Kan een ruilverkaveling gemeentewegen opheffen?

Ja. Het doel van de ruilverkaveling is en blijft landbouwpercelen te herschikken binnen een vooraf afgebakend gebied. Hiermee wordt gestreefd naar aaneengesloten, regelmatige en gemakkelijk toegankelijke kavels die zo dicht mogelijk bij het landbouwbedrijf liggen.

Middelen als herverkaveling, aanleg van wegen, kavelwerken, aanpassing van de waterhuishouding, natuur- en landschapsontwikkeling, erfbeplanting, dorpskernhernieuwing, aanleg van retentiebekkens, al of niet gecombineerd met rietzuivering, kleinschalige waterzuivering, kunnen allemaal aangewend worden in het kader van het ruilverkavelingsproces.

De procedure kan je volledig vinden op de website van de Vlaamse Landmaatschappij

faq014Een ruilverkavelingsproject wordt ingedeeld in twee fasen:

 • Onderzoek naar het nut 

De eerste fase bestaat uit studie en schetst het kader. De krijtlijnen worden formeel vastgelegd in het ruilverkavelingsplan. Na een openbaar onderzoek wordt beslist of de ruilverkaveling al dan niet nuttig is. 
Hier wordt onder andere ook bekeken welke kavels verzwaard zijn met erfpacht of erfdienstbaarheden (zoals het openbaar recht van doorgang, van toepassing zijnde bij de gemeentewegen)

 • Praktische uitvoering van het ruilverkavelingsplan

Ook in deze fase is er openbaar onderzoek voorzien. Alles hangt een beetje af van de mate van openheid waarin het hele proces zich afspeelt, dat durft al eens wat te wisselen.

In ieder geval heeft het ruilverkavelingscomité, belast met de uitvoering van de ruilverkaveling, de bevoegdheid om een nieuwe wegensituatie uit te tekenen binnen het ruilverkavelingsblok. Volgens art. 27 van de wet op de ruilverkaveling, "brengt het comité op het herverkavelingsplan de erfdienstbaarheden aan die het in stand houdt en de erfdienstbaarheden die het vestigt; alle andere erfdienstbaarheden worden afgeschaft."

Sinds de invoering van het Gemeentewegendecreet is het wel zo dat het ruilverkavelingscomité daarvoor wel de principes en afwegingen van art. 3 & 4 van het Gemeentewegendecreet dient te respecteren. Deze bieden een extra garantie voor het behoud en de ontwikkeling van een dicht en samenhangend netwerk van trage wegen.

Het instrument 'ruilverkaveling' is dus bijzonder krachtig en kan wel degelijk een manier zijn om bestaande gemeentewegen te verleggen of af te schaffen, maar ook om nieuwe te creëren. Het is dan ook ten zeerste aan te raden om van bij het begin van de ruilverkaveling (reeds in de eerste fase) het hele proces goed op te volgen, dat geeft je het meeste kans op slagen.

25 jaar met Daad en Raad voor natuur en landschap
Auteurs
 • Kees Appeldoorn

Monografie | 2006 | B234

Lees meer →
Aanbevelingen voor een optimale implementatie van wettelijke maatregelen voor duurzaam vervoer

Monografie B083

Lees meer →
Aanbod voor gemeenten. Trage wegen

Digitale publicatie | 2010 | D336

Subthema's: Participatie
Lees meer →
Aanmaning Beersel openstellen buurtwegen

Digitale publicatie | 2009 | D337

Lees meer →
Actiegerichte handleiding speelzones in bossen.
Addendum bij het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Digitale publicatie | 2009 | D231

Lees meer →
Adviezen i.v.m herstel en ontwikkeling van het tragewegennetwerk in Kampenhout

Digitale publicatie | 2007 | D342

Subthema's: Gemeente
Lees meer →
ALIAS: Transities op het Vlaamse platteland
Auteurs
 • Dirk Vervloet
 • Ellen Maertens

Digitale publicatie | 2011 | D219

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Als boeren overleven wordt…
Auteurs
 • Annelies Vande Vyvere
 • Annelies Vanneste

Monografie | 2002 | B060

Lees meer →
AMC's complete guide tot trail building & maintenance
Anaërobe vergisting
Auteurs
 • Kurt Sys

Digitale publicatie | 2011 | D199

Subthema's: Bermbeheer Groenbeheer
Lees meer →
Anders omgaan met land & water. Brongerichte aanpak landerosie en wateroverlast
Auteurs
 • Karel Vandaele
 • Jo Lammens
 • Peter Priemen
 • Frans Creemers

Monografie | 2009 | B008

Lees meer →
Atlas van de buurtwegen: GISoost metadata

Digitale publicatie | 2007 | D244

Subthema's: Natuurtechniek Wegen
Lees meer →
Au coeur des communes de Cerfontaine / Florennes / Gerpinnes / Walcourt

Monografie | 2006 | B188

Subthema's: Biodiversiteit
Lees meer →
Basishandleiding Transition towns. Hoe word je een transitie-stad, dorp, streek, gemeenschap of zelfs eiland
Auteurs
 • Ben Brangwyn
 • Rob Hopkins

Monografie B178

Subthema's: Stad
Lees meer →
Beeldenboek Recreatie. Zicht op inrichting en voorzieningen
Auteurs
 • Rob Berkers
 • Vincent van der Giessen
 • Bea van Golen
 • Kim Koreman

Monografie | 2006 | B183

Lees meer →
Bermbeheer een zeer complex verhaal dat loont voor mens, milieu en natuur
Auteurs
 • Luc Janssens

Digitale publicatie | 2011 | D201

Subthema's: Bermbeheer Groenbeheer
Lees meer →
Bermbeheer in Groningen. Een schone berm geeft energie!
Auteurs
 • Pieter Ausma
 • Jos Langkamp

Digitale publicatie | 2011 | D196

Subthema's: Bermbeheer Groenbeheer
Lees meer →
Bermbeheer in Limburg. Stand van zaken 25 jaar na het Bermbesluit
Auteurs
 • Lily Gora

Digitale publicatie | 2011 | D200

Subthema's: Bermbeheer Groenbeheer
Lees meer →
Bermbeheerplan 2006. Gemeente Bornem
Auteurs
 • Herwig Mees

