E-zine Trage Wegen vzw

Uitgave April 2005

Vereniging in de kijker: Leefmilieu Wetteren vzw

Fusie luister bijgezet door heropenen voetweg

Eén van de leden van onze vereniging is Leefmilieu Wetteren Noord. Onlangs heeft dit actieve team van vrijwilligers aansluiting gezocht met hun tegenhangers ten zuiden van de Schelde, Leefmilieu Wetteren Zuid. Een vruchtbare samenwerking, zo bleek, want vandaag gaan de twee verenigingen voortaan samen verder onder de naam 'Leefmilieu Wetteren vzw' door het leven. En natuurlijk blijft de nieuwe organisatie een enthousiast lid van vzw Trage Wegen!

In Wetteren, waar nooit een ruilverkaveling werd doorgevoerd, liggen nog heel wat voet-en buurtwegen. Langs deze kleine weggetjes ging men vroeger snel van de boerderij naar het land, op zondagmorgen naar de kerk en op zondagavond naar het café. Men kuste er veilig verborgen zijn eerste liefje. Menig smokkelaar verhandelde er zijn waren. Deze wegen hebben allemaal een nummer en meestal ook een naam. Het zijn vaak namen die voor zich spreken zoals de Agterwegel of Boulevard. Maar wat moeten we ons voorstellen bij de Kakhoekweg en Venusmeersch in Massemen of de Diefkenswegel en Krakeelwegel in Wetteren?

Tegenwoordig zijn deze wegen ?trage wegen?. Je kan er inderdaad ongehaast en ongemoeid door het drukke verkeer, op een veilige manier langs naar de winkel naar school of op wandel. Dwars over het domein van het Geuzenkasteel in Massemen loopt zo?n trage weg. De eigenares van het Geuzenkasteel en de uitbater van het restaurant op het domein werden bereid gevonden deze prachtige buurtweg terug in ere te herstellen. Op initiatief van Leefmilieu Wetteren vzw kwam een hechte samenwerking tot stand. De gemeentelijke plantsoendienst hielp de eigenaars enkele struiken te verplaatsen, de aangelande boer maakte een doorgang van een meter op zijn weide en de vrijwilligers van Leefmilieu Wetteren vzw zorgden op 12 maart, gewapend met snoeischaar en spade, voor het vrijmaken van bramen en uitgegroeide struiken. Meteen was het totstandkomen van Leefmilieu Wetteren vzw bezegeld!

Meer info over de activiteiten van Leefmilieu Wetteren vzw kan je krijgen bij agnes.bellemans@wetteren.be


Word fotomodel...

...of fotograaf voor het Handboek trage wegen!

Ons handboek nadert de eindmeet, maar we zijn nog op zoek naar enkele leuke foto?s om het geheel wat op te fleuren. Opnieuw doen we een beroep op jullie! Wij zijn nog op zoek naar volgende foto?s:

- een oude fiets (tussen 1900-1940), indien mogelijk een fiets die over een veldweg rijdt.
- een persoon die met aktetas en kostuum langs een trage weg zich naar het werk verplaatst (liefst te voet, maar met de fiets kan ook)
- joggers over een trage weg
- senioren die wandelen over een trage weg.
- een trage weg met een mooie meidoornhaag erlangs, of een trage weg waarlangs een gracht is aangelegd. Met deze foto willen we aantonen dat trage wegen ook barrières kunnen vormen voor planten en dieren.
- een trage weg met een mooie houtkant erlangs
- een trage weg met invasieve plantensoorten erlangs, die via de trage weg kunnen uitbreiden naar andere plaatsen.
- vervallen klein erfgoed langs een trage weg.
- meerdere gebruikers die zich begeven op een trage weg. (Bijvoorbeeld een trage weg waar je zowel wandelaar en fietser of zowel mountainbiker als ruiter zich op verplaatsen. Hierbij willen we het multifunctioneel gegeven van trage wegen aangeven.)

Hebben jullie nog ergens zo?n foto liggen? Mogen wij die gebruiken voor ons handboek (mits vermelding van naam fotograaf/eigenaar)? Stuur hem dan via mail (resolutie minstens 300dpi op 10x15cm) door naar iris.lauwaert@tragewegen.be of naar Trage Wegen vzw, Iris Lauwaert, Vooruitgangstraat 323 bus 10, 1030 Schaarbeek. Alle foto's worden uiteraard terugbezorgd!


trage-wegen-lijn halverwege

Respons boven alle verwachtingen

In ons e-zine van december vorig jaar kondigden we de officiële start aan van de trage-wegen-lijn, onze info- en hulplijn voor iedereen die met vragen rond trage wegen zit. Het opzetten van een dergelijke dienstverlening betekende een primeur voor Vlaanderen. Niet alleen kwam er voor het eerst juiste informatie over deze materie ter beschikking voor een breed publiek, de aard van gestelde vragen diende eveneens een beeld op te leveren van wat er reilt en zeilt rond trage wegen in Vlaanderen.

