schepencollege te komen.Tijdens deze derde avond ligt de focus op Melsen en Schelderode.De evaluatieavond vindt plaats in Gemeenschapscentrum ’t Groenendal, Brandegems Ham 5, 9820 Merelbeke op donderdag 12 oktober om 19u30.

  Contactpersoon gemeente Merelbeke >>> Jan Van Damme – 09 210 33 22 - jan.van.damme@merelbeke.be
  Contactpersoon Trage Wegen vzw >>> Laura Nagels – 09 331 59 25 - laura.nagels@tragewegen.be

  Een project met steun van provincie Oost-Vlaanderen.

  Terug naar de kalender
 • Evaluatie-avond nr.4 Merelbeke

  Datum 26-10-2017

  IMG 20170128 163854612klein

   

  Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe wijk... Trage wegen vind je overal. Fietsers en wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden. Toch verdienen heel wat trage wegen meer aandacht. Daar wil de gemeente Merelbeke, samen met de provincie Oost-Vlaanderen en Trage Wegen vzw, werk van maken.

  Op 30 november 2017 werd tijdens de infovergadering en een inventarisatie-wandeling het project toegelicht en kregen de aanwezigen werkkaarten mee naar huis. Via deze werkkaarten en een inventarisatieapp werd de huidige toestand van de trage wegen in Merelbeke in kaart gebracht. Tijdens de evaluatieavond gaan we op zoek naar potenties en knelpunten, om zo tot een ruim gedragen advies voor het schepencollege te komen.Tijdens deze laatste avond ligt de focus op het centrum en Flora.De evaluatieavond vindt plaats in het Gemeentehuis, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke op donderdag 26 oktober om 19u30.

  Contactpersoon gemeente Merelbeke >>> Jan Van Damme – 09 210 33 22 - jan.van.damme@merelbeke.be
  Contactpersoon Trage Wegen vzw >>> Laura Nagels – 09 331 59 25 - laura.nagels@tragewegen.be

  Een project met steun van provincie Oost-Vlaanderen.

  Terug naar de kalender
 • Evaluatie-avond Oosterzele

  Datum 18-09-2017

  291_sec2_fa3-richting-langemunte-klein.jpg

   

  Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe wijk... Trage wegen vind je overal. Fietsers en wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden. Toch verdienen heel wat trage wegen meer aandacht. Daar wil de gemeente Oosterzele, samen met de provincie Oost-Vlaanderen en Trage Wegen vzw, werk van maken.

  De voorbije jaren zijn er met behulp van vrijwilligers al 2 deelgebieden in kaart gebracht, nu is het de beurt aan het laatste deelgebied ten westen van de N42.

  Op 13 maart 2017 werd tijdens de infovergadering het project toegelicht en kregen de aanwezigen werkkaarten mee naar huis. Via deze werkkaarten werd de huidige toestand van de trage wegen in Oosterzele in kaart gebracht. Tijdens deze evaluatieavond gaan we op zoek naar potenties en knelpunten, om zo tot een ruim gedragen advies voor het schepencollege te komen.De evaluatieavond vindt plaats op maandag 18 september om 19u30 in de foyer van het GC de Kluize, .

  Contactpersoon gemeente Oosterzele >>> Ronny Meerpoel – 09 363 99 35 - ronny.meerpoel@oosterzele.be
  Contactpersoon Trage Wegen vzw >>> Laura Nagels – 09 331 59 25 - laura.nagels@tragewegen.be

  Een project met steun van provincie Oost-Vlaanderen.

  Terug naar de kalender
 • Evaluatieavond Aspelare

  Datum 23-06-2015 t.e.m. 23-06-2015

  Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe wijk... Trage wegen vind je overal. Fietsers en wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden. Toch verdienen heel wat trage wegen meer aandacht. Daar wil de stad Ninove, samen met de provincie Oost-Vlaanderen en Trage Wegen vzw, werk van maken.

  In een eerste stap gingen vrijwilligers op pad om alle trage wegen in Aspelare te inventariseren. Op 3 maart 2015 werd tijdens de infoavond het project toegelicht en kregen de aanwezigen een evaluatiekaart en een evalutiebundel mee naar huis. Via deze formulieren (die te vinden zijn op www.tragewegen.be/Ninove) kunnen schriftelijke suggesties gegeven worden over de toekomst van de trage wegen. Tijdens de evaluatieavond gaan we op zoek naar compromissen tussen al deze visies, om zo tot een ruim gedragen advies voor het schepencollege te komen. De evaluatieavond vindt plaats in het buurthuis van Aspelare (Nederhasseltstraat 338, 9404 Aspelare) op donderdag 11 juni om 19u30.

  Contactpersoon Ninove: Mare Van Keer – 054 31 32 82 - mare.vankeer@ninove.be
  Contactpersoon Trage Wegen vzw: Ilse Mertens - 09 331 59 23 - ilse.mertens@tragewegen.be

  Meer info over het tragewegenproject in Ninove, vind je op www.tragewegen.be/Ninove.

  Terug naar de kalender
 • Evaluatieavond Binkom

  Datum 11-09-2012 t.e.m. 11-09-2012

  Op 9 mei was er een eerste infoavond waarop het tragewegenproject in Lubbeek werd voorgesteld.  De komende maanden kan iedereen zijn mening formuleren over de trage wegen in zijn buurt.

  Wil je daarvoor graag nog eens in groep langs deze wegen wandelen en met anderen van ideëen wisselen, dan kan je deelnemen aan onze wandeling langs trage wegen in Lubbeek. Deze wandeling is een organisatie van Vorming Plus en Trage Wegen vzw. De wandeling gaat door op 8 juli, van 14 uur tot 17 uur. We spreken af aan het kerkplein van Pellenberg. Het aantal deelnemers is beperkt en we vragen 3 euro per deelnemer. Inschrijven kan vanaf donderdag 21 juni 2012, op www.vormingplusoostbrabant.be of bellen naar 016/525 900.

  Tegen 22 juli krijgen we graag jullie schriftelijke mening (in de evaluatiebundels) binnen op het gemeentehuis, t.a.v. Theo Abts.

  Op dinsdagavond 11 september om 19u30 worden de resultaten besproken voor het deelgebied Binkom, in zaal Santro. Daar waar er meningsverschillen zijn, wordt er gezocht naar een compromis.

  Terug naar de kalender
 • Evaluatieavond Brakel-Elst

  Datum 01-06-2016

  Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe wijk... Trage wegen vind je overal. Fietsers en wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden. Toch verdienen heel wat trage wegen meer aandacht. Daar wil de gemeente Brakel, samen met de provincie Oost-Vlaanderen en Trage Wegen vzw, werk van maken.

  In een eerste stap gingen vrijwilligers op pad om alle trage wegen in Elst te inventariseren. Op 6 april 2016 wordt tijdens de infoavond het project toegelicht en krijgen de aanwezigen een evaluatiekaart en een evalutiebundel mee naar huis. Via deze formulieren (die te vinden zijn op www.tragewegen.be/Brakel) kunnen schriftelijke suggesties gegeven worden over de toekomst van de trage wegen. Tijdens de evaluatieavond gaan we op zoek naar compromissen tussen al deze visies, om zo tot een ruim gedragen advies voor het schepencollege te komen. De evaluatieavond vindt plaats in het Jeugdhuis Rustica, Sint-Apolloniaplein, Elst op woensdag 1 juni om 19u30.


  Contactpersoon Trage Wegen vzw: Maxime Vancoillie - 09 331 59 24 - maxime.vancoillie@tragewegen.be

  Meer info over het tragewegenproject in Brakel, vind je op www.tragewegen.be/Brakel.

  Terug naar de kalender
 • Evaluatieavond Denderbelle

  Datum 27-04-2015 t.e.m. 27-04-2015

  Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe wijk... Trage wegen vind je overal. Fietsers en wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden. Toch verdienen heel wat trage wegen meer aandacht. Daar wil de gemeente Lebbeke, samen met de provincie Oost-Vlaanderen en Trage Wegen vzw, werk van maken.

  Vorige jaren werd een tragewegenplan opgemaakt voor de deelgemeenten Heilig-Kruis, Wieze en Heizijde. Dit jaar wordt er een plan opgemaakt voor Denderbelle. Tenslotte komt het centrum van Lebbeke volgend jaar aan bod. 

  In een eerste stap gingen jobstudenten op pad om alle trage wegen in Denderbelle te inventariseren. Op 9 februari 2015 werd tijdens de infoavond het project toegelicht en kregen de aanwezigen een evaluatiekaart en een evalutiebundel mee naar huis. Via deze formulieren (die te vinden zijn op www.tragewegen.be/lebbeke) kunnen schriftelijke suggesties gegeven worden over de toekomst van de trage wegen. Tijdens de evaluatieavond gaan we op zoek naar compromissen tussen al deze visies, om zo tot een ruim gedragen advies voor het schepencollege te komen. De evaluatieavond vindt plaats in de brouwzaal van buurthuis de Brouwerij, Visstraat 12/49 te Denderbelle op 27 april om 19u30.

  Contactpersoon gemeente Lebbeke: Nathalie Willems – 052 46 82 47 - nathalie.willems@lebbeke.be
  Contactpersoon Trage Wegen vzw: Ilse Mertens - 09 331 59 23 - ilse.mertens@tragewegen.be

  Meer info over het tragewegenproject in Denderbelle en de andere deelgemeenten van Lebbeke, vind je op www.tragewegen.be/lebbeke.

  Terug naar de kalender
 • Evaluatieavond Denderwindeke-Oost en Lieferinge

  Datum 22-10-2015 t.e.m. 22-10-2015

  Eind juni 2015 vond een infoavond plaats waarop inwoners van Denderwindeke en Lieferinge te weten kwamen welke trage wegen er juridisch bestaan in hun gemeente en welke daarvan toegankelijk en ontoegankelijk zijn. Vervolgens kreeg iedereen de kans om tot 1 september zijn mening over die wegen schriftelijk in te dienen bij de stad.

  Tijdens de evaluatieavond gaan we op basis van die schrftelijke reacties op zoek naar compromissen voor elke trage weg. Op die manier trachten we tot een ruim gedragen advies te komen voor de trage wegen in Denderwindeke-Oost en Lieferinge. Zo komt het stadbestuur te weten welke veranderingen de inwoners willen aan hun trage wegen, waar de prioriteiten liggen... en kan het stadsbestuur dus gefundeerde beslissingen nemen voor het opwaarderen van haar tragewegennetwerk.

  De evaluatieavond start om 19u30 en vindt plaats in de Basisschool van Denderwindeke.

  Meer info over het project vind je op www.tragewegen.be/ninove

  Terug naar de kalender
 • Evaluatieavond Denderwindeke-West

  Datum 15-10-2015 t.e.m. 15-10-2015

  Eind juni 2015 vond een infoavond plaats waarop inwoners van Denderwindeke en Lieferinge te weten kwamen welke trage wegen er juridisch bestaan in hun gemeente en welke daarvan toegankelijk en ontoegankelijk zijn. Vervolgens kreeg iedereen de kans om tot 1 september zijn mening over die wegen schriftelijk in te dienen bij de stad.

  Tijdens de evaluatieavond gaan we op basis van die schrftelijke reacties op zoek naar compromissen voor elke trage weg. Op die manier trachten we tot een ruim gedragen advies te komen voor de trage wegen in Denderwindeke-West. Zo komt het stadbestuur te weten welke veranderingen de inwoners willen aan hun trage wegen, waar de prioriteiten liggen... en kan het stadsbestuur dus gefundeerde beslissingen nemen voor het opwaarderen van haar tragewegennetwerk.

  De evaluatieavond start om 19u30 en vindt plaats in de Basisschool van Denderwindeke.

  Meer info over het project vind je op www.tragewegen.be/ninove

  Terug naar de kalender
 • Evaluatieavond Erpe-Mere

  Datum 14-02-2012 t.e.m. 14-02-2012

  Discussieavond voor het grote publiek over alle trage wegen in Erondegem. Het verslag van deze discussie is de basis van het tragewegenplan voor de gemeente.

  Terug naar de kalender
 • Evaluatieavond Erpe-Mere

  Datum 15-02-2012 t.e.m. 15-02-2012

  Discussieavond voor het grote publiek over alle trage wegen in Erpe. Het verslag van deze discussie is de basis van het tragewegenplan voor de gemeente.

  Terug naar de kalender
 • Evaluatieavond Erpe-Mere

  Datum 16-02-2012 t.e.m. 16-02-2012

  Discussieavond voor het grote publiek over alle trage wegen in Vlekkem, Ottergem en zuidelijk deel van Erpe. Het verslag van deze discussie is de basis van het tragewegenplan voor de gemeente.

  Terug naar de kalender
 • Evaluatieavond Everbeek-Beneden

  Datum 03-07-2012

  Discussieavond voor het grote publiek over alle trage wegen in Everbeek-Beneden. Het verslag van deze discussie is de basis van het tragewegenplan voor de gemeente.

  Terug naar de kalender
 • Evaluatieavond Grobbendonk

  Datum 16-02-2012 t.e.m. 16-02-2012

  Discussieavond voor het grote publiek over alle trage wegen in Grobbendonk. Het verslag van deze discussie is de basis van het tragewegenplan voor de gemeente.

  Terug naar de kalender
 • Evaluatieavond Grobbendonk

  Datum 28-02-2012 t.e.m. 28-02-2012

  Discussieavond voor het grote publiek over alle trage wegen in Grobbendonk. Het verslag van deze discussie is de basis van het tragewegenplan voor de gemeente.

  Terug naar de kalender
 • Evaluatieavond Lebbeke-centrum

  Datum 04-05-2017

  Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe wijk... Trage wegen vind je overal. Fietsers en wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden. Toch verdienen heel wat trage wegen meer aandacht. Daar wil de gemeente Lebbeke, samen met de provincie Oost-Vlaanderen en Trage Wegen vzw, werk van maken.

  Vorige jaren werd een tragewegenplan opgemaakt voor de deelgemeenten Heilig-Kruis, Wieze, Heizijde en Denderbelle. Dit jaar wordt er een plan opgemaakt voor Lebbeke-centrum. 

  Op 9 februari 2017 werd tijdens de infoavond het project toegelicht en kregen de aanwezigen een evaluatiekaart en een evalutiebundel mee naar huis. Via deze formulieren konden schriftelijke suggesties gegeven worden over de toekomst van de trage wegen. Tijdens de evaluatieavond gaan we op zoek naar compromissen tussen al deze visies, om zo tot een ruim gedragen advies voor het schepencollege te komen. De evaluatieavond vindt plaats in CC De Biekorf, Stationsstraat 23, 9280 Lebbeke op 4 mei om 19u30.

  Contactpersoon gemeente Lebbeke: Nathalie Willems – 052 46 82 47 - nathalie.willems@lebbeke.be
  Contactpersoon Trage Wegen vzw: Zowie Vangeel – 016  23 09 04 - zowie.vangeel@tragewegen.be

  Een project met steun van provincie Oost-Vlaanderen.

  Terug naar de kalender
 • Evaluatieavond Lede-Oordegem

  Datum 24-11-2015

  Tijdens de evaluatieavond gaan we op zoek naar een ruim gedragen advies voor alle trage wegen in Oordegem. De avond vindt plaats om 19u30 in Oordegemdorp 29.

  Terug naar de kalender
 • Evaluatieavond Linden

  Datum 05-09-2012 t.e.m. 05-09-2012

  Op 9 mei was er een eerste infoavond waarop het tragewegenproject in Lubbeek werd voorgesteld.  De komende maanden kan iedereen zijn mening formuleren over de trage wegen in zijn buurt.

  Wil je daarvoor graag nog eens in groep langs deze wegen wandelen en met anderen van ideëen wisselen, dan kan je deelnemen aan onze wandeling langs trage wegen in Lubbeek. Deze wandeling is een organisatie van Vorming Plus en Trage Wegen vzw. De wandeling gaat door op 8 juli, van 14 uur tot 17 uur. We spreken af aan het kerkplein van Pellenberg. Het aantal deelnemers is beperkt en we vragen 3 euro per deelnemer. Inschrijven kan vanaf donderdag 21 juni 2012, op www.vormingplusoostbrabant.be of bellen naar 016/525 900.

  Tegen 22 juli krijgen we graag jullie schriftelijke mening (in de evaluatiebundels) binnen op het gemeentehuis, t.a.v. Theo Abts.

  Op maandagavond 5 september om 19u30 worden de resultaten besproken voor het deelgebied Linden, in de refter van de gemeenteschool van Linden. Daar waar er meningsverschillen zijn, wordt er gezocht naar een compromis.

  Terug naar de kalender
 • Evaluatieavond Lint

  Datum 12-02-2013 t.e.m. 12-02-2013

  Op 13 november was er een eerste infoavond waarop het tragewegenproject in Lint werd voorgesteld.  De komende maanden kan iedereen zijn mening formuleren over de trage wegen in zijn buurt, a.d.h.v. een evaluatiekaart en -bundel.

  Tegen 6 januari krijgen we graag jullie schriftelijke mening (in de evaluatiebundels) binnen op het gemeentehuis, t.a.v. Koen Laurent.

  Op dinsdagavond 12 februari om 19u30 worden de resultaten besproken, in de raadzaal van het gemeentehuis. Daar waar er meningsverschillen zijn, wordt er gezocht naar een compromis.

  Terug naar de kalender
 • Evaluatieavond Lubbeek

  Datum 10-09-2012 t.e.m. 10-09-2012

  Op 9 mei was er een eerste infoavond waarop het tragewegenproject in Lubbeek werd voorgesteld.  De komende maanden kan iedereen zijn mening formuleren over de trage wegen in zijn buurt.

  Wil je daarvoor graag nog eens in groep langs deze wegen wandelen en met anderen van ideëen wisselen, dan kan je deelnemen aan onze wandeling langs trage wegen in Lubbeek. Deze wandeling is een organisatie van Vorming Plus en Trage Wegen vzw. De wandeling gaat door op 8 juli, van 14 uur tot 17 uur. We spreken af aan het kerkplein van Pellenberg. Het aantal deelnemers is beperkt en we vragen 3 euro per deelnemer. Inschrijven kan vanaf donderdag 21 juni 2012, op www.vormingplusoostbrabant.be of bellen naar 016/525 900.

  Tegen 22 juli krijgen we graag jullie schriftelijke mening (in de evaluatiebundels) binnen op het gemeentehuis, t.a.v. Theo Abts.

  Op maandagavond 10 september om 19u30 worden de resultaten besproken voor het deelgebied Lubbeek, in de raadzaal van het gemeentehuis. Daar waar er meningsverschillen zijn, wordt er gezocht naar een compromis.

  Terug naar de kalender
 • Evaluatieavond Nederhasselt

  Datum 11-06-2015 t.e.m. 11-06-2015

  Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe wijk... Trage wegen vind je overal. Fietsers en wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden. Toch verdienen heel wat trage wegen meer aandacht. Daar wil de stad Ninove, samen met de provincie Oost-Vlaanderen en Trage Wegen vzw, werk van maken.

  In een eerste stap gingen vrijwilligers op pad om alle trage wegen in Nederhasselt te inventariseren. Op 3 maart 2015 werd tijdens de infoavond het project toegelicht en kregen de aanwezigen een evaluatiekaart en een evalutiebundel mee naar huis. Via deze formulieren (die te vinden zijn op www.tragewegen.be/Ninove) kunnen schriftelijke suggesties gegeven worden over de toekomst van de trage wegen. Tijdens de evaluatieavond gaan we op zoek naar compromissen tussen al deze visies, om zo tot een ruim gedragen advies voor het schepencollege te komen. De evaluatieavond vindt plaats in de Stedelijke Basisschool De Hazelaar (Geraardsbergsesteenweg 184, 9400 Nederhasselt) op donderdag 11 juni om 19u30.

  Contactpersoon Ninove: Mare Van Keer – 054 31 32 82 - mare.vankeer@ninove.be
  Contactpersoon Trage Wegen vzw: Ilse Mertens - 09 331 59 23 - ilse.mertens@tragewegen.be

  Meer info over het tragewegenproject in Ninove, vind je op www.tragewegen.be/Ninove.

  Terug naar de kalender
 • Evaluatieavond Nieuwkerken-Waas

  Datum 13-01-2015 t.e.m. 13-01-2015

  Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe wijk... Trage wegen vind je overal. Fietsers en wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden. Toch verdienen heel wat trage wegen meer aandacht. Daar wil het stadsbestuur Sint-Niklaas, samen met de provincie Oost)Vlaanderen en Trage Wegen vzw, werk van maken.

  Vorige jaren werd een tragewegenplan opgemaakt voor Sinaai en Belsele. Dit jaar wordt er een plan opgemaakt voor Nieuwkerken. Sint-Niklaas komt volgend jaar aan bod. 

  In een eerste stap gingen vrijwilligers op pad om alle trage wegen in Nieuwkerken te inventariseren. Op 15 oktober 2014 werd tijdens de infoavond het project toegelicht en kregen de aanwezigen een evaluatiekaart en een evalutiebundel mee naar huis. Via deze formulieren konden schriftelijke suggesties gegeven worden over de toekomst van de trage wegen. Er kwamen veel reacties binnen, uit heel diverse organisaties (scholen, landbouwers, jeugdbewegingen, bewonersgroepen, …). Tijdens de evaluatieavond gaan we op zoek naar compromissen tussen al deze visies, om zo tot een ruim gedragen advies voor het schepencollege te komen. De evaluatieavond vindt plaats in basisschool De Droomballon, Gyselstraat 35 te Nieuwkerken op 13 januari om 19u30.

  Contactpersoon Sint-Niklaas: Davy Baetens – 03 778 32 61 - Davy.Baetens@sint-niklaas.be
  Contactpersoon Trage Wegen vzw: Ilse Mertens - 09331 59 23 - ilse.mertens@tragewegen.be

  Terug naar de kalender
 • Evaluatieavond Ninove-Voorde

  Datum 15-06-2015

  Evaluatie en publieksbevraging van alle trage wegen in deelgebied : Voorde

  Terug naar de kalender
 • Evaluatieavond Oosterzele

  Datum 08-06-2015 t.e.m. 08-06-2015

  Evaluatie van het tragewegennetwerk in het gebied ten oosten van de N42

  Terug naar de kalender
 • Evaluatieavond Opwijk

  Datum 16-10-2014 t.e.m. 16-10-2014

  Het dossier "opmaak tragewegenplan" voor het deelgebied Nijverseel werd na een korte onderbreking terug opgestart. Na de inventarisatie van alle toegankelijke en niet-toegankelijke trage wegen in het deelgebied Nijverseel werden de wegen geëvalueerd door vrijwilligers, gebruikers en organisaties, die reeds hun mening gaven over het nut en het belang van de voetwegen en wat er al dan niet beter of anders kan.

  Alle opmerkingen, suggesties en voorstellen werden door de vzw Trage Wegen gebundeld en worden opnieuw aan het publiek voorgelegd tijdens een debatavond waar we iedereen de kans geven om zijn mening te uiten. Het eindresultaat van deze inventarisatie en publieksparticipatie zal uiteindelijk leiden tot een uitgebreid tragewegenplan, waarmee het gemeentebestuur aan de slag kan.

  De evaluatieavond vindt plaats op donderdag 16 oktober 2014 om 19u30, in de vergaderzaal van het GAC I, Marktstraat 55 te 1745 Opwijk. Iedereen is van harte welkom,

  Contact Opwijk: Mia Van der Straeten, mia.vanderstraeten@opwijk.be of 052/36.51.36
  Contact Trage Wegen vzw: Ilse Mertens, ilse.mertens@tragewegen.be of 09/331.59.23

  Terug naar de kalender
 • Evaluatieavond Pellenberg

  Datum 04-09-2012 t.e.m. 04-09-2012

  Op 9 mei was er een eerste infoavond waarop het tragewegenproject in Lubbeek werd voorgesteld.  De komende maanden kan iedereen zijn mening formuleren over de trage wegen in zijn buurt.

  Wil je daarvoor graag nog eens in groep langs deze wegen wandelen en met anderen van ideëen wisselen, dan kan je deelnemen aan onze wandeling langs trage wegen in Lubbeek. Deze wandeling is een organisatie van Vorming Plus en Trage Wegen vzw. De wandeling gaat door op 8 juli, van 14 uur tot 17 uur. We spreken af aan het kerkplein van Pellenberg. Het aantal deelnemers is beperkt en we vragen 3 euro per deelnemer. Inschrijven kan vanaf donderdag 21 juni 2012, op www.vormingplusoostbrabant.be of bellen naar 016/525 900.

  Tegen 22 juli krijgen we graag jullie schriftelijke mening (in de evaluatiebundels) binnen op het gemeentehuis, t.a.v. Theo Abts.

  Op dinsdagavond 4 september om 19u30 worden de resultaten besproken voor het deelgebied Pellenberg, in de refter van de gemeenteschool van Pellenberg. Daar waar er meningsverschillen zijn, wordt er gezocht naar een compromis.

  Terug naar de kalender
 • Evaluatieavond Sinaai

  Datum 27-03-2012 t.e.m. 27-03-2012

  Discussieavond voor het grote publiek over alle trage wegen in Sinaai. Het verslag van deze discussie is de basis van het tragewegenplan voor de gemeente.

  Terug naar de kalender
 • Evaluatieavond Sinaai

  Datum 09-05-2012 t.e.m. 09-05-2012

  Op 29 november was er een eerste infoavond waarop het tragewegenproject in Sinaai werd voorgesteld.  De komende maanden kan iedereen zijn mening formuleren over de trage wegen in zijn buurt.  Tegen 17 februari krijgen we die graag binnen op het stadhuis.

  Op 9 mei wordt de bevraging voorgesteld in het dorpshuis van Sinaai.

  Daar waar er meningsverschillen zijn, wordt er gezocht naar een compromis.

  Terug naar de kalender
 • Evaluatieavond Stekene-Noord

  Datum 02-02-2012 t.e.m. 02-02-2012

  Discussieavond voor het grote publiek over alle trage wegen in Stekene boven de Expresweg. Het verslag van deze discussie is de basis van het tragewegenplan voor de gemeente.

  Terug naar de kalender
 • Evaluatieavond Voorde

  Datum 15-06-2015 t.e.m. 15-06-2015

  Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe wijk... Trage wegen vind je overal. Fietsers en wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden. Toch verdienen heel wat trage wegen meer aandacht. Daar wil de stad Ninove, samen met de provincie Oost-Vlaanderen en Trage Wegen vzw, werk van maken.

  In een eerste stap gingen vrijwilligers op pad om alle trage wegen in Voorde te inventariseren. Op 3 maart 2015 werd tijdens de infoavond het project toegelicht en kregen de aanwezigen een evaluatiekaart en een evalutiebundel mee naar huis. Via deze formulieren (die te vinden zijn op www.tragewegen.be/Ninove) kunnen schriftelijke suggesties gegeven worden over de toekomst van de trage wegen. Tijdens de evaluatieavond gaan we op zoek naar compromissen tussen al deze visies, om zo tot een ruim gedragen advies voor het schepencollege te komen. De evaluatieavond vindt plaats in het buurthuis van Voorde (Geraardsbergsesteenweg, 9400 Voorde) op maandag 15 juni om 19u30.

  Contactpersoon Ninove: Mare Van Keer – 054 31 32 82 - mare.vankeer@ninove.be
  Contactpersoon Trage Wegen vzw: Maxime VAncoillie - 09 331 59 23 - maxime.vancoillie@tragewegen.be

  Meer info over het tragewegenproject in Ninove, vind je op www.tragewegen.be/Ninove.

  Terug naar de kalender
 • Feestelijke opening Koesterburenpad

  Datum 22-04-2012

  De gemeente Meise en Natuurpunt Meise richten met ondersteuning van RLGC in het natuurgebied de Birrebeekvallei in St-Brixius-Rode een koesterburenpad in. Het koesterburenpad vormt een trage wegverbinding langs verschillende leefgebieden waarbij educatieve borden uitleg geven over de koesterburen van Meise: Boerenzwaluw [pdf, 3.01 Mb], Huiszwaluw [pdf, 2.78 Mb], Gekraagde Roodstaart [pdf, 2.90 Mb], Watersnip [pdf, 2.09 Mb], Adderwortel [pdf, 4.67 Mb], Sleedoornpage [pdf, 1.98 Mb], Anemoonbekerzwam [pdf 2.20 Mb] en Eenbes[pdf, 2.77 Mb].

  koesterpadOp zondag 22 april wordt dit nieuwe Koesterburenpad plechtig geopend voor het publiek! Het wordt een openingsfeest voor jong en oud, met gegidste kruidenwandelingen, begeleide koesterwandelingen, interactieve stands van Natuurpunt, milieudienst Meise, Regionaal Landschap Groene Corridor en de KAV. De scholen stellen de resultaten van hun tekenwedstrijd rond koesterburen tentoon. Een hapje en een drankje zullen natuurlijk ook niet ontbreken. Zet alvast je wandelschoenen klaar!

  Waar? Zaal De Linde / natuurgebied Birrebeekvallei, Potaardestraat 3, 1860 Meise

  Wanneer? zondag 22 april van 14u00 tot 18u00

  Meer info? tel. 0497/59.93.46 (Natuurpunt Meise) of via tel. 02/253.43.04 of lies.heirman[at]rlgc.be

  Terug naar de kalender
 • Fiets- en Wandelbeurs

  Datum 18-02-2012 t.e.m. 19-02-2012

  Een beurs voor iedereen die houdt van reizen en recreatie per fiets of te voet

  Terug naar de kalender
 • Fiets- en wandelbeurs 2016

  Datum 27-02-2016 t.e.m. 28-02-2016

  De beurs voor actieve fietsers en wandelaars georganiseerd door actieve fietsers en wandelaars. http://www.fietsenwandelbeursvlaanderen.be/index.php/nl/

  Zaterdag 27 en zondag 28 februari 2016  10:00 - 17:00 uur, Antwerp Expo, Antwerpen.