Digitale publicatie | 2006 | D195

Subthema's: Bermbeheer Groenbeheer
Lees meer →
Beter adviseren. Achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden - Dossier IX Ecologische verkavelingen

Monografie | 2008 | B162

Lees meer →
Beter adviseren. Achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden - Dossier V Trage wegen

Monografie | 2007 | B148

Lees meer →
Binnendoor en Buitenom. Kerkepaden Zieuwent
Auteurs
 • Anton Stortelder
 • Gerard Molleman

Monografie | 1998 | B247

Lees meer →
Biodiversiteit in jouw gemeente: een leergemeenschap voor soortbescherming. Technische fiches
Auteurs
 • Tim Polfliet
 • Marc Herremans
 • Fréderic Van Lierop

Monografie M038

Lees meer →
Biogas uit bermmaaisel. Duurzaam en haalbaar?
Auteurs
 • Philip Ehlert
 • Kor Zwart
 • Joop Spijker

Monografie | 2010 | B114

Subthema's: Bermbeheer Groenbeheer
Lees meer →
Boeren bouwen aan het landschap
Auteurs
 • Arjan de Hulster
 • Dieter Depraetere
 • Wieco Dielman
 • Olivier Dochy

Monografie | 2007 | B222

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Bosecologie en bosbeheer
Buiten de lijnen. Inspirerende scenario's voor het vlaamse platteland

Monografie B311

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Buitengoed goed buiten. De plattelandsprojecten
Auteurs
 • Alexander Vercamer

Monografie | 2006 | B219

Lees meer →
Chemins de traverses. Nos anciennes lignes ferroviaires. De chemins a parcourir, a pied ou a vélo (Beperkt aantal pagina's)
Auteurs
 • Gilbert Perrin

Monografie | 1993 | B260

Lees meer →
Chemins et ponts. Lien entre les hommes
Auteurs
 • Jean Mesqui

Monografie | 2003 | B348

Lees meer →
Colloque sur les itinéraires communaux verts

Documentatiemap | 2006 | M032

Lees meer →
Commissievergadering. Asfalteren van veldwegen

Digitale publicatie | 2007 | D310

Subthema's: Natuurtechniek Wegen
Lees meer →
Commissievergadering. Steenpuin en trage wegen

Digitale publicatie | 2008 | D309

Subthema's: Natuurtechniek Wegen
Lees meer →
Congres Planning our Green Heritage

Documentatiemap M082

Lees meer →
Dag van de Trage Weg. Baan jezelf een weg. Acties 2010

Monografie | 2010 | B146

Lees meer →
Dag, vlinders in de berm! Vlindervriendelijke inrichting en beheer van bermen, taluds en restgronden
De aansprakelijkheid van de wegbeheerder
Auteurs
 • Els Beeckmans

Monografie | 2003 | B142

Subthema's: Natuurtechniek Wegen
Lees meer →
De bron

Tijdschrift | 2006 | T006

Lees meer →
De bron

Tijdschrift | 2009 | T006

Lees meer →
De bron

Tijdschrift | 2010 | T006

Lees meer →
De hand aan de ploeg… Sociale uitsluiting in plattelandsgebieden
Auteurs
 • Johan Rasking
 • Johan Vandenbussche

Monografie | 2001 | B066

Subthema's: Platteland
Lees meer →
De impact van het afsluiten van overwegen op trage mobliteit en mogelijke alternatieven
Auteurs
 • Jelke Clauwaert

Digitale publicatie | 2012 | D552

Lees meer →
de luwteplek

Monografie | 2017 | B552

Lees meer →
De Provincie Vlaams-Brabant en haar buurt- en voetwegen

Digitale publicatie | 2010 | D268

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
De Romeinse Kassei en de ruilverkaveling: Het spanningsveld tussen historiek en moderniteit
Auteurs
 • Eddy Dupae

Monografie | 2008 | B120

Lees meer →
De Romeinse weg. Masterplan Haspengouw: Publieksgerichte ontsluiting cultureel erfgoed Haspengouw-verslag studiedag 21 september

Documentatiemap | 2004 | B054

Lees meer →
De stad in de wijk. Gebiedgericht werken in Vlaamse steden en gemeenten
Auteurs
 • Filip De Rynck

Monografie | 2008 | B239

Subthema's: Stad
Lees meer →
De stille metamorfose van het Vlaamse platteland
Auteurs
 • Niek De Roo
 • Filip De Rynck

Monografie | 1999 | B238

Subthema's: Platteland Vlaanderen
Lees meer →
Decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996
Deelbekkenbeheerplan

Monografie | 2006 | B168

Lees meer →
Design for outdoor recreation
Auteurs
 • Simon Bell

Monografie | 2008 | B182

Subthema's: Natuurtechniek Wegen
Lees meer →
Diagnose van het regulier onderhoud van landschappelijke en recreatieve infrastructuur op het Vlaamse platteland

Digitale publicatie | 2008 | D266

Lees meer →
Diagnose van het regulier onderhoud van landschappelijke en recreatieve infrastructuur op het Vlaamse platteland

Digitale publicatie | 2008 | D267

Subthema's: Lokaal
Lees meer →
Dilbeek Gemeenteplan en Trage Wegenkaart
Dilbeek. Stratenplan en trage wegenkaart Dilbeek

Monografie K024

Lees meer →
Discoveringe the Vernacular Landscape
Auteurs
 • John Brinckrshoff Jackson

Monografie | 1984 | B068

Lees meer →
Dorp in zicht. In een notendop

Monografie B223

Subthema's: Participatie Platteland
Lees meer →
Dulomi-nieuws in e-zine van Vzw Trage Wegen

Digitale publicatie | 2005 | D415

Lees meer →
Duurzame mobiliteit ook op het platteland

Documentatiemap | 2009 | M025

Lees meer →
Duurzame stedenbouw in woord en beeld
Auteurs
 • Eva Heuts
 • Erik Rombaut

