E-zine Trage Wegen vzw

Uitgave September 2011

Tragewegenbeeld - Dag van de Trage Weg in zicht

Alle info vind je op >>> www.dagvandetrageweg.be.


Dag van de Trage Weg - Ontdek nieuwe wegen op 22 en 23 oktober

Op 22 en 23 oktober trekken vrijwilligers en gemeentebesturen in ons land de kaart van trage wegen. Verwaarloosde paden worden vrijgemaakt, opgeruimd en ingewandeld op de Dag van de Trage Weg.
Ook jij bent hartelijk welkom om nieuwe en onbekende wegen te ontdekken.

Waarom trage wegen?
Trage wegen hebben deze aandacht hard nodig. Want nog altijd verdwijnen wegen door een gebrekkig onderhoud of inpalming. Op de Dag van de Trage Weg keren we dit proces om: de voorbije jaren kwamen er dankzij dit actieweekend verschillende kilometers trage weg bij. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië.

Zin om mee te doen?
Dan is er vast een activiteit in jouw buurt. Een overzicht van alle acties vind je op >>> www.dagvandetrageweg.be. De overzichts-brochure vind je op >>> deze pagina.

Wil je zelf nog een activiteit organiseren?
Dat kan. Laat het ons weten via >>> www.dagvandetrageweg.be en je actie komt in het overzicht.
Nood aan ondersteuning? Dan helpen we je graag op weg. Een seintje aan Hilde of Pieter volstaat. Je kan hen bereiken op het nummer 09/331 59 22 of via hilde.beatse@tragewegen.be of pieter.brusselman@tragewegen.be.


Vraag van de maand - Kan een private weg een openbaar karakter hebben?

Een week of twee geleden schreef Het Nieuwsblad dat ?heel wat bezoekers van de boerenmarkt in Scherpenheuvel zich vragen stelden over het nieuwe voetpad dat zich langs de oude stadsgrachten achter de basiliek slingert.? Bij het lezen van het artikel >>> dat je op deze webpagina vindt, fronsten ook wij de wenkbrauwen.

Nieuw wandelpad naast bestaand pad
Het splinternieuwe pad waarvan sprake, loopt parallel met de eeuwenoude Rozenkransweg. Dit pad wordt van oudsher gebruikt als bedevaartsweg, maar mensen gebruiken hem ook voor niet-religieuze doeleinden. Daardoor is de Rozenkransweg een gewone openbare weg.
De gemeente heeft nu, evenwijdig aan de bestaande weg, een nieuwe weg aangelegd. Kostenplaatje: 59.987 euro.
Geld dat de gemeente had kunnen gebruiken om andere trage wegen te heropenen of te onderhouden. Want de Rozenkransweg is dan wel in privaat eigendom, verder is hij volstrekt openbaar.

Private eigendom én openbaar gebruik
Het gemeentebestuur stelt dat de Rozenkransweg eigendom is van de kerkfabriek. Bovendien heeft de Rozenkransweg een specifieke bestemming in het kader van de bedevaart. Door die bestemming en eigendom zou de weg - volgens de gemeente - niet gebruikt mogen worden als 'gewone' wandelweg.

Het gemeentebestuur is hier jammer genoeg fout geïnformeerd.
Of een weg al dan niet openbaar is, heeft niets te maken met de eigendom van de weg. Ook niet met het feit dat de weg gebruikt wordt als bedevaartsweg. Het openbaar karakter van een weg hangt enkel en alleen af van zijn gebruik.

Openbaar gebruikte wegen worden feitelijke buurtwegen
Als verschillende mensen met een zekere regelmaat de weg gebruiken, krijgt de weg vanzelf een openbaar karakter. Bestaat dat openbaar gebruik dertig jaar, dan krijgt de weg zelfs een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang. Het volstaat dat ?de doorgang gedurende dertig jaar voortdurend en onafgebroken, openbaar en niet dubbelzinnig gebruikt werd door eenieder voor het openbaar verkeer? (cassatiearrest van 10 mei 1983).
Wegen die openbaar geworden zijn door het gebruik ervan, worden ?feitelijke buurtwegen? genoemd. Het geciteerde cassatiearrest stelt dat "openbaar gebruikte wegen dit statuut automatisch krijgen na 30 jaar, zonder dat de gemeente daar enige formele administratieve handeling voor moet stellen."

