Kan een gemeente zomaar een voetweg verharden en/of verbreden?

Dat kan, maar niet “zomaar”.

De gemeente is als optw_klein322enbaar bestuur verantwoordelijk voor alle openbare wegen waarvan ze wegbeheerder is. Dat zijn ook de openbare wegen die op private grond liggen. Sommige van die wegen zijn buurtwegen.

De gemeente kiest bij gemeenteraadsbesluit ten allen tijde welke verharding ze wenst aan te brengen, om ervoor te zorgen dat de openbare weg veilig en toegankelijk is.

Uiteraard moet de gemeente zich aan de spelregels houden: van zodra we over verhardingen spreken, betekent dit in de praktijk werkzaamheden waarvoor zij een bouwvergunning nodig heeft.

Als ze bovendien de breedte van een buurtweg wijzigt, moet dit gebeuren via een rooilijnplan en verleggingsprocedure. Een rooilijnplan legt de nieuwe grens tussen de openbare weg en de aangelanden vast. Het kan afzonderlijk worden opgesteld, deel uitmaken van algemene of bijzondere plannen van aanleg (APA's/BPA's) of samen met een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) worden opgemaakt. Dit rooilijnplan wordt in openbaar onderzoek voorgelegd aan de bevolking.

Een andere manier zou kunnen zijn dat de gemeente vaststelt dat het publiek de weg al minstens 30 jaar gebruikt over een grotere breedte dan de officiële breedte van de weg. In dat geval geldt een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang over de gebruikte breedte en kiest de gemeente terug zelf bij gemeenteraadsbesluit hoe de wegbedding er zal uitzien.

25 jaar met Daad en Raad voor natuur en landschap
Auteurs
 • Kees Appeldoorn

Monografie | 2006 | B234

Lees meer →
5 jaar fonds duurzaam materialen- en energiebeheer

Monografie | 2011 | B365

Lees meer →
Aanbevelingen voor een optimale implementatie van wettelijke maatregelen voor duurzaam vervoer

Monografie B083

Lees meer →
Aanbod 2010 voor lokale besturen

Monografie | 2010 | B290

Lees meer →
Aanbod voor gemeenten. Trage wegen

Digitale publicatie | 2010 | D336

Subthema's: Participatie
Lees meer →
Aanmaning Beersel openstellen buurtwegen

Digitale publicatie | 2009 | D337

Lees meer →
Aanvraag van een projectsubsidie voor kunstenorganisaties, projecten sociaal-artistieke en kunsteducatieve werking

Digitale publicatie D018

Lees meer →
Actiegerichte handleiding speelzones in bossen.
Actualia voor de landmeter-expert

Documentatiemap | 2012 | M093

Lees meer →
Addendum bij het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Digitale publicatie | 2009 | D231

Lees meer →
Advies jeugd, vrije tijd en mobiliteit
Advies modernisering Wegenwet
Auteurs
 • Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving

Digitale publicatie | 2010 | D299

Subthema's: Wegenrecht
Lees meer →
Adviesnota i.v.m het herstel en de ontwikkeling van het trage wegennetwerk in de zone Deuzeld - Bloemendaal
Auteurs
 • Joke Ossaer

Digitale publicatie | 2007 | D354

Lees meer →
Adviezen i.v.m herstel en ontwikkeling van het tragewegennetwerk in Kampenhout

Digitale publicatie | 2007 | D342

Subthema's: Gemeente
Lees meer →
Afpaling
Auteurs
 • H. Van Bever

Monografie | 1975 | B343

Lees meer →
Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk

Digitale publicatie | 2001 | D343

Lees meer →
ALIAS: Transities op het Vlaamse platteland
Auteurs
 • Dirk Vervloet
 • Ellen Maertens

Digitale publicatie | 2011 | D219

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Als boeren overleven wordt…
Auteurs
 • Annelies Vande Vyvere
 • Annelies Vanneste

Monografie | 2002 | B060

Lees meer →
Als een ommetje een omweg wordt. Nederland
Auteurs
 • Jos Steehouder

Digitale publicatie | 2006 | D352

Lees meer →
AMC's complete guide tot trail building & maintenance
Anaërobe vergisting
Auteurs
 • Kurt Sys

Digitale publicatie | 2011 | D199

Subthema's: Bermbeheer Groenbeheer
Lees meer →
Anders omgaan met land & water. Brongerichte aanpak landerosie en wateroverlast
Auteurs
 • Karel Vandaele
 • Jo Lammens
 • Peter Priemen
 • Frans Creemers

Monografie | 2009 | B008

Lees meer →
Arrest Hof van Cassatie, 22 april 1983

Rechtspraak | Digitale publicatie

Lees meer →
Atlas van de buurtwegen: GISoost metadata

Digitale publicatie | 2007 | D244

Subthema's: Natuurtechniek Wegen
Lees meer →
Au coeur des communes de Cerfontaine / Florennes / Gerpinnes / Walcourt

Monografie | 2006 | B188

Subthema's: Biodiversiteit
Lees meer →
Basishandleiding Transition towns. Hoe word je een transitie-stad, dorp, streek, gemeenschap of zelfs eiland
Auteurs
 • Ben Brangwyn
 • Rob Hopkins

Monografie B178

Subthema's: Stad
Lees meer →
Beeldenboek Recreatie. Zicht op inrichting en voorzieningen
Auteurs
 • Rob Berkers
 • Vincent van der Giessen
 • Bea van Golen
 • Kim Koreman

Monografie | 2006 | B183

Lees meer →
Beginselen van behoorlijk bestuur
Auteurs
 • M. Boes, A. Coolsaet, Ph. De Keyser, D. D'Hooghe, E. Lancksweerdt, K. Lenaerts, K. Leus, D. Mareen, I. Opdebeek, P. Popelier, J. Theunis, M. Van Damme, F. Vandendriessche, E. Van de Velde, A. Wirtgen

Monografie | 2006 | B388

Lees meer →
Beleidsplannen
Auteurs
 • Hans Welters
 • Annelies Bracke
 • Danny Maes

Monografie | 2007 | B423

Lees meer →
Beleidsplanning in lokale besturen
Auteurs
 • VVSG

Monografie | 2007 | B424

Lees meer →
Bermbeheer een zeer complex verhaal dat loont voor mens, milieu en natuur
Auteurs
 • Luc Janssens

Digitale publicatie | 2011 | D201

Subthema's: Bermbeheer Groenbeheer
Lees meer →
Bermbeheer in Groningen. Een schone berm geeft energie!
Auteurs
 • Pieter Ausma
 • Jos Langkamp

Digitale publicatie | 2011 | D196

Subthema's: Bermbeheer Groenbeheer
Lees meer →
Bermbeheer in Limburg. Stand van zaken 25 jaar na het Bermbesluit
Auteurs
 • Lily Gora

Digitale publicatie | 2011 | D200

Subthema's: Bermbeheer Groenbeheer
Lees meer →
Bermbeheerplan 2006. Gemeente Bornem
Auteurs
 • Herwig Mees

Digitale publicatie | 2006 | D195

Subthema's: Bermbeheer Groenbeheer
Lees meer →
Beroep tegen de niet-erkenning van de PRED Kasteelbeekpad (Hoogstraten)
Beschermde landschappen in Vlaanderen
Auteurs
 • Wouter Deventer
 • Bart Ceyskens
 • Nele Vanmaele
 • Mira Van Olmen

Digitale publicatie | 2003 | D010

Lees meer →
Beschermen van monumenten, stads- en dorpsgezichten
Auteurs
 • Axel Verhulst

Digitale publicatie | 2007 | D011

Lees meer →
Beter adviseren achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden. Dossier V: Trage wegen
Auteurs
 • Steven Clays

Digitale publicatie | 2007 | D334

Subthema's: Gemeente
Lees meer →
Beter adviseren. Achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden - Dossier IX Ecologische verkavelingen

Monografie | 2008 | B162

Lees meer →
Beter adviseren. Achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden - Dossier IX Ecologische verkavelingen

Monografie | 2009 | B164

Subthema's: District Participatie
Lees meer →
Beter adviseren. Achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden - Dossier V Trage wegen

Monografie | 2007 | B148

Lees meer →
Beter adviseren. Achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden - Dossier X Biodiversiteit

Monografie | 2009 | B163

Subthema's: Biodiversiteit District
Lees meer →
Bevestiging in Beroep van de erkenning van de PRED-Bosweg te Londerzeel
Binnendoor en Buitenom. Kerkepaden Zieuwent
Auteurs
 • Anton Stortelder
 • Gerard Molleman

Monografie | 1998 | B247

Lees meer →
Binnenk( r )ant

Tijdschrift | 2007 | T025

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Binnenk( r )ant

Tijdschrift | 2007 | T025

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Binnenk( r )ant

Tijdschrift | 2007 | T025

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Binnenk( r )ant

Tijdschrift | 2008 | T025

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Binnenk( r )ant

Tijdschrift | 2009 | T025

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Binnenk( r )ant

Tijdschrift | 2009 | T025

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Binnenk( r )ant

Tijdschrift | 2010 | T025

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Biodiversiteit in jouw gemeente: een leergemeenschap voor soortbescherming. Technische fiches
Auteurs
 • Tim Polfliet
 • Marc Herremans
 • Fréderic Van Lierop

Monografie M038

Lees meer →
Biogas uit bermmaaisel. Duurzaam en haalbaar?
Auteurs
 • Philip Ehlert
 • Kor Zwart
 • Joop Spijker

Monografie | 2010 | B114

Subthema's: Bermbeheer Groenbeheer
Lees meer →
Boeren bouwen aan het landschap
Auteurs
 • Arjan de Hulster
 • Dieter Depraetere
 • Wieco Dielman
 • Olivier Dochy

Monografie | 2007 | B222

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Bond Beter Leefmilieu. Werkingsprogramma 2005-2006

Monografie | 2005 | B246

Lees meer →
Bond Beter Leefmilieu. Werkingsverslag 2004

Monografie | 2005 | B245

Lees meer →
Bosdecreet

Digitale publicatie | 1990 | D291

Lees meer →
Bosdecreet

Digitale publicatie | 1990 | D349

Subthema's: Bos Vlaanderen
Lees meer →
Bosecologie en bosbeheer
Brussel groene stad, stad vol natuur

Monografie K101

Lees meer →
Buiten de lijnen. Inspirerende scenario's voor het vlaamse platteland

Monografie B311

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Buitengoed goed buiten. De plattelandsprojecten
Auteurs
 • Alexander Vercamer

Monografie | 2006 | B219

Lees meer →
Cassatie-arrest inzake vrijmaking Buurtwegen Haaltert
Chemins de traverses. Nos anciennes lignes ferroviaires. De chemins a parcourir, a pied ou a vélo (Beperkt aantal pagina's)
Auteurs
 • Gilbert Perrin

