Wat is een rooilijnplan?

Het gemeentelijk rooilijnplan legt de precieze ligging en de breedte van een gemeenteweg vast.

De rooilijn

Het gemeentewegendecreet definieert de rooilijn als de grens tussen de gemeenteweg en de aangelande eigendommen (art. 2, 9°). Het gaat dus niet noodzakelijk om een eigendomsgrens, omdat heel wat gemeentewegen ook op particuliere gronden kunnen liggen. Dat is vandaag het geval bij een overgrote meerderheid van de trage wegen. Een gemeenteweg heeft dus per definitie steeds twee rooilijnen. De zone die zich tussen de beide rooilijnen bevindt, omvat de volledige breedte van de gemeenteweg. Dat is niet alleen de rijbaan, maar vaak ook de wegbermen, de taluds en de eventuele baangrachten.

Lang niet elke gemeenteweg heeft ook een rooilijnplan. Van het overgrote deel van de gemeentewegen die zijn ontstaan door langdurig openbaar gebruik werden nooit plannen opgemaakt. Ze hebben dus wel rooilijnen, maar geen rooilijnplan. Voor alle duidelijkheid: dat maakt een weg niet minder of niet meer tot gemeenteweg.

Het rooilijnplan

Het rooilijnplan legt de precieze ligging en de breedte van een gemeenteweg vast, door het optekenen van de rooilijnen van deze gemeenteweg. Een rooilijnplan kan worden opgemaakt om reeds bestaande rooilijnen te bevestigen, te wijzigen of om toekomstige rooilijnen te creëren. Om rooilijnen op te heffen, creëerde de decreetgever een nieuw instrument: het grafisch plan tot opheffing. Daarover verder meer.

De vereiste inhoud van een rooilijnplan

Het gemeentewegendecreet is vrij soepel over de vormvereisten van een rooilijnplan. Het decreet legt geen standaard op voor schaal, noch voor kleuraanduidingen of symbolen op het plan. De toetssteen is dat het plan duidelijk moet zijn. Het aanbrengen van zoveel mogelijk referentiepunten (waterlopen, afstanden tot gebouwen, …) is daarbij een goede landmeetpraktijk.

Decretaal wordt wel een minimum inhoud bepaald voor een rooilijnplan (art. 16, §2 en §3). Een gemeentelijk rooilijnplan bevat ten minste:

 • de actuele en toekomstige rooilijn van de gemeenteweg;
 • de kadastrale vermelding van de sectie, de nummers en de oppervlakte van de getroffen kadastrale percelen en onroerende goederen;
 • de naam van de eigenaars van de getroffen kadastrale percelen en onroerende goederen volgens kadastrale gegevens of andere gegevens die voor het gemeentebestuur beschikbaar zijn;
 • een berekening van de eventuele waardevermindering of waardevermeerdering van gronden ten gevolge van de aanleg, wijziging of verplaatsing van een gemeenteweg;
 • de eventuele aanduiding van nutsleidingen die door de wijziging of verplaatsing van de gemeenteweg op private eigendom zullen liggen.

Vooral de berekening van de waardevermindering of -vermeerdering in deze fase is nieuw. Het schattingsverslag van de landmeter maakt dus integraal deel uit van het rooilijnplan. De logica is dat iedereen de gevolgen kan inschatten van het realiseren van het rooilijnplan. Dit is vooral van belang voor de opmerkingen in het openbaar onderzoek of bij eventuele beroepen tegen het definitief vastgestelde rooilijnplan.

Daarnaast kán een gemeentelijk rooilijnplan kan ook een achteruitbouwstrook vastleggen. Dat is een bouwvrije strook tussen de rooilijn en de bouwlijn. Vroeger werd deze strook al eens een ‘voortuinstrook‘ genoemd. Deze strook maakt dus géén deel uit van de gemeenteweg en geldt dus als een publieke erfdienstbaarheid van niet-bebouwen.

abw-rooilijnplanEen definitief vastgesteld rooilijnplan overschrijft een eerder rooilijnplan. De lokale besturen zullen dus nieuwe rooilijnplannen maken om bv. voormalige voet- en buurtwegen te wijzigen. De rooilijnplannen van deze wegen zijn immers de detailplannen uit de befaamde atlassen der buurtwegen. Het Gemeentewegen behoudt integraal alle eerder vastgestelde rooilijnplannen, dus ook de atlassen der buurtwegen.

40 tips voor milieuvriendelijke mobiliteit. Verplaats u verstandig… en spaar het milieu, uw gezondheid en uw geldbeugel
Auteurs
 • Walter Op de Beeck

Monografie | 2003 | B273

Subthema's: Duurzame mobiliteit
Lees meer →
Aanbevelingen voor een optimale implementatie van wettelijke maatregelen voor duurzaam vervoer

Monografie B083

Lees meer →
Aanbod 2010 voor lokale besturen

Monografie | 2010 | B290

Lees meer →
Aanleg van fietspaden behorende tot het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

Digitale publicatie D019

Lees meer →
Aanleg van fietspaden behorende tot het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

Digitale publicatie D020

Lees meer →
Aanmaning Beersel openstellen buurtwegen

Digitale publicatie | 2009 | D337

Lees meer →
Aarschot. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D023

Lees meer →
Aarschot. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D088

Lees meer →
Activiteitengids. Verenigingen voor verkeerveiligheid
Auteurs
 • Karen Hiergens
 • Tine Majeur
 • Ilse Fannes
 • Els Hillaert

Monografie | 2009 | B271

Lees meer →
Actualia voor de landmeter-expert

Documentatiemap | 2012 | M093

Lees meer →
Actueel navigeren over trage wegen
Auteurs
 • Peter Van Bossuyt

Digitale publicatie | 2008 | D289

Lees meer →
Addendum bij het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Digitale publicatie | 2009 | D231

Lees meer →
Advies jeugd, vrije tijd en mobiliteit
Advies modernisering Wegenwet
Auteurs
 • Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving

Digitale publicatie | 2010 | D299

Subthema's: Wegenrecht
Lees meer →
Adviesnota i.v.m het herstel en de ontwikkeling van het trage wegennetwerk in de zone Deuzeld - Bloemendaal
Auteurs
 • Joke Ossaer

Digitale publicatie | 2007 | D354

Lees meer →
Adviezen i.v.m herstel en ontwikkeling van het tragewegennetwerk in Kampenhout

Digitale publicatie | 2007 | D342

Subthema's: Gemeente
Lees meer →
Affligem. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / Mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D024

Lees meer →
Affligem. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D089

Lees meer →
Afpaling
Auteurs
 • H. Van Bever

Monografie | 1975 | B343

Lees meer →
Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk

Digitale publicatie | 2001 | D343

Lees meer →
ALIAS: Transities op het Vlaamse platteland
Auteurs
 • Dirk Vervloet
 • Ellen Maertens

Digitale publicatie | 2011 | D219

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Als boeren overleven wordt…
Auteurs
 • Annelies Vande Vyvere
 • Annelies Vanneste

Monografie | 2002 | B060

Lees meer →
Als een ommetje een omweg wordt. Nederland
Auteurs
 • Jos Steehouder

Digitale publicatie | 2006 | D352

Lees meer →
An ecomobility certification for cities. Technical brochure
Auteurs
 • Nuno Quental
 • Mark Kirkels

Monografie | 2011 | B276

Subthema's: Duurzame mobiliteit
Lees meer →
An EcoMobility certification system for cities
Auteurs
 • Nuno Quental
 • Marc Kirkels

Digitale publicatie | 2011 | D172

Subthema's: Duurzame mobiliteit
Lees meer →
Anders omgaan met land & water. Brongerichte aanpak landerosie en wateroverlast
Auteurs
 • Karel Vandaele
 • Jo Lammens
 • Peter Priemen
 • Frans Creemers

Monografie | 2009 | B008

Lees meer →
Approche du plan piéton / Aanpak voetgangersbeleid
Auteurs
 • Dirk Dufour

Digitale publicatie | 2011 | D184

Lees meer →
Arrest Hof van Cassatie, 22 april 1983

Rechtspraak | Digitale publicatie

Lees meer →
Asse. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D025

Lees meer →
Asse. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D090

Lees meer →
Asse. Topografische kaart Asse met wandelpaden

Monografie | 2007 | K050

Lees meer →
Au fil de la Senne à pied et à vélo. La vallée de la Senne, de soignies à Malines via Bruxelles. 20 promednades pédestres et une
Auteurs
 • Daniel Vanderstichelen
 • Ward Van Loock

Monografie | 2007 | B175

Lees meer →
Autovrije schooldagen. Een sensibiliseringsactie om milieuvriendelijk naar school te komen
Auteurs
 • Gert Zuallaert
 • Veerle De Bent

Monografie | 2001 | B074

Lees meer →
Baardegem

Monografie | 2011 | B319

Lees meer →
Basishandleiding Transition towns. Hoe word je een transitie-stad, dorp, streek, gemeenschap of zelfs eiland
Auteurs
 • Ben Brangwyn
 • Rob Hopkins

Monografie B178

Subthema's: Stad
Lees meer →
BE-POMM

Documentatiemap | 2011 | M054

Lees meer →
Beersel. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D026

Lees meer →
Begijnendijk. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D027

Lees meer →
Beginselen van behoorlijk bestuur
Auteurs
 • M. Boes, A. Coolsaet, Ph. De Keyser, D. D'Hooghe, E. Lancksweerdt, K. Lenaerts, K. Leus, D. Mareen, I. Opdebeek, P. Popelier, J. Theunis, M. Van Damme, F. Vandendriessche, E. Van de Velde, A. Wirtgen

Monografie | 2006 | B388

Lees meer →
Bekkevoort. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D028

Lees meer →
Beroep tegen de niet-erkenning van de PRED Kasteelbeekpad (Hoogstraten)
Bertem. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D029

Lees meer →
Beter adviseren. Achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden - Dossier IX Ecologische verkavelingen

Monografie | 2008 | B162

Lees meer →
Beter adviseren. Achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden - Dossier V Trage wegen

Monografie | 2007 | B148

Lees meer →
Bever. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D030

Lees meer →
Bevestiging in Beroep van de erkenning van de PRED-Bosweg te Londerzeel
Bewegen langs Trage Wegen. 11 wandelingen in eigen streek

Monografie | 2010 | B191

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
Bierbeek. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D031

Lees meer →
Boeren bouwen aan het landschap
Auteurs
 • Arjan de Hulster
 • Dieter Depraetere
 • Wieco Dielman
 • Olivier Dochy

Monografie | 2007 | B222

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Boortmeerbeek. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D032

Lees meer →
Boortmeerbeek. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D097

Lees meer →
Bosdecreet

Digitale publicatie | 1990 | D291

Lees meer →
Bosdecreet

Digitale publicatie | 1990 | D349

Subthema's: Bos Vlaanderen
Lees meer →
Bottelare - Munte. Trage wegen in Bottelare en Munte
Auteurs
 • Katrijn Gijsel
 • Freek Verdonckt
 • Frank Monsecour

Monografie K045

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
Boutersem. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D033

Lees meer →
Bovenlokaal Fietsroutenetwerk in Vlaams-Brabant

Digitale publicatie D021

Lees meer →
Bredene - Houthave Topografische kaart. 12 (3-4) Schaal 1:25000

Monografie | 1986 | K054

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
Brugge. Fietskaart van Brugge

Monografie K032

Lees meer →
Brussel groene stad, stad vol natuur

Monografie K101

Lees meer →
Buggenhout. Wandelen en fietsen in Bugggenhout. De Oost-Vlaamse bosgemeente. Buggenhout, dichterbij dan je denkt