En wie beheert zo'n feitelijke buurtweg?
Volgende de Nieuwe Gemeentewet, art. 135, heeft de gemeente de plicht om deze wegen open te houden én te onderhouden. De gemeente Scherpenheuvel-Zichem zal in de toekomst dus zowel de nieuw aangelegde weg al de oude Rozenkransweg moeten onderhouden.
Opmerkelijk is ook dat de gemeente de nieuwe voetweg op termijn wil inschakelen in de erfgoedwandeling die de stad uitbouwt. Terwijl de Rozenkransweg slechts enkele meters verder ligt en erfgoed ís.

Nog vragen?
Heb je zelf nog een vraag in verband met trage wegen? Neem eens een kijkje op >>> www.trage-wegen-lijn.be. Of contacteer Hilde Béatse op het nummer 09/331 59 22 of via hilde.beatse@tragewegen.be.


Aan de kaak - Veel gebruikte buurtweg door gemeente afgesloten in Opwijk

Aan het begin van de zomer legt de gemeente Opwijk een mooi hoppeveld aan om de herinnering aan de lokale hoppeteelt kracht bij te zetten. Met steun van de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse overheid en Europa. Mooi initiatief. Het gemeentebestuur wijst zelfs op de toeristische ontsluitingsmogelijkheden via een aantal buurtwegen.

Tot zover het goede nieuws
Want een van die buurtwegen loopt schuin over het perceel waarop het hoppeveld werd aangelegd. En zo heeft de gemeente er zelf voor gezorgd dat deze weg verdwenen is. En dat zonder de verplichte procedures te volgen. Dat is niet alleen onwettig, maar ook laakbaar, zeker omdat de gemeente in haar communicatie trage wegen aanduidt als ontsluitingsmogelijkheden naar het hoppeveld.

Historische weg met actuele waarde
Buurtweg 78 is een typische molenweg, die tot enkele maanden geleden veel gebruikt werd. Dat intensieve verbruik is logisch, want via deze buurtweg kon je makkelijk met van het centrum van Opwijk naar buurgemeente Merchtem fietsen. Bovendien biedt hij een veilige doorgang voor zwakke weggebruikers van de wijk Hulst naar het voetbalterrein van "De Sjoeters". De omliggende landbouwers doen al jaren de nodige inspanningen om het tracé vrij te houden.

Heemkring in actie
Dat een gemeente zelf de regelgeving rond buurtwegen aan haar laars lapt - én tegelijk trage wegen bestempelt als een goede ontsluiting van de site - is bijzonder pijnlijk.
De Heemkring Opwijk-Mazenzele pikt deze démarche alleszins niet. In een brief aan de gouverneur van Vlaams-Brabant vragen zij om een oplossing van deze zaak.
Hopelijk ziet het bestuur haar vergissing in en lost ze deze zaak snel op. Zodat dat fietsers en voetgangers in de buurt zich niet meer genoodzaakt zien om zelf een weg te banen in het aanpalend grasveld rond het hopveld.


Week van het Bos - Van 9 tot 16 oktober

De Verenigde Naties riepen 2011 uit tot het Internationaal Jaar van de Bossen. Vlaanderen springt meer op de kar.
Met de slagzin "Bos zonder grenzen" zoomt de campagne in op wat bossen wereldwijd betekenen voor Vlaanderen en vice versa.

Tussen 9 en 16 oktober kan je deelnemen aan een van de 200 bosactiviteiten. Van paddestoelentochten tot nachtelijke omzwervingen in een muziekbos: het kan allemaal.

Meer info vind je op >>> www.weekvanhetbos.be.


Uitsmijters - Petitie in Kessel-Lo en Pasar boomt

Onderteken de petitie voor het herstel van het Lovensevoetpad in Kessel-Lo

Sinds 2004 voeren buurtbewoners al actie voor het herstellen van een belangrijke buurtweg in Kessel-Lo. De voetweg is een veilige alternatief voor een drukke straat in de buurt van een school. Helaas is de weg verdwenen in een akker.