Monografie | 1993 | B260

Lees meer →
Chemins et ponts. Lien entre les hommes
Auteurs
 • Jean Mesqui

Monografie | 2003 | B348

Lees meer →
Colloque sur les itinéraires communaux verts

Documentatiemap | 2006 | M032

Lees meer →
Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie. De wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en de reglementering van de voe
Auteurs
 • Jos Bex
 • Steve Stevaert

Digitale publicatie | 2001 | D301

Lees meer →
Commissievergadering. Asfalteren van veldwegen

Digitale publicatie | 2007 | D310

Subthema's: Natuurtechniek Wegen
Lees meer →
Commissievergadering. Steenpuin en trage wegen

Digitale publicatie | 2008 | D309

Subthema's: Natuurtechniek Wegen
Lees meer →
Concerten Fuiven Festivals ORGANISEREN
Auteurs
 • Tijs Vastesaeger - Poppunt
 • Jos Meers - Formaat
 • Anna Goovaeerts - Fuifpunt

Monografie | 2010 | B393

Lees meer →
Congres Planning our Green Heritage

Documentatiemap M082

Lees meer →
Contactdag Verkeersplatforms

Documentatiemap | 2011 | M056

Lees meer →
Cursus verbreden en verdiepen

Documentatiemap | 2008 | M062

Subthema's: District
Lees meer →
Dag van de Trage Weg. Baan jezelf een weg. Acties 2010

Monografie | 2010 | B146

Lees meer →
Dag, vlinders in de berm! Vlindervriendelijke inrichting en beheer van bermen, taluds en restgronden
Dagvaarding Rotselaar

Digitale publicatie | 2009 | D384

Lees meer →
De aansprakelijkheid van de wegbeheerder
Auteurs
 • Els Beeckmans

Monografie | 2003 | B142

Subthema's: Natuurtechniek Wegen
Lees meer →
De aansprakelijkheid van de wegbeheerder
Auteurs
 • Pascale Monbailliu

Monografie | 2011 | B378

Lees meer →
De actuele betekenis van het veldwetboek - l'actualité du droit rural

Monografie | 2012 | B396

Lees meer →
De bron

Tijdschrift | 2006 | T006

Lees meer →
De bron

Tijdschrift | 2009 | T006

Lees meer →
De bron

Tijdschrift | 2010 | T006

Lees meer →
De burger aan zet
Auteurs
 • Guido Dierickx
 • Eric Lancksweerdt
 • Peter Thijssen
 • Wouter Van Dooren

Monografie | 2010 | B411

Lees meer →
De Gemeente

Tijdschrift | 1973 | D344

Subthema's: District
Lees meer →
De gemeentegids
Auteurs
 • Marian Verbeek

Monografie | 2012 | B397

Lees meer →
De hand aan de ploeg… Sociale uitsluiting in plattelandsgebieden
Auteurs
 • Johan Rasking
 • Johan Vandenbussche

Monografie | 2001 | B066

Subthema's: Platteland
Lees meer →
De impact van het afsluiten van overwegen op trage mobliteit en mogelijke alternatieven
Auteurs
 • Jelke Clauwaert

Digitale publicatie | 2012 | D552

Lees meer →
De kracht van je gemeente

Monografie | 2011 | B373

Lees meer →
de luwteplek

Monografie | 2017 | B552

Lees meer →
De Provincie Vlaams-Brabant en haar buurt- en voetwegen

Digitale publicatie | 2010 | D268

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
De provincie Vlaams-Brabant en haar buurt- en voetwegen

Monografie | 2010 | B010

Subthema's: Buurtwegen Wegenrecht
Lees meer →
De regels van het spel. Het statuut en de wettelijke bepalingen voor het vrijwilligerswerk

Monografie | 2001 | B158

Subthema's: Vrijwilligers
Lees meer →
De Romeinse Kassei en de ruilverkaveling: Het spanningsveld tussen historiek en moderniteit
Auteurs
 • Eddy Dupae

Monografie | 2008 | B120

Lees meer →
De Romeinse weg. Masterplan Haspengouw: Publieksgerichte ontsluiting cultureel erfgoed Haspengouw-verslag studiedag 21 september

Documentatiemap | 2004 | B054

Lees meer →
De stad in de wijk. Gebiedgericht werken in Vlaamse steden en gemeenten
Auteurs
 • Filip De Rynck

Monografie | 2008 | B239

Subthema's: Stad
Lees meer →
De stille metamorfose van het Vlaamse platteland
Auteurs
 • Niek De Roo
 • Filip De Rynck

Monografie | 1999 | B238

Subthema's: Platteland Vlaanderen
Lees meer →
De Vlaamse Duurzaamheidsspiegel
Auteurs
 • Deirdre Maes
 • Thomas Ducheyne

Monografie | 2005 | B288

Lees meer →
Decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996
Decreetvoorstel houdende de regeling voor de trage wegen
Auteurs
 • Jacky Maes

Digitale publicatie | 2003 | D359

Lees meer →
Decreetvoorstel houdende de regeling voor de trage wegen. Memorie van toelichting
Auteurs
 • Jacky Maes

Digitale publicatie | 2003 | D360

Lees meer →
Deelbekkenbeheerplan

Monografie | 2006 | B168

Lees meer →
Design for outdoor recreation
Auteurs
 • Simon Bell

Monografie | 2008 | B182

Subthema's: Natuurtechniek Wegen
Lees meer →
Diagnose van het regulier onderhoud van landschappelijke en recreatieve infrastructuur op het Vlaamse platteland

Digitale publicatie | 2008 | D266

Lees meer →
Diagnose van het regulier onderhoud van landschappelijke en recreatieve infrastructuur op het Vlaamse platteland

Digitale publicatie | 2008 | D267

Subthema's: Lokaal
Lees meer →
Diagnostiek woon-werkverkeer 2008. Eindverslag

Monografie | 2008 | B297

Lees meer →
Dilbeek Gemeenteplan en Trage Wegenkaart
Dilbeek. Stratenplan en trage wegenkaart Dilbeek

Monografie K024

Lees meer →
Discoveringe the Vernacular Landscape
Auteurs
 • John Brinckrshoff Jackson

Monografie | 1984 | B068

Lees meer →
Dorp in zicht. In een notendop

Monografie B223

Subthema's: Participatie Platteland
Lees meer →
Draft charter for a European Pedestrian Act

Digitale publicatie | 2007 | D283

Lees meer →
Dulomi-nieuws in e-zine van Vzw Trage Wegen

Digitale publicatie | 2005 | D415

Lees meer →
Duurzame mobiliteit ook op het platteland

Documentatiemap | 2009 | M025

Lees meer →
Duurzame stedenbouw in woord en beeld
Auteurs
 • Eva Heuts
 • Erik Rombaut

Digitale publicatie | 2009 | D232

Subthema's: Ruimtelijke planning
Lees meer →
E-zine vzw Trage Wegen – April 2005

Digitale publicatie | 2005 | D405

Lees meer →
Echt weekendplezier is… Je laten vervoeren. Kies ook in je vrije tijd voor duurzaam vervoer.
Auteurs
 • Lies Kuppens
 • Miguel Vertriest

Monografie | 2010 | B300

Lees meer →
Ecological Networks and Greenways. Concept, Design, Implementation
Auteurs
 • Rob Jongman
 • Gloria Pungetti

Monografie | 2004 | B017

Lees meer →
Ecological Urabanism
Auteurs
 • Mohsen Mostafavi
 • Gareth Doherty

Monografie | 2010 | B432

Lees meer →
Ecologisch bermbeheer en vergisting van maaisel
Ecologisch Bermbeheer. Van knelpunt tot bron van ecosysteemdiensten
Auteurs
 • Martin Hermy

Digitale publicatie | 2011 | D194

Subthema's: Bermbeheer Groenbeheer
Lees meer →
Een 'Central Park' in het hart van Europa. De restauratie van het Jubelpark
Auteurs
 • Isabelle Corten
 • Marie-Francoise Degembe
 • Benoît Fondu
 • Eric Henaut

Monografie | 2005 | B097

Lees meer →
Een creatieve toekomst voor Natuur- en milieueducatie

Documentatiemap | 2010 | M063

Lees meer →
Een eigen vrijwilligersbeleid. De zin van een vrijwilligersbeleid - De samenvatting

Monografie | 2001 | B150

Subthema's: Vrijwilligers
Lees meer →
Een ideaal ritme voor Gent
Auteurs
 • Steven Clays

Digitale publicatie | 2005 | D417

Lees meer →
Een landschapsbeheerplan voor de Brechtse Heide. Een uitnodiging tot meer natuuronderzoek in dit prachtig gebied!
Auteurs
 • Rembrandt De Vlaeminck
 • Isolde Aelvoet

Digitale publicatie | 2009 | D477

Subthema's: Biodiversiteit
Lees meer →
Een langzaam netwerk in de stad
Auteurs
 • Steven Clays

Digitale publicatie | 2009 | D504

Subthema's: Stad Trage mobiliteit
Lees meer →
Een mooi landschap daar werken we samen aan
Auteurs
 • Henk Kloen
 • Gerwin Verschuur
 • Wouter Tolkamp
 • Yvonne Gooijer

Digitale publicatie | 2006 | D207

Subthema's: Ontwerp en uitvoering
Lees meer →
Een nieuw élan voor de 'trage wegen'
Auteurs
 • Steven Clays

Digitale publicatie | 2005 | D418

Lees meer →
Een toekomstvisie. Van knelpunten naar knopppunten. Over mobiliteit en stadsontwikkeling in Antwerpen
Auteurs
 • Manu Claeys
 • Peter Verhaeghe

Monografie | 2010 | B309

Subthema's: Stad
Lees meer →
Een trage weg in een zacht kleedje

Documentatiemap | 2007 | M007

Lees meer →
Effect of field margins on moths depends on species mobility: Field-based evidence for landscape-scale conservation
Auteurs
 • Thomas Merckx
 • Ruth E. Feber
 • Rebecca L. Dulieu
 • Martin C. Townsends

Artikel | 2009 | A001

Lees meer →
Eigen belang rechtspersoon

Digitale publicatie | 1996 | D419

Lees meer →
Eigendomsbeperkingen
Auteurs
 • Joseph Spinks
 • M. Boes
 • I. Martens

Digitale publicatie | 2007 | D420

Lees meer →
Eindrapport "onderzeok naar en uitwerking van verbetervoorstellen voor: 1. Het wettelijk kader recreatieve ontsluiting groene ruimte
Auteurs
 • Steven Clays
 • Dries Elst

Monografie | 2012 | B413

Lees meer →
Eindrapport. Diagnose van het regulier onderhoud van landschappelijke en recreatieve infrastructuur op het Vlaamse platteland

Digitale publicatie | 2008 | D366

Subthema's: Ontwerp en uitvoering
Lees meer →
Eindrapport. Diagnose van het regulier onderhoud van landschappelijke en recreatieve infrastructuur op het Vlaamse platteland. B

Digitale publicatie | 2008 | D365

Subthema's: Ontwerp en uitvoering
Lees meer →
Eindrapport. In de bres voor agrarisch natuurbeheer
Auteurs
 • Dirk Reheul
 • Joke Vandenabeele

