E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Juli 2005

Eerste 'trage' wegenkaart komt eraan

Dat de gemeente Wetteren een voortrekkersrol vervult in het voeren van een positief gemeentelijk trage wegen-beleid, dat kon u reeds lezen in onze vorige e-zines. Op zondag 3 juli gaat de gemeente door op dit élan en stelt ze de eerste lokale 'trage' wegenkaart van Vlaanderen voor. Het werk van vrijwilliger Simon Stroobants, die alle voetwegjes, kerkwegels en andere openbare paden voor trage weggebruikers te Wetteren optekende, inspireerde de gemeente om er een kaart van uit te geven. Op die manier kunnen de inwoners zelf hun trage wegen ontdekken en via de speciale themaverbindingen naar scholen of sportcentra 'binnendoor' de drukte vermijden. De gemeente Wetteren liet de kaart op 2000 exemplaren drukken, ze wordt gratis aangeboden.

Het gebeuren gaat gepaard met een heemkundige trage wegen-wandeling. De wandeling gaat van start aan het gedenkteken van Papeleu te Wetteren (Smetledesteenweg, rechtover Winterhof), omstreeks 14 u. De Heem- en Geschiedkundige Kring Jan Broeckaert staat in voor een namiddag boeiende streekgeschiedenis langs de Wetterse trage wegen. De terugkomst is voorzien rond 16 uur aan taverne Bloemenlust (Smetledestraat 61), alwaar het gemeentebestuur de aanwezigen een drankje aanbiedt!

meer info: Bénédicte Buylen, Markt zn, 9230 Wetteren, 09 365 66 99 (benedicte.buylen@wetteren.be)


Nieuw decreet ?trage wegen? in de maak

?Trage wegen? bestaan niet, althans toch niet voor de Vlaamse wetgever. Er zijn inderdaad buurtwegen, jaagpaden, herbestemde spoorwegbeddingen en heel wat ?feitelijke? buurtwegen die niet in de atlas der buurtwegen staan, maar alle hebben ze een apart (juridisch) statuut. De bekendste (of ook wel beruchtste) zijn ongetwijfeld de buurtwegen: dat dichte netwerk aan kerkpaden, veldwegeltjes en voetwegjes, opgetekend in de ?Atlassen der Buurtwegen?. Deze buurtwegen vallen ook vandaag nog onder de Wet op de Buurtwegen, die ondertussen stand houdt sedert 1841. Sedert de jongste staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor buurtwegen.

Een aantal volksvertegenwoordigers diende reeds tijdens de vorige legislatuur van het Vlaams Parlement decreetsvoorstellen ?trage wegen? in, met als bedoeling de Wet op de Buurtwegen te actualiseren. Parlmentsleden Jacky Maes (sp.a) en Jos Bex (Spirit) werkten beiden een voorstel uit. Beide indieners beogen met hun voorstel de integratie van het netwerk aan trage wegen in de ruimtelijke ordening, via de opname in de zogeheten ?Ruimtelijke Uitvoeringsplannen? (RUPs). Onlangs diende ook Tom Dehaene (CD&V) een decreetsvoorstel in, zodat intussen de Vlaamse meerderheidspartijen (sp.a-spirit / VLD-Vivant / CD&V-NV-A) besloten hebben de koppen bijeen te steken hoe er aan één decreetsvoorstel kan gewerkt worden. Daar hoort ook een bevraging van het middenveld bij: de vzw Trage Wegen werd aangezocht zijn stem te laten horen bij de beleidsmakers.

Het spreekt vanzelf dat we altijd willen luisteren naar jullie stem. Laat het ons dus weten: wat vinden jullie zelf belangrijk dat in een mogelijk nieuw decreet over trage wegen wordt geschreven? Suggesties kunnen verzonden worden naar steven.clays@tragewegen.be
We openen eveneens een forumonderdeel over de materie, dus snel doorklikken de discussie.

De decreetsvoorstellen kan je hier downloaden: decreetsvoorstellen (ZIP - 380 KB)


Zomer, zon en trage wegen!