Digitale publicatie | 2009 | D232

Subthema's: Ruimtelijke planning
Lees meer →
E-zine vzw Trage Wegen – April 2005

Digitale publicatie | 2005 | D405

Lees meer →
Ecological Networks and Greenways. Concept, Design, Implementation
Auteurs
 • Rob Jongman
 • Gloria Pungetti

Monografie | 2004 | B017

Lees meer →
Ecological Urabanism
Auteurs
 • Mohsen Mostafavi
 • Gareth Doherty

Monografie | 2010 | B432

Lees meer →
Ecologisch bermbeheer en vergisting van maaisel
Ecologisch Bermbeheer. Van knelpunt tot bron van ecosysteemdiensten
Auteurs
 • Martin Hermy

Digitale publicatie | 2011 | D194

Subthema's: Bermbeheer Groenbeheer
Lees meer →
Een 'Central Park' in het hart van Europa. De restauratie van het Jubelpark
Auteurs
 • Isabelle Corten
 • Marie-Francoise Degembe
 • Benoît Fondu
 • Eric Henaut

Monografie | 2005 | B097

Lees meer →
Een ideaal ritme voor Gent
Auteurs
 • Steven Clays

Digitale publicatie | 2005 | D417

Lees meer →
Een landschapsbeheerplan voor de Brechtse Heide. Een uitnodiging tot meer natuuronderzoek in dit prachtig gebied!
Auteurs
 • Rembrandt De Vlaeminck
 • Isolde Aelvoet

Digitale publicatie | 2009 | D477

Subthema's: Biodiversiteit
Lees meer →
Een langzaam netwerk in de stad
Auteurs
 • Steven Clays

Digitale publicatie | 2009 | D504

Subthema's: Stad Trage mobiliteit
Lees meer →
Een mooi landschap daar werken we samen aan
Auteurs
 • Henk Kloen
 • Gerwin Verschuur
 • Wouter Tolkamp
 • Yvonne Gooijer

Digitale publicatie | 2006 | D207

Subthema's: Ontwerp en uitvoering
Lees meer →
Een nieuw élan voor de 'trage wegen'
Auteurs
 • Steven Clays

Digitale publicatie | 2005 | D418

Lees meer →
Een toekomstvisie. Van knelpunten naar knopppunten. Over mobiliteit en stadsontwikkeling in Antwerpen
Auteurs
 • Manu Claeys
 • Peter Verhaeghe

Monografie | 2010 | B309

Subthema's: Stad
Lees meer →
Een trage weg in een zacht kleedje

Documentatiemap | 2007 | M007

Lees meer →
Effect of field margins on moths depends on species mobility: Field-based evidence for landscape-scale conservation
Auteurs
 • Thomas Merckx
 • Ruth E. Feber
 • Rebecca L. Dulieu
 • Martin C. Townsends

Artikel | 2009 | A001

Lees meer →
Eindrapport "onderzeok naar en uitwerking van verbetervoorstellen voor: 1. Het wettelijk kader recreatieve ontsluiting groene ruimte
Auteurs
 • Steven Clays
 • Dries Elst

Monografie | 2012 | B413

Lees meer →
Eindrapport. Diagnose van het regulier onderhoud van landschappelijke en recreatieve infrastructuur op het Vlaamse platteland

Digitale publicatie | 2008 | D366

Subthema's: Ontwerp en uitvoering
Lees meer →
Eindrapport. Diagnose van het regulier onderhoud van landschappelijke en recreatieve infrastructuur op het Vlaamse platteland. B

Digitale publicatie | 2008 | D365

Subthema's: Ontwerp en uitvoering
Lees meer →
Eindrapport. In de bres voor agrarisch natuurbeheer
Auteurs
 • Dirk Reheul
 • Joke Vandenabeele

Monografie | 2004 | B092

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Erop of erondern. Bestaans(on)zekere boeren en hun overlevingsstrategieën
Auteurs
 • Henk Meert
 • Marie Bourgeois
 • Tom Vernimmen
 • Guido Van Huylenbroeck

Monografie | 2002 | B067

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Erven in het landschap. Een handige publicatie voor integratie van land- en tuinbouwbedrijven in het landschap

Digitale publicatie | 2010 | D222

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Erven in het landschap. Een handige publicatie voor integratie van land- en tuinbouwbedrijven in het landschap

Monografie | 2010 | B109

Subthema's: Leefmilieu Platteland
Lees meer →
ESPACE - Planning in a changing climate… Putting adaptation at the heart of spatial planning

Monografie B324

Subthema's: Ruimtelijke planning
Lees meer →
Fences, gates, and bridges and how to build them.
Auteurs
 • George A. Martin

Monografie | 2008 | B064

Lees meer →
Fietsen tussen Leie en Schelde
Auteurs
 • Robert Declerck
 • Katty De Loof
 • Veronique Eeckhaut

Monografie | 2001 | K046

Lees meer →
Fietsenstallingen in Vlaanderen en Brussel. Goede praktijkvoorbeelden

Monografie | 2009 | B231

Lees meer →
Fietsvademecum Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Monografie | 2009 | B353

Lees meer →
Footpaths. A practical handbook
Auteurs
 • Elizabeth Agate

Monografie | 1988 | B181

Subthema's: Natuurtechniek Wegen
Lees meer →
Functietoekenningsplan landbouwwegen Westhoek. Eindrapport Deel 1
Functietoekenningsplan landbouwwegen Westhoek. Eindrapport Deel 2
Geef ons de ruimte. Dag van de aarde

Documentatiemap | 2011 | M019

Subthema's: Kinderen en jongeren
Lees meer →
Geïntegreerde gebiedsgerichte projecten, meer dan een experiment

Monografie | 2007 | B159

Lees meer →
Geïntegreerde gebiedsvisie kanaal Bossuit-Kortrijk

Documentatiemap | 2010 | M059

Lees meer →
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kortenberg
Auteurs
 • Benny Theyssens
 • Danny Polspoel
 • Eddy Van Pottelberge

Monografie | 2003 | B316

Subthema's: District
Lees meer →
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Kortrijk

Digitale publicatie | 2007 | D228

Lees meer →
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Kortrijk

Digitale publicatie | 2007 | D229

Lees meer →
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Kortrijk

Digitale publicatie | 2007 | D230

Lees meer →
Gemeenten aan de slag: Natuur- en landschapsontwikkeling langs trage wegen
Auteurs
 • Kris Decleer