Monografie | 2004 | B092

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Eindrapport. Voetgangersbeleid op Vlaams niveau

Monografie | 2007 | B107

Lees meer →
Eindvonnis Rechtbank van Eerste Aanleg Leuven inzake het vrijmaken van een aantal buurtwegen in Lubbeek
Eke. Detailplan nr. 8. Voorstel tot wijziging van buurtweg nr. 6. Schaal 1:2500

Digitale publicatie | 1965 | D481

Lees meer →
Erfdienstbaarheidonderzoek (Nederland)

Digitale publicatie | 2005 | D423

Lees meer →
Erfgoedplein

Documentatiemap | 2010 | M011

Lees meer →
Erop of erondern. Bestaans(on)zekere boeren en hun overlevingsstrategieën
Auteurs
 • Henk Meert
 • Marie Bourgeois
 • Tom Vernimmen
 • Guido Van Huylenbroeck

Monografie | 2002 | B067

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Erven in het landschap. Een handige publicatie voor integratie van land- en tuinbouwbedrijven in het landschap

Digitale publicatie | 2010 | D222

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Erven in het landschap. Een handige publicatie voor integratie van land- en tuinbouwbedrijven in het landschap

Monografie | 2010 | B109

Subthema's: Leefmilieu Platteland
Lees meer →
ESPACE - Planning in a changing climate… Putting adaptation at the heart of spatial planning

Monografie B324

Subthema's: Ruimtelijke planning
Lees meer →
Feitelijke openbare wegen
Auteurs
 • De Staercke

Digitale publicatie D395

Subthema's: Buurtwegen Wegenrecht
Lees meer →
Fences, gates, and bridges and how to build them.
Auteurs
 • George A. Martin

Monografie | 2008 | B064

Lees meer →
Fietsen door fruitig Haspengouw van bloesem tot oogst - fietsparadijs Limburg

Monografie K108

Subthema's: Limburg Provincie
Lees meer →
Fietsen in de voerstreek, hart van euregio - fietsparadijs Limburg

Monografie K109

Subthema's: Limburg Provincie
Lees meer →
Fietsen in het land van 1001 vijvers - fietsparadijs Limburg

Monografie K106

Subthema's: Limburg Provincie
Lees meer →
Fietsen tussen Leie en Schelde
Auteurs
 • Robert Declerck
 • Katty De Loof
 • Veronique Eeckhaut

Monografie | 2001 | K046

Lees meer →
Fietsenstallingen in Vlaanderen en Brussel. Goede praktijkvoorbeelden

Monografie | 2009 | B231

Lees meer →
Fietsinfobeokje 2012-2013 - fietsparadijs Limburg

Monografie B428

Subthema's: Limburg Provincie
Lees meer →
Fietsnetwerk Westhoek Noord

Monografie K102

Lees meer →
Fietsrouteplan Kortrijk

Digitale publicatie | 2004 | D162

Lees meer →
Fietsvademecum Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Monografie | 2009 | B353

Lees meer →
Fonteinpad Ichtegem. Afsluiting. Antwoord
Auteurs
 • Dirk Van Mechelen

Digitale publicatie | 2007 | D305

Lees meer →
Fonteinpad Ichtegem. Afsluiting. Vraag
Auteurs
 • Sern Demeulenaere

Digitale publicatie | 2007 | D304

Lees meer →
Footpaths. A practical handbook
Auteurs
 • Elizabeth Agate

Monografie | 1988 | B181

Subthema's: Natuurtechniek Wegen
Lees meer →
Forumdag. Verenigingen en Europa

Digitale publicatie | 2011 | D016

Subthema's: Europa
Lees meer →
Functietoekenningsplan landbouwwegen Westhoek. Eindrapport Deel 1
Functietoekenningsplan landbouwwegen Westhoek. Eindrapport Deel 2
Fundamentele regels omtrent buurtwegen

Digitale publicatie | 1994 | D427

Lees meer →
Fundamentele regels omtrent buurtwegen. Het arrest van het Hof van Cassatie van 13 januari 1994
Auteurs
 • Hendrik Vuye

Rechtspraak | Artikel

Lees meer →
Gecoördineerde versie van het Cultureel-erfgoeddecreet

Digitale publicatie | 2009 | D012

Lees meer →
Gedeeltelijke verplaatsing voetweg 14 en afschaffing voetweg 25. Temse

Digitale publicatie | 2005 | D453

Lees meer →
Gedeeltelijke verplaatsing voetwegen 14 en 25. Temse

Digitale publicatie | 2005 | D414

Subthema's: Wegenrecht
Lees meer →
Geef ons de ruimte. Dag van de aarde

Documentatiemap | 2011 | M019

Subthema's: Kinderen en jongeren
Lees meer →
Geetbets Voetweg 41

Digitale publicatie | 2009 | D451

Lees meer →
Geetbets Voetweg 71

Digitale publicatie | 2008 | D450

Lees meer →
Geïntegreerde gebiedsgerichte projecten, meer dan een experiment

Monografie | 2007 | B159

Lees meer →
Geïntegreerde gebiedsvisie kanaal Bossuit-Kortrijk

Documentatiemap | 2010 | M059

Lees meer →
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kortenberg
Auteurs
 • Benny Theyssens
 • Danny Polspoel
 • Eddy Van Pottelberge

Monografie | 2003 | B316

Subthema's: District
Lees meer →
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Kortrijk

Digitale publicatie | 2007 | D228

Lees meer →
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Kortrijk

Digitale publicatie | 2007 | D229

Lees meer →
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Kortrijk

Digitale publicatie | 2007 | D230

Lees meer →
Gemeentelijk zakboekje 2006. Beleid
Auteurs
 • Clair Ysebaert
 • Ludo Asselberghs

Monografie | 2006 | B133

Subthema's: District
Lees meer →
Gemeenten aan de slag: Natuur- en landschapsontwikkeling langs trage wegen
Auteurs
 • Kris Decleer

Digitale publicatie | 2009 | D467

Lees meer →
Gemeenten aan de slag: Natuur- en landschapsontwikkeling langs trage wegen
Auteurs
 • Inge Dooremont
 • Wim De Roo

Digitale publicatie | 2009 | D469

Lees meer →
Gids van de Vlaamse overheid

Monografie | 2002 | B195

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
GIS nieuwsbrief

Digitale publicatie | 2003 | D281

Subthema's: Natuurtechniek Wegen
Lees meer →
Goedkeuring provincie gedeeltelijke afschaffing voetweg nr. 25 en gedeeltelijke verplaatsing voetweg nr. 14 te Elversele

Digitale publicatie | 2005 | D380

Lees meer →
Goedkeuring toekenning van een vergoeding voor het onderhoud van een voetweg. Zwevegem

Digitale publicatie | 2006 | D345

Lees meer →
Greenways handbook
Auteurs
 • Trevor Atkinson

Monografie B261

Lees meer →
Groenbeheer een verhaal met toekomst
Auteurs
 • Martin Hermy
 • Mieke Schauvliege
 • Greet Tijskens

Monografie | 2005 | B023

Subthema's: Biodiversiteit
Lees meer →
Groenboek

Monografie | 2012 | B374

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Groencontact

Tijdschrift | 2011 | T001

Subthema's: Groenbeheer
Lees meer →
Groencontact

Tijdschrift | 2012 | T001

Subthema's: Groenbeheer
Lees meer →
Groencontact

Tijdschrift | 2004 | T001

Subthema's: Groenbeheer
Lees meer →
Groencontact

Tijdschrift | 2006 | T001

Subthema's: Groenbeheer
Lees meer →
Groencontact

Tijdschrift | 2008 | T001

Subthema's: Groenbeheer
Lees meer →
Groencontact

Tijdschrift | 2008 | T001

Subthema's: Groenbeheer
Lees meer →
Groencontact

Tijdschrift | 2009 | T001

Subthema's: Groenbeheer
Lees meer →
Groencontact

Tijdschrift | 2010 | T001

Subthema's: Groenbeheer
Lees meer →
Groencontact

Tijdschrift | 2010 | T001

Subthema's: Groenbeheer
Lees meer →
Groencontact

Tijdschrift | 2011 | T001

Subthema's: Groenbeheer
Lees meer →
Groencontact

Tijdschrift | 2011 | T001

Subthema's: Groenbeheer
Lees meer →
Groencontact

Tijdschrift | 2011 | T001

Subthema's: Groenbeheer
Lees meer →
Groencontact

Tijdschrift | 2011 | T001

Subthema's: Groenbeheer
Lees meer →
Groene en blauwe diensten in Vlaanderen. Praktijkervaring
Auteurs
 • Sylvie Danckaert
 • Dirk Van Gijseghem
 • Leen Bas

Digitale publicatie | 2011 | D223

Lees meer →
Groene en blauwe diensten in Vlaanderen. Praktijkervaringen
Auteurs
 • Sylvie Danckaert
 • Dirk Van Gijseghem
 • Leen Bas

Monografie | 2011 | B310

Lees meer →
Groene kring

Tijdschrift | 2007 | D280

Lees meer →
Groene lijnen, gezonde lucht. Over de invloed van lijnvormige landschapselementenop de luchtkwaliteit

Digitale publicatie | 2008 | D382

Subthema's: Biodiversiteit
Lees meer →
Grondwet van België

Digitale publicatie | 1994 | D480

Lees meer →
Guide du droit des chemins

Monografie | 2007 | B344

Subthema's: Wegenrecht
Lees meer →
Hagen en houtkanten. Groene lijnen in een landschap
Auteurs
 • Stef Boogaerts
 • Etienne Meert
 • Joz Vrancken
 • Jan Wellekens

Monografie | 1999 | B098

Lees meer →
Hagen, heggen en houtkanten
Handboek Gerechtelijk Recht
Auteurs
 • Jean Laenens
 • Karen Broeckx
 • Dirk Scheers
 • Pierre Thiriar

Monografie | 2012 | B485

Lees meer →
Handelen naar geweten? Een analyse van het verband tussen milieubesef en milieuvriendelijk gedrag in Vlaanderen.
Auteurs
 • Veerle Beyst

Monografie | 2006 | B296

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Handelscataloog 2012-2013 Sylva

Documentatiemap | 2012 | B386

Lees meer →
Handhavingszakboekje 2008. Milieu
Auteurs
 • Frans Geysels
 • Rudy Meeus
 • Jan Vanheuele
 • Joohan Hoeben

Monografie | 2008 | B134

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Handleiding integratie duurzaamheid. Een praktische gids voor de plubieke toeristische sector bij de implimentatie van een duurz

Monografie | 2009 | B059

Lees meer →
Handleiding Ommetjes. Leidraad voor de realisatie van wandelpaden door boerenland
Auteurs
 • Tom ven der Beek