  Jan Van Rijswijcklaan 191 
  BE-2020 Antwerpen

  De toegangsprijs aan de kassa:

  • Volwassenen € 9,50
  • Jongeren 13 - 25  jaar € 5,00
  • Kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding gratis

  Een organisatie van:

  Terug naar de kalender
 • Fietsen en wandelen langs trage wegen in Langdorp

  Datum 22-09-2013

  De Wijksportraad van Langdorp nodigt je uit op twee fietstochten of een kindvriendelijke wandelzoektocht. Deelnemers aan de tragewegenfietstocht kunnen kiezen tussen twee trajecten, 20 of 30 km. De wandelzoektocht is 4 km lang en loopt over paden die toegankelijk zijn voor een kinderwagen.

  Om de fietstocht een feestelijk tintje te geven, kunnen deelnemers vooraf inschrijven voor een picknickpakket. Dit pakket bevat een heleboel lekkers gemaakt met streekproducten en een kaart waarop de leuke picknickplaatsen langs de fietsroute aangeduid zijn.

  Alle fiets- en wandeltochten vertrekken op het terrein achter de parochiezaal van Langdorp.

  Meer info en inschrijvingen voor een picknickpakket: www.wijksportlangdorp.be.

  Terug naar de kalender
 • Fietstocht Langemark-Poelkapelle

  Datum 27-10-2013

  06102013723-2.jpg

  Dit was voorheen een geasfalteerde verbinding waar je makkelijk met de fiets door kon: een pad dat al meer dan 100 jaar op allerhande kaarten vermeld staat. Het voorbije weekend raakte bekend dat deze wegel in de Madonna afgegraven was. De gemeenteraad bracht geen duidelijkheid of de administratie daar toestemming voor gegeven had. 

  Is dit jammerlijke geval waartegen de gemeente Langemark-Poelkapelle schijnbaar niks wenst te ondernemen een toonbeeld voor het algemene tragewegenbeleid? Samen met onze lokale tragewegenwerkgroep komen we het te weten in een thematische fietstocht.

  Concreet

  We spreken af om 14.30 uur bij CC Den Tap (Klerkenstraat 37 8920 Langemark). De fietstocht is gratis, maar inschrijven bij Luc Maddelein (Luc.Maddelein@curieus.be) is verplicht. Een mailtje volstaat!

  Terug naar de kalender
 • Fietszoektocht doorheen Deinze

  Datum 01-05-2012

  Op dinsdag 1 mei organiseren vijf verenigingen in Deinze een fietszoektocht met leuke prijzen. De vijf verenigingen betreffen: de lokale afdelingen van Milieufront Omer Wattez, Velt, Natuurpunt en Fietsersbond, samen met het Samenwerkingsverband Stadsbos Deinze. Over een afstand van ongeveer 20 km maken wij langs landelijke en trage wegen een tocht doorheen Deinze, via Bachte, Astene en Petegem. De deelnemers krijgen bij de start een 20-tal vragen die ze onderweg kunnen oplossen. Voor de kinderen tot 12 jaar is er een fotozoektocht. Langs het traject zijn er haltes bij een natuurlijke tuin, een bio-boer en een natuurgebied. Iedere deelnemer krijgt een wegbeschrijving. In die brochure wordt toegelicht wat er de voorbije 6 jaar in Deinze is veranderd, goed of minder goed, en wat nog beter zou kunnen. In oktober zijn er immers gemeenteraadsverkiezingen en verkiezen wij een nieuw stadsbestuur. Op het einde van de tocht, in Jeugdcentrum Brieljant, wordt aan de verschillende politieke partijen gevraagd een kort memorandum van de vijf organisaties te ondertekenen. Nadien is er de prijsuitreiking.

  Vertrek aan het Sint-Poppoplein tussen 13u30 en 14u30. De deelname is gratis. De prijsuitreiking vindt plaats om 17u30.

  Meer info via 09 380 01 03 of bracke.wim@skynet.be

  Terug naar de kalender
 • Focusgroep WegenWerken

  Datum 19-01-2018

  WW Focusgroep1 - uitnodiging

  In 2014-2015 brachten de  stad Genk, provincie Limburg en Trage Wegen vzw samen met Genkse vrijwilligers alle toegankelijke en ontoegankelijke trage wegen in Genk in kaart.

  Dankzij deze inventaris kunnen wij in het vervolgtraject WegenWerken een ontwikkelingsvisie maken voor trage wegen. In WegenWerken brengen Trage Wegen vzw en de Andere Markt kansen, knelpunten en uitdagingen voor het Genkse tragewegennetwerk van de toekomst in kaart.

  Op vrijdag 19 januari stellen we de stand-van-zaken van het project voor in de Stiemerbeekloft in het Genkse stadhuis. Hierna bezoeken we de expo met studentenwerk omtrent 2 cases van WegenWerken: het centrum en de verbinding Thorpark-Stalenstraat.

  Start om 13u. Alle geïnteresseerden welkom!

   

   

   

  Terug naar de kalender
 • Gangmakers en Koplopers: Stapsteen #1 Roeselare

  Datum 28-11-2017

  Gangmakers en Koplopers gaat op pad in Roeselare

  Samen met het 4de leerjaar van de Vrije Centrum School (vestiging A.Rodenbachstraat) bouwen we tijdens zes stapstenen (workshops) inzichten op over hoe kinderen de trage wegen in hun buurt gebruiken en beleven. Creativiteit, spel en ontwerp zijn daarbij essentiële ingrediënten. Het doel: trage wegen verbeteren zodat kinderen zich autonoom en beter kunnen verplaatsen!

  Terug naar de kalender
 • Gangmakers en Koplopers: Stapsteen #2 Roeselare

  Datum 07-12-2017

  Gangmakers en Koplopers gaat op pad in Roeselare

  Samen met het 4de leerjaar van de Vrije Centrum School (vestiging A.Rodenbachstraat) bouwen we tijdens zes stapstenen (workshops) inzichten op over hoe kinderen de trage wegen in hun buurt gebruiken en beleven. Creativiteit, spel en ontwerp zijn daarbij essentiële ingrediënten. Het doel: trage wegen verbeteren zodat kinderen zich autonoom en beter kunnen verplaatsen!

  Terug naar de kalender
 • Gangmakers en Koplopers: Stapsteen #3 Roeselare

  Datum 19-12-2017

  Gangmakers en Koplopers gaat op pad in Roeselare

  Samen met het 4de leerjaar van de Vrije Centrum School (vestiging A.Rodenbachstraat) bouwen we tijdens zes stapstenen (workshops) inzichten op over hoe kinderen de trage wegen in hun buurt gebruiken en beleven. Creativiteit, spel en ontwerp zijn daarbij essentiële ingrediënten. Het doel: trage wegen verbeteren zodat kinderen zich autonoom en beter kunnen verplaatsen!

  Terug naar de kalender
 • Gangmakers en Koplopers: Stapsteen #4 Roeselare

  Datum 16-01-2018

  Gangmakers en Koplopers gaat op pad in Roeselare

  Samen met het 4de leerjaar van de Vrije Centrum School (vestiging A.Rodenbachstraat) bouwen we tijdens zes stapstenen (workshops) inzichten op over hoe kinderen de trage wegen in hun buurt gebruiken en beleven. Creativiteit, spel en ontwerp zijn daarbij essentiële ingrediënten. Het doel: trage wegen verbeteren zodat kinderen zich autonoom en beter kunnen verplaatsen!

  Terug naar de kalender
 • Gangmakers en Koplopers: Stapsteen #5 Roeselare

  Datum 24-01-2018

  Gangmakers en Koplopers gaat op pad in Roeselare

  Samen met het 4de leerjaar van de Vrije Centrum School (vestiging A.Rodenbachstraat) bouwen we tijdens zes stapstenen (workshops) inzichten op over hoe kinderen de trage wegen in hun buurt gebruiken en beleven. Creativiteit, spel en ontwerp zijn daarbij essentiële ingrediënten. Het doel: trage wegen verbeteren zodat kinderen zich autonoom en beter kunnen verplaatsen!

  Terug naar de kalender
 • Gangmakers en Koplopers: Stapsteen #6 Roeselare

  Datum 02-02-2018

  Gangmakers en Koplopers gaat op pad in Roeselare

  De laatste stapsteen is een publiekswandeling, de kinderen nemen iedereen mee op sleeptouw. Meer info volgt.

  Samen met het 4de leerjaar van de Vrije Centrum School (vestiging A.Rodenbachstraat) bouwen we tijdens zes stapstenen (workshops) inzichten op over hoe kinderen de trage wegen in hun buurt gebruiken en beleven. Creativiteit, spel en ontwerp zijn daarbij essentiële ingrediënten. Het doel: trage wegen verbeteren zodat kinderen zich autonoom en beter kunnen verplaatsen!

  Terug naar de kalender
 • Grote Trage Wegenwandeling (Wetteren)

  Datum 09-04-2012

  Trage wegen door de KastermeersenOp paasmaandag organiseert Wetteren traditioneel de Grote Trage Wegenwandeling. Dit jaar, op 9 april, vormen de Kastermeersen het groene kader voor deze prachtige wandeling, die al aan zijn 8e editie toe is.

  De Kastermeersen kennen een lange geschiedenis. Van de Romeinse Castra, over de dubbele dierenkop van de Noormannen tot de 'dolfijn' van de Schelde. De trage wegen van de Kastermeersen zijn het ideale decor voor boeiende verhalen.

  Vic Scaldis Wetterson, een Noorman met Wetterse roots, ligt begraven in de meersen. Vind met je familie zijn oude begraafplaats en de schat van Vic Scaldis. Om deze hachelijke tocht te laten slagen, krijgt je zoon of dochter een heuse vikinghelm.

  Vertrek om 14.00 uur in de Kasterstraat (ter hoogte van nr 55). Deelname is gratis. Afstand: 6,8 km, langs half verharde wegen, toegankelijk voor buggy's. Trek bij slecht weer laarzen aan.

  Meer info: Toerisme Wetteren, tel. 09 366 31 04, toerisme@wetteren.be.

  Terug naar de kalender
 • Haacht: vorming inventariseren

  Datum 27-06-2012

  De gemeente Haacht zoekt vrijwilligers om trage wegen te inventariseren. Op deze avond worden mensen opgeleid om de inventarisatie op het terrein te kunnen doen.

  Op woensdagavond 27 juni zal dit project vanaf 20 uur uitgebreid toegelicht worden, en dit in het OCMW-gebouw (Wespelaarsesteenweg 41 in Haacht).

  Voor meer info hierover kan men contact op nemen met de dienst Ruimtelijke Ordening (016 - 26 94 75, stedenbouw@haacht.be).

  Terug naar de kalender
 • Haaltert: evaluatieavond deelgebied 5

  Datum 19-03-2013 t.e.m. 19-03-2013

  Discussieavond voor het grote publiek over alle trage wegen in Ede. Het verslag van deze discussie is de basis van het tragewegenplan voor de gemeente.

  Terug naar de kalender
 • Haaltert: evaluatieavond deelgebied 6

  Datum 20-03-2013 t.e.m. 20-03-2013

  Discussieavond voor het grote publiek over alle trage wegen in Haaltert. Het verslag van deze discussie is de basis van het tragewegenplan voor de gemeente.

  Terug naar de kalender
 • Haaltert: infoavond

  Datum 11-12-2012 t.e.m. 12-12-2012

  De aanwezigen krijgen de evaluatiebundel en bijhorende kaart mee naar huis.

  Terug naar de kalender
 • Haaltert: vorming inventariseren

  Datum 09-10-2012 t.e.m. 09-10-2012

  gaat door in het gemeentehuis van Haaltert, start om 20u

  Terug naar de kalender
 • Info- en vormingsavond inventarisatie Wachtebeke

  Datum 08-05-2017 t.e.m. 08-05-2017

  Deze avond is bedoeld om inwoners van Wachtebeke te informeren over het hoe en waarom van de inventarisatie van trage wegen in Wachtebeke.

  Op deze informatie- en vormingsavond is iedereen welkom die geïnteresseerd is om als vrijwilliger mee te helpen aan de gebiedsdekkende trage-wegeninventarisatie. 

  We overlopen het project, we lichten de methode toe en we verdelen het gebied onder alle vrijwilligers.

  Locatie: Gemeentehuis Wachtebeke

  Tijd: Maandag 8 mei, 19u30

  Meer info: 

  Ellen Verdegem - ellen.verdegem@wachtebeke.be

  Vincent Van Heghe - vincent.vanheghe@tragewegen.be 

  Met steun van Provincie Oost-Vlaanderen.

   

  Terug naar de kalender
 • Info-avond + vorming inventariseren Welle-Hemelrijk

  Datum 23-06-2016 t.e.m. 23-06-2016

  Deze opleiding 'Hoe inventariseer je trage wegen' is bedoeld voor vrijwilligers die in Denderleeuw, meer bepaald Welle en Hemelrijk, willen meehelpen om trage wegen op het terrein in kaart te brengen. Uur: 19u30 // Voor meer informatie kan je terecht bij: Vincent Van Heghe - projectmedewerker Trage Wegen vzw - vincent.vanheghe@tragewegen.be.

  Terug naar de kalender
 • Infoaovond Hove

  Datum 11-12-2012 t.e.m. 11-12-2012

  Op de infoavond wordt een kaart met alle trage wegen in Hove toegelicht en komen aanwezigen te weten hoe ze over elk van deze wegen hun mening kunnen geven. Moeten de wegen beter onderhouden worden, zijn er meer banken wenselijk, wordt een bepaalde weg best opnieuw in gebruik genomen om een veilige verbining te creëeren...

  Met die info gaan we in het voorjaar van 2013 naar een evaluatieavond. We gaan er dan op zoek naar compromissen tussen de verschillende meningen. Op die manier kunnen we voor elke weg een ruim gedragen advies geven aan het schepencollege.

  De locatie van de infoavond wordt hier later nog meegegeven.

  Voor meer info kan je mailen naar ilse.mertens@tragewegen.be of bellen naar 09/331 59 23.

  Terug naar de kalender
 • Infoavond Begijnendijk

  Datum 05-09-2012

  Deze publieke informatieavond is bedoeld om inwoners, lokale verenigingen en gebruikers kennis te laten maken met het tragewegenproject in Begijnendijk. Deelnemers krijgen er een kaart en vragenbundel. Alle suggesties, opmerkingen en adviezen over de trage wegen zijn welkom. Want trage wegen zijn er voor de gebruikers!

  Locatie: Turnzaal Gemeentelijke Basisschool in Betekom - Prof. Scharpélaan 47

  Uur: 20u00

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Paul Rens - milieuambtenaar Begijnendijk - paul.rens@begijnendijk.be of tel. 016 53 66 62.

  Zowie Vangeel - projectmedewerker Trage Wegen vzw - zowie.vangeel@tragewegen.be of tel. 011 75 42 46.

  Terug naar de kalender
 • Infoavond Beringen

  Datum 27-09-2012

  Deze publieke informatieavond is bedoeld om inwoners, lokale verenigingen en gebruikers kennis te laten maken met het tragewegenproject in Beringen - Korspel. Deelnemers krijgen er een kaart en vragenbundel. Alle suggesties, opmerkingen en adviezen over de trage wegen zijn welkom. Want trage wegen zijn er voor de gebruikers!

  Locatie: Parochiezaal Korspel - Kroonstraat

  Uur: 20u00

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Liesbeth Schriers - duurzaamheidsambtenaar Beringen - liesbeth.schriers@beringen.be of tel. 011 43 02 21.

  Zowie Vangeel - projectmedewerker Trage Wegen vzw - zowie.vangeel@tragewegen.be of tel. 011 75 42 46.

  Terug naar de kalender
 • Infoavond Beveren

  Datum 09-02-2017 t.e.m. 09-02-2017

  Wat zijn trage wegen, welk nut hebben ze en hoe kan jij meewerken aan een tragewegenplan voor Beveren? Kom het te weten op de infoavond, 20u00, Mediazaal in CC Ter Vesten.

  Terug naar de kalender
 • Infoavond Brakel - Elst

  Datum 06-04-2016

  Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer. Denk bijvoorbeeld aan kerkwegels, buurtwegen, jaagpaden, oude treinverbindingen... Veel van deze trage verbindingen zijn in de loop der jaren verdwenen of in onbruik geraakt. Vanuit de bevolking groeit de vraag om trage wegen -waar mogelijk- opnieuw toegankelijk te maken. Zo kunnen kinderen en volwassenen veiliger naar school of werk fietsen, wordt een wandelingetje met de hond of een zoektocht van de jeugdbeweging heel wat fijner. Door ontbrekende trage verbindingswegen te herstellen of in te richten kunnen oude trage verkeersroutes opnieuw een functie krijgen.

  Hiervoor werkt de gemeente Brakel, samen met Trage Wegen vzw en met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen, aan een herstel- en ontwikkelingsplan voor trage wegen. In dat plan is ook ruimte voorzien voor jouw mening.

  Vrijwilligers hebben alle trage wegen in Elst beschreven en in kaart gebracht. Het resultaat van al dat werk leggen we voor aan de lokale bevolking tijdens deze infoavond. Naast een voorstelling van het project wordt er ook toegelicht hoe jij in de weken nadien jouw mening kan geven over alle trage wegen.

  De infoavond vindt plaats op 6 april om 19u30 in Jeugdhuis Rustica, Sint-Apolloniaplein, Elst.

  Meer info:
  maxime.vancoillie@tragewegen.be - 09/331 59 24.

  www.tragewegen.be/brakel

  Terug naar de kalender
 • Infoavond Denderbelle

  Datum 09-02-2015 t.e.m. 09-02-2015

  Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer. Denk bijvoorbeeld aan kerkwegels, buurtwegen, jaagpaden, oude treinverbindingen... Veel van deze trage verbindingen zijn in de loop der jaren verdwenen of in onbruik geraakt. Vanuit de bevolking groeit de vraag om trage wegen -waar mogelijk- opnieuw toegankelijk te maken. Zo kunnen kinderen en volwassenen veiliger naar school of werk fietsen, wordt een wandelingetje met de hond of een zoektocht van de jeugdbeweging heel wat fijner. Door ontbrekende trage verbindingswegen te herstellen of in te richten kunnen oude trage verkeersroutes opnieuw een functie krijgen.

  Hiervoor werkt de gemeente Lebbeke, samen met Trage Wegen vzw en met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen, aan een herstel- en ontwikkelingsplan voor trage wegen. In dat plan is ook ruimte voorzien voor jouw mening.

  Jobstudenten en gemeentepersoneel hebben alle trage wegen in Denderbelle beschreven en in kaart gebracht. Het resultaat van al dat werk leggen we voor aan de lokale bevolking tijdens deze infoavond. Naast een voorstelling van het project wordt er ook toegelicht hoe jij in de weken nadien jouw mening kan geven over alle trage wegen.

  De infoavond vindt plaats op maandag 9 februari 2015 in de brouwzaal van buurthuis de Brouwerij, Visstraat 49/12 te Denderbelle om 19u30.

  Meer info:
  Nathalie Willems - milieuambtenaar Lebbeke - nathalie.willems@lebbeke.be - 052/46 82 47.
  Ilse Mertens - project- en beleidsmedewerker Trage Wegen vzw - ilse.mertens@tragewegen.be - 09/331 59 23.

  Ga zeker ook eens kijken op www.tragewegen.be/lebbeke voor meer info over het project in Denderbelle en de andere deelgemeenten van Lebbeke.

  Terug naar de kalender
 • Infoavond Denderwindeke en Lieferinge

  Datum 25-06-2015 t.e.m. 25-06-2015

  De evaluatiekaarten (waarop is aangegeven welke wegen vandaag toegankelijk en ontoegankelijk zijn) worden voorgesteld op een infoavond voor alle inwoners. Tijdens de infoavond zullen de aanwezigen ook te weten komen hoe ze in de weken nadien hun mening kunnen geven over elke weg (moet een bepaalde weg opnieuw open, moet er iets veranderen aan de bedding van een weg...) en hoe het tragewegenproject verder zal verlopen.

  De infoavond voor de deelgemeenten Denderwindeke en Lieferinge zal plaatsvinden op donderdag 25 juni om 19u30 in de basisschool van Denderwindeke (Edingsesteenweg 344, 9400 Denderwindeke).

  Meer info over het tragewegenproject in Ninove is te vinden op www.tragewegen.be/Ninove

  Terug naar de kalender
 • Infoavond Diest: Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel

  Datum 07-06-2018

  Ging jij al eens te voet naar Scherpenheuvel? Of ben je nieuwsgierig naar eeuwenoude wegen en hun verhalen? Hou je van de combinatie natuur, cultuur en geschiedenis?

  Het project 'Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel' gaat vanuit verschillende windstreken op zoek naar pelgrimsroutes richting Scherpenheuvel en het erfgoed dat daar mee verbonden is: van bedevaartvaantjes, foto's, (post)kaarten tot medailles maar evengoed getuigenissen en verhalen.

  Deze algemene infoavond is een eerste publieksmoment waar je meer informatie krijgt over het doel van het project, de werkwijze en op welke manier je zelf kan participeren. In de herfst van 2018 volgen er projectcafés waar we verder rond de pelgrimswegen van Diest naar Scherpenheuvel en hun bijhorend erfgoed aan de slag gaan.

  Wil je je steentje bijdragen en je ervaring delen? Of ben je lid van een bedevaartbroederschap, heemkundige kring, wandelclub, vereniging, …? Of wil je rustig meeluisteren en je streek beter leren kennen?

  Iedereen is welkom!

  Inkom is gratis
  Meer informatie via:
  website: www.pelgrimswegen.be
  facebook:
  www.facebook.com/pelgrimswegen
  mail:
  info@pelgrimswegen.be en tel: 016 28 42 27

  Terug naar de kalender
 • Infoavond Geetbets

  Datum 10-06-2014 t.e.m. 10-06-2014

  Voor meer info kan je terecht bij Ilse Mertens via ilse.mertens@tragewegen.be

  Terug naar de kalender
 • Infoavond Haasdonk

  Datum 19-10-2015

  Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer. Denk bijvoorbeeld aan kerkwegels, buurtwegen, jaagpaden, oude treinverbindingen... Veel van deze trage verbindingen zijn in de loop der jaren verdwenen of in onbruik geraakt. Vanuit de bevolking groeit de vraag om trage wegen -waar mogelijk- opnieuw toegankelijk te maken. Zo kunnen kinderen en volwassenen veiliger naar school of werk fietsen, wordt een wandelingetje met de hond of een zoektocht van de jeugdbeweging heel wat fijner. Door ontbrekende trage verbindingswegen te herstellen of in te richten kunnen oude trage verkeersroutes opnieuw een functie krijgen.

  Hiervoor werkt de gemeente Beveren-Waas, samen met Trage Wegen vzw en met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen, aan een herstel- en ontwikkelingsplan voor trage wegen. In dat plan is ook ruimte voorzien voor jouw mening.

  Vrijwilligers hebben alle trage wegen in Haasdonk beschreven en in kaart gebracht. Het resultaat van al dat werk leggen we voor aan de lokale bevolking tijdens deze infoavond. Naast een voorstelling van het project wordt er ook toegelicht hoe jij in de weken nadien jouw mening kan geven over alle trage wegen.

  De infoavond vindt plaats op 19 oktober om 19u30 in de polyvalente zaal.

  Meer info:
  dries.elst@tragewegen.be - 09/331 59 26.

  Ga zeker ook eens kijken op www.tragewegen.be/beveren voor meer info over het project in Vrasene en de andere deelgemeenten van Beveren-Waas.

  Terug naar de kalender
 • Infoavond Heizijde (Lebbeke)

  Datum 09-09-2013 t.e.m. 09-09-2013

  Tijdens de infoavond leggen we uit hoe het tragewegenproject in Heizijde er uit ziet en kom je te weten hoe jij je visie kan geven over elke trage weg.

  De infoavond start om 19u30 in Heidehof (kleine zaal), Heizijdestraat te Lebbeke.

  Voor meer info over het tragewegenproject in Lebbeke kan je terecht bij:

  Nathalie Willems, milieuambtenaar, te bereiken op 052/46 82 47 of  nathalie.willems@lebbeke.be

  Ilse Mertens, beleids- en projectmedewerker Trage Wegen vzw, te bereiken op 09/331 59 23 of  ilse.mertens@tragewegen.be

  Terug naar de kalender
 • Infoavond Herselt: Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel

  Datum 23-05-2018

  Ging jij al eens te voet naar Scherpenheuvel? Of ben je nieuwsgierig naar eeuwenoude wegen en hun verhalen? Hou je van de combinatie natuur, cultuur en geschiedenis?

  Het project 'Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel' gaat vanuit verschillende windstreken op zoek naar pelgrimsroutes richting Scherpenheuvel en het erfgoed dat daar mee verbonden is: van bedevaartvaantjes, foto's, (post)kaarten tot medailles maar evengoed getuigenissen en verhalen. In Herselt zoomen we in op de ‘Beeweg’ die al in 2011 werd heropend.

  Deze algemene infoavond is een eerste publieksmoment waar je meer informatie krijgt over het doel van het project, de werkwijze en op welke manier je zelf kan participeren. In de herfst van 2018 volgen er projectcafés waar we verder rond de 'Beeweg' en het bijhorend erfgoed aan de slag gaan.

  Wil je je steentje bijdragen en je ervaring delen? Of ben je lid van een bedevaartbroederschap, heemkundige kring, wandelclub, vereniging, …? Of wil je rustig meeluisteren en je streek beter leren kennen?

  Iedereen is welkom!

  Inkom is gratis
  Meer informatie via:
  website: www.pelgrimswegen.be
  facebook:
  www.facebook.com/pelgrimswegen
  mail:
  info@pelgrimswegen.be en tel: 016 28 42 27

  Terug naar de kalender
 • Infoavond Lebbeke

  Datum 09-02-2017

  Deze publieke informatieavond is bedoeld om inwoners, lokale verenigingen en gebruikers kennis te laten maken met het tragewegenproject in Lebbeke. Deelnemers krijgen er een kaart en vragenbundel. Alle suggesties, opmerkingen en adviezen over de trage wegen zijn welkom. Want trage wegen zijn er voor de gebruikers!

  Locatie: CC De Biekorf

  Uur: 19u30

  Voor meer info over het tragewegenproject in Lebbeke kan je terecht bij:

  Nathalie Willems - milieuambtenaar - nathalie.willems@lebbeke.be of tel. 052 46 82 47.

  Zowie Vangeel - projectmedewerker Trage Wegen vzw - zowie.vangeel@tragewegen.be of tel. 016 23 09 04.

  Een project met steun van provincie Oost-Vlaanderen.

  Terug naar de kalender
 • Infoavond Lede-Oordegem

  Datum 24-09-2015

  Tijdens deze infoavond wordt het tragewegenproject in Oordegem voorgesteld en komen de aanwezigen te weten hoe ze hun mening over de trage wegen kunnen geven. De infoavond vindt plaats om 19u30 in Oordegemdorp 29.

  Terug naar de kalender
 • Infoavond Lint

  Datum 13-11-2012 t.e.m. 13-11-2012

  Op de infoavond wordt een kaart met alle trage wegen in Lint toegelicht en komen aanwezigen te weten hoe ze over elk van deze wegen hun mening kunnen geven. Moeten de wegen beter onderhouden worden, zijn er meer banken wenselijk, wordt een bepaalde weg best opnieuw in gebruik genomen om een veilige verbining te creëeren...

  Met die info gaan we op 11 februari 2013 naar een evaluatieavond. We gaan er dan op zoek naar compromissen tussen de verschillende meningen. Op die manier kunnen we voor elke weg een ruim gedragen advies geven aan het schepencollege.


  De info- en evaluatieavond gaan door in de raadzaal van de Remisse.

  Voor meer info kan je mailen naar ilse.mertens@tragewegen.be of bellen naar 09/331 59 23.

  Terug naar de kalender
 • Infoavond Nederhasselt, Voorde en Aspelare

  Datum 03-03-2015 t.e.m. 03-03-2015

  De evaluatiekaarten (waarop is aangegeven welke wegen vandaag toegankelijk en ontoegankelijk zijn) worden voorgesteld op een infoavond voor alle inwoners. Tijdens de infoavond zullen de aanwezigen ook te weten komen hoe ze in de weken nadien hun mening kunnen geven over elke weg (moet een bepaalde weg opnieuw open, moet er iets veranderen aan de bedding van een weg...) en hoe het tragewegenproject verder zal verlopen.

  De infoavond voor de deelgemeenten Nederhasselt, Voorde en Aspelare zal plaatsvinden op dinsdag 3 maart om 19u30 in het buurthuis van Aspelare (Nederhasseltstraat 338, 9404 Aspelare).


  De infoavond voor de deelgemeenten Denderwindeke en Lieferinge zal later dit jaar plaatsvinden, op donderdag 25 juni om 19u30 in de basisschool van Denderwindeke (Edingsesteenweg 344, 9400 Denderwindeke).

  Meer info over het tragewegenproject in Ninove is te vinden op www.tragewegen.be/Ninove

  Terug naar de kalender
 • Infoavond Nieuwkerken

  Datum 15-10-2014 t.e.m. 15-10-2014

  Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe wijk... Trage wegen vind je overal. Fietsers en wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden. Toch verdienen heel wat trage wegen meer aandacht. Daar wil het stadsbestuur Sint-Niklaas, samen met Trage Wegen vzw, werk van maken.