Monografie K023

Lees meer →
Buiten de lijnen. Inspirerende scenario's voor het vlaamse platteland

Monografie B311

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Buitengoed goed buiten. De plattelandsprojecten
Auteurs
 • Alexander Vercamer

Monografie | 2006 | B219

Lees meer →
BYPAD. Meer kwaliteit in het fietsverkeer. De efficïentste weg naar de verbetering van het fietsbeleid
Auteurs
 • Jeroen Bastiaens
 • Tim Asperges

Digitale publicatie | 2007 | D288

Lees meer →
Cassatie-arrest inzake vrijmaking Buurtwegen Haaltert
Chemins de traverses. Nos anciennes lignes ferroviaires. De chemins a parcourir, a pied ou a vélo (Beperkt aantal pagina's)
Auteurs
 • Gilbert Perrin

Monografie | 1993 | B260

Lees meer →
Colloque sur les itinéraires communaux verts

Documentatiemap | 2006 | M032

Lees meer →
Comment promouvoir la marche? Le rôle central de la communication
Auteurs
 • Sonia Lavadinho

Digitale publicatie | 2011 | D192

Lees meer →
Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie. De wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en de reglementering van de voe
Auteurs
 • Jos Bex
 • Steve Stevaert

Digitale publicatie | 2001 | D301

Lees meer →
Concerten Fuiven Festivals ORGANISEREN
Auteurs
 • Tijs Vastesaeger - Poppunt
 • Jos Meers - Formaat
 • Anna Goovaeerts - Fuifpunt

Monografie | 2010 | B393

Lees meer →
Congres Planning our Green Heritage

Documentatiemap M082

Lees meer →
Contactdag Verkeersplatforms

Documentatiemap | 2011 | M056

Lees meer →
Cursus verbreden en verdiepen

Documentatiemap | 2008 | M062

Subthema's: District
Lees meer →
Dag van de aarde. Activiteitenkalender. Natuur en milieu in beweging. Trage wegen. Wandel en fiets mee met 115 verenigingen in V

Monografie | 2003 | B340

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
Dag van de Trage Weg. Baan jezelf een weg. Acties 2010

Monografie | 2010 | B146

Lees meer →
Dag zonder auto mobiel in de stad. Open straatdag. Projectenboek 2004
Dagvaarding Rotselaar

Digitale publicatie | 2009 | D384

Lees meer →
De aansprakelijkheid van de wegbeheerder
Auteurs
 • Els Beeckmans

Monografie | 2003 | B142

Subthema's: Natuurtechniek Wegen
Lees meer →
De aansprakelijkheid van de wegbeheerder
Auteurs
 • Pascale Monbailliu

Monografie | 2011 | B378

Lees meer →
De actuele betekenis van het veldwetboek - l'actualité du droit rural

Monografie | 2012 | B396

Lees meer →
De gemeentegids
Auteurs
 • Marian Verbeek

Monografie | 2012 | B397

Lees meer →
De Groene Wandeling

Monografie B360

Lees meer →
De hand aan de ploeg… Sociale uitsluiting in plattelandsgebieden
Auteurs
 • Johan Rasking
 • Johan Vandenbussche

Monografie | 2001 | B066

Subthema's: Platteland
Lees meer →
De harde economie van de zachte recreatie. Rondetafelconferentie

Documentatiemap | 2001 | B080

Lees meer →
De impact van het afsluiten van overwegen op trage mobliteit en mogelijke alternatieven
Auteurs
 • Jelke Clauwaert

Digitale publicatie | 2012 | D552

Lees meer →
de luwteplek

Monografie | 2017 | B552

Lees meer →
De Moeren - Veurne. Topografische kaart. 19 (3-4) Schaal 1:25000

Monografie | 1978 | K059

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
De Panne - Oostduinkerke. Topografische kaart. 11 (7-8) Schaal 1:25000

Monografie | 1985 | K053

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
De Provincie Vlaams-Brabant en haar buurt- en voetwegen

Digitale publicatie | 2010 | D268

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
De provincie Vlaams-Brabant en haar buurt- en voetwegen

Monografie | 2010 | B010

Subthema's: Buurtwegen Wegenrecht
Lees meer →
De regels van het spel. Het statuut en de wettelijke bepalingen voor het vrijwilligerswerk

Monografie | 2001 | B158

Subthema's: Vrijwilligers
Lees meer →
De Romeinse Kassei en de ruilverkaveling: Het spanningsveld tussen historiek en moderniteit
Auteurs
 • Eddy Dupae

Monografie | 2008 | B120

Lees meer →
De stad in de wijk. Gebiedgericht werken in Vlaamse steden en gemeenten
Auteurs
 • Filip De Rynck

Monografie | 2008 | B239

Subthema's: Stad
Lees meer →
De stille metamorfose van het Vlaamse platteland
Auteurs
 • Niek De Roo
 • Filip De Rynck

Monografie | 1999 | B238

Subthema's: Platteland Vlaanderen
Lees meer →
De weg: actor van duurzame mobiliteit

Digitale publicatie | 2009 | D182

Subthema's: Duurzame mobiliteit
Lees meer →
De Zwarteberg. Natuur in overvloed. Gids voor een ontdekkingstocht aan beide kanten van de grens

Monografie B065

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
Decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996
Decreetvoorstel houdende de regeling voor de trage wegen
Auteurs
 • Jacky Maes

Digitale publicatie | 2003 | D359

Lees meer →
Decreetvoorstel houdende de regeling voor de trage wegen. Memorie van toelichting
Auteurs
 • Jacky Maes

Digitale publicatie | 2003 | D360

Lees meer →
Dendermonde. Zwijvekekouter. Ronde de Zwijvekekouter

Monografie K016

Lees meer →
Denkpistes en werkinstrumenten ten behoeve van een duurzame beheersing van de woon-werkverplaatsingen

Monografie | 200 | B213

Lees meer →
Diagnostiek woon- werkverkeer 2008

Digitale publicatie | 2008 | D175

Subthema's: Duurzame mobiliteit
Lees meer →
Diagnostiek woon-werkverkeer 2008. Eindverslag

Monografie | 2008 | B297

Lees meer →
Diest. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D034

Lees meer →
Diest. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D099

Lees meer →
Dilbeek. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D035

Lees meer →
Dilbeek. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D100

Lees meer →
Dilbeek. Stratenplan en trage wegenkaart Dilbeek

Monografie K024

Lees meer →
Discoveringe the Vernacular Landscape
Auteurs
 • John Brinckrshoff Jackson

Monografie | 1984 | B068

Lees meer →
Doe meer met verkeer! Jouw vereniging kan beter
Dorp in zicht. In een notendop

Monografie B223

Subthema's: Participatie Platteland
Lees meer →
Draaiboek voor de lokale organistatie van 'Met belgerinkel naar de winkel'

Monografie | 2009 | B106

Lees meer →
Draft charter for a European Pedestrian Act

Digitale publicatie | 2007 | D283

Lees meer →
Drogenbos. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D036

Lees meer →
Drogenbos. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk

Digitale publicatie | 2009 | D101

Lees meer →
Duurzame mobiliteit ook op het platteland

Documentatiemap | 2009 | M025

Lees meer →
Duurzame stedenbouw in woord en beeld
Auteurs
 • Eva Heuts
 • Erik Rombaut

Digitale publicatie | 2009 | D232

Subthema's: Ruimtelijke planning
Lees meer →
E-zine vzw Trage Wegen – April 2005

Digitale publicatie | 2005 | D405

Lees meer →
Echt weekendplezier is… Je laten vervoeren. Kies ook in je vrije tijd voor duurzaam vervoer.
Auteurs
 • Lies Kuppens
 • Miguel Vertriest

Monografie | 2010 | B300

Lees meer →
Ecocyclo Westerlo. Fietstocht langs ecovriendelijke plekjes in Westerlo, Herselt en Hulshout

Monografie | 2006 | B269

Lees meer →
Ecocyclo Herentals. Fietslus over duurzaamheid langs Herentals, Olen, Herenthout en Grobbedonk
Auteurs
 • Kristien Peeters

Monografie | 2007 | B282

Lees meer →
Ecocyclo Herentals. Fietstocht langs ecovriendelijke plekjes in Herentals, Olen, Herenthout en Grobbendonk

Monografie | 2006 | B268

Lees meer →
Ecological Urabanism
Auteurs
 • Mohsen Mostafavi
 • Gareth Doherty

Monografie | 2010 | B432

Lees meer →
Een 'Central Park' in het hart van Europa. De restauratie van het Jubelpark
Auteurs
 • Isabelle Corten
 • Marie-Francoise Degembe
 • Benoît Fondu
 • Eric Henaut

Monografie | 2005 | B097

Lees meer →
Een ideaal ritme voor Gent
Auteurs
 • Steven Clays

Digitale publicatie | 2005 | D417

Lees meer →
Een langzaam netwerk in de stad
Auteurs
 • Steven Clays

Digitale publicatie | 2009 | D504

Subthema's: Stad Trage mobiliteit
Lees meer →
Een nieuw élan voor de 'trage wegen'
Auteurs
 • Steven Clays

Digitale publicatie | 2005 | D418

Lees meer →
Een toekomstvisie. Van knelpunten naar knopppunten. Over mobiliteit en stadsontwikkeling in Antwerpen
Auteurs
 • Manu Claeys
 • Peter Verhaeghe

Monografie | 2010 | B309

Subthema's: Stad
Lees meer →
Een trage weg in een zacht kleedje

Documentatiemap | 2007 | M007

Lees meer →
Effect of field margins on moths depends on species mobility: Field-based evidence for landscape-scale conservation
Auteurs
 • Thomas Merckx
 • Ruth E. Feber
 • Rebecca L. Dulieu
 • Martin C. Townsends

Artikel | 2009 | A001

Lees meer →
Eigen belang rechtspersoon

Digitale publicatie | 1996 | D419

Lees meer →
Eigendomsbeperkingen
Auteurs
 • Joseph Spinks
 • M. Boes
 • I. Martens

Digitale publicatie | 2007 | D420

Lees meer →
Eindrapport "onderzeok naar en uitwerking van verbetervoorstellen voor: 1. Het wettelijk kader recreatieve ontsluiting groene ruimte
Auteurs
 • Steven Clays
 • Dries Elst

Monografie | 2012 | B413

Lees meer →
Eindrapport. In de bres voor agrarisch natuurbeheer
Auteurs
 • Dirk Reheul
 • Joke Vandenabeele

Monografie | 2004 | B092

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Eindrapport. Voetgangersbeleid op Vlaams niveau

Monografie | 2007 | B107

Lees meer →
Eindvonnis Rechtbank van Eerste Aanleg Leuven inzake het vrijmaken van een aantal buurtwegen in Lubbeek
Eke. Detailplan nr. 8. Voorstel tot wijziging van buurtweg nr. 6. Schaal 1:2500

Digitale publicatie | 1965 | D481

Lees meer →
Erfdienstbaarheidonderzoek (Nederland)

Digitale publicatie | 2005 | D423

Lees meer →
Erfgoed Hoogstraten. Geschiedenis en erfgoed van het land Hoogstraten

Digitale publicatie | 2004 | D508

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
Erfgoedplein

Documentatiemap | 2010 | M011

Lees meer →
Erop of erondern. Bestaans(on)zekere boeren en hun overlevingsstrategieën
Auteurs
 • Henk Meert
 • Marie Bourgeois
 • Tom Vernimmen
 • Guido Van Huylenbroeck

Monografie | 2002 | B067

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Erven in het landschap. Een handige publicatie voor integratie van land- en tuinbouwbedrijven in het landschap

Digitale publicatie | 2010 | D222

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Erven in het landschap. Een handige publicatie voor integratie van land- en tuinbouwbedrijven in het landschap

