E-zine Trage Wegen vzw

Uitgave Oktober 2011

Tragewegenbeeld - Unieke zessprong in Voeren

In Voeren werd afgelopen weekend, op de Dag van de Trage Weg, een wel heel bijzondere wegwijzer ingehuldigd.
Maar liefst zes buurtwegen komen er samen.

De afgelopen weken herstelde de gemeente nog de twee dichtgegroeide buurtwegen, die op het kaartje met rood zijn aangeduid. Op de wegwijzer zijn de wegen aangeduid met hun dialectische volksnaam. Van een uniek stukje erfgoed gesproken!


Snuif de sfeer van de Dag van de Trage Weg 2011

Schitterend herfstweer, meer dan 60 acties in Vlaanderen en veel enthousiasme. Meer was er niet nodig om van de Dag van de Trage Weg 2011 een bijzonder succes te maken.

Op enkele locaties daagden bijna 1000 mensen op om deel te nemen aan een activiteit. En ook in de pers kreeg ons pleidooi voor meer en betere trage wegen ruim weerklank.

Uiteraard trokken ook wij op pad. En... zagen we dat het goed was.


Een historisch moment in Sint-Niklaas
Na 30 jaar strijd werd de Stadhoudersboswegel in Belsele, deelgemeente van Sint-Niklaas, op de Dag van de Trage Weg weer opengesteld. Het kostte de milieuvereniging De Raaklijn jaren van acties en overleg maar het resultaat mag gezien worden: de Stadhouderboswegel is weer een mooi onverhard wandelpad, met een takkenwal en een enkele bruggetjes.

Reden genoeg om te feesten dus. Een vijftigtal mensen uit de buurt waren bij de officiële inhuldiging van de weg, waarna iedereen hem ook inwandelde. Iedereen sprak vol lof over de inzet van De Raaklijn.

Deze wegel is zo belangrijk omdat hij het centrum van Sint-Niklaas en Belsele met elkaar verbindt. De weg was al die jaren onbruikbaar door illegale inname. Recent werd hij verlegd naar de rand van een weide.

Maar het einddoel is nog niet bereikt: het laatste deel van de weg, dat de verbinding maakt met Sint-Niklaas, moet nog heraangelegd worden. Er staat alvast een naambordje.


Dertig paar handen uit de mouwen in Zwalm
Buurtbewoners, leden van de scouts, de schepen van mobiliteit en de burgemeester: niet minder dan 30 mensen hielpen mee om het tragewegennetwerk in Zwalm nog uitgebreider en beter te maken. Met hulp van technische fiches en een gemeentewagen vol materiaal werkten ze de hele namiddag.

Er werd gemaaid, er werden bomen en met treinbilzen maakten ze brugjes. Ze bouwden voetgangerssluizen en verzamelden maar liefst acht vuilzakken zwerfvuil.

Na een middag hard werken kon dan alleen maar geconcludeerd worden dat de inhuldiging van al dit nieuws op zondag, met nog mooier weer, ongetwijfeld een succes zou worden.


Een wandeling van 22km langs trage wegen in Merelbeke
Zondag 23 oktober, 10u26. De trein Gent-Geraardsbergen houdt halt in Gontrode. Uit de trein stappen alleen maar mensen met stevige wandelschoenen. Een duidelijk bewijs dat het vandaag Dag van de Trage Weg is.

Trekkersgroep De Ronsers stippelde een tragewegentocht van 19 of 22km uit langs bekende en minder bekende paadjes in Melle, Merelbeke, Munte en Bottelare. Zo'n 35 mensen staan te popelen om eraan te beginnen. Opmerkelijk: mensen uit alle Vlaamse provincies waren naar Merelbeke afgezakt. De sfeer zat er al onmiddellijk in. (En toen moest de pisco sour nog bovengehaald worden!)

Hilde en Xavier leidden ons langs smalle veldwegjes, brede bosdreven, modderplekken, een voetgangerssluis en een weg die bijna ingenomen is in een tuin. De tragewegennaamborden die de gemeente enkele jaren geleden werden ten zeerste geapprecieerd. Deze wandeling toonde met verve aan dat een dicht netwerk van trage wegen een enorme meerwaarde is voor voetgangers, fietsers en de tientallen ruiters die we onderweg tegenkwamen.

Het mooiste compliment kwam uit de mond van een doorgewinterde wandelaar uit de buurt: "Amai dat is straf: ik heb vandaag een wegje ontdekt dat ik nog niet kende."