  Vorige jaren werd een tragewegenplan opgemaakt voor Sinaai en Belsele. Dit jaar wordt er een plan opgemaakt voor Nieuwkerken. Sint-Niklaas komt volgend jaar aan bod. 

  In een eerste stap gingen vrijwilligers op pad om alle trage wegen in Nieuwkerken te inventariseren. Een hele klus. In de toekomst willen we graag jouw mening over deze trage wegen horen. Daarom nodigen we alle mogelijke gebruikers en organisaties (scholen, landbouwers, jeugdbewegingen, wandel- en andere sportclubs, socio-culturele verenigingen, …) uit om hen te informeren over hoe zijn in de komende maanden hun mening over de trage wegen kunnen geven. Laat dus je stem horen op de infoavond die doorgaat in basisschool De Droomballon, Gyselstraat 35 te Nieuwkerken op 15 oktober 2014 om 20u. 

  Contactpersoon Sint-Niklaas: Davy Baetens – 03 778 32 61 – davy.baetens@sint-niklaas.beContactpersoon Trage Wegen vzw: Ilse Mertens - 09331 59 23 - ilse.mertens@tragewegen.be

  Terug naar de kalender
 • Infoavond Nijverseel - Opwijk

  Datum 30-06-2014 t.e.m. 30-06-2014

  Na het inventariseren van de trage wegen in Nijverseel, worden deze wegen nu geëvalueerd door de inwoners. Tijdens de infoavond van 24 april werden de aanwezige inwoners geïnformeerd over het project en over hoe zij hun mening kunnen geven over alle trage wegen uit Nijverseel via een schriftelijk in te vullen evaluatiebundel. Tijdens de evaluatieavond bespreken we de ingediende evaluatiebundels en proberen we voor elke weg tot een gedragen advies te komen.

  Op basis van die adviezen, wordt een adviesnota opgemaakt. Aan de hand van die adviesnota beslist het College van Burgemeester en Schepenen welke wegen ze op korte-, middenlange- en lange termijn zal opwaarderen.
   
  Wil je meer info over het tragewegenproject in Opwijk of vul je graag nog de evaluatiebundel in (vóór 2 juni)? Dan kan je terecht op www.tragewegen.be/opwijk
  Terug naar de kalender
 • infoavond Oosterzele

  Datum 02-03-2015

  Op de infoavond wordt de evaluatiekaart en de -bundel van het tweede gebied (ten oosten van N42) voorgesteld. Aanwezigen krijgen een exemplaar van beiden mee naar huis om de trage wegen in hun buurt te evalueren.

  Terug naar de kalender
 • Infoavond over opmaak tragewegenplan in Lubbeek

  Datum 29-03-2012 t.e.m. 29-03-2012

  Terug naar de kalender
 • infoavond trage wegen Everbeek-Beneden

  Datum 23-05-2012

  Iedereen is welkom voor een woordje uitleg over het project trage wegen in Everbeek-Beneden.  Na afloop krijg je het benodigde materiaal om de wegen te kunnen evalueren.  Afspraak om 20u in zaal Cordenuit.

  Terug naar de kalender
 • Infoavond trage wegen in Oosterzele

  Datum 02-10-2013

  De Gemeente Oosterzele organiseert op woensdag 2 oktober om 20 uur een eerste informatieavond i.k.v. trage wegen. Deze infoavond vindt plaats in zaal De Ganck van het Erfgoedhuis (Sint-Antoniusplein 10, Moortsele) en is specifiek voor de inwoners van Gijzenzele, Moortsele en Landskouter. Uiteraard is iedereen met interesse in trage wegen welkom. Naast een ruime toelichting over het project, krijgt iedereen achteraf de kans om te reageren en voorstellen te doen voor het Oosterzeelse tragewegenbeleid.

  Trage wegen?
  Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer (bv. kerkwegels, jaagpaden of doorsteekjes). Veel van deze trage verbindingen zijn met de jaren verdwenen of in onbruik geraakt. Vanuit de bevolking groeit de vraag om trage wegen - waar mogelijk – opnieuw toegankelijk te maken. Zo kunnen kinderen en volwassenen veiliger naar school of het werk fietsen, wordt een wandelingetje met de hond of een zoektocht van de jeugdbeweging heel wat fijner. Daarom werkt Oosterzele samen met Trage Wegen vzw aan een herstel- en ontwikkelingsplan voor trage wegen. In dat plan is ook ruimte voorzien voor de mening en opmerkingen van de inwoners van Oosterzele.

  Projectgebied 1
  De voorbije maanden bracht het gemeentebestuur i.s.m. Trage Wegen vzw alle trage wegen in het noorden van de gemeente nl. Gijzenzele, Landskouter en Moortsele (projectgebied 1) in kaart. Vrijwilligers verkenden de wegen op het terrein. Het resultaat van dat werk is een kaart en een bijhorende vragenbundel. Die legt het bestuur nu voor aan de lokale bevolking, verenigingen, jongeren, landbouwers, … om mee te helpen denken over de toekomst van het netwerk aan trage wegen.

  Alle opmerkingen en suggesties worden gebundeld. Laat dus je stem horen! Het eindresultaat van deze inventarisatie en publieksparticipatie zal uiteindelijk leiden tot een uitgebreid tragewegenplan, waarmee het gemeentebestuur aan de slag kan.

  Wie graag wil meewerken aan het tragewegenproject of meer informatie wil, kan terecht bij milieuambtenaar Ronny Meerpoel via ronny.meerpoel@oosterzele.be of tel. 09 363 99 35.

  Op zaterdag 19 oktober wordt een geleide wandeling langs (minder) gekende trage wegen georganiseerd. Er wordt daarbij uitleg gegeven bij enkele knelpunten. Afspraak om 13.30 uur aan de kerk van Landskouter. Iedereen welkom!

  Terug naar de kalender
 • Infoavond Vrasene

  Datum 24-06-2014 t.e.m. 24-06-2014

  Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer. Denk bijvoorbeeld aan kerkwegels, buurtwegen, jaagpaden, oude treinverbindingen... Veel van deze trage verbindingen zijn in de loop der jaren verdwenen of in onbruik geraakt. Vanuit de bevolking groeit de vraag om trage wegen -waar mogelijk- opnieuw toegankelijk te maken. Zo kunnen kinderen en volwassenen veiliger naar school of werk fietsen, wordt een wandelingetje met de hond of een zoektocht van de jeugdbeweging heel wat fijner. Door ontbrekende trage verbindingswegen te herstellen of in te richten kunnen oude trage verkeersroutes opnieuw een functie krijgen.

  Hiervoor werkt de gemeente Beveren-Waas, samen met Trage Wegen vzw en met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen, aan een herstel- en ontwikkelingsplan voor trage wegen. In dat plan is ook ruimte voorzien voor jouw mening.

  Jobstudenten en gemeentepersoneel hebben alle trage wegen in Vrasene beschreven en in kaart gebracht. Het resultaat van al dat werk leggen we voor aan de lokale bevolking tijdens deze infoavond. Naast een voorstelling van het project wordt er ook toegelicht hoe jij in de weken nadien jouw mening kan geven over alle trage wegen.

  De infoavond vindt plaats op donderdag 24 juni 2014 in het Hof ter Saksen om 19u30.

  Meer info:
  dries.elst@tragewegen.be - 09/331 59 26.

  Ga zeker ook eens kijken op www.tragewegen.be/beveren voor meer info over het project in Vrasene en de andere deelgemeenten van Beveren-Waas.

  Terug naar de kalender
 • Infoavond Westerlo

  Datum 16-01-2013

  Deze publieke informatieavond is bedoeld om inwoners, lokale verenigingen en gebruikers kennis te laten maken met het tragewegenproject in Westerlo. Deelnemers krijgen er een kaart en vragenbundel. Alle suggesties, opmerkingen en adviezen over de trage wegen zijn welkom. Want trage wegen zijn er voor de gebruikers!

  Locatie: Raadzaal gemeentehuis 

  Uur: 20u00

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Lien Vangenechten - milieuconsulent Westerlo - lien.vangenechten@westerlo.be of tel. 014 53 91 98.

  Zowie Vangeel - projectmedewerker Trage Wegen vzw - zowie.vangeel@tragewegen.be of tel. 011 75 42 46.

  Terug naar de kalender
 • Infoavond Wieze

  Datum 11-06-2012 t.e.m. 11-06-2012

  TRAGE WEGEN, WAT VIND JIJ ERVAN?

  Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe wijk... Trage wegen vind je overal. Fietsers en wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden. Toch verdienen heel wat trage wegen in onze gemeente meer aandacht. Daar wil de gemeente, samen met Trage Wegen vzw en de provincie Oost-Vlaanderen, werk van maken. In een eerste stap gingen jobstudenten en vrijwilligers op pad om alle trage wegen in Wieze te inventariseren. Een hele klus! Nu willen we graag jouw mening over deze trage wegen horen. Daarom nodigen we alle mogelijke gebruikers en organisaties (scholen, landbouwers, jeugdbewegingen, wandel- en andere sportclubs, socio-culturele verenigingen,...) uit om opmerkingen en suggesties te geven. Laat dus je stem horen op de infoavond op 11 juni 2012 in het Ontmoetingscentrum, Schoolstraat 2 te Wieze. De infoavond vindt plaats om 19u30.

  Contactpersoon:
  Nathalie Willems, milieuambtenaar
  Flor Hofmanslaan 1
  9280 Lebbeke
  052/46 82 47

  nathalie.willems@lebbeke.be

  Terug naar de kalender
 • Informatievergadering over trage wegen (Melle)

  Datum 14-05-2012

  Het gemeentebestuur van Melle en het Regionaal Landschap Schelde-Durme werken samen om een netwerk van trage wegen uit te bouwen in Melle. Deze wegen zijn ideaal om te voet of met de fiets naar school, werk of winkel te gaan of voor een ontspannend tochtje. Op maandag 14 mei is een eerste infoavond in het gemeentehuis voor wie meer over dit project wil te weten komen.

  Trage wegen zijn wegen voor de zachte weggebruikers en landbouwers. Het zijn verbindingen om op een veilige en leuke manier naar je werk, school, akker of buurtwinkel te gaan. Of je kan er ook fijn wandelen. Jammer genoeg worden veel van deze wegen niet zo vaak meer gebruikt en raken verwaarloosd en ontoegankelijk.

  Het Regionaal Landschap Schelde -Durme probeert daaraan te verhelpen en werkt
  samen met de gemeenten in zijn werkingsgebied om de trage wegen te herstellen en
  terug nieuw leven in te blazen. Er zijn al veel 'snelle' geasfalteerde wegen. Maar
  mensen hebben ook nood aan trage wegen. Ze geven kleur aan het landschap: met
  hun houtkanten, knotbomenrijen en bloemrijke bermen bieden ze een thuis voor
  vogels. Vaak hebben ze een rijk historisch verleden waar soms mooie verhalen aan
  vast hangen. Je kan hierover meer lezen op de website van RLSD.

  Ook voor Melle wil de gemeente een trage wegenplan opmaken samen met het
  Regionaal Landschap Schelde-Durme, de Provincie Oost-Vlaanderen en de lokale
  inwoners. Afgelopen maanden heeft een aantal vrijwilligers alle trage wegen
  opgezocht, beschreven en in kaart gebracht. Het gemeentebestuur wil nu - samen
  met de inwoners - bekijken welke trage wegen in Melle nuttige trage verbindingen
  vormen en hoe ze het netwerk veiliger en aantrekkelijker kunnen maken.

  Herstelproject

  Op maandag 14 mei om 20 uur heeft een eerste infoavond plaats in het
  gemeentehuis. Alle lokale verenigingen en geïnteresseerde inwoners zijn welkom. Tijdens deze infoavond krijg je uitleg over het herstelproject in Melle. Op het einde van de avond krijg je een vragenlijst met een kaart mee naar huis zodat je de trage wegen in je buurt eens kan opzoeken. Je kan jouw voorstellen voor het herstel van de trage wegen in Melle op deze vragenlijst invullen. Het gemeentebestuur Melle en het Regionaal Landschap bundelen nadien al deze voorstellen en stellen het resultaat ervan voor op een tweede overlegavond.

  Daarna zal het Regionaal Landschap een adviesnota opmaken en deze voorleggen
  aan het gemeentebestuur. Met deze nota kan het gemeentebestuur aan de slag voor
  een opknapbeurt van de trage wegen in Melle.

  Meer info:
  Leen Voet, milieuambtenaar: 09 272 66 23 - milieudienst@melle.be">milieudienst@melle.be.

  Terug naar de kalender
 • Inspiratie- en ontmoetingsdag ‘Duurzaam recreatief verkeer in de praktijk.'

  Datum 22-10-2013

  Op 22 oktober verwelkomen de Provincie Antwerpen en het Netwerk Duurzame Mobiliteit u op een uniek evenement. Een dag vol inspirerende praktijken, boeiende discussies, hapklare presentaties, lezingen van binnen- en buitenlandse sprekers en interessante ontmoetingen. Alles draait om vrijetijdsverplaatsingen en waarom het zo belangrijk is ook deze verplaatsingen te verduurzamen.

  Niet alleen voor een beter milieu, ook sociaal en economisch vallen er resultaten te boeken. Wie komt, krijgt ook als eerste de gelijknamige inspiratiegids in handen vol inspirerende voorbeelden en markante onderzoeksresultaten. Het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre vormt het groene decor van deze inspiratiedag.

  banner inspiratiedag 2013

  Terug naar de kalender
 • Interregionale fietstocht langs de Zennebeemden

  Datum 01-05-2012

  Vanuit de drukte van het Saincteletteplein is het maar een kleine stap naar de Zenne en het Zennekanaal. Met de fiets beleven we de streek ten Zuiden van Brussel, waar de Zenne in open lucht een betoverend landschap doorkruist, vanaf het intensief bebouwde stedelijke weefsel tot haar natuurlijke vallei in de Zennebeemden te Lot. Om zoveel mogelijk mensen die prachtige vallei te laten ontdekken, bracht Coördinatie Zenne een wandelgids uit. Aan de hand van deze folder kunnen fietsers de vallei op een prettige en interessante manier verkennen. De terugtocht gaat via het 'Zennekanaal'.

  - Programma van de dag:
  - 10.00u: samenkomst in Brussel aan de Becokaai
  - 10.15u: vertrek van de begeleide fietstocht
  - 12.30u: einde van de Zenneuitstap te Lot

  - Gids: Hugo Chevrolet
  - Externe sprekers: Regionaal Landschap Zenne Zuun en Zoniën & Natuurpunt
  - Plaats van afspraak: Becokaai in Brussel, nabij de Havenlaan, recht over de KBC
  - Deelnameprijs: gratis
  - Inschrijven: schrijf vooraf in met het inschrijvingsformulier, er is maar een beperkt aantal plaatsen.

  - Praktisch:
  - de fietstocht bedraagt en 20-tal km
  - gelieve je eigen fiets mee te brengen
  - gelieve zelf in een picknick of lunch te voorzien
  - in Lot vind je aansluiting op andere activiteiten die georganiseerd worden in het kader van de Brabantse Vaarhappening. Ga zeker een kijkje nemen naar de verschillende mogelijkheden!
  - wie dit wenst kan aansluiten bij de groep die om 14u via het kanaal rechtstreeks naar Brussel terugfietst (hier zal geen gidsing meer worden gegeven)
  - terugkeren kan ook steeds met de fiets op de trein (www.nmbs.be)

  TIP:
  Andere activiteiten die Coördinatie Zenne organiseert in het kader van de Brabantse Vaarhappening:
  • Begeleide fietstocht vanuit Brussel naar Vilvoorde om 14u, met als thema 'nieuwe woonprojecten langs het Zennekanaal', ontdekking van het ambitieuze Watersite-project en de biodiversiteit langs de Zenne en het kanaal (in samenwerking Natuurpunt Brussel).
  • Begeleide fietstocht vanuit Halle om 14.30u, langs het kanaal, het kasteel van Beersel,
   en de Zennebeemden.
  Terug naar de kalender
 • Inwandeling tragewegennetwerk Wachtebeke

  Datum 30-09-2012

  Wachtebeke-Overslag - Trajecten van 4 – 5 – 8 – 10 km via knooppunten. Wandelen langs trage wegen doorheen het polder- en zandruglandschap.

  Start vanaf 13:30 tot 15:00 uur

  Start- en aankomstplaats:

  Buurthuis Snoopy
  Schoolstraat 3
  9185 Wachtebeke-Overslag
  Wachtebeke-Overslag is te bereiken via de N49/E34 afrit 13 (Zelzate-Oost)

  of via R4 John Kennedylaan afrit St.-Kruis-Winkel

  Iedere deelnemer ontvangt gratis de wandelkaart Trage wegen wandelkaart Wachtebeke en 1 drankje.

  Voor meer inlichtingen: tel. 09 3490501 of mail naar hans.vande.putte@idm.be

  Terug naar de kalender
 • Janes Walk : Ontdek het Ledeberg van toen, nu en morgen

  Datum 07-05-2016

  “Op straathoeken ligt geschiedenis voor 't rapen", je ontdekt tuintjes op een onverwachte plek, je merkt ook dat er aan het Ledeberg van morgen gedacht wordt en je komt voorbij plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Iedereen is welkom, maar ‘t is toch goed om te weten met ongeveer hoeveel mensen we op stap gaan, daarom graag vooraf een sms (0474 50 11 52) of een mail ( robert.declerck1@gmail.com). Tijd om na te praten is er ook. Jane’s Walk door Ledeberg start op zaterdag 7 mei om 14 u aan “Compagnie Emmaüs”, Van den Heckestraat 43, Ledeberg. Afstand ongeveer 4 km. Een doventolk zal ook aanwezig zijn.

  Terug naar de kalender
 • Janes Walk : Wondelgem nu toen & morgen: wandelen met Jane door Wondelgem

  Datum 08-05-2016

  We verzamelen zondag 8 mei om 16:00 uur aan het oorlogsmonument voor de Sint-Catharinakerk op de Vroonstalledries te Wondelgem. Al wandelend praten we over Wondelgem. Wandel mee met een diverse groep buurtbewoners langs mooie en interessante plekjes in Wondelgem. Leer over hoe de buurt vroeger was. Ervaar hoe het nu is. Geef je ideeën en discussieer mee over de toekomst. En je komt ook nog te weten wie Jane is … . De Zulle in de Botestraat is het eindpunt van de wandeling. Naast een drankje aan de bar, worden ook beelden van Wondelgem vroeger en Wondelgem nu geprojecteerd, een slideshow verzorgd door het Davidsfonds Wondelgem.

  Terug naar de kalender
 • Kink in de Link - debatavond

  Datum 02-09-2014 t.e.m. 02-09-2014

  Je bent van harte welkom op de eerste infoavond van Kink in de Link. Doel van Kink in de Link is het in kaart brengen van obstakels die fietsers en wandelaars ondervinden op hun routes.

  Ook de inwoners van Kortrijk, Wevelgem en Menen - één van de twee pilootgebieden van Kink in de Link - hebben die barrières in hun verplaatsingen onder de loep genomen. Op de infoavond gaan we dieper in op de belangrijkste kinken én zoeken we samen naar oplossingen. Bij die zoektocht willen we imput van zoveel mogelijk stemmen.

  Fiets en wandel jij wel eens in deze streek? Dan ben je hartelijk welkom!

  Praktisch

  Dinsdag 2 september, om 18u45

  CC Guldenberg - Acaciastraat, Wevelgem

  Het einde met receptie is voorzien om 20u10.

  Het uitgebreide programma kan je hier downloaden.

  Meer info vind je op www.kinkindelink.be

  Terug naar de kalender
 • Klinken op het nieuwe jaar langs trage wegen in Wetteren

  Datum 17-01-2016

  We wandelen al flirtend langs de grens van Oordegem, Wetteren en Serskamp in de vallei van de Serskampse beek. Je komt langs het Paelepelbos, het Serskampbos en boomkwekerijen. Het bosgebied geniet Europese bescherming omwille van het waterdraakje, alias de kamsalamander. Hij vindt er zijn gading in de vele poelen.
  De boomkwekerijen werden gesticht door Adolf Papeleu op de Boskantse heide in 1847. Na zijn dood nam zijn meesterknecht de kwekerij over en startten enkele werklieden hun eigen bedrijven. Wetteren en omstreken werd een lappendeken van boomkwekerijpercelen.
  Vele generaties boomkwekers zorgen er sindsdien voor dat Wetteren op de wereldkaart staat als plantencentrum.

  Vertrek: Bij 'Pieter en Bee', Vosselweg 2, 9340 Oordegem

  Afstand ca 8 km, einde voorzien ca 17 uur.

  Trek zeker je stapschoenen of laarzen aan.

  www.wetteren.be
  09 369 00 50

  Terug naar de kalender
 • Knelpuntenwandeling Landskouter

  Datum 19-10-2013
  Werkgroep Trage Wegen Oosterzele

  Een schitterend lusje van een vijftal km. met een aantal typische knelpunten. Voor alle geïnteresseerden. Afspraak 13u30 aan de kerk te Landskouter. Modderbestendig schoeisel vereist!

  Terug naar de kalender
 • Knesselare herstelt trage wegen: infovergadering

  Datum 02-07-2013 t.e.m. 02-07-2013

  Knesselare herstelt trage wegen: infovergadering op 2 juli

   

  De gemeente Knesselare wil (een aantal) trage wegen - ook wel veldwegen, buurtwegen, voet- en kerkwegels genoemd - herstellen en aantrekkelijk maken. Op dinsdag 2 juli vindt een (tweede) infovergadering plaats.

  TrageWegen Trage wegen bieden zwakke weggebruikers een veilig alternatief voor de drukke verkeersassen. Knesselare, vzw Regionaal Landschap Meetjesland en de Provincie Oost-Vlaanderen werken al vanaf 2011 aan een lokaal herstel- en ontwikkelingsplan. Een werkgroep maakte al een actieplan op voor Ursel. Nu volgt ook Knesselare.

  Op dinsdag 2 juli om 20.00 uur vindt in de feestzaal van het gemeentehuis van Knesselare een tweede publieke vergadering plaats. Omdat trage wegen vooral gebruikt (zullen) worden door de lokale bevolking, verenigingen, schoolgaande jongeren, landbouwers,… worden zij speciaal uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van dit tragewegennetwerk. Als je naar de vergadering komt krijg je een evaluatiekaart, waarmee je de kans krijgt om de trage wegen in je buurt eens te bewandelen en de situatie ter plekke te evalueren.

  Milieudienst
   
  Address:
  Gemeentehuis (gelijkvloers, nieuw gedeelte)
  De Plaats 14
  9910 Knesselare

  E-mailadres: milieudienst@knesselare.be
  Telephone: 09 325 74 54

  Information: Open:
  maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur, op woensdag ook van 14.00 uur tot 16.00 uur en op donderdagavond van 16.00 uur tot 19.00 uur
  Terug naar de kalender
 • Kontich: infoavond trage wegen

  Datum 19-06-2013

  Vrijwilligers hebben een inventaris van de trage wegen gemaakt. Het gemeentebestuur nodigt nu de inwoners uit om hun mening te komen geven op een infoavond op woensdag 19 juni vanaf 20u in cultuurpunt Altena, Antwerpsesteenweg 79B.

  Terug naar de kalender
 • Kruisbestuiving tussen stad en open ruimte

  Datum 27-09-2012

  Stad en open ruimte

  In Vlaanderen en Brussel zijn open ruimte en stad sterk verweven. Hun wederzijdse beïnvloeding is complex en steeds veranderend. Hoe kunnen ontwikkelingen gestuurd worden in de richting van kwaliteitsvol ruimtegebruik? Wie moet dat doen? En met welk geld? Studio 012 Secchi-Viganó geeft een aanzet tot antwoorden.

  © Reporters

  programma

  12.00 uur Ontvangst en broodjeslunch
  12.55 uur Welkom. Stijn Messiaen (VLM)
  13.00 uur Roeland Dudal (Architecture Workroom Brussels)
  13.20 uur Studio 012 Secchi-Viganó: visie Woluwegebied en Brussel 2040
  14.05 uur Paneldiscussie. Met Karel L'Hermitte (moderator), Hans Leinfelder (Vlaamse overheid, departement RWO), Maarten Loopmans KU Leuven), Serge Kempeneers (Leefmilieu Brussel), Benoît Perilleux (adviseur van Charles Picqué, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en Griet Celen (Vlaamse Landmaatschappij)
  14.50 uur Pauze
  15.20 uur Vervolg paneldiscussie
  16.30 uur Receptie

  praktisch

  Museum voor Natuurwetenschappen | Vautierstraat 29 | 1000 Brussel
  Inschrijven gratis maar verplicht voor 20 september via dit inschrijvingsformulier

  Meer info: sylvie.fosselle@vlm.be of www.vlm.be

  Terug naar de kalender
 • Kus je lief op trage wegen

  Datum 19-02-2012 t.e.m. 19-02-2012

  Geleide wandeling langs trage wegen in Wetteren

  Terug naar de kalender
 • Leg de Link. Samen voor duurzame mobiliteit

  Datum 18-11-2014

  Leg de link. Samen voor duurzame mobiliteit.

  logoklein

  Of u nu als ambtenaar, beroepskracht uit het middenveld, sympathisant van een mobiliteitsvereniging, mobiliteitscoördinator in het bedrijfsleven of als politicus werkt aan duurzame mobiliteit, één zaak weet u zeker: u kan het niet alleen. Pas als we de krachten bundelen maken we het verschil. Net zoals een fietsostrade pas echt werkt als die de gewestweg veilig kruist, goed aansluit bij stedelijke fietspaden en geen ontbrekende stukken telt. Kortom: we hebben elkaar nodig.

  Het Netwerk Duurzame Mobiliteit (waar Trage Wegen vzw deel van uitmaakt) wil op de SMOVE Inspiratiedag 2014 de wegbereiders van duurzame mobiliteit samenbrengen om bruggen te leggen, ervaringen te delen en banden te smeden. We doen dat in diverse workshops, een sessie toekomstplannen en tijdens het Diner Inspiré. Trage wegen komen uitgebreid aan bod.

  We verwelkomen u graag op dinsdag 18 november tussen 13u30 en 21u te Gent in het Provinciehuis Oost-Vlaanderen.

  Praktisch

  >>> Programma

  >>> Inschrijven

  Terug naar de kalender
 • Licht op Looplijnen

  Datum 17-01-2014
  Werkgroep Trage Wegen Oosterzele

  voor info, zie onze website:

  http://www.tragewegenoosterzele.be/

   

   

   

  Terug naar de kalender
 • MAP-it Herk-de-Stad

  Datum 22-02-2017

  In deze workshop evalueren we het tragewegennetwerk van Herk-de-Stad (noord).

  Terug naar de kalender
 • MAP-it Herk-de-Stad

  Datum 18-05-2017

  In deze workshop evalueren we het tragewegennetwerk van Herk-de-Stad (zuid).

  Terug naar de kalender
 • MAP-it Heusden-Zolder

  Datum 03-11-2014

  In deze workshop evalueren we het tragewegennetwerk van deelgebied Heusden. Start: 20u Plaats: De Kring (Heusden)

  Terug naar de kalender
 • MAP-it Heusden-Zolder

  Datum 02-12-2014

  In deze workshop evalueren we het tragewegennetwerk van deelgebied Zolder. Start: 19u30 Plaats: Gemeentehuis Heusden-Zolder

  Terug naar de kalender
 • MAP-it Heusden-Zolder

  Datum 01-06-2015

  In deze workshop evalueren we het tragewegennetwerk van deelgebied Boekt. Start: 20u Plaats: Buurthuis Den Ubbel (Boekt)

  Terug naar de kalender
 • MAP-it Heusden-Zolder

  Datum 15-06-2015

  In deze workshop evalueren we het tragewegennetwerk van deelgebied Bolderberg. Start: 20u Plaats: Witte Zaal (Bolderberg)

  Terug naar de kalender
 • MAP-it Heusden-Zolder

  Datum 31-08-2015

  In deze workshop evalueren we het tragewegennetwerk van deelgebied Viversel. Start: 20u Plaats: De Vierseleer (Viversel)

  Terug naar de kalender
 • MAP-it Heusden-Zolder

  Datum 14-09-2015

  In deze workshop evalueren we het tragewegennetwerk van deelgebied Berkenbos. Start: 20u Plaats: Ontmoetingscentrum Ons Huis (Berkenbos)

  Terug naar de kalender
 • MAP-it Heusden-Zolder

  Datum 08-10-2015

  In deze workshop evalueren we het tragewegennetwerk van deelgebied Eversel. Start: 19u30 Plaats: Zaal Sint-Baaf (Eversel)

  Terug naar de kalender
 • Map-It Lede

  Datum 16-05-2017 t.e.m. 16-05-2017

  In een interactieve workshop gaan deelnemers met kaartmateriaal en stickers samen aan de slag om de meerwaarden en kansen met betrekking tot het tragewegennetwerk in Lede (Impe-Wanzele-Smetlede-Papegem) te detecteren.

  Locatie: Ontmoetingscentrum Impe, Essestraat 4

  Uur: 19u30

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Peter Govaert - Verkeersdeskundige-Gemeente Lede - peter.govaert@lede.be of tel. 053 60 68 38.

  Maxime Vancoillie - projectmedewerker Trage Wegen vzw - maxime.vancoillie@tragewegen.be.