Monografie | 2010 | B109

Subthema's: Leefmilieu Platteland
Lees meer →
ESPACE - Planning in a changing climate… Putting adaptation at the heart of spatial planning

Monografie B324

Subthema's: Ruimtelijke planning
Lees meer →
Federaal memorandum 2010. Duurzaam mobiel dankzij het STOP-principe

Digitale publicatie | 2010 | D278

Lees meer →
Feitelijke openbare wegen
Auteurs
 • De Staercke

Digitale publicatie D395

Subthema's: Buurtwegen Wegenrecht
Lees meer →
Fietsen tussen Leie en Schelde
Auteurs
 • Robert Declerck
 • Katty De Loof
 • Veronique Eeckhaut

Monografie | 2001 | K046

Lees meer →
Fietsenstallingen in Vlaanderen en Brussel. Goede praktijkvoorbeelden

Monografie | 2009 | B231

Lees meer →
Fietspaden in Vlaanderen. Goede praktijkvoorbeelden

Digitale publicatie | 2007 | D165

Lees meer →
Fietsparkeerbeleid voor treinstations en bushaltes in Vlaams-Brabant

Digitale publicatie | 2006 | D257

Lees meer →
Fietspoolen. Veilig, weerbaar en milieuvriendelijk naar school
Auteurs
 • Veerle De Bent
 • Gert Zuallaert

Monografie | 2005 | B102

Lees meer →
Fietsrouteplan Kortrijk

Digitale publicatie | 2004 | D162

Lees meer →
Fietsvademecum Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Monografie | 2009 | B353

Lees meer →
Fietsverkeer
Auteurs
 • Otto van Boggelen
 • Dirk Ligtermoet
 • Karin Broer
 • Ron Hendriks

Digitale publicatie | 2011 | D164

Lees meer →
Focus op kindnorm. Uitdagingen voor een betere levenskwalitiet. Op weg naar een kindnorm. A world fit for children
Fonteinpad Ichtegem. Afsluiting. Antwoord
Auteurs
 • Dirk Van Mechelen

Digitale publicatie | 2007 | D305

Lees meer →
Fonteinpad Ichtegem. Afsluiting. Vraag
Auteurs
 • Sern Demeulenaere

Digitale publicatie | 2007 | D304

Lees meer →
Forsela route. Rijkevorsel niet-bewegwijzerde fietsroute
Auteurs
 • Jos Cuylaerts
 • Jan Bacxk
 • Lu Peeraer

Monografie | 2000 | B328

Lees meer →
Functietoekenningsplan landbouwwegen Westhoek. Eindrapport Deel 1
Functietoekenningsplan landbouwwegen Westhoek. Eindrapport Deel 2
Fundamentele regels omtrent buurtwegen

Digitale publicatie | 1994 | D427

Lees meer →
Fundamentele regels omtrent buurtwegen. Het arrest van het Hof van Cassatie van 13 januari 1994
Auteurs
 • Hendrik Vuye

Rechtspraak | Artikel

Lees meer →
Galmaarden. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D037

Lees meer →
Galmaarden. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D102

Lees meer →
Gecoördineerde versie van het Cultureel-erfgoeddecreet

Digitale publicatie | 2009 | D012

Lees meer →
Gedeeltelijke verplaatsing voetweg 14 en afschaffing voetweg 25. Temse

Digitale publicatie | 2005 | D453

Lees meer →
Gedeeltelijke verplaatsing voetwegen 14 en 25. Temse

Digitale publicatie | 2005 | D414

Subthema's: Wegenrecht
Lees meer →
Geef ons de ruimte. Dag van de aarde

Documentatiemap | 2011 | M019

Subthema's: Kinderen en jongeren
Lees meer →
Geetbets Voetweg 41

Digitale publicatie | 2009 | D451

Lees meer →
Geetbets Voetweg 71

Digitale publicatie | 2008 | D450

Lees meer →
Geetbets. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D038

Lees meer →
Geetbets. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D103

Lees meer →
Geïntegreerde gebiedsgerichte projecten, meer dan een experiment

Monografie | 2007 | B159

Lees meer →
Geïntegreerde gebiedsvisie kanaal Bossuit-Kortrijk

Documentatiemap | 2010 | M059

Lees meer →
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kortenberg
Auteurs
 • Benny Theyssens
 • Danny Polspoel
 • Eddy Van Pottelberge

Monografie | 2003 | B316

Subthema's: District
Lees meer →
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Kortrijk

Digitale publicatie | 2007 | D228

Lees meer →
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Kortrijk

Digitale publicatie | 2007 | D229

Lees meer →
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Kortrijk

Digitale publicatie | 2007 | D230

Lees meer →
Gemeentelijk zakboekje 2006. Beleid
Auteurs
 • Clair Ysebaert
 • Ludo Asselberghs

Monografie | 2006 | B133

Subthema's: District
Lees meer →
Gemeenten aan de slag: Natuur- en landschapsontwikkeling langs trage wegen
Auteurs
 • Inge Dooremont
 • Wim De Roo

Digitale publicatie | 2009 | D469

Lees meer →
Genieten van de natuur. Activiteiten in de provinciedomeinen 2010

Monografie | 2010 | B172

Lees meer →
Glabbeek. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D039

Lees meer →
Glabbeek. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D104

Lees meer →
Global status report on road safety. Time for action

Digitale publicatie | 2009 | D183

Subthema's: Verkeersveiligheid
Lees meer →
Goedkeuring provincie gedeeltelijke afschaffing voetweg nr. 25 en gedeeltelijke verplaatsing voetweg nr. 14 te Elversele

Digitale publicatie | 2005 | D380

Lees meer →
Goedkeuring toekenning van een vergoeding voor het onderhoud van een voetweg. Zwevegem

Digitale publicatie | 2006 | D345

Lees meer →
Gooik. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D040

Lees meer →
Gooik. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D105

Lees meer →
GR Sentiers Infos

Tijdschrift | 2008 | T036

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
Griffel West

Tijdschrift | 2008 | T014

Lees meer →
Griffel West

Tijdschrift | 2008 | T014

Lees meer →
Griffel West

Tijdschrift | 2009 | T014

Lees meer →
Griffel West

Tijdschrift | 2009 | T014

Lees meer →
Griffel West

Tijdschrift | 2009 | T014

Lees meer →
Griffel West

Tijdschrift | 2009 | T014

Lees meer →
Griffel West

Tijdschrift | 2010 | T014

Lees meer →
Griffel West

Tijdschrift | 2010 | T014

Lees meer →
Griffel West

Tijdschrift | 2010 | T014

Lees meer →
Griffel West

Tijdschrift | 2011 | T014

Lees meer →
Griffel West

Tijdschrift | 2011 | T014

Lees meer →
Griffel West

Tijdschrift | 2011 | T014

Lees meer →
Grimbergen. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D041

Lees meer →
Grimbergen. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D106

Lees meer →
Groene en blauwe diensten in Vlaanderen. Praktijkervaring
Auteurs
 • Sylvie Danckaert
 • Dirk Van Gijseghem
 • Leen Bas

Digitale publicatie | 2011 | D223

Lees meer →
Groene Halte. Wandelroute 1 Uitkerkse polder Blankenberge
Groene Halte. Wandelroute 10 Galbergen - Broekbeemden. Mol / Dessel
Groene Halte. Wandelroute 11 Meerdaalwoud. Bierbeek / Oud-Heverlee / Leuven
Groene Halte. Wandelroute 2 Beneden-Dijlevallei
Groene Halte. Wandelroute 3 Doode Bemde
Groene Halte. Wandelroute 4 Kalkense Meersen. Veer Schellebelle
Groene Halte. Wandelroute 5 Van de maten tot domein Kiewit
Groene Halte. Wandelroute 6 Antitankgracht. St.-Job-in-'t Goor / Schilde / Oelegem
Groene Halte. Wandelroute 7 Park Vordenstein - Peerdsbos - Park van Brasschaat. Schoten/Brasschaat
Groene Halte. Wandelroute 8 Zoerselbos. Znadhoven / Zoersel
Groene Halte. Wandelroute 9 Kempense heuvelrug. Kasterlee
Groene kring

Tijdschrift | 2007 | D280

Lees meer →
Grondwet van België

Digitale publicatie | 1994 | D480

Lees meer →
Guide du droit des chemins

Monografie | 2007 | B344

Subthema's: Wegenrecht
Lees meer →
Guldensporenpad. Spporwegzate Kortrijk-Zwevegem

Monografie | 2009 | B241

Lees meer →
Haacht. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D042

Lees meer →
Haagt. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D107

Lees meer →
Hagen, heggen en houtkanten
Halle. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D043

Lees meer →
Halle. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D108

Lees meer →
Handboek Gerechtelijk Recht
Auteurs
 • Jean Laenens
 • Karen Broeckx
 • Dirk Scheers
 • Pierre Thiriar

Monografie | 2012 | B485

Lees meer →
Handelscataloog 2012-2013 Sylva

Documentatiemap | 2012 | B386

Lees meer →
Handhavingszakboekje 2008. Milieu
Auteurs
 • Frans Geysels
 • Rudy Meeus
 • Jan Vanheuele
 • Joohan Hoeben

Monografie | 2008 | B134

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Handleiding integratie duurzaamheid. Een praktische gids voor de plubieke toeristische sector bij de implimentatie van een duurz

Monografie | 2009 | B059

Lees meer →
Handleiding Ommetjes. Leidraad voor de realisatie van wandelpaden door boerenland
Auteurs
 • Tom ven der Beek

Monografie | 2010 | B112

Lees meer →
Handleiding Quantum GIS
Auteurs
 • Pieter Brusselman

Digitale publicatie | 2012 | D513

Lees meer →
Handleiding Terreininventarisatie van trage wegen

Monografie | 2008 | B289

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
Heen-en-weer-week. Varieer in het verkeer.be

Documentatiemap | 2008 | M008

Lees meer →
Herent. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D044

Lees meer →
Herne. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D045

Lees meer →
Herwaardering Kerk-en Buurtwegels. Infodossier
Auteurs
 • Kris De Cock

Monografie B254

Lees meer →
Het Hageland wandelland. Ontdek het Hageland
Auteurs
 • Lieven Elst

Monografie | 2006 | B177

Lees meer →
Het schoolvervoerplan. Hoe verhoog je zelfstandige en milieuvriendelijke verplaatsingen van en naar school?
Auteurs
 • Gert Zuallaert
 • Veerle De Bent

Monografie | 2005 | B073

Lees meer →
het TOCHTENboek

Monografie | 2008 | B394

Lees meer →
Hoe ongevallen met fietsers en voetgangers op korte termijn terugdringen? Rondetafelconferentie

Documentatiemap | 2002 | B079

Lees meer →
Hoe organiseer je een wandeling over milieu en gezondheid in de stad?
Hoegaarden. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D046

Lees meer →
Hoeilaart. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D047

Lees meer →
Holle wegen Handleiding
Holle wegen. Handleiding Wetgeving en Beheer

Monografie | 2004 | M017

Lees meer →
Holsbeek Buurtweg nr 62, 35, 36, 38 en 39. Eerste aanleg
Holsbeek. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D048

Lees meer →
Hooglede. Trage wegen in Hooglede-Gits

Monografie K007

Lees meer →
Hoogstam boomgaarden
Houtem. Wandeling. De trage wegen van Houtem

Monografie B265

Lees meer →
How to run e cycling action. Life cycle. Implementation manual
Auteurs
 • Claus Köllinger
 • Randy Rzenwicki
 • Raymond Fismer