Wegwijzers in Gavere
De parochiezaal van Vurste: daar verzamelden heel wat wandelaars zondag vertrokken om één van de vijf uitgestippelde tragewegenroutes te verkennen. Van 2,6km tot 8,7 km. Twee routes waren speciaal afgestemd op rolstoelgebruikers en kinderwagens.

Op termijn is het de bedoeling om de routes uit te rusten met wegwijzers en educatieve infopanelen over leefbare landbouw. Zondag werd alvast getest of de plek van die wegwijzers en die infoborden in de smaak vallen. Wij zagen alvast dat het goed was.

Kon je er niet bij zijn dit weekend, dan kan je in de toekomst zeker nog terecht in Gavere om er het ?Web rond Vurste? te ontdekken.


Met vereende krachten in Lier
Lier is de eerste plaats in België waar er twee werkgroepen trage wegen actief zijn. Trage Wegen Koningshooikt bestaat al sinds 2007. Zij brachten alle trage wegen in Koningshooikt in kaart en konden een aantal verbindingen herstellen door deze in te schakelen in hun wandellussen. Op de Dag van de Trage Weg zag ook Trage Wegen Lier het daglicht.

Beide werkgroepen vragen de stad Lier werk te maken van haar trage wegen. Enerzijds door ontoegankelijke wegen open te stellen, anderzijds door een beter onderhoud van de bestaande wegen. Een oproep die we alleen maar kunnen bijtreden. De mooie onverharde wegen die Lier rijk is, zijn dringend aan een degelijk onderhoud toe.


Stilte en erfgoed in Voeren
In Voeren stond het landschap in de kijker. Jong en oud verzamelden in het zuiden van het stiltegebied Hoogbos-Snouwenberg. De activiteiten brachten op een creatieve manier trage wegen, de stilte en rust, oude verhalen en gebruiken onder de aandacht.

Bij het tragewegenbeeld las u al over de wegwijzer aan de historische zessprong en het herstel van twee buurtwegen.

Volksverhalen, toponiemen en het stiltegebied: bij de wandelingen vertelden de gidsen er alles over. Je kon deelnemen aan huifkartochten, het landschap tekenen of zelf speelgoed maken van materialen uit de holle wegen.

De aanwezigen proefden en genoten van verschillende streekproducten. Heel wat verenigingen uit verschillende sectoren stalden informatie uit. En de Voerense dialecten zorgden voor een extra klemtoon op de streekeigenheid en hielden zoveel mogelijk de tweetaligheid in stilte op de achtergrond.


Een greep uit het persaanbod
Een ploeg van het VRT-journaal was present in Asse. Hun verslag kan je op >>> deredactie.be herbekijken.

De heropening van de Stadhoudersboswegel in Belsele en een actie van Groen! in Vrasene trokken de aandacht van TVOost.

Ook in de kranten, Weekend Knack en op het internet verschenen heel wat artikels. Zo helpt de Dag van de Trage Weg ons om mensen die nog niet op de hoogte zijn van de voordelen van en de bedreigingen voor trage wegen te informeren.

Daarom maken we nu al een nieuwe afspraak voor volgend jaar.
De Dag van de Trage Weg 2012 vindt plaats op 20 en 21 oktober.

Meer foto's en verhalen vind je op >>> www.dagvandetrageweg.be.


Nieuw - Groene Haltewandeling langs trage wegen in Dilbeek en Asse

TreinTramBus en Trage Wegen vzw sloegen de handen in elkaar en maakten samen een nieuwe Groene Haltewandeling. Een Groene Haltewandeling is een uitgestippelde wandeling tussen twee haltes van het openbaar vervoer. Zo hoef je niet altijd in een lus te wandelen. Speciaal aan de nieuwe Groene Haltewandeling is dat ze bijna uitsluitend gebruikmaakt van trage wegen.

Op wandel tussen Dilbeek en Asse
Tussen de stations van Dilbeek, Asse en Sint-Martens-Bodegem maak je kennis met de prachtige natuur in de 'Groene Gordel' rond Brussel. Op amper 10 km van de hoofdstad kom je in een oase van rust terecht: een paradijs voor wandel- en natuurliefhebbers. Tragewegenkenner Hugo Marissens stippelde de route uit.

Op de Dag van de Trage Weg werd de nieuwe wandeling officieel voorgesteld in Dilbeek en Asse. Alle deelnemers kregen een gratis Groene Haltebrochure.