   

  Dit tragewegenproject wordt gesteund door de Provincie Oost-Vlaanderen.

  Terug naar de kalender
 • Map-it Lede Centrum

  Datum 13-06-2018

  In een interactieve workshop gaan deelnemers met kaartmateriaal en stickers samen aan de slag om de meerwaarden en kansen met betrekking tot het tragewegennetwerk in Lede Centrum te detecteren.

  Locatie: nog te bevestigen

  Uur: 19u30

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Peter Govaert - Verkeersdeskundige-Gemeente Lede - peter.govaert@lede.be of tel. 053 60 68 38.

  Maxime Vancoillie - projectmedewerker Trage Wegen vzw - maxime.vancoillie@tragewegen.be.

   

  Dit tragewegenproject wordt gesteund door de Provincie Oost-Vlaanderen.

  Terug naar de kalender
 • MAP-it Opwijk

  Datum 29-06-2016

  In een interactieve workshop gaan deelnemers met kaartmateriaal en stickers samen aan de slag om de meerwaarden en kansen met betrekking tot het tragewegennetwerk te detecteren.

  Locatie: Gemeentelijk Administratief Centrum, Marktstraat 55

  Uur: 19u

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Mia Van der Straeten - dienst Infrastructuur - mia.vanderstraeten@opwijk.be of tel. 052 36 51 36.

  Zowie Vangeel - projectmedewerker Trage Wegen vzw - zowie.vangeel@tragewegen.be.

  Terug naar de kalender
 • MAP-it Opwijk

  Datum 23-06-2016

  In een interactieve workshop gaan deelnemers met kaartmateriaal en stickers samen aan de slag om de meerwaarden en kansen met betrekking tot het tragewegennetwerk te detecteren.

  Locatie: Gemeentelijk Administratief Centrum, Marktstraat 55

  Uur: 19u

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Mia Van der Straeten - dienst Infrastructuur - mia.vanderstraeten@opwijk.be of tel. 052 36 51 36.

  Zowie Vangeel - projectmedewerker Trage Wegen vzw - zowie.vangeel@tragewegen.be.

  Terug naar de kalender
 • Map-It Roeselare: gebied 1

  Datum 30-01-2014

  Fiets je vaak voor werk of plezier door de stad?  Ben je een fervent voetganger?  Wil je vanuit die ervaring meehelpen op het netwerk voor voetgangers en fietsers in kaart te brengen?  Meer info op www.slimmemobiliteitsschakels.be

  Terug naar de kalender
 • Map-It Roeselare: gebied 2

  Datum 11-02-2014

  Fiets je vaak voor werk of plezier door de stad?  Ben je een fervent voetganger?  Wil je vanuit die ervaring meehelpen op het netwerk voor voetgangers en fietsers in kaart te brengen?  Meer info op www.slimmemobiliteitsschakels.be

  Terug naar de kalender
 • Map-It Roeselare: gebied 3

  Datum 18-02-2014

  Fiets je vaak voor werk of plezier door de stad?  Ben je een fervent voetganger?  Wil je vanuit die ervaring meehelpen op het netwerk voor voetgangers en fietsers in kaart te brengen?  Meer info op www.slimmemobiliteitsschakels.be

  Terug naar de kalender
 • Map-It Roeselare: gebied 4

  Datum 26-02-2014

  Fiets je vaak voor werk of plezier door de stad?  Ben je een fervent voetganger?  Wil je vanuit die ervaring meehelpen op het netwerk voor voetgangers en fietsers in kaart te brengen?  Meer info op www.slimmemobiliteitsschakels.be

  Terug naar de kalender
 • MAP-IT workshop Appelterre-Eichem (Ninove)

  Datum 02-06-2016 t.e.m. 02-06-2016

  Na een grondige inventarisatie van het netwerk van trage wegen, is het tragewegenproject in Ninove in een volgende fase gekomen. Met een participatieve publieksbevraging in het deelgebied Appelterre-Eichem vragen we inbreng van lokale actoren en bewoners. Dit gebeurt aan de hand van de bevraging via evaluatiebundels en een MAP-IT workshop: Aan de hand van kaartmateriaal en stickerbladen met pictogrammen geven de deelnemers het tragewegenproject mee vorm. Het is een visuele manier voor gezamelijke reflectie, positieve feedback en kritisch debat vanuit verschillende achtergronden en sectoren.


  De workshop zal plaatsvinden in de lokalen van Chiropaksken.
  We beginnen om 20 uur en proberen te eindigen om 22 uur.

  Terug naar de kalender
 • MAP-IT workshop Meerbeke + Neigem (Ninove)

  Datum 09-06-2016 t.e.m. 09-06-2016

  Na een grondige inventarisatie van het netwerk van trage wegen, is het tragewegenproject in Ninove in een volgende fase gekomen. Met een participatieve publieksbevraging in het deelgebied Meerbeke + Neigem vragen we inbreng van lokale actoren en bewoners. Dit gebeurt aan de hand van de bevraging via evaluatiebundels en een MAP-IT workshop: Aan de hand van kaartmateriaal en stickerbladen met pictogrammen geven de deelnemers het tragewegenproject mee vorm. Het is een visuele manier voor gezamelijke reflectie, positieve feedback en kritisch debat vanuit verschillende achtergronden en sectoren.


  De workshop zal plaatsvinden in het Buurthuis van Meerbeke.
  We beginnen om 20 uur en proberen te eindigen om 22 uur.

  Terug naar de kalender
 • MAP-IT workshop Ninove centrum + Noorden Hemelrijk

  Datum 23-06-2016 t.e.m. 23-06-2016

  Na een grondige inventarisatie van het netwerk van trage wegen, is het tragewegenproject in Ninove in een volgende fase gekomen. Met een participatieve publieksbevraging in het deelgebied Ninove centrum + Noorden Hemelrijk vragen we inbreng van lokale actoren en bewoners. Dit gebeurt aan de hand van de bevraging via evaluatiebundels en een MAP-IT workshop: Aan de hand van kaartmateriaal en stickerbladen met pictogrammen geven de deelnemers het tragewegenproject mee vorm. Het is een visuele manier voor gezamelijke reflectie, positieve feedback en kritisch debat vanuit verschillende achtergronden en sectoren.


  De workshop zal plaatsvinden in het stadhuis van Ninove.
  We beginnen om 20 uur en proberen te eindigen om 22 uur.

  Terug naar de kalender
 • MAP-IT workshop Okegem + Expresweg-Oost (Ninove)

  Datum 26-05-2016 t.e.m. 26-05-2016

  Na een grondige inventarisatie van het netwerk van trage wegen, is het tragewegenproject in Ninove in een volgende fase gekomen. Met een participatieve publieksbevraging in het deelgebied Okegem + Expresweg-Oost vragen we inbreng van lokale actoren en bewoners. Dit gebeurt aan de hand van de bevraging via evaluatiebundels en een MAP-IT workshop: Aan de hand van kaartmateriaal en stickerbladen met pictogrammen geven de deelnemers het tragewegenproject mee vorm. Het is een visuele manier voor gezamelijke reflectie, positieve feedback en kritisch debat vanuit verschillende achtergronden en sectoren.


  De workshop zal plaatsvinden in het Buurthuis van Okegem.
  We beginnen om 20 uur en proberen te eindigen om 22 uur.

  Terug naar de kalender
 • MAP-IT workshop Outer + Albertlaan-Noord

  Datum 16-06-2016 t.e.m. 16-06-2016

  Na een grondige inventarisatie van het netwerk van trage wegen, is het tragewegenproject in Ninove in een volgende fase gekomen. Met een participatieve publieksbevraging in het deelgebied Outer + Albertlaan-Noord vragen we inbreng van lokale actoren en bewoners. Dit gebeurt aan de hand van de bevraging via evaluatiebundels en een MAP-IT workshop: Aan de hand van kaartmateriaal en stickerbladen met pictogrammen geven de deelnemers het tragewegenproject mee vorm. Het is een visuele manier voor gezamelijke reflectie, positieve feedback en kritisch debat vanuit verschillende achtergronden en sectoren.


  De workshop zal plaatsvinden in het Buurthuis van Outer.
  We beginnen om 20 uur en proberen te eindigen om 22 uur.

  Terug naar de kalender
 • MAP-IT workshop Pollare (Ninove)

  Datum 19-05-2016 t.e.m. 19-05-2016

  Na een grondige inventarisatie van het netwerk van trage wegen, is het tragewegenproject in Ninove in een volgende fase gekomen. Met een participatieve publieksbevraging voor deelgebied Pollare vragen we inbreng van lokale actoren en bewoners. Dit gebeurt aan de hand van de bevraging via evaluatiebundels en een MAP-IT workshop: Aan de hand van kaartmateriaal en stickerbladen met pictogrammen geven de deelnemers het tragewegenproject mee vorm. Het is een visuele manier voor gezamelijke reflectie, positieve feedback en kritisch debat vanuit verschillende achtergronden en sectoren.

  De workshop zal plaatsvinden in het Buurthuis van Pollare.
  We beginnen om 20 uur en proberen te eindigen om 22 uur.

  Terug naar de kalender
 • MAP-it Zonhoven

  Datum 11-10-2016

  In een interactieve workshop gaan deelnemers met kaartmateriaal en stickers samen aan de slag om de meerwaarden en kansen met betrekking tot het tragewegennetwerk te detecteren.

  Locatie: GC Tentakel (Kneuterweg 4, 3520 Zonhoven)

  Uur: 19u

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Clytie Eykens - duurzaamheidsambtenaar - clytie.eykens@zonhoven.be of tel. 011 81 05 26.

  Zowie Vangeel - projectmedewerker Trage Wegen vzw - zowie.vangeel@tragewegen.be.

  Terug naar de kalender
 • Menen: Dag van de Voetweg

  Datum 25-02-2012

  Het stadsbestuur van Menen neemt al enkele jaren deel aan de Dag van de Trage Weg. Blijkbaar krijgen ze er niet genoeg van. Op zaterdag 25 februari 2012 organiseren ze de 'Dag van de Voetweg' Tijdens deze actie willen ze de verwaarloosde voetweg 36 weer toegankelijk maken. Iedereen is welkom om te helpen. Dit wegje vind je tussen de Kleine Molenstraat en de Grote Molenstraat, te bereiken via de Dronckaertstraat en de Grote Molenstraat. Om 11u30 krijgen de harde werkers een hap en drankje in de lokalen van de Bitlar in Rekkem. Wil je meer info of gewoon meehelpen? Geef een seintje aan sarah.cardoen@menen.be

  Terug naar de kalender
 • nieuwjaar vieren op de trage wegen

  Datum 12-01-2014 t.e.m. 12-01-2014
  Werkgroep Sympathisanten

  Vertrek: 14 u aan de kerk van Wetteren ten Ede, ten Ededorp.

  Afstand: ca 8 km

  Terug naar de kalender
 • Oneigenlijk gebruik van landelijke wegen

  Datum 24-04-2012

  Het IPO, opgericht in het kader van het plattelandsbeleid van minister-president Peeters, bereidt beleidsadviezen voor en werkt pilootprojecten uit. Eén van de thema’s waarrond het IPO werkt is ‘oneigenlijk gebruik van landelijke wegen’. Het IPO werkte in het kader van dat thema aan beleidsaanbevelingen die een oplossing beiden aan de problematiek van oneigenlijk gebruik van landelijke wegen. Op de studievoormiddag worden de aanbevelingen toegelicht. Aangevuld met ervaringen van op het terrein mag u een boeiende studievoormiddag verwachten. Het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPO) nodigt u graag uit op de studievoormiddag in De Schelp van het Vlaams Parlement in Brussel:

  Programma:
  09.30     Ontvangst en registratie
  10.00     Probleemstelling: IPO Peter Vleugels
  10.15     Uitdagingen, haalbaarheid en maatschappelijke meerwaarde: Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Valère Donné 
  10.45     Ervaringen met een functietoekenningsplan in de Westhoek: Vlaamse Landmaatschappij, Wim Van Isacker 
  11.00     Koffiepauze
  11.20     Het IPO voorbeeldenboek als praktijkgericht advies: Arcadis, Mark Keppens
  11.40     Realisaties op het terrein: Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten
  12.00     Afsluitend panelgesprek

  Inschrijven

  Deze studievoormiddag wordt u gratis aangeboden, maar inschrijven vóór vrijdag 13 april 2012 is wel verplicht. Er kunnen maximaal 150 personen deelnemen.
  Inschrijven kan door het versturen van een mail naar >>>ipo@vlm.be met vermelding van uw naam en voornaam, uw organisatie en hoedanigheid. Uw deelname wordt bevestigd via mail. Meer informatie op www.ipo-online.be.

  Terug naar de kalender
 • Ontmoetingsdag Wegspotters

  Datum 24-04-2016 t.e.m. 24-04-2016

  Wegspotters is een proefproject van de Provincie Oost-Vlaanderen, waarbij het Regionaal Landschap Schelde Durme en Trage Wegen vzw de proefgemeenten Lebbeke, Laarne, Merelbeke en Wetteren helpt bij het opzetten van een peter-metersysteem (hier Wegspotters genoemd) voor trage wegen. Dit met een digitale meldingskaart en applicatie, voor het doorgeven van knelpunten op trage wegen aan de gemeente.

  De provinciale ontmoetingsdag zal plaatsvinden in Laarne (Polyvalente zaal, Keistraat 5 te Laarne) op zondag 24 april vanaf 9u30 tot 12u30.

  Terug naar de kalender
 • Op Hartstocht naar Brussel

  Datum 26-03-2015 t.e.m. 29-03-2015

  Op Hartstocht naar Brussel: wandel mee van 26 tot 29/3

  26 maart 2015. Een groepje 'pelgrims' start in Doel een bedevaart langs trage wegen en heilige huisjes: kerncentrale, mega-autosnelweg en een oUt-of-PLACE shopdorp. De 27ste komt er versterking uit Antwerpen en tegen de 28ste is er in Mechelen een massa op de been. Doel: Brussel, waar Hart boven Hard de dag nadien een Grote Parade op gang trekt. Dat wordt een volksfeest vol positieve energie en solidariteit, een mars die vreedzaam verzet combineert met inspirerende ideeën.

  Stap je (een stukje) mee? Help je met tapas voor stappers? Heb je een slaapplaats (Antwerpen, Mechelen, Brussel)? Laat het weten! Trage Wegen stippelde de wanderoute uit. Stappers kunnen zich inschrijven en geven daarbij hun startpunt aan. Inschrijven doe je >>> via deze link. Ergens onderweg aansluiten kan natuurlijk ook...

  Het programma

  Do 26 maart: Doel - Antwerpen (18km)

  • 9u: Start aan Scheldelaan 460, Antwerpen
  • 13u: Middagfeest aan het Noordkasteel door StRaten-generaal en Ademloos
  • 18u: Tapas voor stappers op Mechelseplein, Antwerpen

  Vr 27 maart: Antwerpen - Mechelen (27km)

  • 9u: Start aan Mechelseplein, Antwerpen
  • 13u: Tapas voor stappers in Kontich
  • 18u: Tapas voor stappers in Mechelen
  • Avondfeest Mechelen (Mechelen Klimaatstad vzw)

  Za 28 maart: Mechelen - Brussel (27km)

  • 9u: Start aan Mechelen Station
  • 13u: Tapas voor stappers in Vilvoorde
  • 18u: Tapas voor stappers in De Markten in Brussel

  Zo 29 maart (namiddag): De Grote Parade van Hart boven Hard in Brussel

  TAPAS voor Stappers

  De wandelaars van Antwerpen naar Brussel krijgen onderweg tapas aangeboden. Stappen voor TAPAS (There Are Plenty of AlternativeS) en tapas voor stappers: de cirkel zal rond zijn. Wie de stappers een hart onder de riem wil steken heeft mogelijkheden zat. We zoeken lokale organisaties of sympathisanten die zorgen voor enkele lekkere tapas onderweg en gastgezinnen om te overnachten. En helpende handen voor de avond- en ochtendactiviteiten.

  hartstocht brusselZin om mee te doen? Laat het weten!

  - Stap je (een stukje) mee? Schrijf je hier in >>> hartstocht.eventbrite.com

  - Wil je meehelpen aan de tapas voor de stappers (Antwerpen, Kontich, Mechelen, Schaarbeek, Brussel) >>> tapasvoorstappers.eventbrite.com

  - Heb je een slaapplaats voor de stappers (Antwerpen, Mechelen, Brussel) >>> gastvrijheidvoorhartstocht.eventbrite.com

  Terug naar de kalender
 • Op pad voor trage wegen

  Datum 12-03-2015 t.e.m. 12-03-2015

  Trage wegen zijn paden en wegjes voor niet-gemotoriseerd verkeer. Je vindt ze overal, ook in onze gemeente. Denk maar aan de kerkpaadjes, veldwegen en doorsteekjes die u vast wel eens gebruikt voor een wandeling in de buurt of een fietstocht naar de bakker. Ook landbouwers, natuurliefhebbers en ruiters weten ze zeker te vinden. Trage wegen zijn belangrijk voor lokale recreatie en mobiliteit. Bovendien hebben ze vaak een historische of culturele meerwaarde én ze helpen planten en dieren overleven in dorpen en steden.

  Stad Scherpenheuvel-Zichem wil, samen met de Vlaamse Landmaatschappij, Trage Wegen vzw en IGO, werk maken van het behoud, het herstel en de inrichting van haar trage wegen. De klemtoon daarbij ligt op cultuurhistorie en erfgoed (zoals bedevaart en kapelletjes) en de verbinding van Scherpenheuvel met de deel- en buurgemeenten. Het tragewegenproject kadert in het landinrichtingsplan om Scherpenheuvel verder te ontwikkelen als toegangspoort tot het gebied de Merode.

  In een eerste stap brengen we heel wat trage wegen in kaart. Dat is een onderneming waarvoor wij graag een beroep doen op de streekkennis en het enthousiasme van onze bevolking! Heb jij zin om mee op pad te gaan voor onze trage wegen? Kom dan naar de vormingsavond “inventariseren van trage wegen”. Deze vorming gaat door op donderdag 12 maart in de raadzaal van het stadhuis om 19u30. Daar maken we je wegwijs in het (her)ontdekken en inventariseren van trage wegen.

  Contactpersoon: Mario Spinnoy – Dienst grondgebiedszaken

  E-mail: mario.spinnoy@scherpenheuvel-zichem.be, tel: 013 35 24 45

  Terug naar de kalender
 • Op stap langs Vlaams-Brabantse trage wegen

  Datum 05-05-2012

  Op 5 mei 2012 kan je in het natuurgebied Webbekoms broek (Diest) deelnemen aan verschillende wandelingen over trage wegen.

  Startplaats: Ecohuis, Omer Vanaudenhovenlaan 48 - 3290 Diest

  Vrije wandelingen met starturen tussen 14 en 19 uur
  -3 km
  -5 km
  -8,5 km

  Begeleide avondwandeling met startuur 20 uur (inschrijving vereist)
  5 km
  Neem zeker een zaklamp mee

  Je jan voor de begeleide avondwandeling van 5 km onderaan >>> deze pagina inschrijven.

  Terug naar de kalender
 • Opening jaarmarktruiterroute

  Datum 21-06-2015
  De opening van deze route kadert in de 'Houtemse maand van de trage wegen'. info? gemeente@sint-lievens-houtem.be Terug naar de kalender
 • Opening wandelgebied landschapspark zuidrand

  Datum 29-09-2012 t.e.m. 29-09-2012

  De  gemeenten  Boechout,  Hove,  Kontich,  Mortsel,  Toerisme  provincie  Antwerpen  vzw  (TPA)  en  de  provincie  Antwerpen, sloegen de handen in elkaar om een wandelaanbod over de grenzen heen te realiseren. Deze samen werking kreeg een plaats in het Landschapspark Zuidrand en nu, na maanden hard werken, is het zover en kan er gewandeld worden.
  Vanaf 13.30u vertrekken er geleide wandelingen voor het grote publiek in Boechout aan de tramterminus Capenberg en in Mortsel aan de ingang van Park Savelkoul aan de Liersesteenweg (schuin tegenover de Sint-Jozefkerk). Wandelkaarten worden ter plaatse verkocht.
  In Kontich wordt om 14u op het podium van de cultuurmarkt, op de hoek van de
  Mechelsesteenweg met de Duffelsesteenweg, het nieuwe wandelgebied voorgesteld.


  Waar?
  Aan de nieuwe tramterminus
  Capenberg, kruispunt Provincie-
  en Borsbeeksesteenweg,  
  2530 Boechout


  Graag uw aanwezigheid bevestigen voor de receptie en/of wandeling
  vòòr 24 september bij sabine.caremans@admin.provant.be.

  Terug naar de kalender
 • Optocht met Gangmakers en Koplopers

  Datum 16-10-2016

  Optocht met Gangmakers en Koplopers
  Zondag 16 oktober van 10 tot 14 uur  We kunnen er niet onder, we kunnen er niet over, we moeten erdoor!

  Trek je stoute schoenen aan en doe mee aan de Optocht van Gangmakers&Koplopers! Jonge padvinders bedachten een avontuurlijk parcours doorheen de stad en nodigen jou uit om het te ontdekken.
  We nemen jong en oud op sleeptouw langs steegjes, groene paden, door de gaten in het hek en over muurtjes heen. Waar we niet doorheen kunnen, bouwen we een brug en waar de weg stopt, creëren we er zelf één. Samen met kunstenares Liesbet Swings laten we ons zien en horen. Kijk zelf maar: als kinderen timmeren aan de weg, wordt de stad zo veel spannender en mooier!

  Praktisch
  ° Voor iedereen van 6 tot 66 jaar
  ° Vertrek om 10 uur aan het Baudelopark. Aankomst om 14 uur aan De Pastory, H. Heilig Hartplein, Sint-Amandsberg.
  ° Meld je komst via dezelink
  ° Breng je picknick mee!
  ° Meer info: www.gangmakersenkoplopers.be

  Gangmakers&Koplopers is een project van Trage Wegen, zZmogh en The Office for Public Play.

  Terug naar de kalender
 • Over Troost en Verzet – Stroom stadsklas Oostende

  Datum 12-09-2015 t.e.m. 12-09-2015

  Over Troost en Verzet – Stroom stadsklas Oostende

  Learning by Doing – Landlopen met gids Hans Jungerius (ontdekkingsreiziger) 

  Zaterdag 12 september van 11:00 tot 17:30

  Stroom Den Haag is een toonaangevend kenniscentrum voor architectuur en nieuwe stedelijkheid. In hun activiteitenaanbod is De Stadsklas een nieuw, intensief en onorthodox programma
  voor ‘ruimteveranderaars’ zoals architecten, stedenbouwers, ontwerpers, kunstenaars, onderzoekers, ondernemers of eender wie met een bepaalde expertise of interesse.

  Ditmaal is het ‘canvas’ de stad Oostende, waar we ruim een halve dag onderweg zijn. Gids Hans Jungerius zoekt als ontdekkingsreiziger naar verborgen verhalen die schuilgaan achter de manier waarop wij de wereld om ons heen vormgeven en gebruiken. In Oostende neemt hij de deelnemers aan de Stadsklas mee langs ongebruikelijke plekken in de stad.

  Gids Hans Jungerius wijdt deelnemers aan deze stadsklas in in de vaardigheid van het landlopen: langzaam en ogenschijnlijk doelloos rondlopen, onderwijl speurend en stuitend op sporen die ons confronteren met veranderende opvattingen over onze omgeving. De sporen getuigen van genadeloos optimisme, onachtzaamheid, politieke ambities, ijdelheid, scheppingswaan en andere menselijke (on)deugden. We maken een reis door de tijd en ervaren hoe betrekkelijk visies op ruimte, stad en landschap zijn. Soms is dat confronterend, soms hilarisch maar meestal verrassend en leerzaam.

  Centraal in deze wonderlijke expeditie staat de wijze waarop de Aboriginals hun omgeving interpreteren. We gaan proberen Oostende door hun ogen te bekijken en bezoeken zélfs de Vlaamse versie van Ayers Rock; de bekende en heilige rode zandsteenberg in het midden van Australië. Voor de Aboriginals is het hele landschap bezield en nauw verweven met voorouderverering, mythes en scheppingsverhalen. De verhalen van sporen in het landschap vormen voor hen een belangrijke manier van oriëntatie. Tjukurpa (Droomtijd) noemen ze dat. Het fundamentele beginsel van deze Droomtijd is dat mensen en het landschap onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ik ben er van overtuigd dat dit niet alleen voor Australië en de Aboriginals geldt maar voor iedereen en elke plek.

  Volgens de Aboriginals reisde in de Droomtijd grote voorouderlijke wezens door het hele land voor het uitvoeren van opmerkelijke prestaties van schepping en vernietiging. Zijn vormden het ​​landschap zoals we dat vandaag kennen. Het landschap van de Lage Landen vormt een staalkaart van veranderende mens- en wereldbeelden van voorgaande generaties. De sporen van ingrepen uit het verleden en heden bieden ons mogelijk een doorkijkje naar de toekomst.

  Stadsklas is een initiatief van Stroom Den Haag i.s.m. Vrijstaat O., Willemijn Lofvers, Hans Venhuizen en Tim Devos. Het programma wordt ondersteund door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Deze editie kwam tot stand met de steun van het Vlaams-Nederlands huis deBuren.

  De Stroom Stadsklas kadert in de Research Residency Oostende: Troost en Verzet. (13 – 18 september) Een zesdaags residentieproject waarbij een internationale groep van kunstenaars, onderzoekers, denkers, activisten en architecten kennis en praktijken rond pertinente maatschappelijke issues ontwikkelen in relatie tot mens en kunst.

  Vrijstaat O., Zeedijk – fiets meebrengen!

  Er zijn kunnen slechts 20 personen deelnemen, dus snel zijn is de boodschap.

  Organisatie Research Residency Oostende: Vrijstaat O. i.s.m. Beaufort Buiten de Grenzen, Stroom Den Haag en deBuren. Met de steun van de Provincie West-Vlaanderen.

  logo'sRRO3LR

  Terug naar de kalender
 • Pasar zomert in de Vlaamse Ardennen - Balegem (Oosterzele)

  Datum 18-07-2012

  Start om 19u, wandeling van ongeveer 8 kilometer.
  Alle info op www.pasar.be/regio-zuidoostvlaanderen

  Terug naar de kalender
 • Pasar zomert in de Vlaamse Ardennen - Geraardsbergen

  Datum 22-08-2012

  Start om 19u, wandeling van ongeveer 8 kilometer.
  Alle info op www.pasar.be/regio-zuidoostvlaanderen

  Terug naar de kalender
 • Pasar zomert in de Vlaamse Ardennen - Hemelveerdegem (Lierde)

  Datum 04-07-2012

  Start om 19u, wandeling van ongeveer 8 kilometer.
  Alle info op www.pasar.be/regio-zuidoostvlaanderen

  Terug naar de kalender
 • Pasar zomert in de Vlaamse Ardennen - Mater (Oudenaarde)

  Datum 29-08-2012

  Start om 19u, wandeling van ongeveer 8 kilometer.
  Alle info op www.pasar.be/regio-zuidoostvlaanderen

  Terug naar de kalender
 • Pasar zomert in de Vlaamse Ardennen - Nokere (Kruishoutem-

  Datum 01-08-2012

  Start om 19u, wandeling van ongeveer 8 kilometer.
  Alle info op www.pasar.be/regio-zuidoostvlaanderen

  Terug naar de kalender
 • Pasar zomert in de Vlaamse Ardennen - Sint-Lievens-Houtem

  Datum 25-07-2012

  Start om 19u, wandeling van ongeveer 8 kilometer.
  Alle info op www.pasar.be/regio-zuidoostvlaanderen

  Terug naar de kalender
 • Pasar zomert in de Vlaamse Ardennen - Sint-Maria-Horebeke (Horebeke)

  Datum 11-07-2012

  Start om 19u, wandeling van ongeveer 8 kilometer.
  Alle info op www.pasar.be/regio-zuidoostvlaanderen

  Terug naar de kalender
 • Pasar zomert in de Vlaamse Ardennen - Sint-Maria-Latem (Zwalm)

  Datum 15-08-2012

  Start om 19u, wandeling van ongeveer 8 kilometer.
  Alle info op www.pasar.be/regio-zuidoostvlaanderen

  Terug naar de kalender
 • Pasar zomert in de Vlaamse Ardennen - Vurste (Gavere)

  Datum 08-08-2012

  Start om 19u, wandeling van ongeveer 8 kilometer.
  Alle info op www.pasar.be/regio-zuidoostvlaanderen

  Terug naar de kalender
 • Persconferentie Stapas

  Datum 31-08-2017

   

  35_foto_8-klein.jpg

  Brussel heeft meer trage wegen dan je denkt. Maar al te vaak blijven ze onbekend en onbemind. Hun potentieel blijft onderbenut.

  Daar doet Trage Wegen in opdracht van Brussel Mobiliteit iets aan. In 2013-2014 brachten we alle trage wegen in kaart met de hulp van heel wat Brusselaars.

  De tweede fase is nu klaar: de ontwikkeling van een smartphone-applicatie waarmee voetgangers een route kunnen vinden die zoveel mogelijk gebruik maakt van het netwerk van voetgangersvriendelijke wegen. Tegelijk is er ook een wandelatlas in zakformaat en komt er een vademecum voor beleidsmakers over lokaal tragewegenbeleid in de stedelijke context.

  Een ander initiatief is het ontwerp van 100 gedetailleerde voetgangerskaarten voor bushokjes in drie pilootgemeenten: Jette, Anderlecht en Evere.