Digitale publicatie | 2009 | D467

Lees meer →
Gemeenten aan de slag: Natuur- en landschapsontwikkeling langs trage wegen
Auteurs
 • Inge Dooremont
 • Wim De Roo

Digitale publicatie | 2009 | D469

Lees meer →
GIS nieuwsbrief

Digitale publicatie | 2003 | D281

Subthema's: Natuurtechniek Wegen
Lees meer →
Goedkeuring provincie gedeeltelijke afschaffing voetweg nr. 25 en gedeeltelijke verplaatsing voetweg nr. 14 te Elversele

Digitale publicatie | 2005 | D380

Lees meer →
Greenways handbook
Auteurs
 • Trevor Atkinson

Monografie B261

Lees meer →
Groenbeheer een verhaal met toekomst
Auteurs
 • Martin Hermy
 • Mieke Schauvliege
 • Greet Tijskens

Monografie | 2005 | B023

Subthema's: Biodiversiteit
Lees meer →
Groencontact

Tijdschrift | 2011 | T001

Subthema's: Groenbeheer
Lees meer →
Groencontact

Tijdschrift | 2012 | T001

Subthema's: Groenbeheer
Lees meer →
Groencontact

Tijdschrift | 2004 | T001

Subthema's: Groenbeheer
Lees meer →
Groencontact

Tijdschrift | 2006 | T001

Subthema's: Groenbeheer
Lees meer →
Groencontact

Tijdschrift | 2008 | T001

Subthema's: Groenbeheer
Lees meer →
Groencontact

Tijdschrift | 2008 | T001

Subthema's: Groenbeheer
Lees meer →
Groencontact

Tijdschrift | 2009 | T001

Subthema's: Groenbeheer
Lees meer →
Groencontact

Tijdschrift | 2010 | T001

Subthema's: Groenbeheer
Lees meer →
Groencontact

Tijdschrift | 2010 | T001

Subthema's: Groenbeheer
Lees meer →
Groencontact

Tijdschrift | 2011 | T001

Subthema's: Groenbeheer
Lees meer →
Groencontact

Tijdschrift | 2011 | T001

Subthema's: Groenbeheer
Lees meer →
Groencontact

Tijdschrift | 2011 | T001

Subthema's: Groenbeheer
Lees meer →
Groencontact

Tijdschrift | 2011 | T001

Subthema's: Groenbeheer
Lees meer →
Groene en blauwe diensten in Vlaanderen. Praktijkervaring
Auteurs
 • Sylvie Danckaert
 • Dirk Van Gijseghem
 • Leen Bas

Digitale publicatie | 2011 | D223

Lees meer →
Groene en blauwe diensten in Vlaanderen. Praktijkervaringen
Auteurs
 • Sylvie Danckaert
 • Dirk Van Gijseghem
 • Leen Bas

Monografie | 2011 | B310

Lees meer →
Groene kring

Tijdschrift | 2007 | D280

Lees meer →
Groene lijnen, gezonde lucht. Over de invloed van lijnvormige landschapselementenop de luchtkwaliteit

Digitale publicatie | 2008 | D382

Subthema's: Biodiversiteit
Lees meer →
Hagen en houtkanten. Groene lijnen in een landschap
Auteurs
 • Stef Boogaerts
 • Etienne Meert
 • Joz Vrancken
 • Jan Wellekens

Monografie | 1999 | B098

Lees meer →
Hagen, heggen en houtkanten
Handelscataloog 2012-2013 Sylva

Documentatiemap | 2012 | B386

Lees meer →
Handleiding Ommetjes. Leidraad voor de realisatie van wandelpaden door boerenland
Auteurs
 • Tom ven der Beek

Monografie | 2010 | B112

Lees meer →
Handleiding Quantum GIS
Auteurs
 • Pieter Brusselman

Digitale publicatie | 2012 | D513

Lees meer →
Herwaardering Kerk-en Buurtwegels. Infodossier
Auteurs
 • Kris De Cock

Monografie B254

Lees meer →
Het holle-wegencomplex van Briegden
Auteurs
 • Arjan van der Star
 • Bart Hoelbeek
 • Jos Loyens

Monografie | 2008 | B136

Subthema's: Bos Natuurtechniek Wegen
Lees meer →
Het land- en kaartenboek van Lebbeke
Auteurs
 • Jozef Dauwe

Monografie | 2010 | B345

Lees meer →
Hoe organiseer je een wandeling over milieu en gezondheid in de stad?
Holle wegen Handleiding
Holle wegen. Handleiding Wetgeving en Beheer

Monografie | 2004 | M017

Lees meer →
Hoogstam boomgaarden
Immobiel op het platteland. Omtrent rurale vervoersarmoede in Vlaanderen
Auteurs
 • Henk Meert
 • Marie Bourgeois
 • Krista Van Hoof
 • Tim Asperges

Monografie | 2003 | B048

Subthema's: Platteland Senioren
Lees meer →
In goede banen? De provincie West-Vlaanderen en het beheer van de buurtwegen, 1800-heden

Monografie | 2005 | B130

Lees meer →
Infodag provenciale ondersteuning buurt- en voetwegen voor gemeenten

Documentatiemap | 2009 | M069

Lees meer →
Infovoormiddag. Inventarisatie buurt- en voetwegen Gemeenten

Documentatiemap | 2011 | M028

Lees meer →
Inrichting Fietsroutenetwerk. Ontwerp Stappenplan

Digitale publicatie | 2008 | D215

Lees meer →
Inrichting trage wegen: documentatiemap bij de studiedag

Documentatiemap | 2011 | M005

Lees meer →
Inzoomen op de dienst waterbeleid. Jaarverslag 2010
Auteurs
 • Didier Soens
 • Kathleen Van dorslaer
 • Kassandra Driezen
 • Linde Roels

Monografie | 2010 | B325

Lees meer →
IPO Trefdag

Documentatiemap | 2008 | M071

Lees meer →
Jeugd bij bosjes. Inspiratie voor groene speelruimte
Auteurs
 • Katrijn Gijsel

Monografie | 2009 | B029

Lees meer →
Keuken, koken, kiezen. Over duurzame keukeninrichting
Auteurs
 • Luk Naets
 • Tineke Van Engeland

Monografie | 2005 | B201

Lees meer →
Kleinschalige verhardingen in publieke ruimten. Duurzaam investeren in het openbaar domein
Auteurs
 • Jan Vilain

Monografie | 2007 | B197

Subthema's: Natuurtechniek Stad Wegen
Lees meer →
Koninklijke vereniging voor natuur- en stedenschoon vzw 1910-1985
Auteurs
 • Walter Cogge
 • Rutger Steenmeijer
 • Geert De Blust
 • Hilda Van Averbeke

Monografie | 1985 | B123

Subthema's: Stad
Lees meer →
Landbouw en landschap hand in hand. Inspirerende ideeën voor uw bedrijf.