Monografie | 2011 | B274

Lees meer →
Huldenberg. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D049

Lees meer →
Ideeënboek. Pasar in actie voor Buur Natuur. 10 leuke, actiegerichte activiteiten rond trage wegen, mooiste plekjes en biodivers
Immobiel op het platteland. Omtrent rurale vervoersarmoede in Vlaanderen
Auteurs
 • Henk Meert
 • Marie Bourgeois
 • Krista Van Hoof
 • Tim Asperges

Monografie | 2003 | B048

Subthema's: Platteland Senioren
Lees meer →
In de voorkempen. Zoersel - Zandhoven - Ranst - Schilde
Auteurs
 • Sabine Caremans

Monografie | 2010 | B326

Lees meer →
In Flanders Fields

Monografie | 2012 | B371

Lees meer →
In regionaal landschap Kleine en Grote Nete. Retie - Dessel - Mol - Kasterlee - Geel
Auteurs
 • Sabine Caremans

Monografie | 2010 | B303

Lees meer →
In rivierenland. Nijlen - Heist-op-den-berg - Putte - Berlaar
Auteurs
 • Sabine Caremans

Monografie | 2010 | B327

Lees meer →
Infodag provenciale ondersteuning buurt- en voetwegen voor gemeenten

Documentatiemap | 2009 | M069

Lees meer →
Infovoormiddag. Inventarisatie buurt- en voetwegen Gemeenten

Documentatiemap | 2011 | M028

Lees meer →
Inrichting trage wegen: documentatiemap bij de studiedag

Documentatiemap | 2011 | M005

Lees meer →
Introduction Aux Pandectes Belges: repertoire general de legislation, de doctrine et de jurisprudence belges depuis 1830 (1879)

Monografie B399

Lees meer →
IPO Trefdag

Documentatiemap | 2008 | M071

Lees meer →
Jaarbrief 2010 Trage Wegen

Digitale publicatie | 2010 | B285

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
Je school in beweging. Ideeën voor veilige en milieuvriendelijke verplaatsingen naar school
Auteurs
 • Bjoke Carron
 • Veerle De Bent

Monografie | 2003 | B076

Lees meer →
Kampenhout. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D051

Lees meer →
Kampenhout. Trage wegen Kampenhout. Deel 1

Monografie K013

Lees meer →
Kampenhout. Trage wegen Kampenhout. Deel 2

Monografie K014

Lees meer →
Kapelle-op-den-Bos. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D050

Lees meer →
Keerbergen. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D052

Lees meer →
Kinderparticipatie aan loka&le mobiliteitsprojecten. (Hoe) Kan dat?
Auteurs
 • Raf Canters

Monografie | 2005 | B086

Lees meer →
Kindvriendelijke publieke ruimte. Naar een duurzame ruimtelijke planning op kindermaat
Auteurs
 • Koen Stuyven
 • Hans Verbruggen

Monografie | 2005 | B085

Lees meer →
Kleinschalige verhardingen in publieke ruimten. Duurzaam investeren in het openbaar domein
Auteurs
 • Jan Vilain

Monografie | 2007 | B197

Subthema's: Natuurtechniek Stad Wegen
Lees meer →
Koninklijke vereniging voor natuur- en stedenschoon vzw 1910-1985
Auteurs
 • Walter Cogge
 • Rutger Steenmeijer
 • Geert De Blust
 • Hilda Van Averbeke

Monografie | 1985 | B123

Subthema's: Stad
Lees meer →
Kortenaken. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D053

Lees meer →
Kortenberg. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D054

Lees meer →
Kraainem. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D055

Lees meer →
La défense et la promotion des shemins et sentiers en province de Namur

Monografie B404

Lees meer →
La politique pietonne de la ville de Geneve

Digitale publicatie | 2011 | D188

Lees meer →
La route: acteur de la mobilité durable

Digitale publicatie | 2009 | D178

Subthema's: Duurzame mobiliteit
Lees meer →
Landbouw en landschap hand in hand. Inspirerende ideeën voor uw bedrijf.

Monografie | 2009 | B314

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Landbouwverbreding. Een kleuruenpallet van maatschappelijke dienstverlening

Documentatiemap | 2010 | M018

Subthema's: Lokaal Platteland
Lees meer →
Landen. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D056

Lees meer →
Landschap & biodiversiteit. Hand in hand met landbouw

Monografie B253

Lees meer →
Langs trage wegen in Oud-Heverlee en Bierbeek. Een wandel- en fietsroute langs voet- en veldwegen in het landelijk gebied tussen

Monografie B266

Lees meer →
Langs trage wegen. Wandel-, fiets- en ruitertochten langs groene wegen in Vlaanderen
Auteurs
 • Paul Maes

Monografie | 2000 | B176

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
Le défi Bruxellois / De uitdagingen voor Brussel
Auteurs
 • Dirk Dufour

Digitale publicatie | 2011 | D191

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
Le plan escargot

Digitale publicatie | 2008 | D177

Subthema's: Duurzame mobiliteit
Lees meer →
LEDA. Legal and regulatory measures for sustainable transport in cities

Monografie | 1999 | B084

Lees meer →
Leidraad trage-wegenbeleid: Een beleidsplan opmaken en uitvoeren
Auteurs
 • Andy Vandevyvere, Steven Clays, Sofie Deberdt, Inge Dooremont

Monografie | 2009 | B161

Lees meer →
Lennik. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D057

Lees meer →
Leuven. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D058

Lees meer →
Lexicon - 50 jaar Stedenbouwwet
Auteurs
 • Bernard Hubeau
 • Pieter - Jan Defoort
 • Geert Debersaques
 • Wolfgang Vandevyvere

Monografie | 2012 | B351

Lees meer →
Liedekerke. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D059

Lees meer →
Lifecycle. Keep on cycling

Digitale publicatie | 2010 | D166

Lees meer →
Lifecycle. Keep on cycling
Auteurs
 • Holger Schiller

Digitale publicatie | 2011 | D167

Lees meer →
Linkebeek. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D060

Lees meer →
Linkebeek. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D124

Lees meer →
Linter. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D061

Lees meer →
Linter. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D125

Lees meer →
Loeren bij de boeren. Fietsroute Oosterzele
Auteurs
 • Klaas Van Cauwenberghe
 • Hilde de Sutter

Monografie B279

Lees meer →
Londerzeel. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D062

Lees meer →
Londerzeel. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D126

Lees meer →
Lubbeek. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D063

Lees meer →
Lubbeek. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D127

Lees meer →
Machelen. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D064

Lees meer →
Machelen. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D128

Lees meer →
Mag het wat trager? Natuurpunt vecht voor behoud van trage en onverharde wegen
Auteurs
 • Benno Geertsma

Digitale publicatie | 2003 | D489

Lees meer →
Manuel du transport rural

Monografie B052

Subthema's: Europa Platteland
Lees meer →
Marche et mobilité au Grand Lyon/Wandelen en mobiliteit in Groot Lyon
Auteurs
 • Bernard Lensel

Digitale publicatie | 2011 | D189

Lees meer →
Marching 2010. De meest complete wandelkalender. Le calendrier de marche le plus complet

Monografie | 2010 | B301

Lees meer →
Marching 2011. De meest complete wandelkalender. Le calendrier de marche le plus complet

Monografie | 2011 | B336

Lees meer →
Marching 2012

Monografie | 2012 | B400

Lees meer →
Marching 2013

Monografie | 2013 | B409

Lees meer →
Meise. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D065

Lees meer →
Meise. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D129

Lees meer →
Meldert

Monografie | 2010 | B320

Lees meer →
Merchtem. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D066

Lees meer →
Merchtem. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D130

Lees meer →
Mespelare. Bewegen langs trage wegen in de Dendervallei
Met Sint-Rochus op zoek naar hop in en rond Meldert

Monografie | 2008 | B317

Lees meer →
Mijn gemeente, mijn planeet. De duurzaamheidsspiegel
Auteurs
 • Thomas Decheyne
 • Deirdre Maes
 • Sarah Hutse
 • Els Hillaert

Monografie | 2009 | B053

Subthema's: District Water
Lees meer →
Milieubeleid. Analyse en perspectief
Auteurs
 • Peter Driessen
 • Pieter Leroy

Monografie | 2007 | B028

Subthema's: Europa
Lees meer →
Milieueffecten van ontginning en herstructurering (Hoofdstuk 4)
Milieuzakboekje
Auteurs
 • E. De Pue
 • L. Lavreysen
 • P. Stryckers

Monografie | 2007 | B131

Lees meer →
Mobiel 21 staat niet stil! Jaarverslag 2008

Monografie | 2009 | B103

Lees meer →
Mobiel van A tot Z…van Affligem tot Zoutleeuw. Slimme stappen voor een mobiel Vlaams-Brabant

Monografie | 2008 | B165

Lees meer →
Mobilité douce et déplacements quotidiens

Digitale publicatie | 2007 | D179

Subthema's: Duurzame mobiliteit
Lees meer →
Mobilité en zone rurale

Digitale publicatie | 2005 | D180

Subthema's: Duurzame mobiliteit
Lees meer →
Mobilité et environnement

Digitale publicatie | 2008 | D181

Subthema's: Duurzame mobiliteit
Lees meer →
Mobiliteit en kwaliteit. Een nieuwe basis voor een krachtig mobiliteitsbeleid in steden en gemeenten
Auteurs
 • Willem Boon
 • Valère Donne
 • Willy Miermans
 • Joris Willems

Monografie | 2001 | B132

Subthema's: District
Lees meer →
Mobiliteitsparticipatie in buurten

Documentatiemap | 2007 | M009

Subthema's: District Participatie
Lees meer →
Mobiliteitsparticipatie in buurten. Inspirerende voorbeelden. Aardig-op-weg-week
Auteurs
 • Patrick Auwerx
 • Jan Christiaens

Monografie | 2007 | B214

Subthema's: Participatie
Lees meer →
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen

Digitale publicatie | 2001 | D246

Lees meer →
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen

Digitale publicatie | 2001 | D247

Lees meer →
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen

Digitale publicatie | 2001 | D248

Lees meer →
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen

Digitale publicatie | 2001 | D249

Lees meer →
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen

Digitale publicatie | 2001 | D250

Lees meer →
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen

Digitale publicatie | 2001 | D252

Lees meer →
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen

Digitale publicatie | 2001 | D253

Lees meer →
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen

Digitale publicatie | 2001 | D254

Lees meer →
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen

Digitale publicatie | 2003 | D277

Lees meer →
Mobiliteitsrapport van Vlaanderen 2009
Module 15 en Subsidieregelement Verenigingen voor verkeersveiligheidsprojecten

Documentatiemap | 2010 | M072

Lees meer →
Mogelijkheden van alternatieve financiering voor ruimtelijke kwaliteit op het platteland
Auteurs
 • Stefan De Brabander

Digitale publicatie | 2010 | D269

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Moorsel

Monografie | 2011 | B318

Lees meer →
Naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen. Voorbeeldboek. Aanpak sluipverkeer

Digitale publicatie | 2011 | D258

Lees meer →
Naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen. Voorbeeldenboek aanpak sluipverkeer.
Naar een goede praktijk voor beheer en inrichting van “trage wegen” in het landbouwgebied. Enkele suggesties vanuit ecologisch e
Auteurs
 • Kris Decleer

Digitale publicatie | 2005 | D379

Subthema's: Medegebruik Platteland
Lees meer →
Naar een Vlaams plattelandsbeleidsplan. Visie en aanzet tot actie
Auteurs
 • Eva Verstraete
 • Siegi Absillis

Monografie | 2009 | B312

Subthema's: Platteland Vlaanderen
Lees meer →
Nationale Mobiliteitsmonitor 2009
Nationale Wandelmonitor 2010