Monografie | 2010 | B112

Lees meer →
Handleiding Quantum GIS
Auteurs
 • Pieter Brusselman

Digitale publicatie | 2012 | D513

Lees meer →
Handleiding Terreininventarisatie van trage wegen

Monografie | 2008 | B289

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
Herwaardering Kerk-en Buurtwegels. Infodossier
Auteurs
 • Kris De Cock

Monografie B254

Lees meer →
Het holle-wegencomplex van Briegden
Auteurs
 • Arjan van der Star
 • Bart Hoelbeek
 • Jos Loyens

Monografie | 2008 | B136

Subthema's: Bos Natuurtechniek Wegen
Lees meer →
Het land- en kaartenboek van Lebbeke
Auteurs
 • Jozef Dauwe

Monografie | 2010 | B345

Lees meer →
Het lokaal Kyotoprotocol. Inspiratie voor een gemeentelijk kliumaatbeleid

Monografie B057

Subthema's: District Leefmilieu
Lees meer →
Het transitie handboek. Van olie-afhankelijkheid naar lokale veerkracht.
Auteurs
 • Rob Hopkins
 • Jeanneke van de Ven
 • Lucas Brouns
 • Jan van Arkel

Monografie | 2008 | B024

Lees meer →
Hoe organiseer je een wandeling over milieu en gezondheid in de stad?
Holle wegen Handleiding
Holle wegen. Handleiding Wetgeving en Beheer

Monografie | 2004 | M017

Lees meer →
Holsbeek Buurtweg nr 62, 35, 36, 38 en 39. Eerste aanleg
Hoogstam boomgaarden
Immobiel op het platteland. Omtrent rurale vervoersarmoede in Vlaanderen
Auteurs
 • Henk Meert
 • Marie Bourgeois
 • Krista Van Hoof
 • Tim Asperges

Monografie | 2003 | B048

Subthema's: Platteland Senioren
Lees meer →
In goede banen? De provincie West-Vlaanderen en het beheer van de buurtwegen, 1800-heden

Monografie | 2005 | B130

Lees meer →
Infodag provenciale ondersteuning buurt- en voetwegen voor gemeenten

Documentatiemap | 2009 | M069

Lees meer →
Infovoormiddag. Inventarisatie buurt- en voetwegen Gemeenten

Documentatiemap | 2011 | M028

Lees meer →
Innovatie tussen traditie en toekomst
Auteurs
 • Frank Cockx
 • Marc Jans

Monografie | 2010 | B415

Lees meer →
Inrichting Fietsroutenetwerk. Ontwerp Stappenplan

Digitale publicatie | 2008 | D215

Lees meer →
Inrichting trage wegen: documentatiemap bij de studiedag

Documentatiemap | 2011 | M005

Lees meer →
Introduction Aux Pandectes Belges: repertoire general de legislation, de doctrine et de jurisprudence belges depuis 1830 (1879)

Monografie B399

Lees meer →
Inzoomen op de dienst waterbeleid. Jaarverslag 2010
Auteurs
 • Didier Soens
 • Kathleen Van dorslaer
 • Kassandra Driezen
 • Linde Roels

Monografie | 2010 | B325

Lees meer →
IPO Trefdag

Documentatiemap | 2008 | M071

Lees meer →
It's the culture stupid! Sporen naar een andere beleidscultuur

Monografie | 2011 | B389

Subthema's: Participatie
Lees meer →
Its the culture stupid - lokale participatie

Monografie | 2012 | B410

Subthema's: Participatie
Lees meer →
Je school in beweging. Ideeën voor veilige en milieuvriendelijke verplaatsingen naar school
Auteurs
 • Bjoke Carron
 • Veerle De Bent

Monografie | 2003 | B076

Lees meer →
Jeugd bij bosjes. Inspiratie voor groene speelruimte
Auteurs
 • Katrijn Gijsel

Monografie | 2009 | B029

Lees meer →
Jouw trage wegen, ergoed en stilte in Voeren

Monografie K111

Subthema's: Limburg Provincie
Lees meer →
Keuken, koken, kiezen. Over duurzame keukeninrichting
Auteurs
 • Luk Naets
 • Tineke Van Engeland

Monografie | 2005 | B201

Lees meer →
Kleinschalige verhardingen in publieke ruimten. Duurzaam investeren in het openbaar domein
Auteurs
 • Jan Vilain

Monografie | 2007 | B197

Subthema's: Natuurtechniek Stad Wegen
Lees meer →
Koninklijke vereniging voor natuur- en stedenschoon vzw 1910-1985
Auteurs
 • Walter Cogge
 • Rutger Steenmeijer
 • Geert De Blust
 • Hilda Van Averbeke

Monografie | 1985 | B123

Subthema's: Stad
Lees meer →
Kunst met landschap - Arpia

Monografie K112

Lees meer →
Kwaliscoop - Het Kwasimode-instument voor zelfevaluatie

Monografie | 2003 | B369

Lees meer →
Kwaliteitszorg Natuur-en Milieuverenigingen. Werkboek versie 1
Auteurs
 • Luc De Droogh
 • Chris Ceustermans

Monografie B200

Lees meer →
Landbouw en landschap hand in hand. Inspirerende ideeën voor uw bedrijf.

Monografie | 2009 | B314

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Landbouwverbreding. Een kleuruenpallet van maatschappelijke dienstverlening

Documentatiemap | 2010 | M018

Subthema's: Lokaal Platteland
Lees meer →
Landschap & biodiversiteit. Hand in hand met landbouw

Monografie B253

Lees meer →
LARA Landbouwrapport 2008
Auteurs
 • Jonathan Platteau
 • Tom Van Bogaert
 • Dirk Van Gijseghem

Monografie | 2008 | B058

Lees meer →
LEDA. Legal and regulatory measures for sustainable transport in cities

Monografie | 1999 | B084

Lees meer →
Leidraad Groene Sleutel voor lokale overheden. Het ecolabel 'De Groene Sleutel' en het belang voor de lokale overheden

Monografie B070

Lees meer →
Leidraad natuurtechniek. Ecologisch bermbeheer

Digitale publicatie | 2011 | D213

Lees meer →
Leidraad natuurtechniek. Ecologisch bermbeheer
Leidraad trage-wegenbeleid: Een beleidsplan opmaken en uitvoeren
Auteurs
 • Andy Vandevyvere, Steven Clays, Sofie Deberdt, Inge Dooremont

Monografie | 2009 | B161

Lees meer →
Leidraad trage-wegenbeleid: een beleidsplan opmaken en uitvoeren
Auteurs
 • Trage Wegen vzw
 • Regionaal landschap Zenne, Zuun en Zoniën

Monografie | 2009 | B416

Lees meer →
Lexicon - 50 jaar Stedenbouwwet
Auteurs
 • Bernard Hubeau
 • Pieter - Jan Defoort
 • Geert Debersaques
 • Wolfgang Vandevyvere

Monografie | 2012 | B351

Lees meer →
Limburg toeristische kaart 2010

Monografie | 2010 | K107

Subthema's: Limburg Provincie
Lees meer →
Loeren bij de boeren. Fietsroute Oosterzele
Auteurs
 • Klaas Van Cauwenberghe
 • Hilde de Sutter

Monografie B279

Lees meer →
Lokaal

Tijdschrift T020

Subthema's: District Participatie
Lees meer →
Lokaal voor gemeente en OCMW

Tijdschrift | 2005 | T020

Subthema's: District Participatie
Lees meer →
Lokaal voor gemeente en OCMW

Tijdschrift | 2009 | T020

Subthema's: District Participatie
Lees meer →
Lokaal voor gemeente en OCMW

Tijdschrift | 2009 | T020

Subthema's: District Participatie
Lees meer →
Lokaal voor gemeente en OCMW

Tijdschrift | 2010 | T020

Subthema's: District Participatie
Lees meer →
Lokaal voor gemeente en OCMW

Tijdschrift | 2010 | T020

Subthema's: District Participatie
Lees meer →
Lokale participatie en verenigingen

Monografie | 2012 | B417

Subthema's: Gemeente
Lees meer →
Mag het wat trager? Natuurpunt vecht voor behoud van trage en onverharde wegen
Auteurs
 • Benno Geertsma

Digitale publicatie | 2003 | D489

Lees meer →
Manuel du transport rural

Monografie B052

Subthema's: Europa Platteland
Lees meer →
Materieel voor beheer van grazige bermen
Auteurs
 • Valentijn de Cock

Digitale publicatie | 2011 | D202

Subthema's: Bermbeheer Groenbeheer
Lees meer →
Met draad en raad voor natuur en landschap

Documentatiemap | 2007 | M036

Subthema's: Natuurtechniek
Lees meer →
Met hoge heren kersen eten
Auteurs
 • Stefaan Viaene

Monografie | 2012 | B407

Lees meer →
Mijn gemeente, mijn planeet. De duurzaamheidsspiegel
Auteurs
 • Thomas Decheyne
 • Deirdre Maes
 • Sarah Hutse
 • Els Hillaert

Monografie | 2009 | B053

Subthema's: District Water
Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2011 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2005 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2005 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2006 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2006 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2007 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2008 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2008 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2008 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2008 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2009 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2009 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2009 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2010 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2010 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2010 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2010 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2011 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2011 | T008

Lees meer →
Milieu en natuur

Tijdschrift | 2011 | T008

Lees meer →
Milieu en participatie. Deel 1 Het milieubeleid in Oost-Vlaanderen

Digitale publicatie | 2005 | D284

Lees meer →
Milieu en participatie. Deel 3 Over de thema's heen

Digitale publicatie | 2005 | D286

Subthema's: Participatie
Lees meer →
Milieubeleid. Analyse en perspectief
Auteurs
 • Peter Driessen
 • Pieter Leroy

Monografie | 2007 | B028

Subthema's: Europa
Lees meer →
Milieueffecten van ontginning en herstructurering (Hoofdstuk 4)
Milieurama

Tijdschrift | 2005 | T035

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Milieurama

Tijdschrift | 2005 | T035

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Milieurama

Tijdschrift | 2005 | T035

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Milieurama

Tijdschrift | 2005 | T035

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Milieurama

Tijdschrift | 2006 | T035

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Milieuzakboekje
Auteurs
 • E. De Pue
 • L. Lavreysen
 • P. Stryckers

Monografie | 2007 | B131

Lees meer →
Mobiel van A tot Z…van Affligem tot Zoutleeuw. Slimme stappen voor een mobiel Vlaams-Brabant

Monografie | 2008 | B165

Lees meer →
Mobiliteit en kwaliteit. Een nieuwe basis voor een krachtig mobiliteitsbeleid in steden en gemeenten
Auteurs
 • Willem Boon
 • Valère Donne
 • Willy Miermans
 • Joris Willems

Monografie | 2001 | B132

Subthema's: District
Lees meer →
Mobiliteitsparticipatie in buurten

Documentatiemap | 2007 | M009

Subthema's: District Participatie
Lees meer →
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen

Digitale publicatie | 2003 | D277

Lees meer →
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen

Digitale publicatie | 2001 | D246

Lees meer →
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen

Digitale publicatie | 2001 | D247

Lees meer →
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen

Digitale publicatie | 2001 | D248

Lees meer →
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen

Digitale publicatie | 2001 | D249

Lees meer →
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen

Digitale publicatie | 2001 | D250

Lees meer →
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen

Digitale publicatie | 2001 | D252

Lees meer →
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen

Digitale publicatie | 2001 | D253

Lees meer →
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen

Digitale publicatie | 2001 | D254

Lees meer →
Mobiliteitsrapport van Vlaanderen 2009
Module 15 en Subsidieregelement Verenigingen voor verkeersveiligheidsprojecten

Documentatiemap | 2010 | M072

Lees meer →
Mogelijkheden van alternatieve financiering voor ruimtelijke kwaliteit op het platteland
Auteurs
 • Stefan De Brabander

Digitale publicatie | 2010 | D269

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen. Voorbeeldboek. Aanpak sluipverkeer

Digitale publicatie | 2011 | D258

Lees meer →
Naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen. Voorbeeldenboek aanpak sluipverkeer.
Naar een goede praktijk voor beheer en inrichting van “trage wegen” in het landbouwgebied. Enkele suggesties vanuit ecologisch e
Auteurs
 • Kris Decleer

Digitale publicatie | 2005 | D379

Subthema's: Medegebruik Platteland
Lees meer →
Naar een Vlaams plattelandsbeleidsplan. Visie en aanzet tot actie
Auteurs
 • Eva Verstraete
 • Siegi Absillis

Monografie | 2009 | B312

Subthema's: Platteland Vlaanderen
Lees meer →
Natuur in jouw gemeente. Handen uit de mouwen voor groene tuinen, straten en buurten

Monografie B122

Subthema's: Biodiversiteit District
Lees meer →
Natuur@vlaanderen

Monografie | 2007 | B302

Lees meer →
Natuurbeleid in Vlaanderen. Natuurontwikkeling en draagvlak als vernieuwingen?
Auteurs
 • Dirk Bogaert

Monografie | 2004 | B141

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Natuurindicatoren 2010. Toestand van de natuur in Vlaanderen. Cijfers voor het beleid
Auteurs
 • Toon Van Daele
 • Wouter Van Reeth
 • Myriam Dumortier
 • Johan Peymen

Monografie | 2010 | B321

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Natuurinrichting? Projecten voor natuurontwikkeling
Auteurs
 • Anja Van der Zalm
 • Rebekka Veeckman
 • Karolien Bracke
 • Griet Buyse

Digitale publicatie | 2009 | D209

Subthema's: Natuurtechniek
Lees meer →
Natuurtechnische inrichting van trage wegen. Studiedag Limburg

Documentatiemap | 2010 | M061

Lees meer →
Nieuwrode pad 62, weg 38. Sint-Pieters pad 35, 36 en 39

Digitale publicatie | 2001 | D462

Lees meer →
Nieuwrode, Sint-Pieters-Rode, Kortrijk-Dutsel. Buurtwegen. Eerste aanleg

Digitale publicatie | 2002 | D487

Lees meer →
Nieuwrode, Sint-Pieters-Rode, Kortrijk-Dutsel. Buurtwegen. Vredegerecht

Digitale publicatie | 2002 | D486

Lees meer →
Nieuwrode, Sint-Pieters-Rode, Kortrijk-Dutsel. Buurtwegen. Vredegerecht

Digitale publicatie | 2004 | D498

Lees meer →
Nieuwrode, Sint-Pieters-Rode, Kortrijk-Dutsel. Buurtwegen. Vredegerecht

Digitale publicatie D487

Lees meer →
Nieuwsbrief kind en ruimte

Digitale publicatie | 2011 | D225

Lees meer →
Nota schepencollege Besluiten proefproject Trage wegen Rotselaar
Auteurs
 • Hilde Van Laer

Digitale publicatie | 2005 | D346

Lees meer →
Ommetjes. Realisatie van wandelenpaden in het buitengebied
Auteurs
 • Taco Jansonius

Digitale publicatie | 2005 | D224

Lees meer →
Omzendbrief. Evaluatie (met sneltoest) en bijsturing van het gemeentelijk mobiliteitsplan
Auteurs
 • Kathleen Van Brempt

Digitale publicatie | 2007 | D271

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Onderzoek naar de optimale afstemming tussen wetgevende en juridische aspecten enerzijds en terreinkennis en wensen van de beheerders anderzijds op vlak van openstelling en toegankelijk van bossen en natuurreservaten

Monografie | 2009 | B414

Lees meer →
Onderzoek naar en uitwerking van verbetervoorstellen voor het wettelijk kader recreatieve ontsluiting groene ruimte
Onroerend erfgoed en toegankelijkheid
Auteurs
 • Herman ven dan Bossche

Monografie | 2010 | B220

Lees meer →
Ons plekje. Gentse Buitenband. In het land van de Leie en Schelde
Auteurs
 • Johan De Ruyck
 • Eddy Matthys

Monografie B186

Lees meer →
Ontmoetingsdag Kortrijk: Gemeentelijke mobiliteitsplanning

Documentatiemap | 2011 | M065

Subthema's: District
Lees meer →
Ontwerp toegankelijkheidsbesluit
Auteurs
 • Valerie Kochuyt

Digitale publicatie | 2007 | D317

Lees meer →
Ontwerpend onderzoek als methodiek

Monografie | 2012 | B450

Lees meer →
Ontwikkeling van het R-pad

Digitale publicatie | 2009 | D472

Lees meer →
Onverharde veldwegen. Sleutel tot landschappelijke kwaliteit

Documentatiemap | 2003 | B293

Subthema's: Natuurtechniek Wegen
Lees meer →
Onze buurtwegen juridisch bekeken. Een brochure voor gemeentebesturen en gebruikers
Auteurs
 • Anne Mie Draye

Monografie | 1998 | M039

Subthema's: Buurtwegen Wegenrecht
Lees meer →
Onze buurtwegen juridisch bekeken. Een brochure voor gemeentebesturen en gebruikers
Auteurs
 • Anne Mie Draye

Monografie | 2002 | D510

Subthema's: Buurtwegen Wegenrecht
Lees meer →
Onze buurtwegen juridisch bekeken. Een brochure voor gemeentebesturen en gebruikers
Auteurs
 • Anne Mie Draye

Monografie | 2002 | B357

Lees meer →
Oost-Vlaanderen is tevreden over erosie-werende dammen

Digitale publicatie | 2011 | D216

Lees meer →
Op het goede spoor. Jaarverslag 2007

Monografie | 2008 | B169

Lees meer →
Op weg naar een kindnorm

Documentatiemap | 2010 | M020

Subthema's: Kinderen en jongeren
Lees meer →
Open Street Map en trage wegen
Auteurs
 • Wouter Hamelinck

Digitale publicatie | 2011 | D227

Subthema's: Landschap
Lees meer →
Openbaarheidsdecreet bestuursdocument

Digitale publicatie | 2008 | D426

Subthema's: Federaal
Lees meer →
Openbare erfdienstbaarheid van overgang. Verjaring-vereisten-Schadevoorstellingen

Digitale publicatie | 1989 | D459

Lees meer →
Openbare wegen op private grond
Auteurs
 • Claeys Bouuaert

Digitale publicatie | 1966 | D353

Lees meer →
Openstelling van buurtweg in Moerkerke
Auteurs
 • Andy Vandevyvere

Digitale publicatie | 2010 | D386

Lees meer →
Operationalisering van een nieuw decreet trage wegen. Voorstel van methodiek
Auteurs
 • Jacky Maes

Digitale publicatie | 2003 | D361

Lees meer →
Operationalisering van een nieuw decreet trage wegen. Voorstel van methodiek. Bijlage 2
Auteurs
 • Jacky Maes

Digitale publicatie | 2003 | D362

Lees meer →
Operationalisering van een nieuw decreet trage wegen. Voorstel van methodiek. Bijlage 2
Auteurs
 • Jacky Maes

Digitale publicatie | 2003 | D363

Lees meer →
Oplossingen voor natuur en landschap. West-Vlaanderen

Documentatiemap | 2010 | M015

Lees meer →
Optimizing the biodiversity gain from agr-environment schemes
Auteurs
 • Thomas Merckx
 • Ruth E. Feber
 • Philip Riordan
 • Martin C. Townsends

Artikel | 2009 | A002

Lees meer →
Organisaties & vrijwilligers. Starten met een vrijwilligersbeleid

Monografie | 2001 | B151

Subthema's: Vrijwilligers
Lees meer →
Over spaden, padden en poelen
Auteurs
 • Dieter Devolder

Monografie | 1997 | B258

Lees meer →
Over trage wegen
Auteurs
 • Marleen Van der Velden
 • Bert Meulemans
 • Koen Van den Broeck

Digitale publicatie | 2008 | D290

Lees meer →
Over trage wegen
Auteurs
 • Marleen Ven der Velden
 • Bert Meulemans
 • Koen Ven den Broeck

Monografie | 2008 | B111

Lees meer →
Overlegproces Vlaams stedelijk gebied rond Brussel

Digitale publicatie | 2008 | D236

Lees meer →
Overzicht van het Belgisch Administratief Recht
Auteurs
 • A. Mast
 • J. Dujardin
 • M. Van Damme
 • J. Vande Lanotte

Monografie | 2002 | B128

Subthema's: Administratief recht
Lees meer →
Overzicht van het Belgisch Administratief Recht
Auteurs
 • A. Mast
 • J. Dujardin
 • Marnix Van Damme
 • Johan Vande Lanotte

Monografie | 1992 | B140

Subthema's: Administratief recht
Lees meer →
Overzicht van het Belgisch Administratief Recht. Aanvulling bij de zestiende uitgave
Auteurs
 • A. Mast
 • J. Dujardin
 • M. Van Damme
 • J. Vande Lanotte

Monografie | 2005 | B208

Subthema's: Administratief recht
Lees meer →
Parlementaire vraag - Trage wegen stand van zaken. Vraag aan Joke Schauvlieghe
Auteurs
 • Lies Jans

Digitale publicatie | 2010 | D313

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Parlementaire vraag: De herwaardering van de voetwegen in het kader van de ruimtelijke
Auteurs
 • Jos Bex
 • Dirk Van Mechelen

Digitale publicatie | 2001 | D300

Lees meer →
Parlementaire vraag: Dossier buurtwegen. Stand van zaken. Antwoord Dirk Van Mechelen
Auteurs
 • Dirk Van Mechelen

Digitale publicatie | 2007 | D308

Lees meer →
Parlementaire vraag: Dossier buurtwegen. Stand van zaken. Jan Verfaillie
Auteurs
 • Jan Verfaillie

Digitale publicatie | 2007 | D307

Lees meer →
Parlementaire vraag: Trage wegen stand van zaken. Antwoord Joke Schauvlieghe
Auteurs
 • Joke Schauvliege