Monografie | 2009 | B314

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Landbouwverbreding. Een kleuruenpallet van maatschappelijke dienstverlening

Documentatiemap | 2010 | M018

Subthema's: Lokaal Platteland
Lees meer →
Landschap & biodiversiteit. Hand in hand met landbouw

Monografie B253

Lees meer →
LEDA. Legal and regulatory measures for sustainable transport in cities

Monografie | 1999 | B084

Lees meer →
Leidraad natuurtechniek. Ecologisch bermbeheer

Digitale publicatie | 2011 | D213

Lees meer →
Leidraad natuurtechniek. Ecologisch bermbeheer
Lexicon - 50 jaar Stedenbouwwet
Auteurs
 • Bernard Hubeau
 • Pieter - Jan Defoort
 • Geert Debersaques
 • Wolfgang Vandevyvere

Monografie | 2012 | B351

Lees meer →
Loeren bij de boeren. Fietsroute Oosterzele
Auteurs
 • Klaas Van Cauwenberghe
 • Hilde de Sutter

Monografie B279

Lees meer →
Mag het wat trager? Natuurpunt vecht voor behoud van trage en onverharde wegen
Auteurs
 • Benno Geertsma

Digitale publicatie | 2003 | D489

Lees meer →
Manuel du transport rural

Monografie B052

Subthema's: Europa Platteland
Lees meer →
Materieel voor beheer van grazige bermen
Auteurs
 • Valentijn de Cock

Digitale publicatie | 2011 | D202

Subthema's: Bermbeheer Groenbeheer
Lees meer →
Met draad en raad voor natuur en landschap

Documentatiemap | 2007 | M036

Subthema's: Natuurtechniek
Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2011 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2005 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2005 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2006 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2006 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2007 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2008 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2008 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2008 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2008 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2009 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2009 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2009 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2010 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2010 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2010 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2010 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2011 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2011 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2011 | T008

Lees meer →
Milieubeleid. Analyse en perspectief
Auteurs
 • Peter Driessen
 • Pieter Leroy

Monografie | 2007 | B028

Subthema's: Europa
Lees meer →
Milieueffecten van ontginning en herstructurering (Hoofdstuk 4)
Module 15 en Subsidieregelement Verenigingen voor verkeersveiligheidsprojecten

Documentatiemap | 2010 | M072

Lees meer →
Mogelijkheden van alternatieve financiering voor ruimtelijke kwaliteit op het platteland
Auteurs
 • Stefan De Brabander

Digitale publicatie | 2010 | D269

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen. Voorbeeldboek. Aanpak sluipverkeer

Digitale publicatie | 2011 | D258

Lees meer →
Naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen. Voorbeeldenboek aanpak sluipverkeer.
Naar een goede praktijk voor beheer en inrichting van “trage wegen” in het landbouwgebied. Enkele suggesties vanuit ecologisch e
Auteurs
 • Kris Decleer

Digitale publicatie | 2005 | D379

Subthema's: Medegebruik Platteland
Lees meer →
Naar een Vlaams plattelandsbeleidsplan. Visie en aanzet tot actie
Auteurs
 • Eva Verstraete
 • Siegi Absillis

Monografie | 2009 | B312

Subthema's: Platteland Vlaanderen
Lees meer →
Natuurinrichting? Projecten voor natuurontwikkeling
Auteurs
 • Anja Van der Zalm
 • Rebekka Veeckman
 • Karolien Bracke
 • Griet Buyse

Digitale publicatie | 2009 | D209

Subthema's: Natuurtechniek
Lees meer →
Natuurtechnische inrichting van trage wegen. Studiedag Limburg

Documentatiemap | 2010 | M061

Lees meer →
Nieuwsbrief kind en ruimte

Digitale publicatie | 2011 | D225

Lees meer →
Ommetjes. Realisatie van wandelenpaden in het buitengebied
Auteurs
 • Taco Jansonius

Digitale publicatie | 2005 | D224

Lees meer →
Onroerend erfgoed en toegankelijkheid
Auteurs
 • Herman ven dan Bossche

Monografie | 2010 | B220

Lees meer →
Ons plekje. Gentse Buitenband. In het land van de Leie en Schelde
Auteurs
 • Johan De Ruyck
 • Eddy Matthys

Monografie B186

Lees meer →
Ontwerp toegankelijkheidsbesluit
Auteurs
 • Valerie Kochuyt

Digitale publicatie | 2007 | D317

Lees meer →
Ontwikkeling van het R-pad

Digitale publicatie | 2009 | D472

Lees meer →
Onverharde veldwegen. Sleutel tot landschappelijke kwaliteit

Documentatiemap | 2003 | B293

Subthema's: Natuurtechniek Wegen
Lees meer →
Oost-Vlaanderen is tevreden over erosie-werende dammen

Digitale publicatie | 2011 | D216

Lees meer →
Op weg naar een kindnorm

Documentatiemap | 2010 | M020

Subthema's: Kinderen en jongeren
Lees meer →
Open Street Map en trage wegen
Auteurs
 • Wouter Hamelinck

Digitale publicatie | 2011 | D227

Subthema's: Landschap
Lees meer →
Operationalisering van een nieuw decreet trage wegen. Voorstel van methodiek
Auteurs
 • Jacky Maes