Monografie B381

Lees meer →
Natuurtechnische inrichting van trage wegen. Studiedag Limburg

Documentatiemap | 2010 | M061

Lees meer →
Nederland, wandelland

Digitale publicatie | 2006 | D255

Lees meer →
Neighbourhood Accesibility Planning in Munich
Auteurs
 • Ilka Eigner

Digitale publicatie | 2011 | D190

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
Nieuwrode pad 62, weg 38. Sint-Pieters pad 35, 36 en 39

Digitale publicatie | 2001 | D462

Lees meer →
Nieuwrode, Sint-Pieters-Rode, Kortrijk-Dutsel. Buurtwegen. Eerste aanleg

Digitale publicatie | 2002 | D487

Lees meer →
Nieuwrode, Sint-Pieters-Rode, Kortrijk-Dutsel. Buurtwegen. Vredegerecht

Digitale publicatie | 2002 | D486

Lees meer →
Nieuwrode, Sint-Pieters-Rode, Kortrijk-Dutsel. Buurtwegen. Vredegerecht

Digitale publicatie | 2004 | D498

Lees meer →
Nieuwrode, Sint-Pieters-Rode, Kortrijk-Dutsel. Buurtwegen. Vredegerecht

Digitale publicatie D487

Lees meer →
Nieuwsbrief kind en ruimte

Digitale publicatie | 2011 | D225

Lees meer →
Nota schepencollege Besluiten proefproject Trage wegen Rotselaar
Auteurs
 • Hilde Van Laer

Digitale publicatie | 2005 | D346

Lees meer →
Olifantenpaadjes. Desire Lines
Auteurs
 • Jan-Dirk Van Der Burg
 • Maarten t Hart

Monografie B018

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
Ommetjes. Realisatie van wandelenpaden in het buitengebied
Auteurs
 • Taco Jansonius

Digitale publicatie | 2005 | D224

Lees meer →
Omzendbrief. Evaluatie (met sneltoest) en bijsturing van het gemeentelijk mobiliteitsplan
Auteurs
 • Kathleen Van Brempt

Digitale publicatie | 2007 | D271

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Omzendbrief. Voet- en aardewegen in de gemeentebesturen
Auteurs
 • A Kinsbergen

Digitale publicatie | 1990 | D272

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
Onderzoek naar de optimale afstemming tussen wetgevende en juridische aspecten enerzijds en terreinkennis en wensen van de beheerders anderzijds op vlak van openstelling en toegankelijk van bossen en natuurreservaten

Monografie | 2009 | B414

Lees meer →
Onderzoek naar en uitwerking van verbetervoorstellen voor het wettelijk kader recreatieve ontsluiting groene ruimte
Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1. Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste gegevens
Auteurs
 • W Miermans
 • D Janssens
 • M Cools
 • G Wets

Digitale publicatie | 2009 | D173

Subthema's: Duurzame mobiliteit
Lees meer →
Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1.Tabellenrapport
Auteurs
 • W Miermans
 • D Janssens
 • M Cools
 • G Wets

Digitale publicatie | 2009 | D174

Subthema's: Duurzame mobiliteit
Lees meer →
Onderzoeksrapport. Verenigingen voor verkeersveiligheid
Auteurs
 • Karen Hiergens
 • Tine Majeur
 • Ilse Fannes
 • Els Hillaert

Monografie | 2009 | B275

Subthema's: Verkeersveiligheid
Lees meer →
Ontmoetingsdag Kortrijk: Gemeentelijke mobiliteitsplanning

Documentatiemap | 2011 | M065

Subthema's: District
Lees meer →
Onze buurtwegen juridisch bekeken. Een brochure voor gemeentebesturen en gebruikers
Auteurs
 • Anne Mie Draye

Monografie | 1998 | M039

Subthema's: Buurtwegen Wegenrecht
Lees meer →
Onze buurtwegen juridisch bekeken. Een brochure voor gemeentebesturen en gebruikers
Auteurs
 • Anne Mie Draye

Monografie | 2002 | D510

Subthema's: Buurtwegen Wegenrecht
Lees meer →
Onze buurtwegen juridisch bekeken. Een brochure voor gemeentebesturen en gebruikers
Auteurs
 • Anne Mie Draye

Monografie | 2002 | B357

Lees meer →
Ook weg van water? Dan moet je zeker in Oost-Vlaanderen zijn! Wegwijs in Oost-Vlaanderen: fietsroutes, wandelroutes, autoroutes.

Monografie | 2007 | B278

Lees meer →
Oost-Vlaanderen is tevreden over erosie-werende dammen

Digitale publicatie | 2011 | D216

Lees meer →
Op het goede spoor. Jaarverslag 2007

Monografie | 2008 | B169

Lees meer →
Op pad met fiets en kids. Een brochure vol informatie over veilig op pad met de fiets en je kids
Auteurs
 • Cindy Jans
 • Elke Franchois
 • Lies Lambert
 • Vicky Dierck

Monografie | 2010 | B292

Lees meer →
Op stap in de noordelijke regio's van Frankrijk-België. Toeristische routekaart

Monografie K048

Lees meer →
Op weg naar een kindnorm

Documentatiemap | 2010 | M020

Subthema's: Kinderen en jongeren
Lees meer →
Open Street Map en trage wegen
Auteurs
 • Wouter Hamelinck

Digitale publicatie | 2011 | D227

Subthema's: Landschap
Lees meer →
Openbaar vervoer voor iedereen. Een terugblik en vooruitblik op basismobiliteit. Rondetafelconferentie

Documentatiemap | 2005 | B212

Lees meer →
Openbaarheidsdecreet bestuursdocument

Digitale publicatie | 2008 | D426

Subthema's: Federaal
Lees meer →
Openbare erfdienstbaarheid van overgang. Verjaring-vereisten-Schadevoorstellingen

Digitale publicatie | 1989 | D459

Lees meer →
Openbare wegen op private grond
Auteurs
 • Claeys Bouuaert

Digitale publicatie | 1966 | D353

Lees meer →
Openstelling van buurtweg in Moerkerke
Auteurs
 • Andy Vandevyvere

Digitale publicatie | 2010 | D386

Lees meer →
Operationalisering van een nieuw decreet trage wegen. Voorstel van methodiek
Auteurs
 • Jacky Maes

Digitale publicatie | 2003 | D361

Lees meer →
Operationalisering van een nieuw decreet trage wegen. Voorstel van methodiek. Bijlage 2
Auteurs
 • Jacky Maes

Digitale publicatie | 2003 | D362

Lees meer →
Operationalisering van een nieuw decreet trage wegen. Voorstel van methodiek. Bijlage 2
Auteurs
 • Jacky Maes

Digitale publicatie | 2003 | D363

Lees meer →
Oplossingen voor natuur en landschap. West-Vlaanderen

Documentatiemap | 2010 | M015

Lees meer →
Optimizing the biodiversity gain from agr-environment schemes
Auteurs
 • Thomas Merckx
 • Ruth E. Feber
 • Philip Riordan
 • Martin C. Townsends

Artikel | 2009 | A002

Lees meer →
Opwijk. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D067

Lees meer →
Opwijk. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D131

Lees meer →
Oud-Heverlee. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D068

Lees meer →
Oud-Heverlee. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D132

Lees meer →
Over reuzekaarten & wegvragertjes. Inspraak van kinderen in publiekeruimteprojecten
Auteurs
 • Francis Van ingelgem
 • Peter Dekeyser

Monografie | 2011 | B108

Lees meer →
Over trage wegen
Auteurs
 • Marleen Van der Velden
 • Bert Meulemans
 • Koen Van den Broeck

Digitale publicatie | 2008 | D290

Lees meer →
Over trage wegen
Auteurs
 • Marleen Ven der Velden
 • Bert Meulemans
 • Koen Ven den Broeck

Monografie | 2008 | B111

Lees meer →
Overijse. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D069

Lees meer →
Overijse. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D133

Lees meer →
Overlegproces Vlaams stedelijk gebied rond Brussel

Digitale publicatie | 2008 | D236

Lees meer →
Overzicht van het Belgisch Administratief Recht
Auteurs
 • A. Mast
 • J. Dujardin
 • M. Van Damme
 • J. Vande Lanotte

Monografie | 2002 | B128

Subthema's: Administratief recht
Lees meer →
Overzicht van het Belgisch Administratief Recht
Auteurs
 • A. Mast
 • J. Dujardin
 • Marnix Van Damme
 • Johan Vande Lanotte

Monografie | 1992 | B140

Subthema's: Administratief recht
Lees meer →
Overzicht van het Belgisch Administratief Recht. Aanvulling bij de zestiende uitgave
Auteurs
 • A. Mast
 • J. Dujardin
 • M. Van Damme
 • J. Vande Lanotte

Monografie | 2005 | B208

Subthema's: Administratief recht
Lees meer →
Parlementaire vraag - Trage wegen stand van zaken. Vraag aan Joke Schauvlieghe
Auteurs
 • Lies Jans

Digitale publicatie | 2010 | D313

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Parlementaire vraag: De herwaardering van de voetwegen in het kader van de ruimtelijke
Auteurs
 • Jos Bex
 • Dirk Van Mechelen

Digitale publicatie | 2001 | D300

Lees meer →
Parlementaire vraag: Dossier buurtwegen. Stand van zaken. Antwoord Dirk Van Mechelen
Auteurs
 • Dirk Van Mechelen

Digitale publicatie | 2007 | D308

Lees meer →
Parlementaire vraag: Dossier buurtwegen. Stand van zaken. Jan Verfaillie
Auteurs
 • Jan Verfaillie

Digitale publicatie | 2007 | D307

Lees meer →
Parlementaire vraag: Trage wegen stand van zaken. Antwoord Joke Schauvlieghe
Auteurs
 • Joke Schauvliege

Digitale publicatie | 2010 | D314

Lees meer →
Pasar in actie voor buur natuur. Ideeënboek

Monografie B339

Lees meer →
Pathfinder for the history of cartography
Auteurs
 • Joel Kovarsky

Digitale publicatie | 2007 | D245

Lees meer →
Pepingen. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D070

Lees meer →
Pepingen. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D134

Lees meer →
Plannen voor mensen
Auteurs
 • Maarten Loopmans
 • Caroline Newton
 • Els Lecleercq

Monografie | 2011 | B362

Subthema's: Ruimtelijke planning
Lees meer →
Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen met Leader

Monografie B346

Lees meer →
Plattelandsontwikkeling. Best cases 2003-2006

Monografie | 2006 | B218

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Plattelandswegen inrichten & onderhouden met een functietoekenningsplan

Documentatiemap | 2010 | M047

Lees meer →
Polar bears route. Toeristische fietsroute door de voormailige frontlijn
Auteurs
 • Francis Huijbrechts

Monografie | 2004 | B329

Lees meer →
Portaal van de stilte

Monografie | 2009 | B193

Lees meer →
Praktijkboek trage wegen voor lokale besturen
Auteurs
 • Steven Clays
 • Freek Verdonckt

Monografie | 2005 | B147

Lees meer →
Praktijkdag Trage Wegen Antwerpen

Documentatiemap | 2007 | M057

Lees meer →
Praktijkdag Trage Wegen Temse

Documentatiemap | 2006 | M060

Lees meer →
Praktisch handboek voor gemeenterecht
Auteurs
 • J. Dujardin
 • W. Somers
 • L. Van Summeren

Monografie | 1997 | B124

Lees meer →
Provinciaal fietsbeleid in Vlaams-Brabant

Digitale publicatie | 2006 | D256

Lees meer →
Provinciaal milieubeleidsplan Oost-Vlaanderen 2005-2009

Monografie | 2005 | B004

Lees meer →
Punten en lijnen in het landschap
Auteurs
 • Martin Hermy
 • Geert De Blust