  Praktisch >>> Om 11u wordt de voetgangerskaart aan de kerk op het Kardinaal Mercierplein feestelijk onthuld en de wandelatlas toegelicht, waarna we op stap gaan langs verrassende plekjes in Jette om de nieuwe app te testen. Afsluiten doen we rond 12.30u met een hapje en een drankje aan het station van Jette.

  Meer info over het project? >>> www.stapas.be

  Terug naar de kalender
 • Prioriteitenvergadering buurtplatforms Merelbeke

  Datum 24-06-2015

  De buurtplatforms van Merelbeke worden uitgenodigd om de meest prioritaire trage wegen in kaart te brengen. Op woensdag 24 juni in het gemeentehuis van Merelbeke, zaal Schelderode om 19u30.

  Terug naar de kalender
 • Projectcafé Diest: Infoavond Diest: Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel

  Datum 06-11-2018

  In oktober en november vinden er projectcafés voor het project 'Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel' plaats. Om het netwerk van oude bedevaartwegen terug herkenbaar te maken en het bijhorende erfgoed te ontsluiten in een online databank, hebben we jullie hulp nodig.

  Tijdens het projectcafé gaan we in kleine groepjes aan de slag met kaartmateriaal. Op tafel leggen wij meerdere kopieën van een topografische kaart waarop wij samen met jullie de verschillende routes die jullie gebruiken, aanduiden en bediscussiëren. We zijn benieuwd naar jullie wegen naar Scherpenheuvel, interessante plaatsen onderweg, eventuele knelpunten, andere wandelpaden in de buurt, …

  Te voet naar Scherpenheuvel betekent meer dan mooie wandelpaden alleen. Er zijn ook de verhalen en anekdotes, de bedevaartvaantjes, foto’s, medailles, vlaggen, beelden, kaarsen, …  Dit bijhorende erfgoed raakt evenwel meer en meer in de vergetelheid. Daarom zijn wij ook op zoek naar al die belevingen en voorwerpen die een link hebben met de bedevaart naar Scherpenheuvel. Kijk eens op zolder, bij je (groot)ouders in de kast of in het archief van jullie vereniging. Breng je voorwerp mee naar het projectcafé op 17 oktober. Daar worden de eerste voorwerpen gedigitaliseerd. Uiteraard krijg je jouw voorwerp terug mee naar huis.

  Iedereen is welkom!

  Meer informatie via:
  website: www.pelgrimswegen.be
  facebook:
  www.facebook.com/pelgrimswegen
  mail:
  info@pelgrimswegen.be en tel: 016 28 42 27

  Terug naar de kalender
 • Projectcafé Herselt: Infoavond Diest: Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel

  Datum 12-11-2018

  In oktober en november vinden er projectcafés voor het project 'Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel' plaats. Om het netwerk van oude bedevaartwegen terug herkenbaar te maken en het bijhorende erfgoed te ontsluiten in een online databank, hebben we jullie hulp nodig.

  Tijdens het projectcafé gaan we in kleine groepjes aan de slag met kaartmateriaal. Op tafel leggen wij meerdere kopieën van een topografische kaart waarop wij samen met jullie de verschillende routes die jullie gebruiken, aanduiden en bediscussiëren. We zijn benieuwd naar jullie wegen naar Scherpenheuvel, interessante plaatsen onderweg, eventuele knelpunten, andere wandelpaden in de buurt, …

  Te voet naar Scherpenheuvel betekent meer dan mooie wandelpaden alleen. Er zijn ook de verhalen en anekdotes, de bedevaartvaantjes, foto’s, medailles, vlaggen, beelden, kaarsen, …  Dit bijhorende erfgoed raakt evenwel meer en meer in de vergetelheid. Daarom zijn wij ook op zoek naar al die belevingen en voorwerpen die een link hebben met de bedevaart naar Scherpenheuvel. Kijk eens op zolder, bij je (groot)ouders in de kast of in het archief van jullie vereniging. Breng je voorwerp mee naar het projectcafé op 17 oktober. Daar worden de eerste voorwerpen gedigitaliseerd. Uiteraard krijg je jouw voorwerp terug mee naar huis.

  Iedereen is welkom!

  Meer informatie via:
  website: www.pelgrimswegen.be
  facebook:
  www.facebook.com/pelgrimswegen
  mail:
  info@pelgrimswegen.be en tel: 016 28 42 27

  Terug naar de kalender
 • Provinciale Ontmoetingsdag Wegspotters

  Datum 25-06-2017 t.e.m. 25-06-2017

  Wegspotters zijn vrijwilligers die zich engageren om trage wegen op regelmatige basis en in samenspraak met de gemeente, te controleren. Zijn ze nog begaanbaar, liggen ze er proper bij, is de infrastructuur nog in goede staat, zijn er geen gevaarlijke putten in de weg, ... Dit geven ze door aan de gemeente via een app of webplatform, die dan de melding kan bekijken en oplossen. Voor kleine taakjes steken deze geëngageerde inwoners zelf de handen uit de mouwen om 'hun' trage wegen te onderhouden.

  Zondag 25 juni komen deze Wegspotters van de (voorlopig) vier actieve gemeenten (Laarne, Lebbeke, Merelbeke en Wetteren) samen in Merelbeke. Hier worden ze door de Provincie, gemeenten, Regionaal Landschap en Trage Wegen vzw bedankt voor hun inzet, en kunnen ze ervaringen uitwisselen. We stellen ook de nieuwe website en het vernieuwd meldingsplatform voor. We sluiten af met een wandeling over trage wegen en een lokaal drankje.

  Terug naar de kalender
 • Publiekswandeling Dag van de Trage Weg

  Datum 21-10-2012
  Werkgroep Trage Wegen Zuid-West-Brabant

  Zelfs in een stedelijke omgeving zoals Sint-Rochus bevinden er zich onvermoede trage wegen. Zij zijn hier heel belangrijk als veilige doorsteekjes, speelomgeving en rustige hoekjes. We wandelen verder tot net voorbij de woonbuurten en ontdekken de stille natuur die verrassend dicht bij onze woonwereld ligt.

  Onderweg staan we een paar keer stil voor uitleg over de rol van de trage wegen, natuur en landschap. Iedereen welkom, deelname gratis, bij regenweer zijn stevige wandelschoenen aangeraden. Lengte van de wandeling is 6km. We zijn terug voor 17u. Natuurpunt biedt je tijdens de wandeling een glaasje aan.

  Deelname gratis. Iedereen is van harte welkom om mee te wandelen !

  Terug naar de kalender
 • Red onze buurtwegen!

  Datum 01-03-2015 t.e.m. 01-02-2015
  Werkgroep Trage Wegen Zemst

  Actiewandeling voor het behoud van de Hombeekse buurtwegen.
  Afspraak op 14u30 aan het KWB-lokaal Hombekerkouter. Iedereen welkom. Gratis.

  Organisatie: Trage Wegen Hombeek

  P1010010

  Terug naar de kalender
 • Rond het Klaverblad

  Datum 20-10-2013
  Werkgroep Trage Wegen Zuid-West-Brabant

  Onze werkgroep voert je langs de kleinste trage wegen rond het klaverblad van de snelwegen! Vertrek 14u parking tennis Sollenbeemd, Ysayestraat, Halle. Deelname gratis. Ca. 7km, uitleg met gids, organisatie i.s.m. Natuurpunt Halle

  Terug naar de kalender
 • Sideways 2012 - ZomerWandelKunstenFestival

  Datum 17-08-2012 t.e.m. 16-09-2012

  Kunstenfestival op, over en langs trage wegen. Van Menen tot Zutendaal. Wandel mee met onze artistieke karavaan van maandag tot en met donderdag en mis onze festivalweekends niet: Herzele (25 & 26 augustus), Brussel (1 & 2 september), Turnhout (8 & 9 september) en Zutendaal (15 & 16 september).

  Wandel mee

  Maandag 20.08: Menen - Moeskroen > meer info
  Dinsdag 21.08: Moeskroen - Mont de l'Enclus > meer info
  Woensdag 22.08: Mont de l'Enclus - Maarkedal > meer info
  Donderdag 23.08: Maarkedal - Herzele > meer info

  Maandag 27.08: Herzele - Waarbeke (Geraardsbergen) > meer info
  Dinsdag 28.08: Waarbeke (Geraardsbergen) - Gooik > meer info
  Woensdag 29.08: Gooik - Dilbeek > meer info
  Donderdag 30.08: Dilbeek - Brussel > meer info

  Maandag 3.09: Brussel - Herent > meer info
  Dinsdag 4.09: Herent - Hulshout > meer info
  Woensdag 5.09: Hulshout - Kasterlee > meer info
  Donderdag 6.09: Kasterlee - Turnhout > meer info

  Maandag 10.09: Turnhout - Retie > meer info
  Dinsdag 11.09: Retie - Beringen > meer info
  Woensdag 12.09: Beringen - Zonhoven > meer info
  Donderdag 13.09: Zonhoven - Zutendaal > meer info

  Festivalweekends

  Menen - 19.08 > meer info
  Herzele - 25 & 26.08 > meer info
  Brussel - 1 & 2.09 > meer info
  Turnhout - 8 & 9.09 > meer info
  Zutendaal - 15 & 16.09 > meer info

  Alle info op www.sideways2012.be

  Terug naar de kalender
 • Sporen in de Tijd - feestelijke start EXPO Brakel

  Datum 20-06-2014

  De tentoonstelling loopt in BRAKEL: 20 JUNI – 29 JUNI

  Zaal Onthaal – St. Martensstraat 5

  Open? Elke dag 14u-18u; contact: Kimberley Vanlierde, t: 055 43 17 64

  Feestelijke start: 20 juni – 19u (kerk Opbrakel)

  Verhuis mee naar Flobecq: 30 juni – 9u

  Meer info en details op www.sporenindetijd.be of via info@sporenindetijd.be.

   

  Terug naar de kalender
 • Sporen in de Tijd - feestelijke start EXPO Ellezelles

  Datum 16-08-2014

  De tentoonstelling loopt in ELLEZELLES: 16 AUGUSTUS – 7 SEPTEMBER

  Maison du Pays des Collines – Ruelle des Ecoles 1

  Open? Di tot vrij 10u-17u, za en zo 13u-17u; contact: Stéphane Deroubaix, t: 068 54 46 00

  Feestelijke start: 16 augustus – 19u30

  Verhuis mee naar Ronse: 7 september – 13u

   

  Meer info en details op www.sporenindetijd.be of via info@sporenindetijd.be.

   

  Terug naar de kalender
 • Sporen in de Tijd - feestelijke start EXPO Flobecq

  Datum 18-07-2014

  De tentoonstelling loopt in FLOBECQ: 18 JULI – 10 AUGUSTUS

  Maison des plantes médicinales – Rue Georges Jouret 9d

  Open? Woe-do-vrij 14u-17u, za en zo 10u-18u; contact: Anne Vandewiele, t: 068 57 28 47

  Feestelijk start: 18 juli – 19u30

  Verhuis mee naar Ellezelles: 16 augustus – 13u

  Meer info en details op www.sporenindetijd.be of via info@sporenindetijd.be.

  Terug naar de kalender
 • Sporen in de Tijd - feestelijke start EXPO Ronse

  Datum 14-09-2014

  De tentoonstelling loopt in RONSE: 14 SEPTEMBER – 19 OKTOBER

  CC De Ververij - Wolvestraat 37

  Open? Elke dag 14u-18u; contact: cultuurdienst, t: 055 23 28 01

  Feestelijke start – Open Monumentendag: 14 september – 11u

   

  Meer info en details op www.sporenindetijd.be of via info@sporenindetijd.be.

  Terug naar de kalender
 • Sporen in de Tijd - feestelijke start EXPO Zottegem

  Datum 11-04-2014

   De eerste halte van 'Sporen in de Tijd' komt in zicht! Graag nodigen wij u uit voor de opening van de tentoonstelling in Zottegem. 

  Wanneer? vrijdag 11 april om 19u30
  Waar? kerk Sint-Goriks-Oudenhove, Kruiswaterplein, 9620 Zottegem

   Programma:

  • Groet door Sandra De Roeck, Schepen van Cultuur
  • Lieselot Meuleneire op accordeon
  • Toelichting project door Lien Urmel, erfgoedonderzoeker
  • Streepje muziek
  • Marleen Desmet leest voor uit werk (gebaseerd op het boek van haar grootvader Charles De Clercq)
  • Burgemeester Jenne De Potter opent symbolisch de tentoonstelling
  • Streepje muziek
  • Rondleiding tentoonstelling in het Ontmoetingscentrum van Sint-Goriks-Oudenhove
  • Receptie met sfeermuziek door Amuse-Gueule

  Als u er niet bij kan zijn, krijgt u de komende maanden nog ruim de kans. De tentoonstelling zal reizen van Zottegem over Zwalm, Brakel, Flobecq en Ellezelles tot in Ronse, met in elke gemeente een feestelijke opening en heel wat publieksactiviteiten.

  De tentoontstelling loopt in ZOTTEGEM: 11 APRIL – 27 APRIL

  OC Sint-Goriks-Oudenhove – Sint-Goriksstraat 13

  Open? Za 14u-18u, zo 10u-12u en 14u-18u; contact: Frency Uytterhaegen, t: 09 361 09 79

  Verhuis mee naar Zwalm: 27 april – 16u

  Meer info en details op www.sporenindetijd.be  of via info@sporenindetijd.be.

  Terug naar de kalender
 • Sporen in de Tijd - feestelijke start EXPO Zwalm

  Datum 11-05-2014

  De tentoonstelling loopt in ZWALM: 11 MEI – 25 MEI

  Boembekemolen – Boembeke 18, Zwalm

  Open? Za en zo 14u-18u; contact: William Van De Mergel, t: 055 42 12 29

  Feestelijke start – opening Boembekemolen: 11 mei – 14u-18u

  Verhuis mee naar Brakel: 18 juni – 13u

  Meer info en details op www.sporenindetijd.be of via info@sporenindetijd.be.

   

  Terug naar de kalender
 • Sporen in de Tijd - kruiden verkennen

  Datum 30-08-2014

  30/8: Wandeling – kruiden verkennen

  Place de l'Ancienne gare, Mont, Ellezelles – 14u

   

  Meer info en details op www.sporenindetijd.be of via info@sporenindetijd.be.

   

  Terug naar de kalender
 • Sporen in de Tijd - Orquestina de Pigmeos

  Datum 27-09-2014

  In het grensgebied van de Vlaamse Ardennen en het Pays des Collines graaft het ‘Pigmeeënorkestje’ in het mijn- en spoorverleden. Samen met lokale muzikanten en enthousiastelingen werken ze aan hun eigen interpretatie van het Mijnwerkerspad waarin plekken en generaties met elkaar worden verweven. Het evenement zal de vorm aannemen van een wandelparcours tussen het oude station van Ellezelles en het huidige station van Ronse. Onderweg mag je je verwachten aan een reeks van verrassende en artistieke interventies.

   

  Deze bijzondere performance Pico Y Pala is gepland op 27 september 2014 tussen +/- 17u en 21u15 (start aan het voormalige station van Ellezelles).

   

   

  Meer info en details op www.sporenindetijd.be of via info@sporenindetijd.be.

   

  Terug naar de kalender
 • Sporen in de Tijd - verhuis naar Brakel

  Datum 18-06-2014

  We spreken af om 13u aan de Boembekemolen in Zwalm. We verhuizen de tentoonstelling over het Mijnwerkerspad naar Brakel.

  Wil je meehelpen samen met je familie, vrienden of vereniging om de tentoonstelling over te brengen naar de volgende afspraakplaats?

  Noteer alvast één van volgende data in je agenda:

  • 30 juni: verhuis Opbrakel - Flobecq
  • 16 augustus: verhuis Flobecq - Ellezelles
  • 7 september: Ellezelles - Ronse

  Meer info en details op www.sporenindetijd.be of via info@sporenindetijd.be.

  Terug naar de kalender
 • Sporen in de Tijd - verhuis naar Ellezelles

  Datum 16-08-2014

  We spreken af om 13u aan Maison des plantes médicinales in Flobecq. We verhuizen de tentoonstelling over het Mijnwerkerspad naar Ellezelles.

  Wil je meehelpen samen met je familie, vrienden of vereniging om de tentoonstelling over te brengen naar de volgende afspraakplaats?

  Noteer alvast één van volgende data in je agenda:

  • 7 september: Ellezelles - Ronse

  Meer info en details op www.sporenindetijd.be of via info@sporenindetijd.be.

  Terug naar de kalender
 • Sporen in de Tijd - verhuis naar Flobecq

  Datum 30-06-2014

  We spreken af om 9u aan Zaal Onthaal in Opbrakel. We verhuizen de tentoonstelling over het Mijnwerkerspad naar Flobecq.

  Wil je meehelpen samen met je familie, vrienden of vereniging om de tentoonstelling over te brengen naar de volgende afspraakplaats?

  Noteer alvast één van volgende data in je agenda:

  • 16 augustus: verhuis Flobecq - Ellezelles
  • 7 september: Ellezelles - Ronse

  Meer info en details op www.sporenindetijd.be of via info@sporenindetijd.be.

  Terug naar de kalender
 • Sporen in de Tijd - verhuis naar Ronse

  Datum 07-09-2014

  We spreken af om 13u aan Maison du Pays des Collines in Ellezelles. We verhuizen de tentoonstelling over het Mijnwerkerspad naar Ronse.

  Wil je meehelpen samen met je familie, vrienden of vereniging om de tentoonstelling over te brengen naar de volgende afspraakplaats?

  Meer info en details op www.sporenindetijd.be of via info@sporenindetijd.be.

  Terug naar de kalender
 • Sporen in de Tijd - verhuis naar Zwalm

  Datum 27-04-2014

  We spreken af om 16u aan het OC Sint-Goriks-Oudenhove – Sint-Goriksstraat 13 in Zottegem. We verhuizen de tentoonstelling over het Mijnwerkerspad naar Zwalm.

  Wil je meehelpen samen met je familie, vrienden of vereniging om de tentoonstelling over te brengen naar de volgende afspraakplaats?

  Noteer alvast één van volgende data in je agenda:

  • 18 juni: verhuis Zwalm - Brakel
  • 30 juni: verhuis Brakel - Flobecq
  • 16 augustus: verhuis Flobecq - Ellezelles
  • 7 september: Ellezelles - Ronse

  Meer info en details op www.sporenindetijd.be of via info@sporenindetijd.be.

  Terug naar de kalender
 • Sporen in de Tijd: avontuurlijke wandeltocht van Zottegem naar de Borinage

  Datum 06-07-2013 t.e.m. 09-07-2013

  Zin om mee te wandelen langs de afgeschafte spoorlijn die vroeger de mijnwerkers naar de Borinage bracht?

  Klik dan hier voor het programma en het inschrijvingsformulier.

  Meer info: Lien Urmel - 0486 21 16 97 of lien@elder.be

  Terug naar de kalender
 • Stakeholdersavond Trage Wegen in Geetbets

  Datum 23-05-2017 t.e.m. 23-05-2017
  Hoe goed ken jij de trage wegen in Geetbets? Trage wegen zijn paden en weggetjes die voornamelijk gebruikt worden  door wandelaars en fietsers. Door de velden, tussen huizen, langs kerken of waterlopen... Trage wegen brengen het landschap dichter bij de mensen, zijn een uitstekend middel omverschillende ruimten op een veilige en aangename manier met elkaar te verbinden. Als extra troef herbergen de trage wegen vaak een hoge cultuurhistorische waarde en zorgen ze voor mogelijkheden inzake recreatie, toerisme, ...
   
  In het verleden werden al een aantal stappen genomen om het gebruik van de trage wegen in Geetbets te verbeteren. Samen met de provincie Vlaams-Brabant en VZW Trage Wegen gaat de gemeente nu een andere versnelling inschakelen om tot een gedragen visie inzake onze gemeentelijke trage wegen te komen. Deze visie willen we samen met alle inwoners, lokale gebruikers, betrokkenen en
  belanghebbenden opmaken. Iedereen is welkom om mee te denken aan hoe we het netwerk aan trage wegen in de nabije toekomst aantrekkelijker en beter kunnen maken. Aangezien er duchtig gepraat zal moeten worden zal er op het overlegmoment ook iets voorzien zijn om de keel te smeren.
   
  Om praktische redenen vragen we om je in te schrijven.
  Voor alle informatie en inschrijving kan je steeds contact opnemen met Wim Compernolle op het nummer 011 58 65 62, mailen kan naar mobiliteit@geetbets.be.
  Terug naar de kalender
 • STAPAS - infoavond inventariseren in Brussel

  Datum 06-06-2013

  Eerste infoavond voor vrijwilligers in Ukkel

  Terug naar de kalender
 • Stapstenen Gangmakers en Koplopers

  Datum 18-05-2016

  Trage Wegen organiseert in het kader van het project 'Gangmakers en Koplopers' en i.s.m. externe artistieke personen en collectieven, stapstenen (workshops)
  voor kinderen tussen 6-12 jaar. De stapstenen (workshops) duren een halve dag en gaan door op en langs trage wegen in diverse Gentse buurten.
  In de periode mei-juni-eerste helft juli.

  Daarvoor zijn we op zoek naar initiatieven die enkele van deze stapstenen (workshops) willen ondersteunen, in de zin van een plaats geven in het programma of de activiteitenstructuur. Of geïnteresseerde kinderen uit de buurt aantrekken voor de stapstenen.

  We zijn op zoek naar een groepje kinderen (10 à 15) om een middag mee op pad te gaan, op en langs trage wegen in de buurt. De data die worden voorgesteld zijn:

  woensdag 18/05/2016 -  woensdag 01/06/2016 - zaterdag 4/06/2016 - zondag 5/06/2016

  Geïnteresseerd: geef ons een seintje > maxime.vancoillie@tragewegen.be

  De achtergrond:

  Voorstelling project
  'Gangmakers en Koplopers' is een experimentele verkennings-, belevings- én verbeeldingstocht van trage wegen door en voor kinderen aan de hand van 25 stapstenen (april tem oktober 2016). De stapstenen zijn ateliers die cultuureducatie, beleidsparticipatie en ruimtelijk experiment met elkaar vermengen: kinderen verkennen nieuwe paden en doorsteekjes, gebruiken ze als inspiratiebron én als canvas tegelijk. Gaandeweg komen de noden en wensen van de kinderen voor trage wegen in zicht, gebundeld in een grote wenslijst voor het stadsbestuur. Het project culmineert in De Gangmakers en Koplopers tocht (zondag 16 oktober 2016) die de wensen van de kinderen én de wegen in de kijker stelt voor het grote publiek. ‘Gangmakers en Koplopers’ is geïnitieerd door Zzmogh, Trage Wegen en Office for Public Play en gesteund door de Vlaamse overheid (departement cultuur, jeugd, sport en media).
  Opzet van de stapstenen

  Trage Wegen organiseert een aantal van de 25 stapstenen. De specifieke stapstenen willen focussen op verschillende soorten/types van trage wegen (veldweg, steegje in de stad, olifantenpad over een braakliggend terrein, doorsteekjes, …), de voorzieningen (straatmeubilair, (eetbare)planten langs de weg, verlichting, …) en toevalligheden (ontmoetingen, spelaanleidingen, natuurlijke objecten, …) op en langs de trage wegen in relatie tot de beleving van kinderen. Alsook de trage weg als schakel in de route van een kind (naar school, winkel, familie, ...).

  Tijdens de verschillende stapstenen (workshops) willen we bij wijze van experiment uiteenlopende thema’s ontdekken langs trage wegen samen met de externe artistieke personen en collectieven : Kijken / Bewegen / Geluid / Object-infrastructuur / Parcours en routes


  Aandachtspunten bij de stapstenen
  Bij de stapstenen is het belangrijk ‘participatief’ te werk te gaan. Dit impliceert dat we tijdens elke stapsteen ‘informatie geven’ aan de kinderen over trage wegen en het project kaderen, en zelf ‘informatie krijgen’ over hun beleving, wensen, noden en behoeftes over trage wegen, zodat we deze kunnen registreren en verwerken in de wenslijst voor de stad Gent.

  Terug naar de kalender
 • Start inventarisatie Lembeke

  Datum 21-05-2012

  Het gemeentebestuur, Regionaal Landschap Meetjesland vzw (RLM) en Dorpsraad Lembeke slaan de handen in elkaar voor de opmaak van een trage wegenplan voor Lembeke. Daarbij rekenen we op jouw hulp!

  Ken jij de oude kerkwegels en paden in Lembeke? Wil je meewerken aan de inventarisatie van trage wegen in Lembeke door met een inventarisatieformulier en fototoestel in de hand de eigen gemeente te verkennen?

  Kom dan op maandag 21 mei 2012 om 20.00 uur naar de bewonersvergadering in de raadzaal van het OCMW van Kaprijke, Lembeke-Dorp 43 in Lembeke!

  Je komt er alles te weten over trage wegen en de opmaak van een trage wegenplan!

  20120502_A3 affiche informatievergadering
  Klik om te vergroten

  Meer informatie?

  Communicatieambtenaar
  tel. 09 323 90 27
  communicatie@kaprijke.be

  Terug naar de kalender
 • Startmoment Wegspotters Buggenhout

  Datum 22-11-2017 t.e.m. 22-11-2017

  Wegspotters is een project van Trage Wegen vzw en de Regionale Landschappen, met de steun van Provincie Oost-Vlaanderen. Minstens één keer per seizoen controleren de wegspotters, wandelliefhebbers uit de buurt, 'hun' trage weg(en) om te zien of alles in orde is: ligt de weg er goed bij? Zijn er geen obstakels? Is er zwerfvuil? Etc.

  Via een speciaal voor dit project ontwikkeld meldingssysteem sta je in verbinding met de projectverantwoordelijke bij de gemeente, die deze meldingen verwerkt.

  Deze avond zal Vincent van Trage Wegen vzw het project voorstellen en een demo geven van het meldingssysteem. Daarna verdelen we de trage wegen van Buggenhout onder de kandidaat-wegspotters.

  Iedereen is welkom om vrijblijvend kennis te komen maken met dit project!

  Dit startmoment vindt plaats op woensdag 22 november om 19u30, in de raadzaal van ACC.

  Terug naar de kalender
 • Startmoment Wegspotters Lebbeke

  Datum 21-05-2014 t.e.m. 21-05-2014

  Lebbeke en Laarne zijn de proefgemeenten van het project 'Wegspotters'. Een project van de provincie Oost-Vlaanderen, waarbij ze trage wegen willen laten controleren door hun gebruikers. Deze wegspotters kunnen knelpunten melden via een digitaal meldingssysteem, waardoor de gemeente automatisch op de hoogte gebracht wordt. Als het probleem opgelost is, kan de gemeente dat op haar beurt registreren.

   

  Op woensdag 21 mei vindt een startmoment plaats voor geïnteresseerden inwoners, die wegspotter willen worden van trage wegen in Lebbeke. Tijdens dit startmoment worden zij geïnformeerd over het project en wat zij als wegspotter kunnen beteken voor het project.

  Kan je er niet bij zijn, maar wordt je wel graag wegspotter in Lebbeke?Neem dan contact op met Ilse Mertens via ilse.mertens@tragewegen.be

  Het startmoment in Laarne zal plaatsvinden in september. Voor meer informatie daarover, kan je terecht bij Katrijn Loosvedlt via katrijn@rlsd.be

  Terug naar de kalender
 • Stiltewandeling in Brussel - BESSST

  Datum 04-05-2014

  inschrijven via www.citizenne.be

  Terug naar de kalender
 • Stiltewandeling in Brussel - BESSST

  Datum 01-06-2014

  van 11u tot 13u30

  inschrijven via www.citizenne.be

  Terug naar de kalender
 • Stiltewandeling in Brussel - BESSST

  Datum 06-07-2014

  van 11u tot 13u30

  inschrijven via www.citizenne.be

  Terug naar de kalender
 • Studiedag Kruidachtigen

  Datum 14-06-2012

  Op deze studiedag lanceert het Agentschap voor Natuur en Bos het nieuwe Technisch Vademecum Kruidachtigen. Dit vademecum brengt gekende, maar verspreide kennis uit binnen- en buitenland samen en vertaalt die kennis in praktische richtlijnen voor het gebruik van kruidachtigen in duurzame beplantingen.

  Met dit vademecum zet het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) het gebruik van kruidachtigen in Vlaanderen sterker op de kaart, niet langer als experiment maar als volwaardig onderdeel van het groen. Op die manier wordt bijkomende kennis en ervaring opgedaan die op termijn zal leiden tot nog betere kwaliteit. 

  Het Technisch Vademecum Kruidachtigen maakt deel uit van een reeks vademecums die het Agentschap voor Natuur en Bos ontwikkelt ter ondersteuning van groenbeheerders. Alle vademecums passen binnen de beheervisie Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG).