Digitale publicatie | 2010 | D314

Lees meer →
Parlementaire vraag: Trage wegen. Aanleg en gebruik. Antwoord
Auteurs
 • Hilde Crevits

Digitale publicatie | 2008 | D312

Subthema's: Natuurtechniek Wegen
Lees meer →
Parlementaire vraag: Trage wegen. Aanleg en gebruik. Vraag aan Hilde Crevits
Auteurs
 • Patrick De Klerck

Digitale publicatie | 2008 | D311

Subthema's: Natuurtechniek Wegen
Lees meer →
Pathfinder for the history of cartography
Auteurs
 • Joel Kovarsky

Digitale publicatie | 2007 | D245

Lees meer →
Plannen voor mensen
Auteurs
 • Maarten Loopmans
 • Caroline Newton
 • Els Lecleercq

Monografie | 2011 | B362

Subthema's: Ruimtelijke planning
Lees meer →
Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen met Leader

Monografie B346

Lees meer →
Plattelandsontwikkeling. Best cases 2003-2006

Monografie | 2006 | B218

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Plattelandswegen inrichten & onderhouden met een functietoekenningsplan

Documentatiemap | 2010 | M047

Lees meer →
Portaal van de stilte

Monografie | 2009 | B193

Lees meer →
Praktijkboek trage wegen voor lokale besturen
Auteurs
 • Steven Clays
 • Freek Verdonckt

Monografie | 2005 | B147

Lees meer →
Praktijkdag Trage Wegen Antwerpen

Documentatiemap | 2007 | M057

Lees meer →
Praktijkdag Trage Wegen Temse

Documentatiemap | 2006 | M060

Lees meer →
Praktisch handboek voor gemeenterecht
Auteurs
 • J. Dujardin
 • W. Somers
 • L. Van Summeren

Monografie | 1997 | B124

Lees meer →
Project Graskracht. Waarheen met grasmaaisel?
Auteurs
 • Willy Verbeke

Digitale publicatie | 2010 | D203

Subthema's: Bermbeheer Groenbeheer
Lees meer →
Projectbezoek 'Natuur en landschap'

Documentatiemap | 2011 | M053

Lees meer →
Provinciaal fietsbeleid in Vlaams-Brabant

Digitale publicatie | 2006 | D256

Lees meer →
Provinciaal milieubeleidsplan Oost-Vlaanderen 2005-2009

Monografie | 2005 | B004

Lees meer →
Publieke ruimte 2008. Praktijkboek
Publieke Ruimte 2010. Praktijkboek
Publieke Ruimte 2011. Praktijkboek
Publieke Ruimte 2013. Praktijkboek
Auteurs
 • Steunpunt Straten
 • Agentschap voor Natuur en Bos

Monografie | 2013 | B421

Lees meer →
Punten en lijnen in het landschap
Auteurs
 • Martin Hermy
 • Geert De Blust

Monografie | 1997 | B125

Lees meer →
Puzzelen met natuur van Agentschap voor Natuur en Bos
Auteurs
 • Dirk Draulans

Digitale publicatie | 2010 | D210

Lees meer →
Regionaal landschap Schelde-Durme. Jaarverslag 2009. Planning 2010

Monografie | 2010 | B113

Subthema's: Gemeente
Lees meer →
Regulier onderhoud van landschappelijke en recreatieve infrastructuren op het platteland. Beleidsaanbeveling. Nota

Digitale publicatie | 2008 | D348

Lees meer →
Regulier onderhoud van landschappelijke en recreatieve infrastructuren op het platteland. Beleidsaanbeveling. Synthese

Digitale publicatie | 2008 | D347

Lees meer →
Rights of Way. A guide to law and practice
Auteurs
 • John Riddall
 • John Trevelyan

Monografie | 2007 | B341

Subthema's: Wegenrecht
Lees meer →
Ruilverkaveling Grootloon

Monografie M043

Lees meer →
Ruilverkaveling Mettekoven

Monografie B119

Lees meer →
Ruimte voor milieu. Inzichten van milieugeografen en -planologen
Auteurs
 • Natascha Bakker
 • Ton Dietz

Monografie | 2007 | B211

Lees meer →
Ruimte voor voetgangers en fietsers. Rondetafelconferentie
Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos. Regio Neteland

Monografie | 2005 | B331

Lees meer →
Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos. Regio Neteland
Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos. Regio Neteland

Monografie | 2005 | B332

Lees meer →
Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos. Regio Neteland

Monografie | 2007 | B333

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos. Regio Neteland. KAARTEN

Monografie | 2007 | B335

Lees meer →
Samen de boer op. Groepsbezoeken op land-en tuinbouwbedrijven

Monografie B216

Subthema's: Lokaal Platteland
Lees meer →
Samen sterk voor natuur en landschap. Regionaal landschap Haspengouw en Voeren

Monografie B187

Lees meer →
Samen werken aan een leefomgeving met identiteit
Auteurs
 • Emil van Brederode
 • Dré van Marrewijk

Monografie | 2006 | B291

Lees meer →
Samen werken aan natuur en landschap in de provincie Antwerpen

Monografie | 2009 | B033

Lees meer →
Samen werken aan ruimtelijke ontwikkeling

Digitale publicatie | 2007 | D234

Subthema's: Ruimtelijke planning
Lees meer →
Samenleven in de publieke ruimte. Inspiratie voor de inrichting en het beheer van buitenruimte
Auteurs
 • Joke Vanreppelen
 • Ties Bekaert

Digitale publicatie | 2010 | D004

Subthema's: Ontwerp en uitvoering
Lees meer →
Sauver et promouvoir les sentiers. Mode d'emploi à l'usage de l'action locale
Auteurs
 • Denis Brusselmans
 • Benoit Lechat

Digitale publicatie | 2006 | D319

Lees meer →
Sauver et promouvoir les sentiers. Mode d'emploi à l'usage de l'action locale
Auteurs
 • Denis Brusselmans
 • Benoit Lechat

Monografie | 2006 | B225

Lees meer →
Sauver et promouvoir les sentiers. Mode d'emploi à l'usage de l'action locale
Auteurs
 • Denis Brusselmans
 • Benoit Lechat

Monografie | 2011 | B370

Lees meer →
Sauver et promouvoir les sentiers. Mode d’emploi à l’usage de l’action locale - 2011
Auteurs
 • Denis Brusselmans
 • Benoît Lachat

Digitale publicatie | 2011 | D512

Lees meer →
Schakel eens een schaap in !
Auteurs
 • Johan de Beule

Digitale publicatie | 2011 | D197

Lees meer →
Scholenovereenkomst. Gemeente en scholen engageren zich voor een 'duurzaam veilige schoolomgeving''
Slow in Antwerpen

Monografie | 2012 | B392

Lees meer →
Snel en veilig per fiets door Merelbeke
Speelruimte & Planning
Auteurs
 • Francis Vaningelgem, Wouter Vanderstede, Peter Dekeyser en
 • An Piessens

Monografie | 2011 | B390

Lees meer →
Speelruimte en planning
Auteurs
 • Francis Vaningelgem, Wouter Vanderstede, Peter Dekeyser en An Piessens

Monografie | 2011 | B372

Lees meer →
Sporen naar een andere beleidscultuur

Monografie | 2011 | B364

Lees meer →
Sporen van betekenis: Over de cultuur- en erfgoedwaarde van trage wegen
Auteurs
 • Andy Vandevyvere

Digitale publicatie | 2008 | D015

Subthema's: Natuurtechniek Wegen
Lees meer →
Stadslandbouw
Auteurs
 • Robert Jan Croonen
 • Niek Hazendonk
 • Klaas van der Wiel

Monografie B313

Subthema's: Platteland Stad Vlaanderen
Lees meer →
Stagerapport. Vergelijkende studie van verhandingstypes
Auteurs
 • Michaël Roos

Monografie | 1999 | B005

Lees meer →
Stappen

Documentatiemap | 2011 | M051

Lees meer →
Stappen naar gezonde mobiliteit. Ronndetafelconferentie
Stapstenen naar ruimtelijke kwaliteit
Auteurs
 • Provincie Oost-Vlaanderen - dienst Landbouw & Platteland

Monografie | 2012 | B395

Lees meer →
Steegjesroute Geraardsbergen
Auteurs
 • Guido De Padt

Monografie | 2007 | B283

Subthema's: Natuurtechniek Wegen
Lees meer →
Stiltegebieden in Vlaanderen-Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied
Auteurs
 • Gilke Pée
 • Gisela Vindevogel

Monografie | 2006 | B229

Subthema's: Landschap
Lees meer →
Strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie in de Vlaamse Ardennen 2009-2012
Auteurs
 • Els De Groote
 • Chris De Smedt
 • Wim Haesebeyt
 • Katia Versieck

Monografie | 2009 | B425

Lees meer →
Strategische ruimtelijke projecten. Beleidsaanbevelingen
Auteurs
 • Louis Albrechts
 • Jef Van den Broeck
 • Ann Verhetsel

Monografie | 2010 | B061

Subthema's: Ruimtelijke planning
Lees meer →
Strategische ruimtelijke projecten. Maatschappelijk en ruimtelijk vernieuwend
Auteurs
 • Jef Van den Broeck
 • Louis Albrechts
 • Ruth Segers

Monografie | 2010 | B062

Subthema's: Ruimtelijke planning
Lees meer →
Studiedag Plattelandsacademie. Landbouwverbreding als toekomst?

Documentatiemap | 2005 | M068

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Studiedag Trage Wegen in't groen
Studiedag Trage Wegen. Oplossingen voor natuur en landschap

Documentatiemap | 2011 | M023

Lees meer →
Studiedag Trage Wegen. Trage wegen doen bewegen. Kampenhout
Subsidies Trage Wegen. Overzicht voor Oost-Vlaamse gemeenten

Monografie | 2011 | B007

Lees meer →
Syllabus Escala - Trage Wegenrecht - 22 november 2012

Documentatiemap M094

Subthema's: Buurtwegen Wegenrecht
Lees meer →
Syllabus Escala - Tragenwegenrecht

Documentatiemap M086

Subthema's: Buurtwegen Wegenrecht
Lees meer →
Syllabus Natuurtechnische Inrichting van trage wegen
Auteurs
 • Clays, S.
 • Claus, K.
 • Elst, D.