Met de vakantie voor de deur zijn de plannen voor grote en kleine uitstapjes her en der wellicht al lang gemaakt. Hoogstwaarschijnlijk staan de koffers klaar of zal het inpakken weldra gebeuren. Deze week nog in het nieuws: de Belg boekt niet alleen meer korte vliegvakanties, ook reizen dichterbij huis zijn weer 'in'. Het plattelandstoerisme, op vakantie bij de boer, wordt alsmaar populairder. Er zullen dus de komende maanden niet alleen landgenoten op de Europese costa?s aangetroffen worden! Op de streekeigen voet- en buurtwegen, langs rivieren en kanalen, te fiets of te voet: het worden drukke momenten voor onze trage wegen. Gelukkig is het netwerk aan dergelijke wegen zo uitgebreid, dat zoiets niet voor problemen hoeft te zorgen. Fietsers, wandelaars en ruiters die op een goede manier gebruik maken van onze trage wegen (en dus zwerfvuil vermijden!), kunnen er immers ten volle de batterijen weer opladen.

Ook op het kantoor van vzw Trage Wegen begint de zomer, en daarin vallen dus eveneens vakantieperiodes van onze medewerkers. De permanentie op het secretariaat wordt echter verzekerd, zodat je ook tijdens juli en augustus op onze ondersteuning mag rekenen. Tijdens de vakantieperiode mag u het e-zine blijven verwachten. Begin augustus maken we erin plaats voor vakantie-ervaringen van trage wegen-liefhebbers: foto?s van mooie paden, een niet-te-missen wandeling of fietstocht, alles is welkom, als het maar met vakantie en trage wegen te maken heeft.

ALs je mee wilt werken aan de vakantie-editie van ons e-zine, stuur dan jouw bijdrage naar: steven.clays@tragewegen.be. Per post kan ook: Trage Wegen vzw, Vooruitgangsstraat 323/10, 1030 Schaarbeek.


Sfeerverslag ontmoetingsdag te Buizingen

Op zaterdag 11 juni zakten een belangrijke delegatie van de lidverenigingen van Trage Wegen vzw en verschillende steunleden van over heel Vlaanderen af naar Buizingen, waar we onze jaarlijkse ontmoetingsdag organiseerden. In de voormiddag startten we met de Algemene Vergadering voor de werkende leden. Naast de formele verplichtingen die zoiets met zich meebrengt, kregen de leden in primeur een voorstelling van de ?Wegwijzer trage wegen?, het praktisch en informatief handboek waar het secretariaat de laatste hand aan legt. De voormiddag werd afgesloten met een 'ronde tafel' voor werkende leden én steunleden, met als doel de iedereen te horen en mee te laten denken waar vzw Trage Wegen zich de komende jaren op kan richten. Het werd een boeiend debat over onder meer de dienstverlening die we zouden moeten kunnen aanbieden, de manier waarop aan beleidsbeïnvloeding kan gedaan worden, enzovoort.

Op wandel...
Na een broodjeslunch, een kort persmoment en bemoedigende woorden van de burgemeester van Halle (zie foto), was het tijd voor leden en geïnteresseerden om deel te nemen aan het namiddagprogramma: stevige en informatieve praktijkwandelingen langs trage wegen, georganiseerd door de lokale werkgroep "Trage Wegen Zuid-West Brabant". Zoals jullie al in ons e-zine van december 2004 konden lezen, verenigt de werkgroep al wie met het lot en voortbestaan van de trage wegen in Halle en ruime omgeving begaan is (wandelverenigingen, streek- en natuurverenigingen en particulieren). Ze is ontstaan uit de vaststelling dat trage wegen, vooral voetwegen, blijven verdwijnen.

...langs 'traag' Buizingen!
Naast de natuurwandeling langs de Steenputbeek onder leiding van de werkgroep, toonde de immer enthousiaste Rik Houthuys, bezieler van de werkgroep, aan de hand van een gevarieerd circuit ons enkele successen die de werkgroep in één jaar tijd reeds heeft geboekt. Zo werd bijvoorbeeld even stilgestaan bij nieuwe trage wegen die ontstaan zijn na het aanleggen van de autosnelweg, bij het eenvormig aanduiden van smalle wegels en doorgangen om het gebruik ervan te stimuleren. Inpalmingen waartegen bezwaar werd aangetekend werden getoond, er werd uitgelegd dankzij constructieve afspraken met de buurt of met het stadsbestuur een trage weg terug open kan. Op die manier werd nog maar eens duidelijk dat een lokale dynamiek echt wel het verschil kan maken en een merkbare vooruitgang van het trage wegennet in de hand kan werken. Dat dit niet altijd even gemakkelijk is, staat vast. Met het te Buizingen voorgestelde handboek ?Wegwijzer trage wegen?, hoopt de vzw Trage Wegen overigens lokale trage wegen-werkingen in Vlaanderen een duwtje in de rug te geven!