Meer weten?
Meer info over deze en andere Groene Haltewandelingen vind je op >>> www.groenehalte.be.
Een brochure kost ?2,50 (?2 voor leden van TTB) inclusief verzending. Bestellen kan via >>> www.groenehalte.be/bestel of bij TreinTramBus op het nummer 09 223 86 12.

Vijf exemplaren te geef
Trage Wegen vzw deelt vijf exemplaren van deze nieuwe wandelbrochure uit. Geïnteresseerd? Mail snel naar >>> hanne.vanherck@tragewegen.be.


Vraag van de maand - Hoe kan een gemeente optreden tegen de inname of versperring van een trage weg?

Op de Dag van de Trage Weg gingen heel wat wegen die al jaren niet meer toegankelijk waren, terug open. Wegen die in onbruik waren geraakt door een gebrek aan onderhoud, maar ook wegen die ingenomen werden bij tuinen, akker- of weiland. De gemeente is wegbeheerder van alle trage wegen en moet dus instaan voor het onderhoud, maar ook voor een onbelemmerde doorgang. Maar welke mogelijkheden heeft de gemeente eigenlijk om op te treden tegen inname?

1. Politiebevoegdheid: proces-verbaal opstellen
De gemeente heeft hiervoor verschillende mogelijkheden. In eerste instantie door de politiebevoegdheid van de gemeente. De burgemeester, schepenen en de leden van de lokale politie zijn gemachtigd om overtredingen op de Wet op de Buurtwegen vast te stellen en een proces-verbaal op te stellen.
Naast een strafmaatregel, zal de rechtbank het herstel van de weg in de voorgaande toestand bevelen, binnen een welbepaalde termijn.
Respecteert de overtreder het bevel tot herstel niet, dan kan het gemeentebestuur in zijn plaats optreden. Ook voor openbare wegen op private grond. Het gemeentebestuur kan dus zelf ingrepen uitvoeren, zoals het laten verwijderen van een afsluiting of het snoeien van een haag. De kosten die de gemeente hiervoor maakt, kunnen aangerekend worden aan de overtreder.

2. Naar de politierechtbank
Een tweede mogelijkheid is een strafrechtelijke vervolging via de politierechtbank. Het afsluiten van openbare wegen is volgens het Veldwetboek een misdrijf. Via deze weg kan de gemeente dus niet alleen optreden tegen het afsluiten van buurtwegen uit de Atlas der Buurtwegen, maar ook tegen het afsluiten van feitelijke buurtwegen.
Het Veldwetboek stelt wel dat dit een aflopend misdrijf is. De verjaringstermijn is zes maanden. De gemeente kan proces-verbaal opstellen en zich burgerlijke partij stellen. De politierechter legt een geldboete op en vordert herstelmaatregelen.
Wegen die nog maar recent afgesloten werden, kunnen op die manier snel terug open gemaakt worden. Het komt er vooral op aan snel te reageren als gemeente.

3. Naar de vrederechter
Een derde optie is een burgerrechtelijke procedure voor de vrederechter. Aangezien dit zowel kan volgens het burgerlijke wetboek, als volgens de Wet op de Buurtwegen, is ook deze optie mogelijk voor zowel buurtwegen als feitelijke buurtwegen.
Een dergelijke vordering is even onverjaarbaar als de buurtweg zelf, en kan dus ook nog jaren na het afsluiten van de weg. De gemeente stelt zich hierbij burgerlijke partij. De rechter vordert herstelmaatregelen en kan daarbij dwangsommen opleggen.

Interessant om weten is dat ook burgers zich volgens deze weg burgerlijke partij kunnen stellen om het herstel van een weg af te dwingen.

Voorbeelden van vonnissen vind je op www.tragewegen.be.

Een praktijkvoorbeeld
Deze week nog berichtte het Nieuwsblad (26/10/2011) over de rechtszaak die de gemeente Beersel aanspande tegen twee eigenaars in Huizingen omdat zij een buurtweg onrechtmatig afsloten. Na jarenlang getouwtrek, oordeelde de rechter nu dat deze eigenaars de voetweg opnieuw moeten openen.

Nog vragen?
Heb je zelf nog een vraag in verband met trage wegen? Neem eens een kijkje op >>> www.trage-wegen-lijn.be. Of contacteer Hilde Béatse op het nummer 09/331 59 22 of via hilde.beatse@tragewegen.be.


Over de grens met de Tikkenhaenweg

Trage wegen houden geen rekeningen met grenzen. Wars van gemeentegrens, provinciegrens of landsgrens verbinden ze dorpen en steden. De Tikkenhaenweg tussen Hoogstraten en Baarle-Nassau is een prachtig voorbeeld daarvan. Op de Dag van de Trage Weg werd deze oude buurtweg plechtig heropend.