Digitale publicatie | 2011 | D523

Lees meer →
Syllabus. Natuurtechnische inrichting van trage wegen

Monografie | 2010 | B006

Lees meer →
Technisch vademecum Bomen. Harmonisch park- en groenbeheer
Auteurs
 • Tom Joye
 • Jos Ramaekers
 • Peter Van Herp
 • Jos De Wael

Monografie | 2008 | B031

Subthema's: Bos Groenbeheer
Lees meer →
Technisch Vademecum Grasland

Monografie | 2006 | B304

Lees meer →
Technisch Vademecum Kruidenachtigen

Monografie | 2012 | B377

Lees meer →
Technisch Vademecum Paden en Verhardingen

Monografie | 2010 | B305

Lees meer →
Technisch vademecum water. Harmonisch park- en groenbeheer
Auteurs
 • Jan Van den Berghe
 • Joeri Van Belle

Monografie | 2004 | B026

Lees meer →
The ambition of the territory

Monografie B449

Lees meer →
The European greenway good practice guide. Examples of Actions Undertaken in Cities and the Periphery

Monografie M033

Subthema's: Europa
Lees meer →
Toekomsten voor investeren in publieke ruimte

Monografie | 2012 | B433

Lees meer →
Toetsingskader voor het gewenste recreatieve medegrbuik in bossen en natuurgebieden in functie van de ecologische draagkracht. E

Monografie B306

Lees meer →
Topogids Grote Routepaden

Monografie | 2011 | B429

Lees meer →
Toward Global (Environ)Mental Change
Auteurs
 • Sacha Kagan

Monografie | 2011 | B418

Lees meer →
Trage Wegen

Monografie | 2006 | B149

Lees meer →
Trage wegen als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013

Digitale publicatie | 2009 | D340

Lees meer →
Trage wegen als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013

Monografie | 2009 | B087

Lees meer →
Trage wegen doen bewegen
Auteurs
 • Andy Vandevyvere
 • Hilde Béatse

Monografie | 2009 | B167

Lees meer →
Trage wegen doen bewegen
Auteurs
 • Andy Vandevyvere
 • Hilde Béatse

Monografie | 2009 | B248

Lees meer →
Trage wegen en ruimtelijke planning

Digitale publicatie | 2009 | D235

Lees meer →
Trage wegen in Dendermonde

Documentatiemap | 2010 | M049

Lees meer →
Trage wegen juridisch bekeken - documentatiemap studiedag RLKGN

Documentatiemap | 2010 | M010

Subthema's: Buurtwegen Wegenrecht
Lees meer →
Trage Wegen juridisch bekeken. Schelde-Leie. Studiedag in Deinze

Documentatiemap | 2010 | M013

Lees meer →
Trage Wegen Kwadraat

Documentatiemap | 2011 | M052

Lees meer →
Trage Wegen: juridisch bekeken

Documentatiemap | 2012 | M092

Subthema's: Buurtwegen Wegenrecht
Lees meer →
Trage wegen: op stap in de provincie Antwerpen
Auteurs
 • Tinne Van Looy
 • Marieke Verreet

Digitale publicatie | 2009 | D273

Lees meer →
Trage Wegenkaart - Wandelnetwerk Wachtebeke

Monografie K103

Lees meer →
Trage-wegenkaart Ronse

Monografie K110

Lees meer →
Tragewegen- en fietsbeleid provincie Oost-Vlaanderen
Tragewegenproject in Antwerpen

Documentatiemap | 2010 | M014

Lees meer →
Tussenvonnis Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven inzake vrijmaking buurtwegen in Lubbeek
Tussenvonnis Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven inzake vrijmaking buurtwegen in Lubbeek
Uit de voeten met wandelpaden over boerenland. Leidraad voor de aanleg van wandelroutes
Auteurs
 • G. K. Hopster
 • T.A. de Boer
 • M.A.W. Kommers
 • M.B. Schöne

Monografie | 2003 | M035

Lees meer →
Uitdagingen voor de milieu- en natuursector

Digitale publicatie | 2010 | D204

Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2005 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2005 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2006 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2006 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2006 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2006 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2007 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2007 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2007 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2007 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2008 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2008 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2008 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2008 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2008 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2008 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2009 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2009 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2009 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2009 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2009 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uw vorming voor verkeer en mobiliteit.Verbreden en verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Cursusdag 1

Documentatiemap | 2008 | M001

Lees meer →
Uw vorming voor verkeer en mobiliteit.Verbreden en verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Cursusdag 2

Documentatiemap | 2008 | M002

Lees meer →
Vademecum beheerplanning. Harmonisch park- en groenbeheer
Auteurs
 • Cris Hendrikx
 • Jan Van den Berghe
 • Ann Ven Herzele
 • Veerle Heyens

Monografie | 2004 | B027

Lees meer →
Vademecum Bosuitbreiding en bosverbinding door lokale besturen

Monografie B226

Subthema's: Bos
Lees meer →
Vademecum Draagvlakverbreding voor bosuitbreiding & natuurontwikkeling
Auteurs
 • B. De Somviele
 • R. De Vreese

Monografie | 2009 | B232

Subthema's: Bos Natuurtechniek
Lees meer →
Vademecum fietsvoorzieningen. Hoofdstuk 41 Ontwerprichtlijnen voor fietsvoorzieningen

Digitale publicatie | 2005 | D168

Lees meer →
Vademecum Integrale toegankelijkheid van parken. Richtlijnen om een park beter toegankelijk te maken voor iedereen, ook voor men
Vademecum Natuurtechniek. Inrichting en beheer van waterlopen
Auteurs
 • Luc Janssens
 • Katja Claus

Monografie | 1994 | M045

Lees meer →
Vademecum Natuurtechniek. Inrichting en beheer van wegen
Auteurs
 • Luc Janssens
 • Katja Claus

Monografie | 1996 | M046

Lees meer →
Vademecum Plant van hier. Praktisch vademecum met oog op het behoud en de promotie van autochtone planten
Auteurs
 • Emma Denorme

Monografie B019

Lees meer →
Vademecum. Vredesbossen: Een link tussen bos,klimaat en vrede
Auteurs
 • L. Provoost
 • M. Vanlerberghe

Monografie | 2010 | B091

Lees meer →
Van advies gediend. Kwaliteitsbevordering in het erfgoedbeheer
Auteurs
 • Anne Mie Delbeke
 • Kristine De Mulder
 • Marleen Denef
 • Eric De Vroede

Monografie | 2003 | B021

Lees meer →
Van klein landschapselement tot landgoed. Erfgoedverenigingen en landschapsbeheer-verslagboek dertiende VCM-ontmoetingsdag

Documentatiemap | 2006 | B230

Lees meer →
Van Tronken en Kanten

Monografie | 2011 | B356

Subthema's: Landschap
Lees meer →
Vereniging voor Bos in Vlaanderen

Monografie B166

Lees meer →
Verhouding publiek - privaat domein
Auteurs
 • Docent: Rudi Claeys

Documentatiemap | 2009 | M110

Lees meer →
Verjaring voetweg na 30 jaar onbruik
Verkeer en Moboliteit 2012

Monografie | 2012 | B420

Lees meer →
Verkeersleefbare steden en gemeenten. Indicatoren voor verkeersleefbaarheid. Rondetafelconferentie
Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen
Verleggen Buurtweg nr. 7 en afschaffen van voetweg nr. 5 in Huldenberg (Loonbeek)

Digitale publicatie | 2009 | D422

Lees meer →
Vermijd kopzorgen… Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Monografie | 2004 | M037

Lees meer →
Verplaatsing voetweg 99 en afschaffing voetweg 102. Dilbeek
Auteurs
 • Andy Vandevyvere

Digitale publicatie | 2008 | D454

Lees meer →
Verslag Grootschalige ontwikkelingen in historische omgeveing. Herbestemming, een uitdaging voor de verenigingen.Tussen cités en
Verslagboek. De verenigingen en het monumentenbeleid op gemeentelijke n provinciaal niveau. Tweede ontmoetingsdag van de Vlaamse

Documentatiemap | 1995 | B095

Subthema's: Gemeente Provincie
Lees meer →
Verslagboek. Eerste ontmoetingsdag van de Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg. Oudenaarde
Verslagboek. Ruraal erfgoed. Vijfde ontmoetingsdag van de Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg. Abdijhoeve Oudenburg

Documentatiemap | 1998 | B093

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Verwerking van (berm)maaisel
Auteurs
 • Kristel Vandenbroek

Digitale publicatie | 2011 | D198

Subthema's: Bermbeheer Groenbeheer
Lees meer →
Vijfde landschapscontactdag

Documentatiemap | 2010 | M026

Subthema's: Landschap
Lees meer →
Visie en inrichtingsvoorstellen voor het kanaal Bossuit-Kortrijk

Monografie | 2011 | B338

Lees meer →
Visie op trage wegen. Nota Natuurpunt
Auteurs
 • Bart Slabbinck
 • Jos Gysels

Digitale publicatie | 2005 | D355

Lees meer →
Vlaams regeerakkoord 2009-2014. Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden. Voor een vernieuwende, duurzame, en warme sam

Digitale publicatie | 2009 | D261

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2008 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2008 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2009 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2009 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2009 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2009 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2010 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2011 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2011 | T017

Lees meer →
Vlaams totaalplan fiets
Auteurs
 • Lieven Raes
 • Tim Asperges

Digitale publicatie | 2002 | D260

Lees meer →
Vlaams totaalplan Fiets-ontwerp + Kaartenbijlage
Auteurs
 • Lieven Raes
 • Tim Asperges

Monografie | 2002 | B250

Lees meer →
Vlaams-Brabant. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk - 200
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D154

Lees meer →
Vlaams-Brabant. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk - 400
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D155

Lees meer →
Vlaams-Brabant. Situering VLM-projecten

Monografie | 2009 | K097

Lees meer →
Vlaams-Brabant. Toeristische kaart provincie Vlaams-Brabant: Leuven-Hageland-Groene gordel
Auteurs
 • Sabrina Wuyckens Lopes da Silva

Monografie | 2003 | K051

Lees meer →
Vlaanderen in de knoop
Auteurs
 • Erik Grietens

Monografie | 2009 | B446

Lees meer →
Vlaanderen op de fiets
VLM en VVSG gaan nauwer samenwerken op het platte land

Digitale publicatie | 2011 | D221

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Voetgangersbeleid op Vlaams niveau
Auteurs
 • Tom Dhollander
 • Kathleen Van Brempt

Digitale publicatie | 2006 | D316

Lees meer →
Voetgangersvademecum Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Monografie | 2012 | B352

Lees meer →
Voetgangersvademecum Luik trage wegen

Digitale publicatie | 2003 | D488

Lees meer →
Voetwegen gemeenteraad Asse. Blad 1
Auteurs
 • E Keymolen

Digitale publicatie | 1989 | D367

Lees meer →
Voetwegen gemeenteraad Asse. Blad 2
Auteurs
 • E Keymolen

Digitale publicatie | 1989 | D368

Lees meer →
Voetwegen gemeenteraad Asse. Blad 3

Digitale publicatie | 1989 | D369

Lees meer →
Voetwegen gemeenteraad Asse. Blad 4

Digitale publicatie | 1989 | D370

Lees meer →
Voetwegen gemeenteraad Asse. Blad 5

Digitale publicatie | 1989 | D371

Lees meer →
Voetwegen gemeenteraad Asse. Blad 6

Digitale publicatie | 1989 | D372

Lees meer →
Voetwegen gemeenteraad Asse. Blad 7

Digitale publicatie | 1989 | D373

Lees meer →
Vonnis Beslagrechter Dendermonde in zake dwangsommen Haaltert
Vonnis Bosweg in Londerzeel
Vonnis erkenning PRED Kuringen Hasselt