  PROGRAMMA

  • 9u00: Ontvangst
  • 9u30 – 9u40: Verwelkoming door Marleen Evenepoel – Administrateur-generaal ANB
  • 9u40 – 10u00: Inleiding door Eva Troch - ANB
  • 10u00 – 10u45: Technisch Vademecum Kruidachtigen: van versnippering tot synthese door Evelyne Fiers en Martin Hermy – Katholieke Universiteit Leuven
  • 10u45 - 11u15: Koffiepauze
  • 11u15 - 11u45: Gedragscode: Hoe omgaan met invasieve exoten? door Leen Heemers – Proefcentrum voor Sierteelt
  • 11u45 – 12u15: Ervaringen uit de praktijk door Geert Derom – De tuinen van Hoegaarden
  • 12u15 – 12u30: Inleiding op fietstocht in de namiddag door Groendienst Gent
  • 12u30: Middagpauze
   Mogelijkheid tot bezoek aan de tentoonstelling ‘Licht op groen’ in het STAM
  • 13u30: Fietstocht door Gent met haltes in Ekkergem, Boerse Poort, Malpertuus, Groene Vallei…
  • 16u30:  Receptie
   Overhandiging Technisch Vademecum Kruidachtigen

  Presentatie door Viona Westra

  Voor meer informatie kan je contact opnemen met:
  Eva Troch
  Agentschap voor Natuur en Bos
  Graaf de Ferrarisgebouw
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
  tel. 02 553 75 87
  eva.troch@lne.vlaanderen.be

  Voor de volledige dag, voor- en namiddagsessie, betaal je 85 euro. In deze prijs zijn een broodjesmaaltijd, een Technisch Vademecum Kruidachtigen en de huur van een fiets voor het namiddaggedeelte inbegrepen. Kom je met je eigen fiets? Dan betaal je slechts 70 euro.
  Indien je een factuur wenst, betaal je na ontvangst van de factuur.

  Inschrijven is mogelijk tot 1 juni.

  >>> Praktische informatie.

  Terug naar de kalender
 • Studiedag recreatieve infrastructuur

  Datum 17-05-2013

  Klik hier voor meer informatie.

  Terug naar de kalender
 • Syntheseavond Begijnendijk

  Datum 21-11-2012

  Eerder was er al een infoavond waar de aanwezigen een evaluatiekaart en -bundel meekregen. Op deze syntheseavond overlopen we de belangrijkste opmerkingen en suggesties, kansen en uitdagingen uit de evaluatiebundels. Zo proberen we voor zoveel mogelijk wegen en paden tot compromissen te komen. Op basis van alle informatie uit de info- en syntheseavond zal een adviesnota voor de gemeente opgesteld worden.

  Locatie: Refter Gemeentelijke Basisschool in Begijnendijk

  Uur: 20u00

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Paul Rens - milieuambtenaar Begijnendijk - paul.rens@begijnendijk.be of tel. 016 53 66 62.

  Zowie Vangeel - projectmedewerker Trage Wegen vzw - zowie.vangeel@tragewegen.be of tel. 011 75 42 46.


  Terug naar de kalender
 • Syntheseavond Beringen

  Datum 12-12-2012

  Eerder was er al een infoavond waar de aanwezigen een evaluatiekaart en -bundel meekregen. Op deze syntheseavond overlopen we de belangrijkste opmerkingen en suggesties, kansen en uitdagingen uit de evaluatiebundels. Zo proberen we voor zoveel mogelijk wegen en paden tot compromissen te komen. Op basis van alle informatie uit de info- en syntheseavond zal een adviesnota voor de gemeente opgesteld worden.

  Locatie: Parochiezaal Korspel (Kroonstraat)

  Uur: 20u00

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Liesbeth Schriers - duurzaamheidsambtenaar Beringen - liesbeth.schriers@beringen.be of tel. 011 75 42 46.

  Zowie Vangeel - projectmedewerker Trage Wegen vzw - zowie.vangeel@tragewegen.be of tel. 011 75 42 46.

  Terug naar de kalender
 • Syntheseavond Westerlo

  Datum 07-03-2013

  Eerder was er al een infoavond waar de aanwezigen een evaluatiekaart en -bundel meekregen. Op deze syntheseavond overlopen we de belangrijkste opmerkingen en suggesties, kansen en uitdagingen uit de evaluatiebundels. Zo proberen we voor zoveel mogelijk wegen en paden tot compromissen te komen. Op basis van alle informatie uit de info- en syntheseavond zal een adviesnota voor de gemeente opgesteld worden.

  Locatie: Raadzaal gemeentehuis

  Uur: 20u00

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Lien Vangenechten - milieuconsulent Westerlo - lien.vangenechten@westerlo.be of tel. 014 53 91 98.

  Zowie Vangeel - projectmedewerker Trage Wegen vzw - zowie.vangeel@tragewegen.be of tel. 011 75 42 46.

  Terug naar de kalender
 • The Final Track Down

  Datum 29-11-2013 t.e.m. 01-12-2013

  Alle info over het project vind je op www.stapas.be

  Terug naar de kalender
 • Toelichting traject 2012 en vervolg 2013 Begijnendijk

  Datum 08-05-2013

  In 2012 werd in Begijnendijk het tragewegennetwerk in kaart gebracht en geëvalueerd. Uit het publieksadvies zullen in 2013 een aantal prioriteiten geselecteerd worden die in aanmerking komen voor herstel.

  Terug naar de kalender
 • Trage wegen Antwerpen, Berchem

  Datum 14-05-2018 t.e.m. 14-05-2018

  Meer info op www.tragewegen.be/antwerpen of blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

  Terug naar de kalender
 • Trage wegen Antwerpen, Berendrecht - Zandvliet - Lillo

  Datum 07-06-2018 t.e.m. 07-06-2018

  Meer info op www.tragewegen.be/antwerpen of blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

  Terug naar de kalender
 • Trage wegen Antwerpen, Borgerhout

  Datum 27-05-2018 t.e.m. 27-05-2018

  Meer info op www.tragewegen.be/antwerpen of blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

  Terug naar de kalender
 • Trage wegen Antwerpen, Deurne

  Datum 05-06-2018 t.e.m. 05-06-2018

  Meer info op www.tragewegen.be/antwerpen of blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

  Terug naar de kalender
 • Trage wegen Antwerpen, Ekeren

  Datum 29-05-2018 t.e.m. 29-05-2018

  Meer info op www.tragewegen.be/antwerpen of blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

  Terug naar de kalender
 • Trage wegen Antwerpen, Hoboken

  Datum 23-05-2018 t.e.m. 23-05-2018

  Meer info op www.tragewegen.be/antwerpen of blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

  Terug naar de kalender
 • Trage wegen Antwerpen, Merksem

  Datum 28-05-2018 t.e.m. 28-05-2018

  Meer info op www.tragewegen.be/antwerpen of blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

  Terug naar de kalender
 • Trage wegen Antwerpen, Wilrijk

  Datum 31-05-2018 t.e.m. 31-05-2018

  Meer info op www.tragewegen.be/antwerpen of blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

  Terug naar de kalender
 • Trage wegen en funerair erfgoed

  Datum 21-04-2013 t.e.m. 21-04-2013
  Werkgroep Trage Wegen Dilbeek

  Dit jaar doet Dilbeek mee aan de Erfgoeddag 2013 op 21 april, met als thema ‘Stop de Tijd!’.
  Programma Erfgoedcel.
  Programma Pasar (korte andelingen 1-5km en fietstocht)

  Trage Wegen Dilbeek pikt hier op in met een wandeling van 9,6km - zoals steeds zo veel mogelijk langs onverharde trage wegen - met een stop op de kerkhoven van Dilbeek en Itterbeek. We bekijken er een aantal merkwaardige graven, graven van bekende personen, de Joodse begraafplaats...
  Halverwege is er een goed verstopte trage weg, tussen.... 2 autokerkhoven!

  Toch ook veel groen op deze wandeling, o.a. deels door de Wolfsputten.

  Start: om 14u aan de ingang van de Sint-Ambrosiuskerk, Verheydenstraat, Dilbeek.

  Wie een beetje vroeger komt: de kerk is te bezoeken, folder met uitleg over interessante beelden grafstenen... beschikbaar.

  Mogelijk cafépauze aan Recreatiecentrum Itterbeek.

  Openbaar vervoer: Bushalte Dilbeek Markt op 100m van de kerk.
  Lijn 129: Brussel-Noord 13:14 - Dilbeek-Markt 13:39

  Begeleiding en meer info: hugo.marissens@tragewegendilbeek.be">hugo.marissens@tragewegendilbeek.be 02/466 28 89

  Deelname = gratis.
  De wandelingen van Trage Wegen Dilbeek richten zich tot iedereen uit Dilbeek, het Pajottenland of vér daarbuiten.
  Stevige wandelschoenen zijn noodzakelijk.
  Wandeltempo: ongeveer 4 km/uur.

  Terug naar de kalender
 • Trage Wegen Genk op inspiratiedag Boost je Buurt

  Datum 07-10-2017 t.e.m. 07-10-2017

  gvdt 2017 banners boost je buurt schrijf je in

   

  Boost je buurt: handen uit de mouwen voor lokale transitie

  Ben je bezorgd over de leefbaarheid van je gemeente? Wil je je lokaal inzetten om je buurt aangenamer en duurzamer te maken? Heb je een concreet idee maar weet je niet bij wie je terecht kan voor ondersteuning? 
  Bond Beter Leefmilieu en het netwerk Gemeente voor de Toekomst organiseren de inspiratiedag Boost je buurt op zaterdag 7 oktober in Leuven. Laat je inspireren door andere burgerinitiatieven en kom te weten hoe je deze ook in jouw buurt kan realiseren. Wissel ideeën en ervaringen uit met anderen en stel je vragen aan experts die rond de verschillende thema’s ondersteuning kunnen bieden. 

  Waarom aanwezig zijn op deze dag?

  Inspiratie: Ontdek bestaande initiatieven | Geef jouw input en creëer mee | Kom tot nieuwe inzichten
  Informatie & Ondersteuning: Krijg tips & tricks | Leer bij van elkaar en de sprekers | Verdiep je in een bepaald thema         
  Netwerk: Wissel ervaringen uit | Toets je idee af | Breid je netwerk uit

  Ook trage wegen kunnen je buurt boosten!

  Trage wegen zijn een ideaal startpunt om lokaal in te zetten op duurzame mobiliteit, aangename groene buurten en zelfs productieve verbindingen en plekken. Trage Wegen verzorgt 1 van de co-creatiesessies, rond een nieuwe blik op (Genkse) trage wegen. Kom meedenken en inspiratie opdoen om zelf iets op te zetten in jouw buurt.

  Praktisch

  Boost je Buurt vindt plaats op zaterdag 7 oktober, van 10u tot 17u in het provinciehuis te Leuven. Deelnemen kost 20 euro (inbegrepen zijn toegang, deelname aan workshops en lunch & drankje)

  Het volledige programma vind je >>> hier. Inschrijven kan via >>> dit formulier.

  Terug naar de kalender
 • Trage Wegen Gent op de wijkbeurs van Elisabethbegijnhof / Prinsenhof / Papegaai / St-Michiels

  Datum 06-05-2017

  Trage Wegen werkt aan een toekomstbeeld voor de Gentse trage wegen. We tekenen een plan uit met de ideeën en ervaringen van experten, wandelaars en fietsers.
  Stad Gent gaat er nadien mee aan de slag op het terrein. Het resultaat: meer en betere trage wegen voor de stad!

  Ontmoet de medewerkers van Trage Wegen Gent op de wijkbeurs van Elisabethbegijnhof / Prinsenhof / Papegaai / St-Michiels op zaterdag 6 mei van 14u tot 17u. Buig je over de kaart en vertel ons waar en hoe trage wegen beter kunnen zijn.

  Locatie: Campus Sint-Lucas, Hoogstraat 51, 9000 Gent

   

  Meer info: www.tragewegen.be/gent

  Dit tragewegenproject wordt gesteund door de provincie Oost-Vlaanderen.

  Terug naar de kalender
 • Trage Wegen Gent op de wijkbeurs van Muide-Meulestede-Afrikalaan

  Datum 18-02-2017

  Trage Wegen werkt aan een toekomstbeeld voor de Gentse trage wegen. We tekenen een plan uit met de ideeën en ervaringen van experten, wandelaars en fietsers.
  Stad Gent gaat er nadien mee aan de slag op het terrein. Het resultaat: meer en betere trage wegen voor de stad!

  Ontmoet de medewerkers van Trage Wegen Gent op de wijkbeurs van Muide-Meulestede-Afrikalaan op zaterdag 18 februari van 14u tot 17u. Buig je over de kaart en vertel ons waar en hoe trage wegen in Muide-Meulestede-Afrikalaan beter kunnen zijn.

  Locatie: De Buurtloods, Patrijsstraat 10, 9000 Gent

  Meer info: www.tragewegen.be/gent

  Terug naar de kalender
 • Trage Wegen Gent op de wijkbeurs van Oostakker

  Datum 10-06-2017

  Trage Wegen werkt aan een toekomstbeeld voor de Gentse trage wegen. We tekenen een plan uit met de ideeën en ervaringen van experten, wandelaars en fietsers.
  Stad Gent gaat er nadien mee aan de slag op het terrein. Het resultaat: meer en betere trage wegen voor de stad!

  Ontmoet de medewerkers van Trage Wegen Gent op de wijkbeurs van Oostakker op zaterdag 10 juni van 14u tot 17u. Buig je over de kaart en vertel ons waar en hoe de trage wegen beter kunnen zijn.

  Meer info: www.tragewegen.be/gent

  Dit tragewegenproject wordt gesteund door de provincie Oost-Vlaanderen.

  Terug naar de kalender
 • Trage Wegen Gent op de wijkbeurs van Sluizeke-Tolhuis-Ham

  Datum 20-05-2017

  Trage Wegen werkt aan een toekomstbeeld voor de Gentse trage wegen. We tekenen een plan uit met de ideeën en ervaringen van experten, wandelaars en fietsers.
  Stad Gent gaat er nadien mee aan de slag op het terrein. Het resultaat: meer en betere trage wegen voor de stad!

  Ontmoet de medewerkers van Trage Wegen Gent op de wijkbeurs van Sluizeke-Tolhuis-Ham op zaterdag 20 mei van 14u tot 17u. Buig je over de kaart en vertel ons waar en hoe trage wegen beter kunnen zijn.

  Meer info: www.tragewegen.be/gent

  Dit tragewegenproject wordt gesteund door de provincie Oost-Vlaanderen.

  Terug naar de kalender
 • Trage Wegen Gent, Startmoment 1

  Datum 17-10-2015 t.e.m. 17-10-2015

  Steegjes, doorsteekjes, voetwegels… trage wegen zijn van levensbelang voor een leefbare stad. Weet u waar de trage wegen liggen in uw buurt? Help ons mee de trage wegen in Sint-Amandsberg, Oostakker, Dampoort en de Kanaaldorpen in kaart te brengen en kom naar het infomoment met facultatieve wandeling in uw buurt op 17 oktober 2015 tussen 10u en 12u30 in de Wibier, Antwerpsesteenweg 768 in Sint-Amandsberg.

  Geen inschrijving nodig en de wandeling is gratis.
  Let op: De wandeling kan aanvangen tot 11:00

  voor meer informatie ga naar: http://www.tragewegen.be/gent

  Terug naar de kalender
 • Trage Wegen Gent, Startmoment 2

  Datum 25-10-2015 t.e.m. 25-10-2015

  Na het startmoment in Sint-Amandsberg geven we aanstaande zondag het startschot voor het inventariseren van de trage wegen in de stationsbuurt, Nieuw-Gent, Ledeberg en Gentbrugge. Tijdens de wandelingen, die starten tussen 10u en 11u, komt u alles te weten over het project en hoe u eraan kan deelnemen. Nadien kan u op de infomarkt het hokje kiezen waarvan u in de komende maanden de trage wegen wilt inventariseren.

  Het startmoment begint om 10u00 en u kan er terecht tot 12u30.
  Locatie: De Welzijnsknoop, Hundelgemsesteenweg 125, 9050 Ledeberg.

  Als je niet wenst deel te nemen aan de wandelingen, ben je uiteraard ook welkom met al je vragen en interesses.

  Terug naar de kalender
 • Trage Wegen Gent, Startmoment 3

  Datum 07-11-2015 t.e.m. 07-11-2015

  Tijdens het derde startmoment van Trage Wegen Gent, stellen we u graag voor aan de vele trage wegen die zich bevinden tussen de Watersportbaan en de wijk Macharius-Heirnis. Tijdens de wandelingen, die starten tussen 10u en 11u, komt u alles te weten over het project en hoe u eraan kan deelnemen. Wenst u niet te wandelen, kom dan naar het filmpje kijken. Nadien kan u op de infomarkt het hokje kiezen waarvan u in de komende maanden de trage wegen wilt inventariseren.

  Op het startmoment kan u terecht van 10u00 tot 12u30.
  Locatie: AC Portus, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent.


  Vergeet je buren en vrienden niet mee te brengen!

  Terug naar de kalender
 • Trage Wegen Gent, Startmoment 4

  Datum 15-11-2015 t.e.m. 15-11-2015

  Het vierde en laatste startmoment van Trage Wegen Gent vindt plaats in De Zulle (Boterstraat 98, Wondelgem). Op de infomarkt kan u er tussen 10u en 12u30 alles te weten komen over het project en hoe u kan in de maanden nadien de trage wegen in uw buurt kan inventaristeren. Tijdens een facultatieve wandeling van 2,5 km of 5 km, kan u alvast kennis maken met de trage wegen in Wondelgem. Opgelet, de wandelingen kunnen aangevat worden tot 11u.

  Meer info over het startmoment en Trage Wegen Gent kan u vinden op www.tragewegen.be/gent

  Terug naar de kalender
 • Trage wegen in Itterbeek - Neerpede (Dilbeek / Brussel)

  Datum 29-04-2012
  Werkgroep Trage Wegen Dilbeek

  Itterbeek - Neerpede

  Het landelijkse Neerpede is een stukje Pajottenland in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De trage wegen zijn er talrijk, boerderijen, velden, beken, kasseien, ... Bruegeliaanse landschappen in de Neerpedevallei tot randje Sint-Anna-Pede, klimmen naar de Keperenberg, ...

  Afstand: 10 km - 65% onverhard.

  Vertrek: om 14 uur aan de kerk van Itterbeek, hoek Kerkstraat/Dorpstraat, 1701 Itterbeek.

  Trage wegen in NeerpedeGeen café onderweg - wél aan het eindpunt.

  Deelname = gratis.

  Stevige wandelschoenen noodzakelijk. Gras- en aardepaden kunnen er modderig bijliggen.

  Openbaar vervoer:

  Bus 116 van De Lijn: Brussel-Zuid 13:26 - Itterbeek dorp 13:45 - richting Ternat station. De Lijn

  Begeleiding en meer info:

  Hugo Marissens hugo.marissens@tragewegendilbeek.be

  02/466 28 89.

  Terug naar de kalender
 • Trage wegen juridisch bekeken

  Datum 23-05-2016 t.e.m. 23-05-2016

  Trage Wegen vzw geeft twee dagen juridische vorming over trage wegen bij Escala/SBM.

  Besturen die werken op en rond trage wegen komen vroeg of laat in aanraking met een omvangrijk juridisch kader. In deze vormingssessie maken we u vertrouwd met de verschillende indelingen van het wegennet. We pluizen de vele rechtsbronnen uit die betrekking hebben op trage wegen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de Wet op de buurtwegen. Met voorbeelden maken we de rechtsleer en de rechtspraak bevattelijk. We gaan dieper in op de rol van de gemeente als wegbeheerder. Of het nu over erfdienstbaarheden, onderhoudsplicht of bezitsdaden gaat: we doorgronden de finesses ervan aan de hand van concrete situaties. We voorzien ruim de tijd om onze kennis te toetsen aan vragen binnen uw gemeente.

  Programma

  1. Trage wegen: definitie en verschillende types op basis van fysische kenmerken

  2. De trage wegen binnen de openbare wegen: administratieve indeling, openbare en private wegen, functionele indeling van de wegen

  3. Welke wetten, decreten of reglementeringen van toepassing op trage wegen

  4. Onderhoudsplicht

  5. Handhaving

  6. Voorbeelden

  Doelpubliek: gemeenteambtenaren en andere professionals.  

  Praktisch:
  Dag 1 - 23 mei 2016 - Westerlo, Kamp C - 9u30 tot 12u30 en 13u30 tot 16u30.
  Dag 2 - 2 december 2016 - Gent, Campus Syntra West - 9u30 tot 12u30 en 13u30 tot 16u30.

  Inschrijven kan via Escala / SBM.

  Terug naar de kalender
 • Trage Wegen Wandeling Bottelare - Munte

  Datum 30-06-2013
  Werkgroep Trage Wegen Oosterzele

  Wandeling op het grensgebied Oosterzele - Merelbeke i.s.m. Trage Wegen Merelbeke. We passeren langs enkele schitterende hoekjes en openbaren ook hier weer een aantal frappante pijnpunten. Afspraak om 13u45 aan de kerk van Bottelare - iedereen welkom!

  Terug naar de kalender
 • Trage Wegen Wandeling Dilbeek

  Datum 24-11-2013

  Voor praktische info over de wandeling, ga naar >>> www.tragewegendilbeek.be

  Terug naar de kalender
 • Trage wegen, erfgoed en stilte in Voeren

  Datum 20-05-2012

  De afgelopen twee jaar werkten we in Voeren samen met de gemeente en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren aan twee landschappelijke projecten. Op zondag 20 mei ronden we deze af met een slotevenement in het Dorpshuis van Teuven. Dan zetten we de thema's trage wegen, erfgoed en stilte in de kijker. Je kunt er luisteren naar de projectresultaten, genieten van een drankje en er het landschap, de stilte, de natuur en cultuur beleven.

  Een verweving van landschapskwaliteiten

  Het Leader-project 'Voeren op weg' slaat de brug tussen trage wegen en erfgoed. De hoofddoelstelling: het in kaart brengen, evalueren en herstellen van het nog redelijk intact zijnde historische wegenpatrimonium en daarbij horende erfgoedwaarden.

  Het project 'Ervaar en koester de stilte' concentreert zich op de stilte en rust in de Voerstreek. De hoofddoelstelling: vormen van ideeën en uitvoer van maatregelen gericht op behoud en beleving van stilte en rust in de Voerstreek.

  Programma van de dag:

  >> 13u:

  - voorstelling projectresultaten met receptie

  >> 15u:

  - gegidste korte en lange thematische wandelingen

  - huifkartochten

  - voor de kleinsten: beeldjes maken uit mergel en knutselen met natuurmaterialen

   

  Meer informatie op: www.voeren.be

  Terug naar de kalender
 • Tragewegenrecht (in samenwerking met Confocus)

  Datum 27-09-2013

  Trage Wegen vzw organiseert samen met Confocus een actuele opleiding tragewegenrecht voor landmeters-experten in Roeselare.

  Als je als landmeter-expert werkt op en rond trage wegen kom je vroeg of laat in aanraking met een omvangrijk juridisch kader. In deze vormingssessie maken we u vertrouwd met de verschillende indelingen van het wegennet. We pluizen de vele rechtsbronnen uit die betrekking hebben op trage wegen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de Wet op de Buurtwegen. Met voorbeelden maken we de rechtsleer en de rechtspraak bevattelijk. We gaan dieper in op de rol van de gemeente als wegbeheerder. Of het nu over erfdienstbaarheden, onderhoudsplicht of bezitsdaden gaat: we doorgronden de finesses ervan aan de hand van concrete situaties. We voorzien ruim de tijd om onze kennis te toetsen aan vragen vanuit uw dagelijkse praktijk.

  Cursusinhoud:
  I. Trage wegen
  - Definitie trage wegen
  - Verschillende types op basis van fysische kenmerken
      - eenmanswegels
      - landbouwwegen
      - bospaden
      - 'nieuwe' trage wegen: (ruil)verkavelingswegen
      - dijkpaden, jaagpaden, trekpaden
      - herbestemde spoorwegbeddingen
  II. De trage wegen binnen de openbare wegen
  1. Administratieve indeling
  - Hoofdwegen
  - Kleine wegen
  2. Openbare wegen en private wegen
  3. Functionele indeling van de wegen
  III. Welke wetten, decreten of reglementeringen zijn van toepassing op trage wegen?
  -Burgerlijk Wetboek
  -Veldwetboek
  -Wet op de Buurtwegen
      - aanleggen
      - erkennen
      - wijzigen
      - afschaffen
      - atlas der buurtwegen
      - verjaring
  -Vlaams Decreet Rooilijnen
  -Verkeerswet
  -Reglement der Scheepvaartwegen
  -Bosdecreet
  -Natuurdecreet
  -Toegankelijkheidsdecreet
  -Provinciaal reglement der Buurtwegen
  -Gemeentelijke politiereglementen
  IV. Onderhoudsplicht
  - Principe wegenrecht
  - Nieuwe gemeentewet
  - Wet op de buurtwegen
  V. Handhaving
  - De openbare orde verdraagt geen uitstel
  - Politiebevoegdheid
  - Strafrecht
  - Burgerlijk recht
  - Administratieve sancties
  VI. Voorbeelden

  Alle praktische modaliteiten en het inschrijvingsformulier vindt u op de >>> website van Confocus.

  Terug naar de kalender
 • Tragewegenrecht voor landmeters-experten ism. Confocus

  Datum 11-06-2015

  Trage Wegen vzw organiseert samen met Confocus een actuele opleiding tragewegenrecht voor landmeters-experten in Gent.

  Als je als landmeter-expert werkt op en rond trage wegen kom je vroeg of laat in aanraking met een omvangrijk juridisch kader. In deze vormingssessie maken we u vertrouwd met de verschillende indelingen van het wegennet. We pluizen de vele rechtsbronnen uit die betrekking hebben op trage wegen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de Wet op de Buurtwegen. Met voorbeelden maken we de rechtsleer en de rechtspraak bevattelijk. We gaan dieper in op de rol van de gemeente als wegbeheerder. Of het nu over erfdienstbaarheden, onderhoudsplicht of bezitsdaden gaat: we doorgronden de finesses ervan aan de hand van concrete situaties. We voorzien ruim de tijd om onze kennis te toetsen aan vragen vanuit uw dagelijkse praktijk.

  Cursusinhoud:
  I. Trage wegen
  - Definitie trage wegen
  - Verschillende types op basis van fysische kenmerken
      - eenmanswegels
      - landbouwwegen
      - bospaden
      - 'nieuwe' trage wegen: (ruil)verkavelingswegen
      - dijkpaden, jaagpaden, trekpaden
      - herbestemde spoorwegbeddingen
  II. De trage wegen binnen de openbare wegen
  1. Administratieve indeling
  - Hoofdwegen
  - Kleine wegen
  2. Openbare wegen en private wegen
  3. Functionele indeling van de wegen
  III. Welke wetten, decreten of reglementeringen zijn van toepassing op trage wegen?
  -Burgerlijk Wetboek
  -Veldwetboek
  -Wet op de Buurtwegen
      - aanleggen
      - erkennen
      - wijzigen
      - afschaffen
      - atlas der buurtwegen
      - verjaring
  -Vlaams Decreet Rooilijnen
  -Verkeerswet
  -Reglement der Scheepvaartwegen
  -Bosdecreet
  -Natuurdecreet
  -Toegankelijkheidsdecreet
  -Provinciaal reglement der Buurtwegen
  -Gemeentelijke politiereglementen
  IV. Onderhoudsplicht
  - Principe wegenrecht
  - Nieuwe gemeentewet
  - Wet op de buurtwegen
  V. Handhaving
  - De openbare orde verdraagt geen uitstel
  - Politiebevoegdheid
  - Strafrecht
  - Burgerlijk recht
  - Administratieve sancties
  VI. Voorbeelden

  Alle praktische modaliteiten en het inschrijvingsformulier vindt u op de >>> website van Confocus.

  Terug naar de kalender
 • Tragewegenrecht voor landmeters-experten ism. Confocus

  Datum 15-09-2015

  Trage Wegen vzw organiseert samen met Confocus een actuele opleiding tragewegenrecht voor landmeters-experten in Hasselt.

  Als je als landmeter-expert werkt op en rond trage wegen kom je vroeg of laat in aanraking met een omvangrijk juridisch kader. In deze vormingssessie maken we u vertrouwd met de verschillende indelingen van het wegennet. We pluizen de vele rechtsbronnen uit die betrekking hebben op trage wegen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de Wet op de Buurtwegen. Met voorbeelden maken we de rechtsleer en de rechtspraak bevattelijk. We gaan dieper in op de rol van de gemeente als wegbeheerder. Of het nu over erfdienstbaarheden, onderhoudsplicht of bezitsdaden gaat: we doorgronden de finesses ervan aan de hand van concrete situaties. We voorzien ruim de tijd om onze kennis te toetsen aan vragen vanuit uw dagelijkse praktijk.

  Cursusinhoud:
  I. Trage wegen
  - Definitie trage wegen
  - Verschillende types op basis van fysische kenmerken
      - eenmanswegels
      - landbouwwegen
      - bospaden
      - 'nieuwe' trage wegen: (ruil)verkavelingswegen
      - dijkpaden, jaagpaden, trekpaden
      - herbestemde spoorwegbeddingen
  II. De trage wegen binnen de openbare wegen
  1. Administratieve indeling
  - Hoofdwegen
  - Kleine wegen
  2. Openbare wegen en private wegen
  3. Functionele indeling van de wegen
  III. Welke wetten, decreten of reglementeringen zijn van toepassing op trage wegen?
  -Burgerlijk Wetboek
  -Veldwetboek
  -Wet op de Buurtwegen
      - aanleggen
      - erkennen
      - wijzigen
      - afschaffen
      - atlas der buurtwegen
      - verjaring
  -Vlaams Decreet Rooilijnen
  -Verkeerswet
  -Reglement der Scheepvaartwegen
  -Bosdecreet
  -Natuurdecreet
  -Toegankelijkheidsdecreet
  -Provinciaal reglement der Buurtwegen
  -Gemeentelijke politiereglementen
  IV. Onderhoudsplicht
  - Principe wegenrecht
  - Nieuwe gemeentewet
  - Wet op de buurtwegen
  V. Handhaving
  - De openbare orde verdraagt geen uitstel
  - Politiebevoegdheid
  - Strafrecht
  - Burgerlijk recht
  - Administratieve sancties
  VI. Voorbeelden

  Alle praktische modaliteiten en het inschrijvingsformulier vindt u op de >>> website van Confocus.