Werkgroepen trekken aan de kar
De werkgroep Oude Voetwegen van Erfgoed Hoogstraten vzw sloeg de handen in elkaar met Natuurpunt Markvallei en de werkgroep Zandwegen van de Heemkring Amalia van Solms (Baarle-Nassau). Samen ijverden ze bij de lokale overheden voor de heropening van deze oude weg. De naam 'Tikkenhaen' verwijst oorspronkelijk naar het hoedje van de pastoor. Deze weg wordt zo genoemd omdat hij de twee kerken van dezelfde pastoor met elkaar verbindt.

De gemeentebesturen van Hoogstraten en Baarle-Nassau, die trouwens eigenaar zijn van deze buurtweg, zorgden ervoor dat bomen en struiken werden gekapt. Ze plaatsten een nieuw houten bruggetje over de Hollandsche Loop zodat het pad tegen de Dag van de Trage Weg weer toegankelijk was.

Plechtige inhuldiging met Tikkenhaen
Op de grensovergang - geflankeerd door de Belgische en Nederlandse vlag en de bijhorende barelen - werd het pad ingehuldigd door de locoburgemeester van Hoogstraten en burgemeester van Baarle-Nassau (Nederland). En dat in het gezelschap van 400 (!) sympathisanten die dit historisch moment niet wilden missen.

Nadien werd de Tikkenhaenweg en haar wandelaars nog symbolisch gezegend door een echte vrome 'tikkenhaen'. Gevolgd door een mooie wandeling van 5,5 km door de bossen van Wortel-Kolonie. De tocht leidde eveneens over verschillende recent geherwaardeerde oude voetwegen in het aantrekkelijk erfgoedlandschap Kasteel van Hoogstraten

De vele uitgelaten reacties bewijzen het belang dat velen hechten aan historische, veilige, groene en rustige wandelwegen. Deze Dag van de Trage Weg was een geweldig geslaagd evenement.

Meer weten?
Voor enkele mooie impressies van deze prachtige dag, kan je doorklikken naar >>> www.erfgoedhoogstraten.be of www.amaliavansolms.org.
Een fotoreportage vind je op deze >>> pagina.


Uitsmijter - Groen Jefke met de Bospas op de bus

Stem op Hugo Marissens, ons Groen Jefke!

Het Groen Jefke is het logo van de Bond Beter Leefmilieu én van een ludieke wedstrijd. De BBL reikt dit jaar drie Groene Jefkes uit: aan een straffe vrijwilliger, een vereniging en een straf initiatief uit de sector.

Hugo Marissens, duivel-doet-al bij Trage Wegen Dilbeek en Schampavie, is één van de tien genomineerden voor de vrijwilligersprijs. Liever slijk dan beton is zijn motto. Zijn enthousiasme en gedrevenheid hebben ervoor gezorgd dat tientallen kilometers trage wegen in de rand rond Brussel van verwaarlozing en inname werden gered. Hij is een inspiratie voor talloze mensen. Of het nu om websites bouwen, wandelingen organiseren of wegen vrijmaken gaat: Hugo kan het allemaal.

Een warme oproep dus om voor Hugo te stemmen. Dat doe je >>> op jefkes.bondbeterleefmilieu.be/stemformulier
Stemmen kan nog tot zondag 6 november.De nieuwe Bospas van De Lijn kan je planten

Openbaar vervoer is goed voor het milieu, dat weet iedereen. Om dat te onderstrepen en voor extra groen te zorgen in Vlaanderen, lanceert De Lijn voor de tweede keer de Bospas.

Heb je je tien ritten opgebruikt, dan kan je je buskaartje letterlijk laten uitgroeien tot een nieuwe boom. Want in het papier van de Bospas zijn zaadjes verwerkt van een els. Dat is een sterke, inheemse boom die je bijna overal kunt planten.

Het planten is kinderspel. Na je tien ritten stop je het hoesje van de Bospas onder de grond, geef je het wat water, en klaar is Els. Na enkele weken steekt een nieuw boompje de kop op. Wil je je Bospas echt alle groeikansen geven? Op www.delijn.be/bospas vind je extra plant- en groeitips.