Allerlei goede voornemens en beloftes ten spijt, blijft de weg tot vandaag onbruikbaar. Om de gemeenten aan te zetten tot actie hebben buurtbewoners een petitie opgezet.

>>> De petitie ondertekenen kan je via deze link.

Meer informatie over dit dossier vind je op >>> www.johanna.be.Pasar boomt op 6 november. Plant mee!

Onder de titel "Pasar boomt" organiseren 151 Pasargroepen wandelingen langs bosarme gebieden in Vlaanderen.

In een zeventigtal gemeenten planten ze ook bomen. Andere afdelingen organiseren een symbolische actie in het kader van de campagne ?1 miljoen bomen voor Vlaanderen? en het Jaar van het bos wil Pasar zo de bosarmoede in onze streken helpen terugdringen.

Praktisch
Laat op 6 november ook jouw stem voor meer bos horen. Neem een kijkje op >>> www.pasar.be/boom en sluit je aan bij één van de vele activiteiten. Volwassenen betalen 3 euro, kinderen jonger dan 12 nemen gratis deel.

Kan je er niet bij zijn, maar wil je de actie steunen?
Sms BOOM naar 6607. Per sms betaal je 1 euro. Met dat geld kopen ze nieuwe boompjes aan die ze op 6 november planten.


Te voet naar Manilla - Op tocht voor het goede doel

Op 6 oktober geeft Markant de aftrap van hun wandelactie. Samen met zoveel mogelijk vrijwilligers willen ze tegen 6 mei 10.512 kilometer gestapt hebben. Dat is de afstand tussen Brussel en de Filipijnse hoofdstad Manilla.

Voor deze actie slaan Trias vzw en Markant de handen in elkaar. Trias is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking, actief in twaalf landen verspreid over Latijns-Amerika, Afrika en Azië. De organisatie ondersteunt familiale boeren en kleine ondernemers. Zij werken daarvoor samen met verschillende lokale partners.

In de Filipijnen is dat Ashi, een vrouwenorganisatie die sinds enkele jaren samenwerkt met Markant.
Om de ondernemende vrouwen aan de andere kant van de wereld te steunen zetten de Markantdames nu letterlijk hun beste beentje voor.

Wandel mee in je buurt
Zin om samen met Markant de uitdaging aan te gaan en zo de Filipijnse onderneemsters te steunen? Trek dan je stapschoenen aan en wandel samen met een Markantafdeling in je buurt zoveel mogelijk kilometers bij elkaar.
Meer info over welke Markantafdelingen meewandelen en inschrijven kan op >>> www.tevoetnaarmanilla.be.


Het kan wél - Aanleg van het Molenpad in Lennik

De Lennikse tragewegencommissie heeft het ?Molenpad? heraangelegd tussen de Dorekenstraat en de Gustaaf Vandersteenstraat.
Na de werken aan het waterspaarbekken en de Aquafincollector was heraanleg nodig. Dat kwam goed uit, omdat de gemeente Lennik een veilige verbinding wilde voorzien tussen de sporthal, gelegen langs een drukke baan, en de scholen.

Oud molenpad in een nieuw jasje
Dankzij een dikke laag houtsnippers is het pad weer goed begaanbaar. Dit oude molenpad, dat langs de beek loopt, werd vroeger veel gebruikt door de boeren om zakken te malen graan op hun kruiwagen naar de Slagvijvermolen te brengen.

Knooppunt voor recreatie en functioneel traag verkeer
Het pad wordt opnieuw - en deze keer integraal - opgenomen in het wandelknooppuntennetwerk. Er komen knooppuntpalen. Het wandelpad verbindt het dorp van Sint-Martens-Lennik met Zwartenbroek. Het zal een veilige verbinding vormen voor de leerlingen van het Sint-Godelieve Instituut.

Meer info nodig?
Voor meer info over dit pad kan je terecht bij Inge Dooremont van het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën. Haar gegevens:
inge.dooremont@rlzzz.be of tel. 02 452 60 45.


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.