Monografie | 1997 | B125

Lees meer →
Puzzelen met natuur van Agentschap voor Natuur en Bos
Auteurs
 • Dirk Draulans

Digitale publicatie | 2010 | D210

Lees meer →
Realisatie van het bovenlokaal functioneel en recreatief fietsroutenetwerk in de provincie Vlaams-Brabant

Monografie B072

Lees meer →
Recreatief verkeer in Vlaanderen

Monografie | 2010 | B453

Subthema's: Duurzame mobiliteit
Lees meer →
Regulier onderhoud van landschappelijke en recreatieve infrastructuren op het platteland. Beleidsaanbeveling. Nota

Digitale publicatie | 2008 | D348

Lees meer →
Regulier onderhoud van landschappelijke en recreatieve infrastructuren op het platteland. Beleidsaanbeveling. Synthese

Digitale publicatie | 2008 | D347

Lees meer →
Richtlijnen voor de bewegwijzering van toeristisch-recreatieve fietslussen en fietsnetwerken

Digitale publicatie | 2010 | D169

Lees meer →
Richtlijnen voor de bewegwijzering van toeristisch-recreatieve wandellussen, wandelnetwerken en toeristische voetgangersbewegwij

Digitale publicatie | 2010 | D170

Lees meer →
Riemst. Trage wegen (steegjes en paadjes) in Riemst 1. Membruggen en Genoelselderen

Monografie | 2005 | K008

Lees meer →
Rights of Way. A guide to law and practice
Auteurs
 • John Riddall
 • John Trevelyan

Monografie | 2007 | B341

Subthema's: Wegenrecht
Lees meer →
Rodeberg en Douvevallei. Welkom in de Rodeberg en de douvevallei

Monografie | 2008 | K003

Lees meer →
Roosdaal. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D071

Lees meer →
Roosdaal. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk.
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D135

Lees meer →
Rotselaar. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D072

Lees meer →
Rotselaar. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D136

Lees meer →
Rotselaar. Trage wegen in Rotselaar

Monografie K039

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
Ruilverkaveling Grootloon

Monografie M043

Lees meer →
Ruilverkaveling Mettekoven

Monografie B119

Lees meer →
Ruimte voor milieu. Inzichten van milieugeografen en -planologen
Auteurs
 • Natascha Bakker
 • Ton Dietz

Monografie | 2007 | B211

Lees meer →
Ruimte voor voetgangers en fietsers. Rondetafelconferentie
Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos. Regio Neteland

Monografie | 2005 | B331

Lees meer →
Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos. Regio Neteland
Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos. Regio Neteland

Monografie | 2005 | B332

Lees meer →
Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos. Regio Neteland

Monografie | 2007 | B333

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos. Regio Neteland. KAARTEN

Monografie | 2007 | B335

Lees meer →
Rumst. Gemeente Rumst. Fiets-en voetwegenkaart

Monografie | 2006 | B280

Subthema's: Lokaal Trage mobiliteit
Lees meer →
Samen de boer op. Groepsbezoeken op land-en tuinbouwbedrijven

Monografie B216

Subthema's: Lokaal Platteland
Lees meer →
Samen sterk voor natuur en landschap. Regionaal landschap Haspengouw en Voeren

Monografie B187

Lees meer →
Samen werken aan een leefomgeving met identiteit
Auteurs
 • Emil van Brederode
 • Dré van Marrewijk

Monografie | 2006 | B291

Lees meer →
Samen werken aan natuur en landschap in de provincie Antwerpen

Monografie | 2009 | B033

Lees meer →
Samen werken aan ruimtelijke ontwikkeling

Digitale publicatie | 2007 | D234

Subthema's: Ruimtelijke planning
Lees meer →
Samenwerken rond trage wegen binnen en buiten Vlaanderen

Documentatiemap M096

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
Sauver et promouvoir les sentiers. Mode d'emploi à l'usage de l'action locale
Auteurs
 • Denis Brusselmans
 • Benoit Lechat

Monografie | 2006 | B225

Lees meer →
Sauver et promouvoir les sentiers. Mode d'emploi à l'usage de l'action locale
Auteurs
 • Denis Brusselmans
 • Benoit Lechat

Digitale publicatie | 2006 | D319

Lees meer →
Sauver et promouvoir les sentiers. Mode d'emploi à l'usage de l'action locale
Auteurs
 • Denis Brusselmans
 • Benoit Lechat

Monografie | 2011 | B370

Lees meer →
Sauver et promouvoir les sentiers. Mode d’emploi à l’usage de l’action locale - 2011
Auteurs
 • Denis Brusselmans
 • Benoît Lachat

Digitale publicatie | 2011 | D512

Lees meer →
Scherpenheuvel-Zichem. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D075

Lees meer →
Scherpenheuvel-Zichem. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D139

Lees meer →
Scholenovereenkomst. Gemeente en scholen engageren zich voor een 'duurzaam veilige schoolomgeving''
Schoten. Trage Wegen in Schoten

Monografie K010

Lees meer →
Sint-Genesius-Rode. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D073

Lees meer →
Sint-Genesius-Rode. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D137

Lees meer →
Sint-Martens Bodegem. Veldwegenwandeling 8 km
Auteurs
 • Michel Vandendriessche

Monografie B267

Lees meer →
Sint-Pieters-Leeuw. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D074

Lees meer →
Slow in Antwerpen

Monografie | 2012 | B392

Lees meer →
Snel en veilig per fiets door Merelbeke
Speelruimte & Planning
Auteurs
 • Francis Vaningelgem, Wouter Vanderstede, Peter Dekeyser en
 • An Piessens

Monografie | 2011 | B390

Lees meer →
Speelruimte en planning
Auteurs
 • Francis Vaningelgem, Wouter Vanderstede, Peter Dekeyser en An Piessens

Monografie | 2011 | B372

Lees meer →
Speelstraat. De straat waar een kin kind kan zijn
Auteurs
 • Veerle De Bent

Monografie | 2002 | B051

Lees meer →
Stadslandbouw
Auteurs
 • Robert Jan Croonen
 • Niek Hazendonk
 • Klaas van der Wiel

Monografie B313

Subthema's: Platteland Stad Vlaanderen
Lees meer →
Stagerapport. Vergelijkende studie van verhandingstypes
Auteurs
 • Michaël Roos

Monografie | 1999 | B005

Lees meer →
Stappen

Documentatiemap | 2011 | M051

Lees meer →
Stappen naar gezonde mobiliteit. Ronndetafelconferentie
Stapstenen naar ruimtelijke kwaliteit
Auteurs
 • Provincie Oost-Vlaanderen - dienst Landbouw & Platteland

Monografie | 2012 | B395

Lees meer →
Status Mobiliteitsplannen

Digitale publicatie | 2010 | D171

Subthema's: Duurzame mobiliteit
Lees meer →
Steenokkerzeel. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D076

Lees meer →
Stiltegebieden in Vlaanderen-Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied
Auteurs
 • Gilke Pée
 • Gisela Vindevogel

Monografie | 2006 | B229

Subthema's: Landschap
Lees meer →
Strategische ruimtelijke projecten. Beleidsaanbevelingen
Auteurs
 • Louis Albrechts
 • Jef Van den Broeck
 • Ann Verhetsel

Monografie | 2010 | B061

Subthema's: Ruimtelijke planning
Lees meer →
Strategische ruimtelijke projecten. Maatschappelijk en ruimtelijk vernieuwend
Auteurs
 • Jef Van den Broeck
 • Louis Albrechts
 • Ruth Segers

Monografie | 2010 | B062

Subthema's: Ruimtelijke planning
Lees meer →
Studie wandelnetwerk Heuvelland

Monografie M034

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
Studiedag Plattelandsacademie. Landbouwverbreding als toekomst?

Documentatiemap | 2005 | M068

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Studiedag Trage Wegen. Oplossingen voor natuur en landschap

Documentatiemap | 2011 | M023

Lees meer →
Studiedag Trage Wegen. Trage wegen doen bewegen. Kampenhout
Syllabus Escala - Trage Wegenrecht - 22 november 2012

Documentatiemap M094

Subthema's: Buurtwegen Wegenrecht
Lees meer →
Syllabus Escala - Tragenwegenrecht

Documentatiemap M086

Subthema's: Buurtwegen Wegenrecht
Lees meer →
Syllabus. Natuurtechnische inrichting van trage wegen

Monografie | 2010 | B006

Lees meer →
T Stappertje

Tijdschrift | 2008 | T012

Subthema's: Lokaal Trage mobiliteit
Lees meer →
T Stappertje

Tijdschrift | 2008 | T012

Subthema's: Lokaal Trage mobiliteit
Lees meer →
T Stappertje

Tijdschrift | 2008 | T012

Subthema's: Lokaal Trage mobiliteit
Lees meer →
T Stappertje

Tijdschrift | 2008 | T012

Subthema's: Lokaal Trage mobiliteit
Lees meer →
T Stappertje

Tijdschrift | 2009 | T012

Subthema's: Lokaal Trage mobiliteit
Lees meer →
T Stappertje

Tijdschrift | 2009 | T012

Subthema's: Lokaal Trage mobiliteit
Lees meer →
T Stappertje

Tijdschrift | 2009 | T012

Subthema's: Lokaal Trage mobiliteit
Lees meer →
T Stappertje

Tijdschrift | 2009 | T012

Subthema's: Lokaal Trage mobiliteit
Lees meer →
T Stappertje

Tijdschrift | 2010 | T012

Subthema's: Lokaal Trage mobiliteit
Lees meer →
T Stappertje

Tijdschrift | 2010 | T012

Subthema's: Lokaal Trage mobiliteit
Lees meer →
T Stappertje

Tijdschrift | 2010 | T012

Subthema's: Lokaal Trage mobiliteit
Lees meer →
T Stappertje

Tijdschrift | 2010 | T012

Subthema's: Lokaal Trage mobiliteit
Lees meer →
T Stappertje

Tijdschrift | 2011 | T012

Subthema's: Lokaal Trage mobiliteit
Lees meer →
Taxistop Post

Tijdschrift | 2006 | T007

Lees meer →
Taxistop Post

Tijdschrift | 2007 | T007

Lees meer →
Taxistop Post

Tijdschrift | 2007 | T007

Lees meer →
Taxistop Post

Tijdschrift | 2008 | T007

Lees meer →
Taxistop Post

Tijdschrift | 2008 | T007

Lees meer →
Taxistop Post

Tijdschrift | 2009 | T007

Lees meer →
Taxistop Post

Tijdschrift | 2009 | T007

Lees meer →
Taxistop Post

Tijdschrift | 2010 | T007

Lees meer →
Taxistop Post

Tijdschrift | 2011 | T007

Lees meer →
Te gast op het platteland. Afspraken tussen bezoekers en bewoners-gastheren op en langs trage wegen

Monografie B144

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
Ternat. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D077

Lees meer →
Tervuren. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D078

Lees meer →
The ambition of the territory

Monografie B449

Lees meer →
The Benefits of Walking
Auteurs
 • Bronwen Thornton

Digitale publicatie | 2011 | D186

Lees meer →
The European greenway good practice guide. Examples of Actions Undertaken in Cities and the Periphery

Monografie M033

Subthema's: Europa
Lees meer →
The Future of Walking. Trends and Visions
Auteurs
 • Daniel Sauter

Digitale publicatie | 2011 | D185

Lees meer →
Tielt-Winge. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D079

Lees meer →
Tienen. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D080

Lees meer →
Toekomsten voor investeren in publieke ruimte

Monografie | 2012 | B433

Lees meer →
Toeristische gids. Vlaamse Ardennen

Monografie | 2004 | B105

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
Trage Wegen

Monografie | 2006 | B149

Lees meer →
Trage wegen als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013