Rechtspraak | Digitale publicatie D559

Lees meer →
Vonnis Hog van Beroep Gent inzake vordering dwangsommen ter vrijmaking buurtwegen in Haaltert
Vonnis in beroep - Erkenning van een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang.
Vonnis Kasteelbeekpad Hoogstraten

Rechtspraak | Digitale publicatie D558

Lees meer →
Vonnis mbt buurtwegen in Geetbets

Digitale publicatie | 2009 | D331

Lees meer →
Vonnis mbt buurtwegen in Geraardsbergen (Zandbergen)

Digitale publicatie | 2005 | D327

Lees meer →
Vonnis mbt buurtwegen in Haalter

Digitale publicatie | 2008 | D329

Lees meer →
Vonnis mbt buurtwegen in Holsbeek

Digitale publicatie | 2005 | D328

Lees meer →
Vonnis mbt buurtwegen in Holsbeek (Sint-Pieters-Rode)

Digitale publicatie | 2002 | D323

Lees meer →
Vonnis mbt buurtwegen in Holsbeek (Sint-Pieters-Rode)

Digitale publicatie | 2004 | D324

Lees meer →
Vonnis mbt buurtwegen in Holsbeek tegen de gemeente

Digitale publicatie | 1998 | D320

Lees meer →
Vonnis mbt buurtwegen in Holsbeek tegen de gemeente

Digitale publicatie | 2001 | D321

Lees meer →
Vonnis mbt buurtwegen in Holsbeek tegen de gemeente

Digitale publicatie | 2004 | D325

Lees meer →
Vonnis mbt buurtwegen in Holsbeek tegen de gemeente

Digitale publicatie | 2005 | D326

Lees meer →
Vonnis mbt buurtwegen in Lubbeek

Digitale publicatie | 2009 | D330

Lees meer →
Vonnis mbt buurtwegen in Lubbeek tegen gemeente en provincie

Digitale publicatie | 2009 | D333

Lees meer →
Vonnis mbt buurtwegen in Vlaams-Brabant

Digitale publicatie | 2002 | D322

Lees meer →
Vonnis mbt buurtwegen in Zomergem

Digitale publicatie | 2009 | D332

Lees meer →
Vonnis Rechtbank Eerste Aanleg Dendermonde inzake de onmogelijkheid tot vrijmaking van de buurtwegen in Haaltert
Vonnis voetweg Geetbets

Digitale publicatie | 2009 | D378

Lees meer →
Vonnis Vredegerecht 2de kanton Aalst inzake vrijmaking Buurtwegen Haaltert
Voorbeeldbrochure. Duurzame mobiliteit

Digitale publicatie | 2002 | D259

Lees meer →
Voorstel van decreet betreffende de buurtwegen en de trage wegen
Auteurs
 • Jos Bex

Digitale publicatie | 2003 | D357

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Voorstel van decreet betreffende de buurtwegen en de trage wegen
Auteurs
 • Jos Bex

Digitale publicatie | 2004 | D358

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Voorstel van decreet tot instelling van een netwerk van stille wegen en houdende de vervanging van de wet op de buurtwegen
Auteurs
 • Tom Dehaene
 • Jos De Meyer
 • Herman Schueremans

Digitale publicatie | 2005 | D364

Lees meer →
Voorstel van resolutie betreffende aanbevelingen inzake het ontwerp van Mobiliteitsplan
Auteurs
 • Robert Voorhamme
 • André Denys
 • Johan Malcorps
 • Jos Bex

Digitale publicatie | 2002 | D265

Lees meer →
Voorstel van resolutie betreffende de aanleg van een gewestelijk expresnet voor de zachte weggebruiker
Auteurs
 • Eloi Glorieux
 • Eric Van Rompuy
 • Bob Verstraete
 • Jos Bex

Digitale publicatie | 2008 | D276

Lees meer →
Voorstel van resolutie betreffende het onderhoud van landbouwwegen op het platteland
Auteurs
 • Jos De Meyer
 • Jan Verfaillie
 • Mark Demesmaeker
 • Els Robeyns

Digitale publicatie | 2008 | D264

Lees meer →
Voorstel van resolutie betreffende het onderhoud van landbouwwegen op het platteland. Verslag
Auteurs
 • Stefaan Sintobin

Digitale publicatie | 2008 | D275

Lees meer →
Voorstelling deelnemende organisaties en projecten

Digitale publicatie | 2009 | D476

Lees meer →
Voorstelling technisch vademecum paden en verharding

Documentatiemap | 2011 | M004

Lees meer →
Voorstelling technisch vademecum Paden en Verrhardingen

Documentatiemap | 2011 | M027

Lees meer →
Vormingsavond Ruimtelijke Ordening
Vragen rond wetgeving stedenbouw en wegen

Digitale publicatie | 1973 | D344

Subthema's: District
Lees meer →
Vredegerecht van het Kanton Schilde - erkenning van de PRED Sterdreef

Rechtspraak | Digitale publicatie D553

Lees meer →
Vrijwillig. Goed gekend. De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger
Auteurs
 • Eva Hambach

Monografie | 2007 | B255

Subthema's: Vrijwilligers
Lees meer →
Vrijwilligerswerk wat kan, mag en moet. Een concrete stand van zaken
Auteurs
 • Kris Molemans

Monografie | 2001 | B244

Subthema's: Vrijwilligers
Lees meer →
Vrijwilligerswerk. De wet. Praktische vragen en antwoorden
Auteurs
 • Eva Hambach

Monografie | 2008 | B263

Subthema's: Vrijwilligers
Lees meer →
Vrijwilligerswerk. Goed verzekerd? Verzekeringen. Vrijwilligers & verzekeringen
Auteurs
 • Eva Hambach

Monografie | 2004 | B256

Subthema's: Vrijwilligers
Lees meer →
Vzw Trage Wegen komt op voor behoud en ontwikkeling buurtwegen. Bijdrage nieuwsbrief VVP
Auteurs
 • Eric Grietens

Digitale publicatie | 2003 | D490

Lees meer →
VZW's en verzekeringen

Monografie | 2003 | B243

Lees meer →
Waarheen met Brussel?
Auteurs
 • Eric Corijn
 • Jean De Salle
 • Jean-Louis Genard
 • Christian Kesteloot
 • Christian Vandermotten
 • Pierre Vanderstraeten

Monografie | 2013 | B447

Lees meer →
Walcourt

Monografie | 2006 | K044

Lees meer →
Walk 21. San Sebastian

Documentatiemap | 2002 | M058

Lees meer →
Wandelen langs trage wegen in Klein - Brabant

Monografie B431

Subthema's: Antwerpen Provincie
Lees meer →
Water in(g) Sint-Truiden
Auteurs
 • Karel Vandaele
 • Jo Lammens
 • Frans Greemers

Monografie | 2006 | B137

Lees meer →
Waterbeheersing en natuurontwikkeling in de vallei van de Molenbeek…Hand in hand

Documentatiemap M076

Lees meer →
Waterwegen. Beheersverdeling in het Vlaams gewest

Digitale publicatie | 2006 | D212

Lees meer →
Wegbermen. Over-leven op de rand van de akker
Auteurs
 • Georges Buelens
 • Nadine Meeus
 • Walter Op de Beeck

Monografie | 2000 | B337

Lees meer →
Wegenrecht - Handboek
Auteurs
 • Frans Wastiels

Monografie | 1986 | M083

Subthema's: Wegenrecht
Lees meer →
Wegenrecht, deel 13
Auteurs
 • Jurgen De Staercke

Monografie | 2007 | B127

Subthema's: Wegenrecht
Lees meer →
Wegenwetgeving. Lexplicatie. De complete wetgeving toegelicht
Auteurs
 • O. Kwast

Monografie | 2009 | B342

Subthema's: Wegenrecht
Lees meer →
Wegwijs in de trage wegen. Van planning tot uitvoering
Auteurs
 • Steven Clays
 • Andy Vandevyvere
 • Anse Kinnaer
 • Zowie Vangeel

Monografie | 2011 | B249

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
WegWijs in de Wetgeving op het Wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen

Digitale publicatie | 2011 | D214

Lees meer →
WegWijs in de Wetgeving op het Wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen

Monografie | 2011 | B368

Lees meer →
Wegwijs langs Schelde, Dender en Rupel
Auteurs
 • T. Corijn
 • J. Gobin
 • S. Palmaers
 • J. Roelabdt

Monografie | 2007 | B139

Lees meer →
Wegwijzer Trage Wegen. Praktische tips, voorbeelden en informatie
Auteurs
 • Steven Clays
 • Iris Lauwaert
 • Freek Verdonckt

Monografie | 2005 | B286

Lees meer →
Wegwijzer Trage Wegen. Praktische tips, voorbeelden en informatie
Auteurs
 • Steven Clays
 • Iris Lauwaert
 • Freek Verdonckt

Monografie | 2006 | B206

Lees meer →
Werken aan de waterkant. Praktijkgids voor watergebonden natuur

Monografie | 2008 | B129

Lees meer →
Werken met het meerjarenplan en de BBC in cultuur en cultureel erfgoed, jeugd en sport
Auteurs
 • Hilde Plas

Monografie | 2013 | B401

Subthema's: Gemeente
Lees meer →
Werken rond trage wegen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013
Wet op bijzondere maatregelen in verband met ruilverkaveling

Digitale publicatie | 1978 | D216

Lees meer →
Wet op ruilverkaveling

Digitale publicatie | 1970 | D217

Lees meer →
Wetgevende en juridische aspecten & terreinkennis en wensen op vlak van openstelling en toegankelijkheid van bossen en natuurres

Digitale publicatie | 2008 | D421

Lees meer →
Wetgeving en rechtspraak in verband met Kerk- en Buurtwegen

Digitale publicatie | 2003 | D404

Subthema's: Buurtwegen Wegenrecht
Lees meer →
Wettelijke en juridische aspecten i.v.m. dreven
Auteurs
 • Mieke Schauvliege

Digitale publicatie | 2007 | D507

Lees meer →
Wijzigen en afschaffen van buurtwegen. Antwoord
Auteurs
 • Dirk Van Mechelen

Digitale publicatie | 2006 | D302

Lees meer →
Wijzigen en afschaffen van buurtwegen. Vraag
Auteurs
 • Mark Demesmaeker

Digitale publicatie | 2006 | D303

Lees meer →
Wontergem. Ruilverkaveling Wontergem

Monografie K042

Lees meer →
Zaaien op beton

Monografie | 2011 | B387

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Zelzaete. Atlas der buurtwegen. Plan Géneral

Digitale publicatie | 1841 | D483

Lees meer →
Zingem stratenplan

Monografie K105

Lees meer →
Zoom

Tijdschrift | 2012 | T028

Subthema's: Antwerpen Provincie
Lees meer →

Meer publicaties -->

 

Recent nieuws over dit thema

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

Volledig nieuwsoverzicht