Digitale publicatie | 2003 | D361

Lees meer →
Oplossingen voor natuur en landschap. West-Vlaanderen

Documentatiemap | 2010 | M015

Lees meer →
Optimizing the biodiversity gain from agr-environment schemes
Auteurs
 • Thomas Merckx
 • Ruth E. Feber
 • Philip Riordan
 • Martin C. Townsends

Artikel | 2009 | A002

Lees meer →
Over spaden, padden en poelen
Auteurs
 • Dieter Devolder

Monografie | 1997 | B258

Lees meer →
Over trage wegen
Auteurs
 • Marleen Van der Velden
 • Bert Meulemans
 • Koen Van den Broeck

Digitale publicatie | 2008 | D290

Lees meer →
Over trage wegen
Auteurs
 • Marleen Ven der Velden
 • Bert Meulemans
 • Koen Ven den Broeck

Monografie | 2008 | B111

Lees meer →
Overlegproces Vlaams stedelijk gebied rond Brussel

Digitale publicatie | 2008 | D236

Lees meer →
Parlementaire vraag: Trage wegen. Aanleg en gebruik. Antwoord
Auteurs
 • Hilde Crevits

Digitale publicatie | 2008 | D312

Subthema's: Natuurtechniek Wegen
Lees meer →
Parlementaire vraag: Trage wegen. Aanleg en gebruik. Vraag aan Hilde Crevits
Auteurs
 • Patrick De Klerck

Digitale publicatie | 2008 | D311

Subthema's: Natuurtechniek Wegen
Lees meer →
Pathfinder for the history of cartography
Auteurs
 • Joel Kovarsky

Digitale publicatie | 2007 | D245

Lees meer →
Plannen voor mensen
Auteurs
 • Maarten Loopmans
 • Caroline Newton
 • Els Lecleercq

Monografie | 2011 | B362

Subthema's: Ruimtelijke planning
Lees meer →
Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen met Leader

Monografie B346

Lees meer →
Plattelandsontwikkeling. Best cases 2003-2006

Monografie | 2006 | B218

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Plattelandswegen inrichten & onderhouden met een functietoekenningsplan

Documentatiemap | 2010 | M047

Lees meer →
Portaal van de stilte

Monografie | 2009 | B193

Lees meer →
Praktijkdag Trage Wegen Antwerpen

Documentatiemap | 2007 | M057

Lees meer →
Praktijkdag Trage Wegen Temse

Documentatiemap | 2006 | M060

Lees meer →
Project Graskracht. Waarheen met grasmaaisel?
Auteurs
 • Willy Verbeke

Digitale publicatie | 2010 | D203

Subthema's: Bermbeheer Groenbeheer
Lees meer →
Projectbezoek 'Natuur en landschap'

Documentatiemap | 2011 | M053

Lees meer →
Publieke ruimte 2008. Praktijkboek
Publieke Ruimte 2010. Praktijkboek
Publieke Ruimte 2011. Praktijkboek
Punten en lijnen in het landschap
Auteurs
 • Martin Hermy
 • Geert De Blust

Monografie | 1997 | B125

Lees meer →
Puzzelen met natuur van Agentschap voor Natuur en Bos
Auteurs
 • Dirk Draulans

Digitale publicatie | 2010 | D210

Lees meer →
Regulier onderhoud van landschappelijke en recreatieve infrastructuren op het platteland. Beleidsaanbeveling. Nota

Digitale publicatie | 2008 | D348

Lees meer →
Regulier onderhoud van landschappelijke en recreatieve infrastructuren op het platteland. Beleidsaanbeveling. Synthese

Digitale publicatie | 2008 | D347

Lees meer →
Ruilverkaveling Grootloon

Monografie M043

Lees meer →
Ruilverkaveling Mettekoven

Monografie B119

Lees meer →
Ruimte voor milieu. Inzichten van milieugeografen en -planologen
Auteurs
 • Natascha Bakker
 • Ton Dietz

Monografie | 2007 | B211

Lees meer →
Ruimte voor voetgangers en fietsers. Rondetafelconferentie
Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos. Regio Neteland

Monografie | 2005 | B331

Lees meer →
Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos. Regio Neteland
Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos. Regio Neteland

Monografie | 2005 | B332

Lees meer →
Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos. Regio Neteland

Monografie | 2007 | B333

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos. Regio Neteland. KAARTEN

Monografie | 2007 | B335

Lees meer →
Samen de boer op. Groepsbezoeken op land-en tuinbouwbedrijven

Monografie B216

Subthema's: Lokaal Platteland
Lees meer →
Samen sterk voor natuur en landschap. Regionaal landschap Haspengouw en Voeren

Monografie B187

Lees meer →
Samen werken aan een leefomgeving met identiteit
Auteurs
 • Emil van Brederode
 • Dré van Marrewijk

Monografie | 2006 | B291

Lees meer →
Samen werken aan natuur en landschap in de provincie Antwerpen

Monografie | 2009 | B033

Lees meer →
Samen werken aan ruimtelijke ontwikkeling

Digitale publicatie | 2007 | D234

Subthema's: Ruimtelijke planning
Lees meer →
Samenleven in de publieke ruimte. Inspiratie voor de inrichting en het beheer van buitenruimte
Auteurs
 • Joke Vanreppelen
 • Ties Bekaert

Digitale publicatie | 2010 | D004

Subthema's: Ontwerp en uitvoering
Lees meer →
Schakel eens een schaap in !
Auteurs
 • Johan de Beule

Digitale publicatie | 2011 | D197

Lees meer →
Speelruimte & Planning
Auteurs
 • Francis Vaningelgem, Wouter Vanderstede, Peter Dekeyser en
 • An Piessens

Monografie | 2011 | B390

Lees meer →
Speelruimte en planning
Auteurs
 • Francis Vaningelgem, Wouter Vanderstede, Peter Dekeyser en An Piessens

Monografie | 2011 | B372

Lees meer →
Sporen van betekenis: Over de cultuur- en erfgoedwaarde van trage wegen
Auteurs
 • Andy Vandevyvere