  Terug naar de kalender
 • Tragewegenwandeling Dikkelvenne (Gavere)

  Datum 25-03-2012

  Groen Gavere organiseert zondag 25 maart een wandeling langs de trage wegen in Dikkelvenne. Starten kan tussen 13 en 15 uur aan De Rotse in de Sint-Christianastraat 55. De wandeling langs de mooiste plekjes van Dikkelvenne eindigt ook aan De Rotse. Meer info: Groen Gavere, 0476-21.37.38 en Info@groengavere.be.

  Terug naar de kalender
 • Tragewegenwandeling Wetteren

  Datum 24-11-2013 t.e.m. 24-11-2013
  Werkgroep Sympathisanten

  Terug naar de kalender
 • Trefdag Trage Wegen

  Datum 25-03-2017

  Welkom op de Trefdag Trage Wegen in Kortrijk: zaterdag 25 maart

  Uitwisseling, inspiratie en een verkwikkende voorjaarswandeling: dat zijn de ingrediënten van de Trefdag 2017. De werkgroep Trage Wegen van Natuur.koepel Zuid-West-Vlaanderen heet ons welkom in Groeningestad Kortrijk. Een niet te missen ontmoetingsmoment voor onze leden, lokale werkgroepen én voor alle fervente wandelaars en fietsers.

  >> Ook enthousiast? Schrijf je in via www.tragewegen.be/trefdag.

  Op het programma:

  9u30 - 10u00: Onthaal - Goed op weg met koffie of thee


  10u00 - 11u00

  Algemene Vergadering Trage Wegen

  Onze lidverenigingen beraadslagen over bestuurszaken. We sluiten de jaarrekening 2016 af, keuren de begroting 2017 goed en lanceren ons meerjarenplan 2017-2021.

  Film matinee

  We vertonen de documentaire Rijksweg N1, ingeblikt in 1978 door de befaamde televisiemaker Jef Cornelis. Geen film over trage wegen, maar het relaas van een stuk rijksweg tussen Kontich en Walem. Een weg die de weg kwijt is: zo verhaalt de film de teloorgang van de rijksweg ten gevolge van de aanleg van de autosnelweg in de jaren 70. Wat betekent zo’n evolutie? Wat met de villa's, bedrijven, showrooms, benzinepompen, bordelen en restaurants? Wat met de verbinding met het achterland? En wat met de mens?

  De vertoning wordt mogelijk gemaakt dankzij de audiovisuele collectie van het distributieplatform Argos (www.argosarts.org)


  11u00 -12u30:
  Gelijktijdige workshops - Maak je keuze en schuif bij!

  Samen op weg - Verhalen uit het veld: uitwisselingsmoment voor lokale geëngageerden

  Heel wat mensen komen op voor trage wegen in hun buurt. Werkgroepen, buurtcomités, gebruikers en activisten behartigen het thema op de lokale agenda. In deze sessie wisselen geëngageerden uit heel Vlaanderen ervaringen uit. Welke activiteiten maken het verschil? Hoe prikkelen we lokale besturen best? Welke vormen van burgerinitiatief, medebeheer of interactief beleid zijn mogelijk? We bespreken uitdagingen, do's en don'ts, kleine en grote overwinningen. En we kijken vooruit en versterken ons netwerk van lokale kernen en werkgroepen.

  Handen uit de mouwen - zelf kaarten maken: praktische vorming voor liefhebbers cartografie

  Een eigen tragewegen-GPS voor al je wandelingen: het is mogelijk. Meer nog, dankzij de vrij beschikbare gegevens van Open Street Map en de juiste programma's (en een pak terreinkennis) kan je zelf aan de slag. Simon Stroobant, tragewegenpionier uit Wetteren, legt ons uit hoe het werkt. Hij maakt ons wegwijs doorheen de vele mogelijkheden: van digitale tragewegenkaart tot applicatie voor de tablet of telefoon. Een absolute must voor de actieve liefhebbers van cartografie.

  Kinderen aan het woord - avontuurlijk onderweg: trage wegen voor jong en oud

  Kinderen zijn fervente gebruikers van trage wegen. Ze verplaatsen zich op een veilige manier en vinden onderweg spel en avontuur. Maar hoe bekijken en beleven kinderen de trage wegen in hun buurt? Hoe willen zij dat de omgeving er uit ziet? Wat zou er van de trage wegen worden als we hen aanstellen als ontwerpers, bouwheren of bruggenbouwers? In deze sessie stellen we ons project Gangmakers en Koplopers voor, een samenwerking met Kind & Samenleving (http://k-s.be) en Das Kunst (http://daskunst.be). Kinderen nemen ons op sleeptouw; hoor hun verhalen en laat je inspireren door een leuke crash course en doe-oefening. Meer info:
  www.gangmakersenkoplopers.be.


  12u30 - 13u30:
  Lunch - Tafelmoment aan de keukencaravan


  13u30 - 17u00:
  Voorjaarswandeling - Op verkenning in de Groeningestad

  trefdag ooogstLekkere lunch

  Vanuit een mobiele keuken tovert OOOGST (www.ooogst.be) verse en lokale ingrediënten tot een hartelijke vegetarische lunch. Dit gemoedelijk en smakelijk tafelmoment levert in ieder geval energie voor de voorjaarswandeling!

  Voorjaarswandeling

  Guldensporenstad, vlascentrum met wereldfaam, Dallas aan de Leie, … Kortrijk gonst van bedrijvigheid en dat is ook te zien in het landschap. Op de Trefdag verkennen we een stukje Zuid-Oost Kortrijk. De luswandeling van ca. 10 kilometer start in de stationsbuurt, brengt ons aan de andere kant van de E17, geeft een glimp van het buitengebied in Zwevegem en leidt via het kanaal Bossuit-Kortrijk terug naar ons startpunt. Onderweg horen we het verhaal van paadjes en (snel)wegen, spijkers en molens, Wildebras en Langwater.

  trefdagDe voorjaarswandeling loodst langs een aantal fraaie trage wegen. Verwacht een verrassend parcours vol ontmoetingen en verhalen. Onderweg geven we het woord aan tal van lokale actoren die het landschap vorm en kleur geven:
  - Axel Weydts, schepen van mobiliteit van de stad Kortrijk;
  - Werkgroep Trage Wegen van Natuur.koepel (www.natuurkoepel.be);
  - Buurtbewoners van wijk De Lange Munte en initiatiefnemers van het Spijkerpad (www.kortrijk.be/spijkerpad);
  - Stefaan Verreu, deskundige landschap, milieu en natuur bij Leiedal (www.leiedal.be);
  - Carl Lambrecht, woonuitbreidingsgebied Langwater (www.langwater.be);
  - Erik Grietens, Bond Beter Leefmilieu (www.bblv.be)
  - Eddy Loosveldt, Natuurpunt Zwevegem;
  - De avontuurlijke fietsers van Lieve Zusjes, Stoere Broers (www.lzsb.be);
  - Bolwerk vzw, productiehuis voor interventies in de publieke ruimte (www.bolwerk.be);
  trefdag NPZwevegem- …

  Natuurpunt Zwevegem brengt ons het boeiende verhaal van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Dit kanaal kent een hele geschiedenis en vormt vandaag de dag een belangrijke infrastructuur in de regio. Richting Moen maakt de verstedelijking plaats voor kleurrijke, met orchideeën begroeide Vaarttaluds, een unieke biotoop in Zuid-West-Vlaanderen. Maar wat brengt de toekomst?

  trefdag spijkerpadBewoners van de wijk De Lange Munte vertellen over het Spijkerpad, een burgerinitiatief met een duidelijk opzet: bewoners verbinden via een wandelroute in de buurt. Een tijdje terug werd de route met ronde spijkers in de grond aangeduid. Verschillende partners (buurthuis, OCMW, Natuurpunt, Gezinsbond e.d.) sloegen de handen in elkaar en het project won zelfs een Europese prijs!

  Tijdens onze lentewandeling duiken de cargofietsers van Lieve Zusjes, Stoere Broers op. Deze creatievelingen experimenteren in de publieke ruimte, altijd met de cargofiets. trefdag lzsbZe komen voor de dag met spontane concertjes, films, picknicks, vuursessies, enz. Benieuwd? Wandel dan zeker mee op 25 maart!

  Evolis is een toonaangevend, hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein in Kortrijk ontwikkeld door de Intercommunale Leiedal. Het bedrijventerrein situeert zich langs de autosnelweg E17, aan het op- en afrittencomplex “Kortrijk-Oost”. Bijzondere aandacht werd besteed aan de beeldkwaliteit, de integratie van het bedrijventerrein in het stedelijk weefsel, de ecologische impact en het doorgedreven parkmanagement.

  Trefdag AAPMet het einde van onze luswandeling in zicht, verpozen we in de A.A.P. bar langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk. A.A.P. (Atypisch Atelier Publiek) is de werk -en maakplek en de uitvalsbasis van Bolwerk vzw, een collectief op het kruispunt van jongeren, ondernemen en kunst. Bolwerk is een bekende stem in de Kortrijkse publieke ruimte: veel van hun installaties en voorstellingen zijn bedoeld voor straten en pleinen.

  >> Enthousiast? Schrijf je in via www.tragewegen.be/trefdag

   

  Praktisch

  Waar?

  Het voormiddaggedeelte en de lunch vinden plaats in de lokalen van Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen. Dit is ook het vertrekpunt voor de voorjaarswandeling in de namiddag. Merk op dat de lokalen van Vormingplus niet meer toegankelijk zijn ná de wandeling.

  Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen | Wandelweg 11 | 8500 Kortrijk | 056 260 600 | info@vormingplusmzw.be | www.vormingplusmzw.be

  Met de trein
  Station Kortrijk: 5 min. wandelafstand. Verlaat het station langs de achterkant en sla linksaf.
  Volg het voetpad parallel aan het spoor. Na ca. 500 m zie je het gebouw van Vormingplus aan je rechterkant.

  Fiets

  Vanuit de randgemeenten kan je langs mooie fietsroutes naar Kortrijk fietsen. Bij Vormingplus vind je een ruime en overdekte fietsenstalling.

  Bus

  De buslijnen 1, 12, 13, 15, 16, 53, 71, 72, 74, 75, 83, 91, 92 en 93 houden halt aan 'Kortrijk Zwevegemsepoort', tegenover de ingang van Vormingplus.

  Terug naar de kalender
 • Trefdag Trage Wegen 2018

  Datum 24-03-2018 t.e.m. 24-02-2018

  Welkom op de Trefdag Trage Wegen zaterdag 24 maart 2018

  Uitwisseling, inspiratie en een verkwikkende voorjaarswandeling: dat zijn de ingrediënten van de jaarlijkse Trefdag. Bezoekers krijgen een blik achter de schermen van het aangekondigde decreet gemeentewegen: Vlaams parlementslid en initiatiefneemster Lies Jans geeft tekst en uitleg. Diverse lokale werkgroepen en pleitbezorgers van trage wegen vertellen over hun ervaringen en gaan in dialoog. Doorheen de diverse info- en uitwisselingssessies staan de lokale verkiezingen en beleidsuitdagingen centraal.

  Het voormiddaggedeelte vindt plaats in de gemeentelijke basisschool De Kersentuin, op wandelafstand van het treinstation Herzele. In de namiddag loodst de werkgroep Trage Wegen Herzele het publiek langs veilige en natuurrijke paadjes, nieuwe doorsteekjes, uitgestrekte kouters, kasteeldreven en grenslandschappen. De Trefdag is een hartelijk ontmoetingsmoment voor liefhebbers van trage wegen én alle fervente wandelaars en fietsers. Surf naar www.tragewegen.be/trefdag voor meer info.

  Terug naar de kalender
 • TW-kwadraat

  Datum 17-03-2012 t.e.m. 17-03-2012

  Open vormingsdag voor iedereen die een hart heeft voor trage wegen. Je kan kiezen uit vier workshops en we geven het startschot voor de viering van tien jaar Trage Wegen.

  Terug naar de kalender
 • TW-kwadraat

  Datum 15-03-2014

  Vorming en ontmoeting op, langs en over trage wegen. Locatie: Torhout. Meer info en inschrijven op www.tragewegen.be/tw-kwadraat

  Terug naar de kalender
 • TW-kwadraat

  Datum 21-03-2015 t.e.m. 21-02-2015

  Trage wegen in de stad. Kan dat? Jazeker! Hoewel de ruimte in de stad – nog meer dan elders – onder druk staat, bieden trage wegen kansen voor verkeersveilige routes doorheen het stedelijk weefsel. Meteen ook het thema voor onze jaarlijkse ontmoetingsdag van 21 maart in Gent.

  In de voormiddag laten we ons inspireren door verschillende verhalen over ‘trage wegen in de stad’. We zoeken een antwoord op volgende vragen: Welke rol kunnen ze spelen in het mobiliteitsdiscours? Hoe krijg je als lokale actievoerder gehoor bij het bestuur?  Welke argumenten slaan aan?  Hoe sensibiliseer je mensen in je buurt?

  Een panel van 4 mensen geeft kort hun visie. (Binnenkort publiceren we de namen) Daarna is er tijd voor vragen en uitwisseling.

  Tijdens de middagpauze geven we het startschot voor de tweede editie van ‘Doorgang voor iedereen’. Klik hier voor de acties van vorig jaar

  In de namiddag gidst Hannes De Zutter van Leefbaar Ottergemse Dries ons langs een paar symbooldossiers in de buurt van het UZ Gent

  >>> Naar de inschrijving!

  Terug naar de kalender
 • TW-kwadraat in Zwalm

  Datum 16-03-2013 t.e.m. 16-03-2013

  TW-kwadraat is de jaarlijkse ontmoetingsdag voor iedereen die iets meer wil weten over trage wegen. De volgende editie vindt plaats op 16 maart inZwalm. 

  Zin om je te verdiepen in een van de vele facetten van trage wegen? Kom af en doe mee aan een van onze praktische of inhoudelijke workshops. Deelname is gratis.

  Op het programma:

  Voormiddag (10u-12u)tw_klein307

  1. Algemene vergadering

  Enkel voor leden.

  2. Geocache

  De Dag van de Trage Weg het ganse jaar door, 365 dagen lang?  Het kan met geocache. Verstop een schat op een ongekende - of misschien wel bedreigde? - trage weg.  Verspreid de coördinaten de wijde wereld in. En hup, daar komen ze dan die speurneuzen.

  Wij leggen je in een voormiddag uit hoe dit alles in zijn werk gaat: het concept, je cache registreren, zoveel mogelijk mensen bereiken, thematische zoektochten, enz.

  's Middags

  Praatcafé met broodjeslunch. De ideale plek om gelijkgezinden te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Voorstelling project 'Sporen in de Tijd'

  Namiddag (13u30-16u)kwadraatt001

  De mensen van de werkgroep trage wegen Zwalm gidsen ons langs enkele realisaties.

  Praktische info

  Locatie: Ijzerkotmolen (Gallerijpad 2, 9630 Zwalm)

  >>> klik hier voor een plannetje

  Vragen: Pieter Brusselman - 093315927

  Breng stapschoenen en aangepaste kledij mee voor het namiddagprogramma

  Schrijf hier in >>> inschrijven

  Terug naar de kalender
 • Tweede inspraakronde trage wegen in Ronse

  Datum 17-04-2012

  Op dinsdag 17 april organiseert het stadsbestuur een tweede overlegvergadering over de trage wegen in het gebied tussen de Ninoofsesteenweg en de Elzeelsesteenweg. In het najaar 2011 vond de eerste vergadering plaats.

  Tweede overlegvergadering trage wegen

  • Dinsdag 17 april om 20 uur
  • Wijkcentrum Aan ’t Spoor, Grote Marijve 133
  Terug naar de kalender
 • U bevindt zich hier - Colloquium recreatieve verplaatsingen

  Datum 10-05-2012

  Thema's zoals het waarnemen van mobiliteit en recreatief gedrag, de verplaatsingen naar recreatie (zoals o.a. shared mobility) en de verschillende beschikbare (mobiele) tools voor recreatieve verplaatsingen komen aan bod. We sluiten de dag af met een netwerking moment waarbij informatiestanden met concrete voorbeelden te bezichtigen zijn.

  Dit colloquium, dat zal plaatsvinden in de gebouwen van de Universiteit Gent, richt zich niet alleen tot de professionele ontwikkelaar van navigatietools, maar eveneens tot de eindgebruiker. Het richt zich dus een breed publiek , zoals verschillende instanties betrokken bij toerisme en mobiliteit, gidsenbonden, fiets- en wandelverenigingen maar bv. ook tot opleidingen in de informatica, mobiliteit, toerisme ...

  Deze studiedag wordt georganiseerd in het kader van een tentoonstelling die momenteel doorgaat in het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen, getiteld "U bevindt zich hier - Landmeetkunde, Cartografie en Geomatica aan de Universiteit Gent".

  Alle informatie en inschrijven, klik op deze >>> link.

  Terug naar de kalender
 • Valentijnswandeling

  Datum 14-02-2016

  Zo 14/02 Valentijnswandeling, vertrek Carpoolparking, tegenover Krefel, naast de N 42, richting Oosterzele

  De wandeling vertrekt om 14 uur en is ongeveer 8 km lang.
  Je trekt beste goede stapschoenen of laarzen aan.

  Meer info: agnes.bellemans@wetteren.be

  Terug naar de kalender
 • Viering 10 jaar Trage Wegen in het Vlaams Parlement

  Datum 12-06-2012 t.e.m. 12-06-2012

  logo_2010_180px-mail12 juni 2002: de oprichtingsdatum van een vereniging die opkomt voor het bedreigde tragewegennet in ons land. Exact 10 jaar later nodigt Trage Wegen iedereen uit voor ons plechtige verjaardagsfeest in het Vlaams Parlement in Brussel

  Programma

  17u - Onthaal

  17u30 - Verwelkoming door Willem Boon, voorzitter Trage Wegen vzw

  17u45 - De begindagen: enkele hoofdrolspelers blikken terug

  18u15 - Trage Wegen vzw anno 2012

  18u30 - Een nieuw engagement: de brede achterban spreekt zich uit

  19u00 - Start feestelijke receptie met prijsuitreiking Gouden Spoor en Aanmoedigingspad

  20u30 - Einde

  Tussendoor: filmpjes, fototentoonstelling, uitdeling postkaarten, hapjes, vele herinneringen en het smeden van nieuwe plannen

  {rsform 17}

  Terug naar de kalender
 • Vlaamse Ardennendag

  Datum 15-04-2012

  Centrale plaats voor deze Vlaamse Ardennendag is het recreatieoord in het Kluisbos, te Kluisbergen. Het is de uitvalsbasis voor vrije en gegidste wandelingen, tal van avontuurlijke (kinder)activiteiten en je kan er kennismaken met de organisaties die zich inzetten voor natuur en landschap in de streek.

  Meer info nodig?

  Kijk eens op www.vlaamseardennendag.be. Mailen kan naar info@vlaamseardennendag.be of bellen naar Anne Holvoet van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen op 055/20 72 65.

  Terug naar de kalender
 • Voorstelling toekomstvisie

  Datum 28-01-2016 t.e.m. 28-01-2016

  Trage wegen zijn meer dan infrastructuur voor voetgangers en fietsers. Ze verbinden mensen en plekken. Ze structureren de omgeving en je kunt er beleid mee maken. Op 28 januari 2016 stelt Trage Wegen vzw haar toekomstvisie voor tijdens een uitwisselingsnamiddag in Antwerpen. Ook de volgende jaren zetten wij in op een samenhangend en dicht netwerk van wandelpaden en fietswegen. Tezelfdertijd worden nieuwe kansen en koppelingen verkend: ontmoetings- en speelruimte, groenblauwe netwerken, pauzelandschappen en nieuwe commons, open data en smart cities, combimobiliteit en co-creatie met bewoners, ...

  De uitwisselingsnamiddag volgt onbekende sporen, brengt nieuwdenkers rond de tafel en bundelt perspectieven. Plenaire verhalen worden gevolgd door interactieve sessies. Wij bieden een verrassend parcours met omwegen en zijsporen, inclusief de publicatie 'Veel méér dan een weg' én een nieuwjaarsdrink. Een belangrijk evenement voor liefhebbers van trage wegen, lokale beleidsmakers, ontwerpers, activisten en geëngageerde burgers.

  Klik hier voor het >>> programma

  Klik hier om >>> in te schrijven

   verkaveling

  Terug naar de kalender
 • Voorstelling Wandellussen

  Datum 26-03-2018

  61a c kapel bij windekeveldweg klein

  Voorstelling wandellussen Ninove

  Trage Wegen werkt in opdracht van de stad Ninove en met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen in 2017 en 2018 aan het opwaarderen van het tragewegennetwerk in Ninove.

  1 van de acties draait rond het openen van 12 wandellussen, 1 in elke deelgemeente.

  Na de inventarisatie hebben we met de hulp van een 25-tal inwoners wandellussen uitgetekend. Hierna ging Trage Wegen op het terrein om de haalbaarheid te toetsen en gericht acties te plannen. Zo zijn een aantal tracés samengesmolten, deels verlegd enz...

  Het resultaat van dat werk wordt op deze avond voorgesteld. In de loop van de zomer wil de stad overgaan tot de opening van deze wandellussen.

  Praktisch:

  Ben je benieuwd  naar de wandellussen in Groot-Ninove of meer specifiek bij jou in de buurt, kom dan zeker naar de infovergadering op maandag 26 maart 2018 om 19u00u in het Stadhuis.

  Contactpersonen:

  Trage Wegen: Vincent Van Heghe 09 331 59 26 vincent.vanheghe@tragewegen.be

  Stad Ninove: Katrien De Cooman 054 31 32 82

  Terug naar de kalender
 • Vorming Creatief Campagnevoeren

  Datum 21-10-2014

  De bezielers van twee communicatieve succesverhalen (de kabouters van het Huis van Alijn en Ringland) stellen hun campagnes voor en geven een unieke kijk op hoe succesvolle campagnes tot stand komen.

  Dinsdag, 21 oktober, 2014 - 13:30
  Gent

  Huis van Alijn

  Kraanlei 65, 9000 Gent

  (gratis vorming, iedereen kan deelnemen)

  De bezielers van twee communicatieve succesverhalen (de kabouters van het Huis van Alijn en Ringland) stellen hun campagnes voor en geven een unieke kijk op hoe succesvolle campagnes tot stand komen.

  Programma:

  13u00-13u30: verwelkoming deelnemers

  13u30-14u30: case kabouters Huis van Alijn door ex-directrice Sylvie Dhaene

  14u30-14u45: mogelijkheid tot vragen stellen

  14u45-15u00: korte break

  15u00-16u00: case communicatie Ringland door Sven Augustijnen

  16u00-16u15: mogelijkheid tot vragen stellen

  16u15-17u00: afsluiting met gratis consumptie in Herberg huis van Alijn

  Inschrijven is verplicht en kan op >>> http://www.duurzame-mobiliteit.be/kalender/creatief-campagnevoeren-succesverhalen

  Terug naar de kalender
 • Vorming inventariseren - Genk

  Datum 30-04-2014

  Deze opleiding 'Hoe inventariseer je trage wegen' is bedoeld voor vrijwilligers die in Genk mee willen helpen om trage wegen in op het terrein in kaart te brengen.

  Locatie: Casino Waterschei

  Uur: 20u00

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Boudewijn Volders - Dienst Leefmilieu Genk - boudewijn.volders@genk.be of tel. 089 65 45 81.

  Zowie Vangeel - projectmedewerker Trage Wegen vzw - zowie.vangeel@tragewegen.be of tel. 011 75 42 46.

  Terug naar de kalender
 • Vorming inventariseren - Genk

  Datum 04-05-2015

  Deze opleiding 'Hoe inventariseer je trage wegen' is bedoeld voor vrijwilligers die in Genk mee willen helpen om trage wegen in op het terrein in kaart te brengen.

  Locatie: Heempark, Hoogzij 7

  Uur: 19u30

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Boudewijn Volders - Dienst Leefmilieu Genk - boudewijn.volders@genk.be of tel. 089 65 45 81.

  Zowie Vangeel - projectmedewerker Trage Wegen vzw - zowie.vangeel@tragewegen.be of tel. 011 75 42 46.

  Terug naar de kalender
 • Vorming inventariseren - Genk

  Datum 12-11-2015

  Deze opleiding 'Hoe inventariseer je trage wegen' is bedoeld voor vrijwilligers die in Genk mee willen helpen om trage wegen op het terrein in kaart te brengen.

  Locatie: zaal De Ontdekking bibliotheek

  Uur: 19u30

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Boudewijn Volders - Dienst Leefmilieu Genk - boudewijn.volders@genk.be of tel. 089 65 45 81.

  Zowie Vangeel - projectmedewerker Trage Wegen vzw - zowie.vangeel@tragewegen.be of tel. 011 75 42 46.

  Terug naar de kalender
 • Vorming inventariseren - Herk-de-Stad

  Datum 14-04-2016

  Deze opleiding 'Hoe inventariseer je trage wegen' is bedoeld voor vrijwilligers die in Herk-de-Stad mee willen helpen om trage wegen op het terrein in kaart te brengen.

  Locatie:

  Uur: 19u30

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Patrick Gevers - milieuambtenaar - patrick.gevers@herk-de-stad.be of tel. 013 38 03 36.

  Zowie Vangeel - projectmedewerker Trage Wegen vzw - zowie.vangeel@tragewegen.be.

  Terug naar de kalender
 • Vorming inventariseren - Herk-de-Stad

  Datum 08-09-2016

  Deze opleiding 'Hoe inventariseer je trage wegen' is bedoeld voor vrijwilligers die in Herk-de-Stad mee willen helpen om trage wegen op het terrein in kaart te brengen.

  Locatie:

  Uur: 19u30

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Patrick Gevers - milieuambtenaar - patrick.gevers@herk-de-stad.be of tel. 013 38 03 36.

  Zowie Vangeel - projectmedewerker Trage Wegen vzw - zowie.vangeel@tragewegen.be.

  Terug naar de kalender
 • Vorming inventariseren - Laakdal

  Datum 21-09-2017

  Deze opleiding 'Hoe inventariseer je trage wegen' is bedoeld voor vrijwilligers die in Laakdal mee willen helpen om trage wegen op het terrein in kaart te brengen.

  Locatie: raadzaal gemeentehuis

  Uur: 20u

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Evelyn Celis – duurzaamheidsambtenaar - evelyn.celis@laakdal.be, tel: 013 35 90 18

  Zowie Vangeel - projectmedewerker Trage Wegen vzw - zowie.vangeel@tragewegen.be, tel. 016 23 09 04

  Het project is een samenwerking tussen gemeente Laakdal en Trage Wegen vzw met financiële steun van provincie Antwerpen.

  Terug naar de kalender
 • Vorming inventariseren - Oosterzele

  Datum 13-03-2017

  In 2017 wordt het derde en laatste deel van Oosterzele in kaart gebracht. Geïnteresseerden kunnen langskomen om 19.30u in het gemeentehuis.

  De opleiding 'Hoe inventariseer je trage wegen' is bedoeld voor vrijwilligers die in Oosterzele mee willen helpen om trage wegen op het terrein in kaart te brengen. We overlopen het project, de inventarisatiemethode en we verdelen het werk.

  Locatie: Gemeentehuis Oosterzele

  Uur: 19u30

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Ronny Meerpoel – Ambtenaar Milieu en Noodplanning - ronny.meerpoel@oosterzele.be, tel. 09 363 99 35

  Laura Nagels - projectmedewerker Trage Wegen vzw - laura.nagels@tragewegen.be, tel. 09 331 59 25

  Terug naar de kalender
 • Vorming inventariseren - Opwijk

  Datum 18-02-2016

  Deze opleiding 'Hoe inventariseer je trage wegen' is bedoeld voor vrijwilligers die in Opwijk mee willen helpen om trage wegen op het terrein in kaart te brengen.

  Locatie: administratief centrum

  Uur: 19u30

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Mia Van der Straeten - dienst Infrastructuur - mia.vanderstraeten@opwijk.be of tel. 052 36 51 36.

  Zowie Vangeel - projectmedewerker Trage Wegen vzw - zowie.vangeel@tragewegen.be.

  Terug naar de kalender
 • Vorming inventariseren - Overpelt

  Datum 09-03-2017

  Deze opleiding 'Hoe inventariseer je trage wegen' is bedoeld voor vrijwilligers die in Overpelt mee willen helpen om trage wegen op het terrein in kaart te brengen.

  Locatie: Muzezaal van CC Palethe

  Uur: 19u00

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Joke Geubbelmans – Dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu - joke.geubbelmans@overpelt.be, tel. 011 80 94 39

  Zowie Vangeel - projectmedewerker Trage Wegen vzw - zowie.vangeel@tragewegen.be, tel. 016 23 09 04

  Terug naar de kalender
 • Vorming inventariseren - Westerlo

  Datum 24-03-2016

  Deze opleiding 'Hoe inventariseer je trage wegen' is bedoeld voor vrijwilligers die in Westerlo mee willen helpen om trage wegen op het terrein in kaart te brengen (projectgebied Heultje).