Monografie | 2009 | B087

Lees meer →
Trage wegen doen bewegen
Auteurs
 • Andy Vandevyvere
 • Hilde Béatse

Monografie | 2009 | B167

Lees meer →
Trage wegen doen bewegen
Auteurs
 • Andy Vandevyvere
 • Hilde Béatse

Monografie | 2009 | B248

Lees meer →
Trage wegen en ruimtelijke planning

Digitale publicatie | 2009 | D235

Lees meer →
Trage wegen juridisch bekeken - documentatiemap studiedag RLKGN

Documentatiemap | 2010 | M010

Subthema's: Buurtwegen Wegenrecht
Lees meer →
Trage Wegen juridisch bekeken. Schelde-Leie. Studiedag in Deinze

Documentatiemap | 2010 | M013

Lees meer →
Trage Wegen: juridisch bekeken

Documentatiemap | 2012 | M092

Subthema's: Buurtwegen Wegenrecht
Lees meer →
Trage wegen: op stap in de provincie Antwerpen
Auteurs
 • Tinne Van Looy
 • Marieke Verreet

Digitale publicatie | 2009 | D273

Lees meer →
Tragewegen- en fietsbeleid provincie Oost-Vlaanderen
Tragewegenproject in Antwerpen

Documentatiemap | 2010 | M014

Lees meer →
Tremelo. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D081

Lees meer →
Tussen Schelde en Leie. Twaalf wandelingen in Zuid-West-Vlaanderen
Auteurs
 • Kristina Nayaert
 • Frans Dejonghe
 • Tom Linster

Monografie | 2011 | B349

Lees meer →
Tussenvonnis Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven inzake vrijmaking buurtwegen in Lubbeek
Tussenvonnis Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven inzake vrijmaking buurtwegen in Lubbeek
Uit de voeten met wandelpaden over boerenland. Leidraad voor de aanleg van wandelroutes
Auteurs
 • G. K. Hopster
 • T.A. de Boer
 • M.A.W. Kommers
 • M.B. Schöne

Monografie | 2003 | M035

Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2005 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2005 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2006 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2006 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2006 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2006 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2007 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2007 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2007 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2007 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2008 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2008 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2008 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2008 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2008 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2008 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2009 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2009 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2009 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2009 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2009 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uw vorming voor verkeer en mobiliteit.Verbreden en verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Cursusdag 1

Documentatiemap | 2008 | M001

Lees meer →
Uw vorming voor verkeer en mobiliteit.Verbreden en verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Cursusdag 2

Documentatiemap | 2008 | M002

Lees meer →
Vademecum fietsvoorzieningen. Hoofdstuk 41 Ontwerprichtlijnen voor fietsvoorzieningen

Digitale publicatie | 2005 | D168

Lees meer →
Vademecum fietsvoorzieningen. Hoofdstuk2 Fietsroutes, meer dan fietspaden

Digitale publicatie | 2005 | D163

Lees meer →
Van Tronken en Kanten

Monografie | 2011 | B356

Subthema's: Landschap
Lees meer →
Veilige schoolroutes in kaart. Werkboek voor gemeenten
Auteurs
 • Patrick Auwerx
 • Raf Canters

Monografie B016

Lees meer →
Verhouding publiek - privaat domein
Auteurs
 • Docent: Rudi Claeys

Documentatiemap | 2009 | M110

Lees meer →
Verjaring voetweg na 30 jaar onbruik
Verkeersleefbare steden en gemeenten. Indicatoren voor verkeersleefbaarheid. Rondetafelconferentie
Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen
Verleggen Buurtweg nr. 7 en afschaffen van voetweg nr. 5 in Huldenberg (Loonbeek)

Digitale publicatie | 2009 | D422

Lees meer →
Verplaatsing voetweg 99 en afschaffing voetweg 102. Dilbeek
Auteurs
 • Andy Vandevyvere

Digitale publicatie | 2008 | D454

Lees meer →
Verslag Grootschalige ontwikkelingen in historische omgeveing. Herbestemming, een uitdaging voor de verenigingen.Tussen cités en
Verslag levenslijn-kinderfonds actie 2004-2005

Monografie | 2006 | B089

Lees meer →
Verslag levenslijn-kinderfonds actie 2006-2007

Monografie | 2008 | B090

Lees meer →
Vervoer in zicht

Documentatiemap B160

Lees meer →
Via Brabantica

Monografie | 2010 | B185

Lees meer →
Via Brugensis & Via Scaldea

Monografie | 2010 | B198

Lees meer →
Vijfde landschapscontactdag

Documentatiemap | 2010 | M026

Subthema's: Landschap
Lees meer →
Vilvoorde. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D082

Lees meer →
Vilvoorde. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D146

Lees meer →
Visie op trage wegen. Nota Natuurpunt
Auteurs
 • Bart Slabbinck
 • Jos Gysels

Digitale publicatie | 2005 | D355

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2008 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2008 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2009 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2009 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2009 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2009 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2010 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2011 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2011 | T017

Lees meer →
Vlaams totaalplan fiets
Auteurs
 • Lieven Raes
 • Tim Asperges

Digitale publicatie | 2002 | D260

Lees meer →
Vlaams totaalplan Fiets-ontwerp + Kaartenbijlage
Auteurs
 • Lieven Raes
 • Tim Asperges

Monografie | 2002 | B250

Lees meer →
Vlaams-Brabant. Bovenlokaal Functioneel fietsroutenetwerk - 200
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D152

Lees meer →
Vlaams-Brabant. Bovenlokaal Functioneel fietsroutenetwerk - 400
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D153

Lees meer →
Vlaams-Brabant. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk - 200
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D154

Lees meer →
Vlaams-Brabant. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk - 400
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D155

Lees meer →
Vlaams-Brabant. Situering VLM-projecten

Monografie | 2009 | K097

Lees meer →
Vlaams-Brabant. Toeristische kaart provincie Vlaams-Brabant: Leuven-Hageland-Groene gordel
Auteurs
 • Sabrina Wuyckens Lopes da Silva

Monografie | 2003 | K051

Lees meer →
Vlaamse Ardenne 2008 Toeristische kaart

Monografie | 2007 | B270

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
Vlaanderen op de fiets
VLM en VVSG gaan nauwer samenwerken op het platte land

Digitale publicatie | 2011 | D221

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Voetgangersbeleid op Vlaams niveau
Auteurs
 • Tom Dhollander
 • Kathleen Van Brempt

Digitale publicatie | 2006 | D316

Lees meer →
Voetgangersvademecum Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Monografie | 2012 | B352

Lees meer →
Voetgangersvademecum Luik trage wegen

Digitale publicatie | 2003 | D488

Lees meer →
Voetpoolen. Velig, weerbaar en milieuvriendelijk naar school
Auteurs
 • Freddy De Preter

Monografie | 2002 | B215

Lees meer →
Voetwegen gemeenteraad Asse. Blad 1
Auteurs
 • E Keymolen

Digitale publicatie | 1989 | D367

Lees meer →
Voetwegen gemeenteraad Asse. Blad 2
Auteurs
 • E Keymolen

Digitale publicatie | 1989 | D368

Lees meer →
Voetwegen gemeenteraad Asse. Blad 3

Digitale publicatie | 1989 | D369

Lees meer →
Voetwegen gemeenteraad Asse. Blad 4

Digitale publicatie | 1989 | D370

Lees meer →
Voetwegen gemeenteraad Asse. Blad 5

Digitale publicatie | 1989 | D371

Lees meer →
Voetwegen gemeenteraad Asse. Blad 6

Digitale publicatie | 1989 | D372

Lees meer →
Voetwegen gemeenteraad Asse. Blad 7

Digitale publicatie | 1989 | D373

Lees meer →
Vonnis Beslagrechter Dendermonde in zake dwangsommen Haaltert
Vonnis Bosweg in Londerzeel
Vonnis erkenning PRED Kuringen Hasselt

Rechtspraak | Digitale publicatie D559

Lees meer →
Vonnis Hog van Beroep Gent inzake vordering dwangsommen ter vrijmaking buurtwegen in Haaltert
Vonnis in beroep - Erkenning van een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang.
Vonnis Kasteelbeekpad Hoogstraten

Rechtspraak | Digitale publicatie D558

Lees meer →
Vonnis mbt buurtwegen in Geetbets

Digitale publicatie | 2009 | D331

Lees meer →
Vonnis mbt buurtwegen in Geraardsbergen (Zandbergen)

Digitale publicatie | 2005 | D327

Lees meer →
Vonnis mbt buurtwegen in Haalter

Digitale publicatie | 2008 | D329

Lees meer →
Vonnis mbt buurtwegen in Holsbeek

Digitale publicatie | 2005 | D328

Lees meer →
Vonnis mbt buurtwegen in Holsbeek (Sint-Pieters-Rode)

Digitale publicatie | 2002 | D323

Lees meer →
Vonnis mbt buurtwegen in Holsbeek (Sint-Pieters-Rode)

Digitale publicatie | 2004 | D324

Lees meer →
Vonnis mbt buurtwegen in Holsbeek tegen de gemeente

Digitale publicatie | 1998 | D320

Lees meer →
Vonnis mbt buurtwegen in Holsbeek tegen de gemeente

Digitale publicatie | 2001 | D321

Lees meer →
Vonnis mbt buurtwegen in Holsbeek tegen de gemeente

Digitale publicatie | 2004 | D325

Lees meer →
Vonnis mbt buurtwegen in Holsbeek tegen de gemeente

Digitale publicatie | 2005 | D326

Lees meer →
Vonnis mbt buurtwegen in Lubbeek

Digitale publicatie | 2009 | D330

Lees meer →
Vonnis mbt buurtwegen in Lubbeek tegen gemeente en provincie

Digitale publicatie | 2009 | D333

Lees meer →
Vonnis mbt buurtwegen in Vlaams-Brabant

Digitale publicatie | 2002 | D322

Lees meer →
Vonnis mbt buurtwegen in Zomergem

Digitale publicatie | 2009 | D332

Lees meer →
Vonnis Rechtbank Eerste Aanleg Dendermonde inzake de onmogelijkheid tot vrijmaking van de buurtwegen in Haaltert
Vonnis voetweg Geetbets

Digitale publicatie | 2009 | D378

Lees meer →
Vonnis Vredegerecht 2de kanton Aalst inzake vrijmaking Buurtwegen Haaltert
Voorbeeldbrochure. Duurzame mobiliteit

Digitale publicatie | 2002 | D259

Lees meer →
Voorbeeldprojecten rond duurzaam lokaal milieubeleid. Handleiding
Auteurs
 • Yolente Delaunoy
 • Sabien Leemans
 • Ingris Pauwels

Monografie B236

Subthema's: Duurzame mobiliteit
Lees meer →
Voorstel van decreet betreffende de buurtwegen en de trage wegen
Auteurs
 • Jos Bex

Digitale publicatie | 2003 | D357

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Voorstel van decreet betreffende de buurtwegen en de trage wegen
Auteurs
 • Jos Bex

Digitale publicatie | 2004 | D358

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Voorstel van decreet tot instelling van een netwerk van stille wegen en houdende de vervanging van de wet op de buurtwegen
Auteurs
 • Tom Dehaene
 • Jos De Meyer
 • Herman Schueremans

Digitale publicatie | 2005 | D364

Lees meer →
Voorstel van resolutie betreffende aanbevelingen inzake het ontwerp van Mobiliteitsplan
Auteurs
 • Robert Voorhamme
 • André Denys
 • Johan Malcorps
 • Jos Bex