Digitale publicatie | 2008 | D015

Subthema's: Natuurtechniek Wegen
Lees meer →
Stadslandbouw
Auteurs
 • Robert Jan Croonen
 • Niek Hazendonk
 • Klaas van der Wiel

Monografie B313

Subthema's: Platteland Stad Vlaanderen
Lees meer →
Stagerapport. Vergelijkende studie van verhandingstypes
Auteurs
 • Michaël Roos

Monografie | 1999 | B005

Lees meer →
Stappen

Documentatiemap | 2011 | M051

Lees meer →
Stappen naar gezonde mobiliteit. Ronndetafelconferentie
Stapstenen naar ruimtelijke kwaliteit
Auteurs
 • Provincie Oost-Vlaanderen - dienst Landbouw & Platteland

Monografie | 2012 | B395

Lees meer →
Steegjesroute Geraardsbergen
Auteurs
 • Guido De Padt

Monografie | 2007 | B283

Subthema's: Natuurtechniek Wegen
Lees meer →
Stiltegebieden in Vlaanderen-Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied
Auteurs
 • Gilke Pée
 • Gisela Vindevogel

Monografie | 2006 | B229

Subthema's: Landschap
Lees meer →
Strategische ruimtelijke projecten. Beleidsaanbevelingen
Auteurs
 • Louis Albrechts
 • Jef Van den Broeck
 • Ann Verhetsel

Monografie | 2010 | B061

Subthema's: Ruimtelijke planning
Lees meer →
Strategische ruimtelijke projecten. Maatschappelijk en ruimtelijk vernieuwend
Auteurs
 • Jef Van den Broeck
 • Louis Albrechts
 • Ruth Segers

Monografie | 2010 | B062

Subthema's: Ruimtelijke planning
Lees meer →
Studiedag Plattelandsacademie. Landbouwverbreding als toekomst?

Documentatiemap | 2005 | M068

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Studiedag Trage Wegen in't groen
Studiedag Trage Wegen. Oplossingen voor natuur en landschap

Documentatiemap | 2011 | M023

Lees meer →
Studiedag Trage Wegen. Trage wegen doen bewegen. Kampenhout
Subsidies Trage Wegen. Overzicht voor Oost-Vlaamse gemeenten

Monografie | 2011 | B007

Lees meer →
Syllabus Natuurtechnische Inrichting van trage wegen
Auteurs
 • Clays, S.
 • Claus, K.
 • Elst, D.

Digitale publicatie | 2011 | D523

Lees meer →
Syllabus. Natuurtechnische inrichting van trage wegen

Monografie | 2010 | B006

Lees meer →
Technisch vademecum Bomen. Harmonisch park- en groenbeheer
Auteurs
 • Tom Joye
 • Jos Ramaekers
 • Peter Van Herp
 • Jos De Wael

Monografie | 2008 | B031

Subthema's: Bos Groenbeheer
Lees meer →
Technisch Vademecum Grasland

Monografie | 2006 | B304

Lees meer →
Technisch Vademecum Kruidenachtigen

Monografie | 2012 | B377

Lees meer →
Technisch Vademecum Paden en Verhardingen

Monografie | 2010 | B305

Lees meer →
Technisch vademecum water. Harmonisch park- en groenbeheer
Auteurs
 • Jan Van den Berghe
 • Joeri Van Belle

Monografie | 2004 | B026

Lees meer →
The ambition of the territory

Monografie B449

Lees meer →
Toekomsten voor investeren in publieke ruimte

Monografie | 2012 | B433

Lees meer →
Toetsingskader voor het gewenste recreatieve medegrbuik in bossen en natuurgebieden in functie van de ecologische draagkracht. E

Monografie B306

Lees meer →
Trage Wegen

Monografie | 2006 | B149

Lees meer →
Trage wegen doen bewegen
Auteurs
 • Andy Vandevyvere
 • Hilde Béatse

Monografie | 2009 | B167

Lees meer →
Trage wegen doen bewegen
Auteurs
 • Andy Vandevyvere
 • Hilde Béatse

Monografie | 2009 | B248

Lees meer →
Trage wegen en ruimtelijke planning

Digitale publicatie | 2009 | D235

Lees meer →
Trage wegen in Dendermonde

Documentatiemap | 2010 | M049

Lees meer →
Trage Wegen Kwadraat

Documentatiemap | 2011 | M052

Lees meer →
Trage wegen: op stap in de provincie Antwerpen
Auteurs
 • Tinne Van Looy
 • Marieke Verreet

Digitale publicatie | 2009 | D273

Lees meer →
Tragewegen- en fietsbeleid provincie Oost-Vlaanderen
Tragewegenproject in Antwerpen

Documentatiemap | 2010 | M014

Lees meer →
Uit de voeten met wandelpaden over boerenland. Leidraad voor de aanleg van wandelroutes
Auteurs
 • G. K. Hopster
 • T.A. de Boer
 • M.A.W. Kommers
 • M.B. Schöne

Monografie | 2003 | M035

Lees meer →
Vademecum beheerplanning. Harmonisch park- en groenbeheer
Auteurs
 • Cris Hendrikx
 • Jan Van den Berghe
 • Ann Ven Herzele
 • Veerle Heyens

Monografie | 2004 | B027

Lees meer →
Vademecum Bosuitbreiding en bosverbinding door lokale besturen

Monografie B226

Subthema's: Bos
Lees meer →
Vademecum Draagvlakverbreding voor bosuitbreiding & natuurontwikkeling
Auteurs
 • B. De Somviele
 • R. De Vreese

Monografie | 2009 | B232

Subthema's: Bos Natuurtechniek
Lees meer →
Vademecum fietsvoorzieningen. Hoofdstuk 41 Ontwerprichtlijnen voor fietsvoorzieningen

Digitale publicatie | 2005 | D168

Lees meer →
Vademecum Integrale toegankelijkheid van parken. Richtlijnen om een park beter toegankelijk te maken voor iedereen, ook voor men
Vademecum Natuurtechniek. Inrichting en beheer van waterlopen
Auteurs
 • Luc Janssens
 • Katja Claus

Monografie | 1994 | M045

Lees meer →
Vademecum Natuurtechniek. Inrichting en beheer van wegen
Auteurs
 • Luc Janssens
 • Katja Claus