De Bospas is te koop in de Lijnwinkels en via de eShop van bpost. Hij is bruikbaar tot eind april 2012.
Aan de kaak - De illegale afschaffing van de spoorwegovergang in Roeselare

Twee weken geleden sloot Infrabel overweg 86 op de lijn Kortrijk-Brugge. Infrabel schafte de voorbije jaren tal van overwegen af en plant de volgende maanden nog tientallen extra sluitingen. De spoorwegbeheerder sluit spoorovergangen om de ongevallencijfers te verminderen. Daarbij vergeet Infrabel dat deze eenzijdige strategie ook negatieve gevolgen heeft. Vooral voor voetgangers, fietsers en ruiters.

Niet geknipt voor wandelaars
In dit concreet geval werd Grote Routepad 128 - dat van Wissant (Frankrijk) via Maastricht naar Aachen (Duitsland) loopt - domweg in twee stukken gehakt ter hoogte van de Regenbeekstraat in Roeselare. Wandelaars gebruiken deze langeafstandspaden veel en graag. Ze volgen mooie en verkeersluwe wegen en paden. Ze zijn duidelijk bewegwijzerd. Ze zijn internationaal bekend.

Door het afschaffen van de overweg, zijn zachte weggebruikers vanaf nu verplicht een omweg te maken langs onaantrekkelijke straten. Niet alleen GR?s worden bedreigd. Ook mountainbikeroutes van Bloso, ruiterpaden en bewegwijzerde wandelingen lopen gevaar.

Geen overweg is omweg langs autoweg
Met hun hoge bermen en schaarse oversteekplaatsen zijn spoorlijnen altijd een harde barrière voor zachte weggebruikers. En de toestand verbetert er niet op. Jammer genoeg worden vooral rustige, verkeersluwe wegen op die manier doorgeknipt. Kleinschalige wandel-, fiets- en ruiterpaden lopen plots dood en verliezen hun functie. Bossen, velden en natuurgebieden zijn nog moeilijk bereikbaar en ook binnen de stad worden verkeersluwe overwegen, die zo belangrijk zijn voor de schoolgaande jeugd, doorgeknipt.

Wandelaars, fietsers en ruiters zien zich gedwongen om een omweg te maken via ? o, ironie! - de autoweg. Het is een goede zaak dat Infrabel minder ongevallen met treinen en auto?s wil. Maar het sluiten van overwegen voor alle verkeer is niet de juiste strategie. Integendeel. Infrabel verlegt het risico naar fietsers en voetgangers die langs drukke autowegen worden gestuurd. Het probleem wordt dus niet opgelost maar verplaatst.

Geen duurzame mobiliteit zonder geschikte infrastructuur
Bovendien zullen een aantal zachte weggebruikers hun fiets inruilen voor de auto wanneer het aantal kilometers dat ze moeten omrijden te groot wordt. Overheden en organisaties op alle niveaus zetten mensen aan tot een duurzamere mobiliteit. De boodschap is: laat je auto zoveel mogelijk staan. Wees dan consequent en zorg ook voor een degelijke infrastructuur voor fietsers en voetgangers. Infrabel geeft zelf toe dat de gevaarlijkste overwegen meestal overwegen voor autoverkeer zijn. Niet de kleine voetgangers- en fietsersoverwegen.

Daarom pleiten wij ervoor om overwegen niet zomaar af te schaffen. We vragen aan de NMBS en Infrabel, die eergisteren nog het station promootten als mobiliteitscentrum voor fietsers en voetgangers, om geen zachte verbindingen meer door te knippen. Weer gemotoriseerd verkeer, niet de zachte weggebruiker.
Laten we het afschaffen van overwegen een halt toe roepen en op zoek gaan naar creatieve en betere alternatieven.

Ruim protest
Deze oproep wordt ondersteund door Grote Routepaden, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Trein Tram Bus, Komimo, Verengingen voor Verkeersveiligheid, Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, Chiro, JNM, Aktivia, Pasar en De Bron vzw.

Infrabel overtreedt de Wet op de Buurtwegen
De houding van Infrabel in het dossier van Roeselare is ronduit stuitend. Door de spoorwegovergang af te sluiten, belemmert de spoorwegbeheerder de doorgang op deze buurtweg. Zonder de wettelijk voorziene afschaffingsprocedure bij de bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen.

Meer info nodig?
Neem contact op met Hilde Béatse via hilde.beatse@tragewegen.be of 09/331 59 22.
Lokaal contact in Roeselare is Dani Nolf via 051/30 84 21.

Een reportage over de afsluiting van de Regenbeekstraat in Roeselare vind je op de website van >>> Focus-WTV.


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.