Er rest ons nog alle aanwezigen te danken voor hun komst en hun gezonde interesse, en uiteraard willen we graag Rik Houthuys en de werkgroep Trage Wegen Zuid-West Brabant nog eens bedanken voor de vruchtbare samenwerking en voor de prachtige praktijkwandelingen die ze onze leden hebben aangeboden. Tot volgend jaar!

Leden die graag het verslag van de 'ronde tafel'-sessie willen lezen, sturen hiervoor best een mailtje naar Steven Clays (steven.clays@tragewegen.be)


DULOMI-nieuws uit De Haan

De gemeente De Haan, de Provincie West-Vlaanderen en Trage Wegen vzw zijn in januari 2005 gestart aan een proefproject trage wegen, alms laatste in een reeks van in totaal zeven proefprojecten "Duurzaam Lokaal Milieubeleid" (afgekort DULOMI). Dit speelt zich af in het polderlandschap gelegen tussen de dorpen Klemskerke, Vlissegem en Nieuwmunster. De samenwerking past in het samenwerkingsproject ?De Oudlandpolder? van de gemeenten Blankenberge, De Haan, Zuienkerke en de Provincie West-Vlaanderen. Vandaag zijn er al enkele stappen in het project doorlopen, waarover dan ook dit verslag!

Een bijzondere uitgangssituatie
Het projectgebied bestaat uit polders die bijna uitsluitend bestemd zijn voor landbouwgebruik, en waar door de decennia heen het kleinschalige landschap plaats heeft gemaakt voor moderne landbouwpercelen. Waar vroeger het radiale patroon aan kerkwegels weilanden en akkers doormidden sneed, is er vandaag een vereenvoudigd netwerk aan eerder rechtere polderwegen aanwezig, die naast het landbouwverkeer en drukke fietsverkeer ook gebruikt worden door auto- en sluipverkeer vanuit de kust. Ongeveer 80 % van de oude kerkwegels uit de Atlas der Buurtwegen is ondertussen onbruik geraakt. De nabijheid van de kustlijn maakt de situatie nog specifieker. Hoewel de recreatieve druk vanuit de badsteden nog relatief laag is, is het poldergebied tussen Klemskerke en Nieuwmunster meer dan elk ander proefproject mogelijk onderhevig aan een toenemende recreatieve druk. Hiermee moet uiteraard rekening gehouden worden, wanneer trage wegen worden (her)ingericht. Ten slotte herbergt een deel van het projectgebied ook (internationaal) belangrijke natuurwaarden: vele weidevogels in het voorjaar en tienduizenden ganzen in het najaar en de winter hebben er hun stek.

Besturen met ambitie
Ondanks de moeilijke uitgangssituatie wil de gemeente De Haan samen met de Provincie West-Vlaanderen een lans breken voor een herstelplan trage wegen. Het aanbod immers ontoereikend: zo bestaan er geen trage verbindingen tussen de dorpen onderling en vanuit de dorpskernen kan men geen lussen maken. Om een duurzame oplossing te vinden die gedragen wordt door zowel gebruikers, betrokken landbouwers en de natuurvereniging werd afgesproken een overlegronde te organiseren. Verschillende vertegenwoordigers van de landbouwraad, sportraad, ruitervereniging, milieudienst, jeugdbeweging,? kwamen reeds op 12 februari samen om na te denken over hoe een 12-tal oude en grotendeels afgesloten verbindingen terug kunnen geherwaardeerd worden tot een voor iedereen wenselijk en haalbaar netwerk aan trage wegen. Zij kregen allen een kaartje en een vragenlijst mee waar ze hun opmerkingen en suggesties op kwijt konden.

Creativiteit leidt tot oplossingen, afstemming met de landbouw is nodig
Op 28 april kwamen we opnieuw samen en bespraken we de verschillende voorstellen: het was opmerkelijk hoe verschillende suggesties spontaan gelijk liepen tussen de verschillende deelnemers. Zo was bijna iedereen het ermee eens dat de oude tracés die vandaag dwars door weiland of akkers lopen zomaar terug kunnen opengesteld worden. In de plaats daarvan zoekt men beter naar alternatieve tracés langs bijvoorbeeld een sloot of langs een polderweg. Zo krijg je slechts een minimale impact op de aanwezige landbouwactiviteit. Ook het inschakelen van private loswegen bleek een interessante piste om nuttige verbindingen tussen de dorpen onderling of naar een andere trage weg opnieuw te realiseren. ZO vermijdt men oude tracés te moeten heropenen of nieuwe wegen aan te leggen. Uiteraard bleven er enkele knelpunten bestaan, zoals de vrees voor zwerfvuil of de recreatieve overlast.