Monografie | 1996 | M046

Lees meer →
Vademecum Plant van hier. Praktisch vademecum met oog op het behoud en de promotie van autochtone planten
Auteurs
 • Emma Denorme

Monografie B019

Lees meer →
Vademecum. Vredesbossen: Een link tussen bos,klimaat en vrede
Auteurs
 • L. Provoost
 • M. Vanlerberghe

Monografie | 2010 | B091

Lees meer →
Van advies gediend. Kwaliteitsbevordering in het erfgoedbeheer
Auteurs
 • Anne Mie Delbeke
 • Kristine De Mulder
 • Marleen Denef
 • Eric De Vroede

Monografie | 2003 | B021

Lees meer →
Van klein landschapselement tot landgoed. Erfgoedverenigingen en landschapsbeheer-verslagboek dertiende VCM-ontmoetingsdag

Documentatiemap | 2006 | B230

Lees meer →
Van Tronken en Kanten

Monografie | 2011 | B356

Subthema's: Landschap
Lees meer →
Vereniging voor Bos in Vlaanderen

Monografie B166

Lees meer →
Verkeersleefbare steden en gemeenten. Indicatoren voor verkeersleefbaarheid. Rondetafelconferentie
Verslag Grootschalige ontwikkelingen in historische omgeveing. Herbestemming, een uitdaging voor de verenigingen.Tussen cités en
Verwerking van (berm)maaisel
Auteurs
 • Kristel Vandenbroek

Digitale publicatie | 2011 | D198

Subthema's: Bermbeheer Groenbeheer
Lees meer →
Vijfde landschapscontactdag

Documentatiemap | 2010 | M026

Subthema's: Landschap
Lees meer →
Visie en inrichtingsvoorstellen voor het kanaal Bossuit-Kortrijk

Monografie | 2011 | B338

Lees meer →
Visie op trage wegen. Nota Natuurpunt
Auteurs
 • Bart Slabbinck
 • Jos Gysels

Digitale publicatie | 2005 | D355

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2008 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2008 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2009 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2009 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2009 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2009 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2010 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2011 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2011 | T017

Lees meer →
Vlaams totaalplan Fiets-ontwerp + Kaartenbijlage
Auteurs
 • Lieven Raes
 • Tim Asperges

Monografie | 2002 | B250

Lees meer →
Vlaams-Brabant. Situering VLM-projecten

Monografie | 2009 | K097

Lees meer →
VLM en VVSG gaan nauwer samenwerken op het platte land

Digitale publicatie | 2011 | D221

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Voetgangersvademecum Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Monografie | 2012 | B352

Lees meer →
Voetgangersvademecum Luik trage wegen

Digitale publicatie | 2003 | D488

Lees meer →
Voorstel van resolutie betreffende het onderhoud van landbouwwegen op het platteland
Auteurs
 • Jos De Meyer
 • Jan Verfaillie
 • Mark Demesmaeker
 • Els Robeyns

Digitale publicatie | 2008 | D264

Lees meer →
Voorstelling technisch vademecum paden en verharding

Documentatiemap | 2011 | M004

Lees meer →
Voorstelling technisch vademecum Paden en Verrhardingen

Documentatiemap | 2011 | M027

Lees meer →
Vormingsavond Ruimtelijke Ordening
Vzw Trage Wegen komt op voor behoud en ontwikkeling buurtwegen. Bijdrage nieuwsbrief VVP
Auteurs
 • Eric Grietens

Digitale publicatie | 2003 | D490

Lees meer →
Waarheen met Brussel?
Auteurs
 • Eric Corijn
 • Jean De Salle
 • Jean-Louis Genard
 • Christian Kesteloot
 • Christian Vandermotten
 • Pierre Vanderstraeten

Monografie | 2013 | B447

Lees meer →
Walcourt

Monografie | 2006 | K044

Lees meer →
Walk 21. San Sebastian

Documentatiemap | 2002 | M058

Lees meer →
Water in(g) Sint-Truiden
Auteurs
 • Karel Vandaele
 • Jo Lammens
 • Frans Greemers

Monografie | 2006 | B137

Lees meer →
Waterbeheersing en natuurontwikkeling in de vallei van de Molenbeek…Hand in hand

Documentatiemap M076

Lees meer →
Waterwegen. Beheersverdeling in het Vlaams gewest

Digitale publicatie | 2006 | D212

Lees meer →
Wegbermen. Over-leven op de rand van de akker
Auteurs
 • Georges Buelens
 • Nadine Meeus
 • Walter Op de Beeck

Monografie | 2000 | B337

Lees meer →
Wegwijs langs Schelde, Dender en Rupel
Auteurs
 • T. Corijn
 • J. Gobin
 • S. Palmaers
 • J. Roelabdt

Monografie | 2007 | B139

Lees meer →
Wegwijzer Trage Wegen. Praktische tips, voorbeelden en informatie
Auteurs
 • Steven Clays
 • Iris Lauwaert
 • Freek Verdonckt

Monografie | 2005 | B286

Lees meer →
Wegwijzer Trage Wegen. Praktische tips, voorbeelden en informatie
Auteurs
 • Steven Clays
 • Iris Lauwaert
 • Freek Verdonckt

Monografie | 2006 | B206

Lees meer →
Werken aan de waterkant. Praktijkgids voor watergebonden natuur

Monografie | 2008 | B129

Lees meer →
Werken rond trage wegen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013
Wet op bijzondere maatregelen in verband met ruilverkaveling

Digitale publicatie | 1978 | D216

Lees meer →
Wet op ruilverkaveling

Digitale publicatie | 1970 | D217

Lees meer →
Wetgevende en juridische aspecten & terreinkennis en wensen op vlak van openstelling en toegankelijkheid van bossen en natuurres

Digitale publicatie | 2008 | D421

Lees meer →
Wettelijke en juridische aspecten i.v.m. dreven
Auteurs
 • Mieke Schauvliege

Digitale publicatie | 2007 | D507

Lees meer →
Wontergem. Ruilverkaveling Wontergem

Monografie K042

Lees meer →

Meer publicaties -->

 

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

Volledig nieuwsoverzicht