  Locatie: gemeentehuis

  Uur: 19u30

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Lien Vangenechten - milieuconsulent - lien.vangenechten@westerlo.be of tel. 052 36 51 36.

  Zowie Vangeel - projectmedewerker Trage Wegen vzw - zowie.vangeel@tragewegen.be of tel 016 23 09 04.

   

   

  Terug naar de kalender
 • Vorming inventariseren - Westerlo

  Datum 26-10-2017

  Deze opleiding 'Hoe inventariseer je trage wegen' is bedoeld voor vrijwilligers die in Westerlo mee willen helpen om trage wegen op het terrein in kaart te brengen (projectgebied Voortkapel).

  Locatie: raadzaal gemeentehuis

  Uur: 19u30

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Io Pateet - duurzaamheidsambtenaar - io.pateet@westerlo.be of tel. 014 53 91 73.

  Zowie Vangeel - projectmedewerker Trage Wegen vzw - zowie.vangeel@tragewegen.be of tel 016 23 09 04.

   

  Terug naar de kalender
 • Vorming inventariseren - Westerlo

  Datum 27-09-2018

  Deze opleiding 'Hoe inventariseer je trage wegen' is bedoeld voor vrijwilligers die in Westerlo mee willen helpen om trage wegen op het terrein in kaart te brengen (Oosterwijk - Oevel).

  Locatie: raadzaal gemeentehuis

  Uur: 19u30

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Io Pateet - duurzaamheidsambtenaar - io.pateet@westerlo.be of tel. 014 53 91 73.

  Zowie Vangeel - projectmedewerker Trage Wegen vzw - zowie.vangeel@tragewegen.be of tel 016 23 09 04.

  Het project is een samenwerking tussen gemeente Westerlo en Trage Wegen vzw met financiële steun van provincie Antwerpen.

  Terug naar de kalender
 • Vorming inventariseren Appelterre, Eichem, Pollare, Meerbeke, Neigem, Okegem, Outer, Ninove-centrum

  Datum 31-03-2015 t.e.m. 31-03-2015

  Tijdens de vorming inventariseren wordt het tragewgenproject en de werkkaart voorgesteld (daarop staan alle trage wegen die volgens de Atlas der Buurtwegen, de topografische kaarten... zouden moeten bestaan). Vervolgens wordt er uitgelegd hoe deze wegen op terrein moeten geïnventariseerd worden. Welke gegevens hebben we nodig over de wegen, waar moet je op letten bij het nemen van foto's... Tenslotte spreken we met de geïntresseerden af wie welke wegen inventariseert.

  Interesse om hierbij te helpen? Noteer dan alvast dinsdag 31 maart, 19u30 in je agenda. Dan vindt de vorming inventariseren plaats in de polyvalente zaal van de bibliotheek (Graanmarkt 12, 9400 Ninove).

  Meer info over het tragewegenproject in Ninove is te vinden op www.tragewegen.be/Ninove

  Terug naar de kalender
 • Vorming inventariseren Begijnendijk

  Datum 25-04-2012

  Deze opleiding 'Hoe inventariseer je trage wegen' is bedoeld voor vrijwilligers die in Begijnendijk mee willen helpen om trage wegen in op het terrein in kaart te brengen.

  Locatie: Raadzaal gemeentehuis

  Uur: 20u00

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Paul Rens - milieuambtenaar Begijnendijk - paul.rens@begijnendijk.be of tel. 016 53 66 62.

  Zowie Vangeel - projectmedewerker Trage Wegen vzw - zowie.vangeel@tragewegen.be of tel. 011 75 42 46.

  Terug naar de kalender
 • Vorming inventariseren Brakel-Elst

  Datum 23-09-2015

  Vorming over hoe trage wegen in kaart brengen met behulp van terreinkennis. Om 19u30 in Zaal Rustica, Elst.

  Terug naar de kalender
 • Vorming inventariseren Heist-op-den-Berg

  Datum 04-09-2012

  Deze opleiding 'Hoe inventariseer je trage wegen' is bedoeld voor vrijwilligers die in Wiekevorst mee willen helpen om trage wegen in op het terrein in kaart te brengen.

  Locatie: Gildenhuis Wiekevorst - Dorp 23

  Uur: 19u30

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Han De Bock - mobiliteitsambtenaar Heist-op-den-Berg - hdb@heist-op-den-berg.be hdb@heist-op-den-berg.be of tel. 015 23 74 12.

  Zowie Vangeel - projectmedewerker Trage Wegen vzw - zowie.vangeel@tragewegen.be of tel. 011 75 42 46.

  Terug naar de kalender
 • Vorming inventariseren Hove

  Datum 06-09-2012 t.e.m. 06-09-2012

  Het invenatriseren van de trage wegen is de eerste stap van het tragewegenproject, waarin we samen met de tragewegengebruikers een tragewegenplan willen opmaken voor Hove. Tijdens deze vormingsavond kom je te weten hoe jij op pad kan gaan om de huidige toestand van de wegen in kaart te brengen. Alleen aan de hand van die info kunnen we later in het project bekijken wat er best aan de wegen kan veranderen. Kom dus zeker naar de vorming op 6 september!

  De vorming begint om 19u30 in de Raadzaal van het gemeentehuis (Geelhandlaan 1).

  Voor meer info kan je mailen naar ilse.mertens@tragewegen.be of bellen naar 09/331 59 23.

  Terug naar de kalender
 • Vorming inventariseren Lede

  Datum 13-12-2016

  Deze opleiding 'Hoe inventariseer je trage wegen' is bedoeld voor vrijwilligers die in Lede (Wanzele-Impe-Smetlede-Papegem) mee willen helpen om trage wegen op het terrein in kaart te brengen. Uur: 19u30 Voor meer informatie kan je terecht bij: Maxime Vancoillie - projectmedewerker Trage Wegen vzw - maxime.vancoillie@tragewegen.be.

  Terug naar de kalender
 • Vorming inventariseren Lede-Oordegem

  Datum 04-06-2015

  Vorming over hoe de trage wegen in kaart worden gebracht aan de hand van lokale terreinkennis. Deelgebied : Oordegem

  Terug naar de kalender
 • Vorming inventariseren Lint

  Datum 20-06-2012 t.e.m. 20-06-2012

  Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe wijk...

  Trage wegen vind je overal. Ze zijn bedoeld voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer. Fietsers en wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden.

  Maar veel trage wegen zijn verdwenen of in onbruik geraakt door slecht onderhoud, door de aanleg van nieuwe verkavelingen of industrieterreinen. Sommige wegen werden samen met een akker omgeploegd, andere zijn afgesloten door aanpalende eigenaars...

  Dat is jammer, want fietsen en wandelen op trage wegen is veiliger én plezieriger. Daarom verdient het tragewegennetwerk in onze gemeente meer aandacht. En daar maakt de gemeente werk van, in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij en Trage Wegen vzw.

  Hoe is het vandaag gesteld met onze trage wegen? Welke trage wegen zijn nog toegankelijk? Waar zijn er knelpunten? Welke verbindingen zijn er mogelijk van de woonkernen naar de lokale buurtschool? Deze vragen kunnen we maar beantwoorden nadat we de trage wegen in onze gemeente in kaart hebben gebracht.

  Een enorme onderneming waarvoor wij graag een beroep doen op jullie streekkennis en enthousiasme. Zin om te ontdekken welke wegeltjes en paden er nog zijn in onze streek?

  Geef je dan op voor de vormingsavond ‘inventarisatie van trage wegen’ die we in onze gemeente organiseren samen met Trage Wegen vzw op woensdagavond

  20 juni 2012 om 19:30u in de raadzaal van de remise in het gemeentepark (Koning Albertstraat 41). Daar maken we je wegwijs hoe je mee op pad kan om de trage wegen in de buurt te (her)ontdekken en te inventariseren.

  Voor meer informatie over het project kan je terecht bij onze milieuambtenaar, Koen Laurent, op het telefoonnummer 03 460 13 38 of via elektronische post milieu@lint.be.

  Terug naar de kalender
 • Vorming inventariseren Lokeren-Doorslaar en Eksaarde

  Datum 09-09-2015

  Vorming trage wegen inventariseren met behulp van terreinkennis.

  Terug naar de kalender
 • Vorming inventariseren Ninove

  Datum 27-05-2014 t.e.m. 27-05-2014

  Ninove maakt de komende jaren werk van haar trage wegen en begint daarbij dit jaar met het inventariseren van de trage wegen in deelgemeenten Nederhasselt, Voorde, Aspelare, Lieferinge en Denderwindeke.

  Inwoners die willen helpen bij het inventariseren van deze wegen, krijgen hiervoor een opleiding tijdens deze vorming.

  Terug naar de kalender
 • Vorming inventariseren Opwijk

  Datum 27-06-2013 t.e.m. 27-06-2013

  Voor de vorming inventariseren ben je van harte welkom om 19u30 in de raadzaal van het GAC II, Ringlaan 20 te 1745 Opwijk.

  Voor meer informatie kan je contact opnemen met

  de gemeente: Mia Van der Straeten, dienst infrastructuur, tel : 052/36 51 36 of mia.vanderstraeten@opwijk.be.

  Trage Wegen vzw: Ilse Mertens, project- en beleidsmedewerker, 09/331 59 23 of ilse.mertens@tragewegen.be

   

  Terug naar de kalender
 • Vorming inventariseren Westerlo

  Datum 17-10-2012

  Deze opleiding 'Hoe inventariseer je trage wegen' is bedoeld voor vrijwilligers die in Westerlo mee willen helpen om trage wegen in op het terrein in kaart te brengen.

  Locatie: Raadzaal gemeentehuis

  Uur: 20u00

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Lien Vangenechten - milieuconsulent Westerlo - lien.vangenechten@westerlo.be of tel. 014 53 91 98.

  Zowie Vangeel - projectmedewerker Trage Wegen vzw - zowie.vangeel@tragewegen.be of tel. 011 75 42 46.

  Terug naar de kalender
 • Vorming inventariseren: Denderleeuw-centrum

  Datum 24-05-2018

  Deze opleiding 'Hoe inventariseer je trage wegen' is bedoeld voor vrijwilligers die in Denderleeuw mee willen helpen om trage wegen op het terrein in kaart te brengen.

  We zullen dit doen door middel van een applicatie op smartphone of tablet, die hiervoor speciaal ontwikkeld werd.

  Locatie: gemeentehuis, Alfons De Cockstraat 1, 9470 Denderleeuw 

  Uur: 19u

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Nele Smekens - Mobiliteit - nele.smekens@ldenderleeuw.be, tel: 053 640 655

  Vincent Van Heghe - Trage Wegen vzw - vincent.vanheghe@tragewegen.be, tel: 09 331 59 26

  Dit tragewegenproject wordt gesteund door de Provincie Oost-Vlaanderen.

  Terug naar de kalender
 • Vorming Inventariseren: Lede Centrum

  Datum 21-02-2018

  Deze opleiding 'Hoe inventariseer je trage wegen' is bedoeld voor vrijwilligers die in Lede mee willen helpen om trage wegen op het terrein in kaart te brengen.

  Locatie: raadzaal gemeentehuis

  Uur: 19u30

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Peter Govaert – verkeersdeskundige - peter.govaert@lede.be, tel: 053/ 60 68 38

  Maxime Vancoillie- projectmedewerker Trage Wegen vzw - maxime.vancoillie@tragewegen.be, tel. 09/ 331 59 24

   

  Dit tragewegenproject wordt gesteund door de Provincie Oost-Vlaanderen.

  Terug naar de kalender
 • Waals voetgangerscolloquium

  Datum 23-10-2018

  Colloque Wallonie piétonne
  op 23 oktober

  Voor de eerste keer vindt er in Wallonië een colloquium plaats waarin de voetganger centraal staat. Want iedereen is een voetganger. En toch wordt er weinig aandacht besteed aan de veiligheid en het comfort van stappen.

  Om daar iets aan te doen nodigt onze zusterorganisatie >> Sentiers.be u op 23 oktober in de Beurs in Namen. Niet toevallig de dinsdag na de Dag van de Trage Weg / la Semaine des Sentiers uit op dit colloquium.

  Het volledige programma (met interactieve workshops en terreinbezoeken) en een inschrijvingsformulier vind je op >> www.sentiers.be/colloque-wallonie-pietonne/

  Terug naar de kalender
 • Waerbeke-conferentie

  Datum 26-10-2016 t.e.m. 26-10-2016

  Waerbeke Conferentie  |  schrijf nu in!

  Stilte leeft – ook in Gent, een bruisende stad met tegelijk veel aandacht voor leefkwaliteit. Daarom organiseert Waerbeke haar jaarlijkse conferentie op woensdag 26 oktober e.k. in Gent. In samenwerking met Trage Wegen! Vanuit de samenleving groeit de vraag naar rustpunten, mogelijkheden om op verhaal te komen, te reflecteren en het open gesprek aan te gaan. Overal in Vlaanderen en Brussel ontstaan initiatieven om stilte, rust en ruimte nadrukkelijker een plaats te geven in het leven van alledag. Maar hoe doen we dat? Op de Waerbeke Conferentie 2016 willen we zoveel mogelijk betrokkenen zelf aan het woord laten. Iedereen met belangstelling voor stilte, rust en ruimte is welkom op deze trefdag. Je kunt er jouw visie en ervaring delen met alle aanwezigen. Dit jaar maak je bovendien kennis met een vernieuwende aanpak: 'Open Space', gericht op het vinden van draagvlak, met respect en aandacht voor een diversiteit aan stemmen.

  waar? Gent | wanneer? woensdag 26 oktober | meer info? dagprogramma & tickets

  Terug naar de kalender
 • Wandel mee met Trage Wegen Dilbeek

  Datum 21-02-2016
  Werkgroep Trage Wegen Dilbeek

  Dilbeekse Thaborberg, groene longen en trage wegen in Sint-Agatha-Berchem en Molenbeek

  Het wereldberoemde/beruchte Molenbeek langs een andere, groene kant bekeken!

  Start in de Palokewijk, op de grens tussen Vlaanderen (Dilbeek) en het Brussels gewest (Sint-Jans-Molenbeek). Klimmmen en dalen naar de Thaborberg, waar we de Natuurpuntrondwandeling volgen door dit verrassend mooie natuurgebied: van een natte ruigte en een amfibieënpoel naar een oud beukenbos: dankzij een paar diep ingesneden valleien deels toch een oase van rust, ondanks de nabijheid van de Brussels Ring.
  In Sint-Agatha-Berchem genieten we van het langgerekte natuurgebied Kattebroek: nat weiland, moerassige poeltjes en rietland. Langs een in 2010 aangelegd pad voor de Groene Wandeling naar het Wilderbos of Koninkxbos en de stemmige Oude Kerk.
  Van het Hogenbos dit fraai zicht over Brussel en de Basiliek van Koekelberg, én zowaar dit paadje door Brusselse velden.
  Op Molenbeekse bodem door het Hauwaertpark naar het natuurgebied Scheutbos. 2,5 km kronkelende paden leiden ons door deze afwisselende groen long van park, bosjes, weiden, natte ruigten en vergezichten over Molenbeek.
  Wie dat verkiest kan de wandeling hier 1 km korter maken.

  Praktisch

  Start- en eindpunt: Palokestraat 38, Sint-Jans-Molenbeek/Dilbeek
  Is zijstraat van de Ninoofsesteenweg. Komende van Dilbeek of Brusselse Ring uitrit 13, na 650m richting Brussel na een afgesloten park eenrichtingsstraat linksaf. Parkeerstroken in die straat. Start wandeling om 14 uur kort voor het rond punt. Einde aldaar omstreeks 16.45 - 17 uur.

  Openbaar vervoer: Halte Moortebeek van De Lijn op de Ninoofsesteenweg op 200m van het startpunt. Bus 129 vanuit Dilbeek (Zuurweide, Savio en Centrum) komt er langs om 13.42u. Diezelfde buslijn 129 vanuit Brussel-Noord 13:13 uur komt er ook langs om 13:42 (richting Dilbeek Zuurweide).

  Stevig schoeisel: alhoeel 2/3 evna de tocht binnen het Brussels gewest loopt, is toch 2/3e van de tocht over onverharde en deels verharde maar autovrije trage wegen. Er zitten enkele modderige stukken bij.

  Deelname = gratis.
  Wandeltempo = ongeveer 4 km /uur.
  Geen café's onderweg, maar Trage Wegen Dilbeek tracteert onderweg met een gratis 'drupke'.
  Iedereen van Dilbeek of ver daarbuiten WELKOM.

  Terug naar de kalender
 • Wandelen langs trage wegen in Overschelde - Wetteren

  Datum 13-12-2015

  Vertrek in het parkje aan Kapellendries 14 uur.
  Afstand ca 8 km, einde voorzien 17 uur.

  Je komt langs de Kastermeersen, de Oude Schelde, de Meerkens en de weilanden ten noorden van de Liefkenshoekgracht waar graasweiden, akkers en sierboomkwekerijen elkaar afwisselen.

  Trek zeker waterdichte schoenen of laarzen aan.
  Families met kinderen zijn zeer welkom.
  De trage wegenkaart van Wetteren is te koop in het Infopunt, dienst voor toerisme, Markt 23.

  Terug naar de kalender
 • wandelen langs trage wegen in Wetteren

  Datum 15-12-2013
  Werkgroep Sympathisanten

  Start: 14 uur op parking Bouwpunt De Witte (rechtover Mariagaard)

  aan de Oosterzelesteenweg, Wetteren

  Afstand ca 8 km

  Trek zeker laarzen of waterdicht schoeisel aan.

   

  Terug naar de kalender
 • Wandelen langs trage wegen in Wetteren

  Datum 16-02-2014
  Werkgroep Sympathisanten

  Sart om 14 uur aan kerk van Christus Koning, Oude Aardeweg, Wetteren

  Afstand ca 8 km

  Terug naar de kalender
 • Wandeling langs trage wegen in Brussel

  Datum 01-09-2013

  Meer info over de wandeling en het project STAPAS op www.stapas.be.

  Terug naar de kalender
 • Wandeling langs Trage Wegen in Lubbeek

  Datum 08-07-2012 t.e.m. 08-07-2012

  In Vlaanderen zijn er heel wat 'trage wegen', maar helaas zijn er ook heel wat van die wegen verdwenen. Samen zouden al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een mooi netwerk kunnen vormen voor zachte weggebruikers. Ook in Lubbeek neemt Trage Wegen vzw samen met de gemeente de trage wegen onder de loep. Kom op 8 juli mee ontdekken welke wegen er momenteel zijn in Lubbeek, wat er beter kan aan deze wegen en welke verdwenen wegen best opnieuw worden opgensteld. Na de wandeling kan je al je bevindingen kenbaar maken aan het gemeentebestuur, door het invullen van de evaluatiebundels. Deze evaluatiebundels en meer info over het project in Lubbeek vind je hier.

  Wanneer: Zondag 8/7 van 14u tot 17u

  Organisatie: Vormingplus Oost-Brabant en Trage Wegen vzw

  Gids: Dries Elst, medewerker van Trage Wegen vzw

  Meebrengen: goede stapschoenen die vuil mogen worden

  Plaats van afspraak: Kerkplein van Pellenberg

  Prijs: 3 euro

  Max 25 deelnemers.

  Info en inschrijven: Vormingplus Oost-Brabant: www.vormingplusoostbrabant.be of 016/525 900

  Terug naar de kalender
 • Week van de Mobiliteit 2016

  Datum 16-09-2016 t.e.m. 22-09-2016

  Veel mensen kiezen vaak automatisch voor de auto. Daar wil de ‘Week van de Mobiliteit’ verandering in brengen. Een week lang wordt opgeroepen zoveel mogelijk te fietsen, te stappen of het openbaar vervoer te gebruiken. Of om voor carpool of autodelen te kiezen.

  De week loopt dit jaar van vrijdag 16 tot donderdag 22 september. Er zijn meer dan 1200 acties in heel Vlaanderen.

  Doe mee! >>> www.weekvandemobiliteit.be

   

  Terug naar de kalender
 • WegenWerken

  Datum 21-03-2018

  kaart input bewoners

  In het kader van het tragewegenproject WegenWerken willen we lokale kansen en knelpunten op buurt- en wijkniveau in kaart brengen. Trage wegen doen ook steden (be)leven:

  • Ze vormen een netwerk waar iedereen zich veilig en aangenaam kan verplaatsen;
  • Het zijn de verbinders in de stad: tussen wijken, met het centrum, richting trekpleisters of naar groengebieden;
  • Het zijn ontmoetings-, speel- en rustplekken verspreid over de stad, buurt en wijk.

  Deze lokale kansen en knelpunten in kaart brengen, kan alleen maar met lokale terreinkennis!
  Daarom nodigen we alle Genkse trage wegenkenners uit op een brainstorm waarbij we aan de slag gaan rond verschillende kaarten.
  Het hele grondgebied van Genk komt aan bod waarbij je alle suggesties en wensen aan kan geven.


  Praktisch: De brainstorm gaat door op woensdag 21/3 om 19u30 in het stadhuis van Genk (Stiemerbeekloft, 3de verdieping, links van de liften).
  Gelieve jouw aanwezigheid per mail te bevestigen (zowie.vangeel@tragewegen.be).
  Zo krijg je een aantal documenten ter voorbereiding toegestuurd.

  Kan je er niet bij zijn, dan is er nog de mogelijkheid om via de projectwebsite suggesties te doen.
  Klik door naar “Werken trage wegen voor jou?”, verken de kaart en vul het formulier onder de kaart in.

  Terug naar de kalender
 • WegenWerken op Stiemerbeeksafari in Genk

  Datum 21-05-2017

  WegenWerken

  In het project WegenWerken gaan Trage Wegen vzw,  De Andere Markt en stad Genk op zoek naar kansen voor een levendig tragewegennetwerk. Trage wegen die uitnodigen om te fietsen en wandelen, werken en verpozen. Wij willen dat samen met de Genkenaren doen, want niemand kent de paadjes en wegjes beter dan zij.

  Op de Dag van het Park kan je in Genk op een heuse Stiemerbeeksafari gaan. Zoek aan de hand van de wegwijzers te voet of met de fiets zelf je weg langs mooie plekjes in de Stiemerbeekvallei. Buurtbewoners hebben samen met stad Genk een mooi programma in elkaar gebokst. Alle info op de website van stad Genk HIER.

  Het 'team WegenWerken' zal die dag aanwezig zijn op locaties 3 en 7. We nodigen iedereen uit om ons rond de kaart of onderweg te ontmoeten en samen hun dagelijkse route, knelpunten en wensen te tekenen.

  WegenWerken is een project met financiële steun van provincie Limburg en stad Genk.

  Terug naar de kalender
 • Workshop MAP-it Laakdal

  Datum 21-06-2018

  In een interactieve workshop gaan deelnemers met kaartmateriaal en stickers samen aan de slag om de meerwaarden en kansen met betrekking tot het tragewegennetwerk te detecteren.

  Locatie: vergaderlokaal sporthal, Kwade Plas 1, 2431 deelgemeente Veerle

  Uur: 19u30

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Evelyn Celis - duurzaamheidsambtenaar - evelyn.celis@laakdal.be of tel. 013 670 110.

  Zowie Vangeel - projectmedewerker Trage Wegen vzw - zowie.vangeel@tragewegen.be.

  Het project is een samenwerking tussen gemeente Laakdal en Trage Wegen vzw met financiële steun van provincie Antwerpen.

  Terug naar de kalender
 • Workshop MAP-it Laakdal

  Datum 27-06-2018

  In een interactieve workshop gaan deelnemers met kaartmateriaal en stickers samen aan de slag om de meerwaarden en kansen met betrekking tot het tragewegennetwerk te detecteren.

  Locatie: gemeentehuis, Markt 19, Laakdal

  Uur: 19u30

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Evelyn Celis - duurzaamheidsambtenaar - evelyn.celis@laakdal.be of tel. 013 670 110.

  Zowie Vangeel - projectmedewerker Trage Wegen vzw - zowie.vangeel@tragewegen.be.

  Het project is een samenwerking tussen gemeente Laakdal en Trage Wegen vzw met financiële steun van provincie Antwerpen.

  Terug naar de kalender
 • Workshop MAP-it Overpelt

  Datum 11-09-2018

  In een interactieve workshop gaan deelnemers met kaartmateriaal en stickers samen aan de slag om de meerwaarden en kansen met betrekking tot het tragewegennetwerk te detecteren.

  Locatie: Den Drossaerd, Parkstraat 21, 3900 Overpelt

  Uur: 19u30

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Joke Geubbelmans - dienst Omgeving - joke.geubbelmans@overpelt.be of tel. 011 80 94 39.

  Zowie Vangeel - projectmedewerker Trage Wegen vzw - zowie.vangeel@tragewegen.be of tel 016 23 09 04.

  Het project is een samenwerking tussen gemeente Overpelt en Trage Wegen vzw met financiële steun van provincie Limburg.

  Terug naar de kalender
 • Workshop MAP-it Overpelt

  Datum 20-09-2018

  In een interactieve workshop gaan deelnemers met kaartmateriaal en stickers samen aan de slag om de meerwaarden en kansen met betrekking tot het tragewegennetwerk te detecteren.

  Uur: 19u30

  Locatie: gemeentehuis

  Voor meer informatie kan je terecht bij:

  Joke Geubbelmans - dienst Omgeving - joke.geubbelmans@overpelt.be of tel. 011 80 94 39.

  Zowie Vangeel - projectmedewerker Trage Wegen vzw - zowie.vangeel@tragewegen.be of tel 016 23 09 04.

  Het project is een samenwerking tussen gemeente Overpelt en Trage Wegen vzw met financiële steun van provincie Limburg.

  Terug naar de kalender
 • Workshop trage wegen op Herfstontmoeting

  Datum 31-08-2013 t.e.m. 31-08-2013

  Sinds 2012 heeft Trage Wegen vzw een partnerschap met Scouts en Gidsen Vlaanderen met als doel via de lokale scoutsgroepen de trage wegen in ons land volop onder de aandacht te brengen. Daaropm organiseren we voor Scouts en Gidsen Vlaanderen een reeks vormingsactiviteiten. Op de Herfstontmoeting kan je ons tegenkomen op de   themagrond "Scouting, da's leven in het groen".

  Met een thematische workshop trachten we het thema trage wegen optimaal in de scoutsactiviteiten te integreren. En zo is je scoutsgroep klaar voor een gloednieuw werkingsjaar!

  Op het programma van de workshop:

  - Tocht aantrekkelijk maken: zoektocht langs trage wegen
  - Geocaching "Tsjoep den Dimi"
  - Zwerfvuilactie;
  - Trage-wegen-monopoly;

  We gaan ook aan de slag met een gloednieuw tragewegenspel.

  Meer info en inschrijven via https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/initiatieven/herfstontmoeting/ho-voor-deelnemers-praktisch/programma/tijd-voor-themas-en-takken

  Terug naar de kalender
 • Workshop wandellussen Ninove

  Datum 26-09-2017

  IMG_20170627_134602-klein.jpg

   

  Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe wijk... Trage wegen vind je overal. Fietsers en wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden. Toch verdienen heel wat trage wegen meer aandacht. Daar maakt de gemeente Ninove, met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, werk van. In de voorbije jaren werden tragewegenplannen opgemaakt voor alle 12 deelgemeentes. En nu is het tijd om de handen uit de mouwen te steken voor meer en betere trage wegen!

  Naast terreinwerken en bewegwijzering van trage wegen zullen er ook wandellussen uitgedacht worden samen met de inwoners. Wie actief wil meedenken en zelf de pen wil vasthouden bij het uittekenen van de wandellussen is helemaal welkom op de workshop wandellussen. Deze sessie vindt plaats op dinsdag 26 september, om 19.30 in het stadhuis van Ninove (Centrumlaan 100, 9400 Ninove).


  Contactpersoon Trage Wegen vzw >>> Dries Elst – 016 23 09 04 - dries.elst@tragewegen.be of Laura Nagels – 09 331 59 25 - laura.nagels@tragewegen.be

  Contact stad Ninove >>> mobiliteit@ninove.be

  Een project met steun van provincie Oost-Vlaanderen.

  Terug naar de kalender
 • “PRO” Mobiliteitsplan actie Gent

  Datum 19-03-2017

  Op zondag 19 maart stappen wij mee met de wandeltocht van “PRO”Mobiliteitsplan. De actie die met zoveel mogelijke mensen een positief signaal wil sturen voor een leefbaar en gezond Gent.

  Gent geraakt vol: de files groeien, de parkeerplaatsen blijven ontoereikend

  en de luchtkwaliteit is bij één van de slechtste van België. We houden van Gent en

  willen een gezonde, leefbare stad voor iedereen, jong en oud. We geloven dat het

  Mobiliteitsplan een eerste stap in de goede richting is. Met deze actie willen we een

  positief signaal de wereld insturen.

  DOE MEE! Kom mee wandelen en fietsen voor een gezonde en leefbare stad.

  Vertrek om 15u in Baudelopark. We eindigen de actie om 16u onder de stadshal - breng een ‘(fiets)bel’ mee, waarmee we allen samen zullen rinkelen voor een gezonde toekomst.

   

  Een burgerinitiatief in samenwerking met Fietsersbond Gent, Trage Wegen, Autodelen.net, Natuurpunt Gent, Gents MilieuFront (GMF), Critical Mass Gent, Greenpeace Gent, Ledeberg breekt uit, Werkgroep SintPietersBuiten, Buitensporig en allerlei fietsende en wandelende Gentenaars en bezorgde wijkorganisaties.

  Terug naar de kalender

Terug

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.