Van een streefbeeld naar een haalbaar plan
Totnogtoe werkten we in De Haan samen aan het opstellen van een streefbeeld met als doelstelling de voornaamste trage verbindingen die vandaag of morgen nuttig zijn terug te realiseren. Nu is het aan de gemeente en de Provincie: zoeken naar concrete oplossingen om dit streefbeeld om te zetten in een haalbaar uitvoeringsplan. Hiervoor zal extra overleg gepleegd worden met de afzonderlijke landbouwers (bv. voor het verleggen van voetwegen naar perceelsranden), zal er beroep gedaan worden op fondsen die de Provincie beschikbaar stelt en dient er gezocht naar andere instrumenten (bv. beheersovereenkomsten) om dit alles mogelijk te maken. De komende twee jaar werkt het Provinciebestuur - met steun van de Vlaamse Gemeenschap (in het kader van de samenwerkingsovereenkomst) ? aan enkele concrete terreinrealisaties. Trage Wegen vzw wil nu alvast de gemeente De Haan en de Provincie West-Vlaanderen bedanken voor hun voorbeeldfunctie en voor de inspanningen die zij leveren om ook in dit gebied hun steentje bij te dragen aan een netwerk voor trage mobiliteit.

Meer info: Tom Vermeersch, 050 40 35 42 (tom.vermeersch@west-vlaanderen.be) of op de website van de Oudlandpolder (www.oudlandpolder.net)


Vereniging in de kijker: Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers

De vzw Trage Wegen verzamelt een bont palet aan lidverenigingen. Ook de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (kortweg BTTB) is lid. Deze vereniging komt al 20 jaar op voor de belangen van alle openbaarvervoergebruikers en ijvert permanent voor een verbetering van het openbaar vervoer. De vereniging heeft haar wortels in de TV-actie 'BRT-actie openbaar vervoer'. Eén van de uitlopers hiervan was de eerste 'Trein-Tram-Busdag' op zondag 2 oktober 1983. Stilaan groeide het besef dat er een gestructureerd vervolg moest komen op de TV-actie en zo werd in 1985 de vereniging Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (BTTB) opgericht. Deze naam is de verwijzing naar de Trein-Tram-Busdag die tot op vandaag een belangrijke jaarlijkse activiteit is voor de BTTB.

Gedurende de afgelopen jaren zaten de leden niet stil. Acties voeren voor een beter en kwaliteitsvol openbaar vervoer, adviezen formuleren, deelnemen aan verschillende overlegorganen, vormingsactiviteiten uitbouwen voor de BTTB-leden, ? Het is nog maar een kleine opsomming van wat de BTTB gedurende 20 jaar bedrijvig hield. Intussen is er al heel wat veranderd binnen de BTTB. Zo is onder andere de werking, bestaande uit leden, vrijwilligers, sinds 1996 uitgebreid naar enkele beroepskrachten. Verder kadert de TTB-dag nu binnen een campagneweek, de 'Week van Vervoering'.

...en trage wegen?
Een ander deel van de BTTB-werking bestaat uit het uitstippelen van wandelingen die met het openbaar vervoer goed te doen zijn en die regelmatig over trage wegen leiden. Ons doelpubliek zijn in eerste instantie de liefhebbers van wandelingen in de natuur. Maar ook wie houdt van mooie monumenten en de pracht van steden wordt op zijn wenken bediend. Per wandeling heeft de BTTB een folder uitgegeven. De folders bevatten een routebeschrijving, illustraties en tips voor de dienstregeling van trein of bus naar vertrek- en aankomstplaats. De wandelafstand varieert van 8 tot 20 kilometer.

Groene Halte
De jarenlange ervaring met het uitstippelen van wandelroutes in combinatie met openbaar vervoer, wordt vandaag verzilverd met het project 'Groene Halte'. Het idee is eenvoudig. De wandelaar reist met het openbaar vervoer naar groene halte A, van waar een wandeling in 'rechte lijn' vertrekt. Op het eindpunt van de wandeling stapt de wandelaar aan groene halte B terug op de bus, tram of trein. De eerste groene halte-wandeling brochure werd onlangs uitgebracht en loopt doorheen de Uitkerkse Polders te Blankenberge.

Een overzicht van alle wandelbrochures (inclusief de Groene Halte) kan je vinden op de website van de BTTB (www.bttb.be) onder het onderdeeltje 'winkel'.

Meer info over BTTB: Kees Smilde, H.Frère Orbanlaan 570, 9000 Gent, 09/223 86 12 (kees.smilde@bttb.be)
fax 09/233 97 29


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.