Ondertussen is het project, dat nog loopt tot eind juli, halverwege de rit. Er mag gerust van een succes gesproken worden. Het aantal reacties overtreft onze eigen verwachtingen: totnogtoe werden er een honderdtal dossiers behandeld. De gestelde vragen zijn zeer verscheiden en de positieve ingesteldheid van de vragenstellers is een aangename verrassing. Enkele voorbeeldjes illustreren dat perfect. Wandelclubs en vrijwilligers van De Haan tot Maaseik halen de vele mogelijkheden aan van verbindingen die op dit moment verwaarloosd of afgesloten zijn. Een tiental gemeentelijke overheden contacteerde ons voor het bekijken van trage wegenplannen die moeten leiden tot een betere toegankelijkheid van hun trage wegen. Bovendien krijgen we ook zeer specifieke vragen binnen over zowel de natuurwaarde als het erfgoedbelang van trage wegen.

Bij de trage-wegen-lijn wordt elke vraag beschouwd als een dossier: vaak brengt de ene vraag de andere met zich mee. Sommige dossiers zijn na een weekje afgehandeld, andere dossiers leiden tot echte verwezenlijkingen, onder de vorm van projecten. ?Dat er iets beweegt rond trage wegen was reeds geruime tijd duidelijk?, stelt Steven Clays, onze medewerker van de trage-wegen-lijn, ?nu kunnen we dat ook aantonen met de vele dossiers die op dit moment bij ons in behandeling zijn!?

Zit je zelf met een vraag rond trage wegen? Neem dan contact op met de trage-wegen-lijn! Bel naar 02 204 09 72, mail naar trage-wegen-lijn@tragewegen.be, of verken onze trage-wegen-lijn-internetpagina.


Trage Wegen op de ?Walk for Nature?

Zoals we vorige maal reeds aankondigden, vindt op de Dag van de Aarde in het Vlaams-Brabantse Hoegaarden de ?Walk for Nature? plaats. Deze wandeldag vormt het startpunt van een samenwerking tussen Aardgas en Natuurpunt / Natagora (de Waalse zusterorganisatie van Natuurpunt). Aardgas steunt de uitgave van een nieuwe Fiets- en Wandelgids waarin 31 uitgestippelde ?Aardgas-natuurroutes? in Vlaanderen en Wallonië worden voorgesteld. Dat label staat borg voor de degelijkheid van de wandel- en fietstrajecten: parking bij het startpunt of bereikbaarheid met openbaar vervoer, onthaal in een bezoekerscentrum, duidelijk bewegwijzerde wandel- of fietspaden, nieuwe infoborden, enzoverder.

De nieuwe Fiets- en Wandelgids verschijnt in april 2006. De wandelingen in de Hoegaardse valleien bijten de spits van het project af. Op zondag 24 april, de Dag van de Aarde, organiseert Natuurpunt Velpe-Mene de ?Walk for Nature?. Het landschap van Hoegaarden, Tienen, Boutersem, Bierbeek en omgeving spreekt tot de verbeelding. Met zijn uitgestrekte akkers, weidse vergezichten, diep ingesneden valleien en prachtige holle wegen is dit buitengebied uitgegroeid tot het mekka van de zachte natuurgenieter. Je kan er volop proeven van de mix van ruimte, natuur en rust.

De vzw Trage Wegen grijpt de gelegenheid aan om de vele onverharde paden die aansluiten op de toekomstige wandel- en fietsroutes zelf eveneens een kwaliteitslabel toe te dichten. We noemen ze ?spoorzoekers?. Paden die het reguliere circuit verlaten, waar je het contact met de grond nog voelt. Maar er is meer: de onverharde paden vormen een belangrijk biotoop voor vele planten en dieren, zoals reeds in ons e-zine werd aangehaald. Hoog tijd om dus zelf die spoorzoekers te komen ontdekken!

Meer info over de Walk for Nature en de Dag van de Aarde vind je op onze website of bij: Hugo Abts, 016 73 30 23, hugo.abts@pandora.be


Ook Bilzen van start met proefproject trage wegen

Elke maand focussen we op één van onze Dulomi-proefprojecten (zie ook vorige e-zines). De vzw Trage Wegen begeleidt met de steun van het Minsterie van de Vlaamse Gemeenschap in elke provincie één à twee gemeenten met een trage wegen-project. De resultaten en ervaringen uit deze lokale projecten zullen aanleiding geven tot een publicatie en een symposium in het najaar van 2005 en zullen ongetwijfeld bruikbaar zijn als voorbeeld voor andere gemeenten. Deze maand is Bilzen aan de beurt.

Na Merelbeke, Rotselaar, Wommelgem, Grobbendonk, De Haan en Riemst heeft nu ook de gemeente Bilzen samen met Trage Wegen vzw een proefproject op poten gezet. Het opzet van het project is het maken van een duurzaam trage wegenplan in de deelgemeenten Eigenbilzen, Hoelbeek en Mopertingen. Hiervoor wordt in de eerste plaats samengewerkt met de lokale verenigingen en betrokkenen. Aan hen zal gevraagd worden het bestaande netwerk van trage wegen eens grondig te evalueren en zelf voorstellen te formuleren voor bijvoorbeeld herstelacties of nieuwe noodzakelijke verbindingen. Voor deze rondvraag stelde de milieuraad van Bilzen samen met Trage Wegen vzw een trage wegenkaart en een praktische vragenbundel op.