Digitale publicatie | 2002 | D265

Lees meer →
Voorstel van resolutie betreffende de aanleg van een gewestelijk expresnet voor de zachte weggebruiker
Auteurs
 • Eloi Glorieux
 • Eric Van Rompuy
 • Bob Verstraete
 • Jos Bex

Digitale publicatie | 2008 | D276

Lees meer →
Voorstel van resolutie betreffende het onderhoud van landbouwwegen op het platteland
Auteurs
 • Jos De Meyer
 • Jan Verfaillie
 • Mark Demesmaeker
 • Els Robeyns

Digitale publicatie | 2008 | D264

Lees meer →
Voorstelling technisch vademecum paden en verharding

Documentatiemap | 2011 | M004

Lees meer →
Voortbewegingstoestellen

Digitale publicatie | 2010 | D176

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
Vormingsavond Ruimtelijke Ordening
Vragen rond wetgeving stedenbouw en wegen

Digitale publicatie | 1973 | D344

Subthema's: District
Lees meer →
Vredegerecht van het Kanton Schilde - erkenning van de PRED Sterdreef

Rechtspraak | Digitale publicatie D553

Lees meer →
Vrijwillig. Goed gekend. De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger
Auteurs
 • Eva Hambach

Monografie | 2007 | B255

Subthema's: Vrijwilligers
Lees meer →
Vrijwilligerswerk wat kan, mag en moet. Een concrete stand van zaken
Auteurs
 • Kris Molemans

Monografie | 2001 | B244

Subthema's: Vrijwilligers
Lees meer →
Vrijwilligerswerk. De wet. Praktische vragen en antwoorden
Auteurs
 • Eva Hambach

Monografie | 2008 | B263

Subthema's: Vrijwilligers
Lees meer →
Vrijwilligerswerk. Goed verzekerd? Verzekeringen. Vrijwilligers & verzekeringen
Auteurs
 • Eva Hambach

Monografie | 2004 | B256

Subthema's: Vrijwilligers
Lees meer →
Vzw Trage Wegen komt op voor behoud en ontwikkeling buurtwegen. Bijdrage nieuwsbrief VVP
Auteurs
 • Eric Grietens

Digitale publicatie | 2003 | D490

Lees meer →
VZW's en verzekeringen

Monografie | 2003 | B243

Lees meer →
Waarheen met Brussel?
Auteurs
 • Eric Corijn
 • Jean De Salle
 • Jean-Louis Genard
 • Christian Kesteloot
 • Christian Vandermotten
 • Pierre Vanderstraeten

Monografie | 2013 | B447

Lees meer →
Walk 21. San Sebastian

Documentatiemap | 2002 | M058

Lees meer →
Wandel- en fietsnavigatie met outdoor GPS

Digitale publicatie | 2011 | D429

Lees meer →
Wandel- en fietsnavigatie voor outdoor GPS
Auteurs
 • Tom Lauwereins

Digitale publicatie | 2011 | D428

Lees meer →
Wandelen en fietsen in de Zennevallei. Van Soignies via Brussel naar Mechelen. 20 lusvormige wandelingen, 1 fietstocht
Auteurs
 • Daniel Vanderstichelen
 • Ward Van Loock

Monografie | 2007 | B174

Lees meer →
Wandelen en fietsen langs de landmarks ven het grensschap Albertkanaal

Monografie K038

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
Wandelen in Koningshooikt. Jutse Plassenpad, Lammekespad, Koningsbossenpad, Stombaarshoekpad, Bunkerpad, Brede zijppad

Monografie B034

Lees meer →
Wandelingen
Auteurs
 • Dirk Van den Berghe

Monografie | 2003 | B281

Lees meer →
Wandelnetwerken uit de knoop

Monografie | 2010 | B380

Lees meer →
Water in(g) Sint-Truiden
Auteurs
 • Karel Vandaele
 • Jo Lammens
 • Frans Greemers

Monografie | 2006 | B137

Lees meer →
Waterbeheersing en natuurontwikkeling in de vallei van de Molenbeek…Hand in hand

Documentatiemap M076

Lees meer →
Wegbermen. Over-leven op de rand van de akker
Auteurs
 • Georges Buelens
 • Nadine Meeus
 • Walter Op de Beeck

Monografie | 2000 | B337

Lees meer →
Wegenrecht - Handboek
Auteurs
 • Frans Wastiels

Monografie | 1986 | M083

Subthema's: Wegenrecht
Lees meer →
Wegenrecht, deel 13
Auteurs
 • Jurgen De Staercke

Monografie | 2007 | B127

Subthema's: Wegenrecht
Lees meer →
Wegenwetgeving. Lexplicatie. De complete wetgeving toegelicht
Auteurs
 • O. Kwast

Monografie | 2009 | B342

Subthema's: Wegenrecht
Lees meer →
Wegwijs in de mobiliteitssector

Monografie | 2010 | B308

Lees meer →
Wegwijs in de trage wegen. Van planning tot uitvoering
Auteurs
 • Steven Clays
 • Andy Vandevyvere
 • Anse Kinnaer
 • Zowie Vangeel

Monografie | 2011 | B249

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
WegWijs in de Wetgeving op het Wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen

Digitale publicatie | 2011 | D214

Lees meer →
WegWijs in de Wetgeving op het Wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen

Monografie | 2011 | B368

Lees meer →
Wegwijzer Trage Wegen. Praktische tips, voorbeelden en informatie
Auteurs
 • Steven Clays
 • Iris Lauwaert
 • Freek Verdonckt

Monografie | 2005 | B286

Lees meer →
Wegwijzer Trage Wegen. Praktische tips, voorbeelden en informatie
Auteurs
 • Steven Clays
 • Iris Lauwaert
 • Freek Verdonckt

Monografie | 2006 | B206

Lees meer →
Wemmel. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D084

Lees meer →
Wemmel. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D148

Lees meer →
Werkboek schoolomgeving. Samen werken aan een duurzame en verkeersveilige schoolomgeving
Auteurs
 • Sandra De Bel

Digitale publicatie | 2010 | D193

Lees meer →
Werkboek. Samen werken aan een duurzame en verkeersveilige schoolomgeving.

Monografie | 2010 | M041

Lees meer →
Werkdoos Trage Wegen

Documentatiemap M099

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
Werken rond trage wegen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013
Werktekst decreet trage wegen. Uitgangspunten voor vzw Trage Wegen
Auteurs
 • Erik Grietens

Digitale publicatie | 2005 | D356

Lees meer →
Wet op bijzondere maatregelen in verband met ruilverkaveling

Digitale publicatie | 1978 | D216

Lees meer →
Wet op ruilverkaveling

Digitale publicatie | 1970 | D217

Lees meer →
Wetenschappelijk onderzoek i.v.m. mobiliteit, veiligheid en opvang van jonge weggebruikers

Monografie | 2008 | B050

Lees meer →
Wetgevende en juridische aspecten & terreinkennis en wensen op vlak van openstelling en toegankelijkheid van bossen en natuurres

Digitale publicatie | 2008 | D421

Lees meer →
Wetgeving en rechtspraak in verband met Kerk- en Buurtwegen

Digitale publicatie | 2003 | D404

Subthema's: Buurtwegen Wegenrecht
Lees meer →
Wettelijke en juridische aspecten i.v.m. dreven
Auteurs
 • Mieke Schauvliege

Digitale publicatie | 2007 | D507

Lees meer →
Wetteren. Trage wegen in Wetteren-Noord. De kaart voor veilige en aangename verplaatsingen te voet
Auteurs
 • Simon Stroobant

Monografie | 2005 | K021

Lees meer →
Wetteren. Trage wegen in Wetteren-Zuid. De kaart voor veilige en aangename verplaatsingen te voet.
Auteurs
 • Simon Stroobant

Monografie | 2005 | K005

Lees meer →
Wetteren. Trage wegen in Wetteren. De kaart voor veilige en aangename verplaatsingen te voet.
Auteurs
 • Simon Stroobant

Monografie | 2011 | K006

Lees meer →
Wetteren. Wandelnetwerk Wetteren-Noord. De kaart voor veilige en aangename verplaatsingen te voet.
Auteurs
 • Simon Stroobant

Monografie | 2007 | K022

Lees meer →
Wetteren. Wandelnetwerk Wetteren-Zuid. De kaart voor veilige en aangename verplaatsingen te voet.
Auteurs
 • Simon Stroobant

Monografie | 2007 | K004

Lees meer →
Wevelgem. Trage-wegenkaart

Kaarten | Monografie K037

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
Wezembeek-Oppem. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D083

Lees meer →
Wezembeek-Oppem. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D147

Lees meer →
Wijzigen en afschaffen van buurtwegen. Antwoord
Auteurs
 • Dirk Van Mechelen

Digitale publicatie | 2006 | D302

Lees meer →
Wijzigen en afschaffen van buurtwegen. Vraag
Auteurs
 • Mark Demesmaeker

Digitale publicatie | 2006 | D303

Lees meer →
Wonen binnen bereik. Rondetafelconferentie

Documentatiemap | 2004 | B077

Subthema's: Duurzame mobiliteit
Lees meer →
Wontergem. Ruilverkaveling Wontergem

Monografie K042

Lees meer →
Workshop. Ervaringen van vrijwilligers
Auteurs
 • Bart Hoelbeek
 • Arjan van der Star

Digitale publicatie | 2009 | D473

Lees meer →
Zaventem. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D085

Lees meer →
Zaventem. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D149

Lees meer →
Zelzaete. Atlas der buurtwegen. Plan Géneral

Digitale publicatie | 1841 | D483

Lees meer →
Zemst. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D086

Lees meer →
Zemst. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D150

Lees meer →
Zes dagstappers in het Heuvelland
Auteurs
 • Piet Hardeman
 • Lieven Stubbe

Monografie | 1985 | B145

Lees meer →
Zet Fietsers Op Het Goede Spoor

Digitale publicatie | 2008 | D017

Lees meer →
Zoutleeuw. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D087

Lees meer →
Zoutleeuw. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D151

Lees meer →
Zürich: Planning for Pedestrians.From local provision to a citywide network
Auteurs
 • Urs Walter

Digitale publicatie | 2011 | D187

Lees meer →

Meer publicaties -->

 

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

 • 29 jan Vraag van de maand: Mag Infrabel eenzijdig spoorwegovergangen afsluiten?

  Onze mailbox zat de afgelopen maanden prop- en propvol met vragen over het plots afsluiten van overwegen. De problematiek duikt inderdaad zowat overal op: van > Zottegem en de Vlaamse Ardennen, over > Denderleeuw en > Ieper tot > Beringen
  Eén constante in het hele verhaal blijkt de rol van Infrabel te zijn. De spoorwegbeheerder is er rotsvast van overtuigd dat ze eenzijdig en autonoom overwegen mogen opheffen. Maar is dat wel zo? Een juridische zoektocht dringt zich op!

 • 27 nov Vraag van de maand: Vormen waterlopen een bedreiging voor de trage wegen die er naast lopen?

  De loop van beken en rivieren is dynamisch. Als waterlopen hun natuurlijke gang gaan, verplaatsen ze zich in de loop der tijden. Soms wordt aangehaald dat een buurtweg niet meer toegankelijk is omdat hij volgens de ligging in de Atlas der Buurtwegen nu ín de beek ligt. Dat zou betekenen dat heel wat gemeentewegen - of delen ervan - sinds de opmaak van de Atlas der Buurtwegen opgeslorpt zijn door de beek of rivier waar ze naast liepen. Deze kwestie zorgt vaak voor verwarring, zo blijkt uit de vele vragen die wij hierover binnen krijgen.

Volledig nieuwsoverzicht