Op dinsdag 12 april werd het initiatief voorgesteld in zaal Jonckholt te Hoelbeek. Het werd een gezellige avond, waarbij reeds heel wat leuke ideeën naar voren kwamen. Zo'n 25-tal mensen waren aanwezig en vertegenwoordigden een breed palet aan lokale gebruikers en betrokkenen (jeugdbeweging, gezinsbond, wandelclub, landelijke gilden, natuubeweging enz...). Iedereen verleende enthousiast zijn medewerking en kreeg op het einde van de avond een kaart en vragenbundel mee naar huis. De komende maand is het aan hen om in dit 'huiswerkje' aan te duiden welke wegen ze waarom belangrijk vinden, waar het beter of anders kan en waar er mogelijk nieuwe verbindingen kunnen ontstaan. De projectwerkgroep verzamelt alle ingevulde vragenbundels en bespreekt de resultaten in een volgende infovergadering op 21 juni.

Het initiatief in Bilzen sluit de reeks van 7 proefprojecten af die Trage Wegen vzw begeleidt in het kader van het Dulomi-project. We zijn blij dat we op éen jaar tijd met zeven verschillende gemeenten op een leuke en constructieve manier aan de slag zijn kunnen gaan om het lokale trage wegen net terug in de aandacht te brengen en -waar mogelijk- tot herstelacties of nieuwe verbindingen te komen. Op het einde van dit jaar bundelen we onze ervaringen in een praktische handleiding zodat ook andere gemeenten het voorbeeld van Bilzen kunnen volgen.

Voor meer nieuws over het project in Bilzen kan je steeds terecht bij Freek Verdonckt, freek.verdonckt@tragewegen.be, 02 204 09 70


Redelijkheid gevraagd bij het verplaatsen van voetwegen!

Regelmatig verschijnen er 'ad valvas' van vele gemeentehuizen nog steeds berichten die een openbaar onderzoek naar het afschaffen of verplaatsen van voet- en/of buurtwegen inluiden. De vzw Trage Wegen streeft naar het maximaal behoud van deze wegen in Vlaanderen, omdat ze voor de trage mobiliteit juist zo belangrijk zijn. Wil men buurtwegen afschaffen, dan kan dat volgens ons pas na een grondig onderzoek en een uitgebreide argumentatie. Minder bekend zijn de vele aanvragen tot het 'verplaatsen' van buurtwegen. De vzw Trage Wegen vraagt ook daar enige omzichtigheid.

Het inroepen van het vrijwaren van de privacy kan op zich vandaag een gegronde reden zijn om een buurtweg deels te verleggen. Vroeger liepen buurtwegen soms dwars door erven van landbouwers of particulieren heen zonder dat dit problemen stelde voor de aanpalenden of gebruikers. Dikwijls was het erf of de hoeve dan ook zelf een belangrijke ?openbare? bestemming of tussenstop langs deze weg. Ondertussen zijn zowel de tijdsgeest als de gebruiken veranderd en wordt de doorgang van publiek soms als hinderlijk ervaren. In zulke gevallen kan dan een verlegging van de buurtweg een mogelijke oplossing zijn.

We vinden het belangrijk dat de gemeenten in deze situaties als toezichtshouder en wegbeheerder op een constructieve manier naar een compromis zoeken waarbij:
1. het verbindend karakter van de weg gevrijwaard blijft,
2. de functies en meerwaarden van de weg zo veel mogelijk gerespecteerd worden,
3. een minimale maar efficiënte oplossing gezocht wordt voor het ingeroepen probleem (bijvoorbeeld privacy)dat zich stelt.

Het komt er dus op aan om een evenwichtige oplossing te vinden waarbij het bepleiten van de collectieve belangen van de weg het uitgangspunt zou moeten zijn. Nu draait een verlegging van een weg vaak op de volledige omlegging rondom de perceelsgrenzen van de betrokken eigenaar zonder te zoeken naar alternatieve oplossingen zoals bijvoorbeeld het omleggen rondom enkel de woning en/of het aanbrengen van groenschermen of een haag. Niet zelden gaat het om grotere domeinen: als de buurtweg dan omheen de perceelsgrenzen loopt, dient men plots tot een paar kilometer om te wandelen. De tekening geeft een voorbeeldje: de gele weg is het oorspronkelijk tracé, de voorgestelde verplaatsing staat aangegeven in het roze. Onnodig te vermelden dat zoiets afbreuk doet aan zowel de belevingswaarde als de mobiliteitsfunctie van de weg in kwestie. Gezond verstand en creativiteit is dus de boodschap bij het verplaatsen van buurtwegen!

Meer info over de afschaffings- en verplaatsingsprocedure van voet- en buurtwegen kan je terugvinden in het onderdeel 'veelgestelde vragen' van onze website.


Stafkaartenwand volledig!

Dankzij jullie massale reactie op onze oproep in het vorige e-zine beschikken we nu over een volledige stafkaartenwand op ons secretariaat. Heel veel dank aan allen!


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.