E-zine Trage Wegen vzw

Uitgave Juli 2011

Vraag van de maand - Zijn onverharde wegen beschermd?

Neen. De bescherming van een trage weg hangt af van zijn statuut, maar niet van zijn verharding. Toch zijn heel wat onverharde wegen belangrijk voor natuurbehoud en ecologie. Verharding van dergelijke wegen brengt die meerwaarde in het gedrang.

Onverharde wegen worden niet automatisch geclassificeerd als habitat voor plant- of diersoorten. Dat komt omdat er erg uiteenlopende soorten onverharde wegen zijn.
Gelukkig betekent dit niet dat geen enkele onverharde weg bescherming geniet.

Wanneer is een onverharde weg wel beschermd?
1. Sommige onverharde wegen zijn beschermd omwille van hun ligging. Bos- en parkpaden vallen onder het bosdecreet. Paden in natuurreservaten vallen onder het decreet op het natuurbehoud. De inrichting van dergelijke wegen moet voldoen aan een aantal richtlijnen. Zo mag het bodemprofiel bijvoorbeeld niet omgewerkt worden.

2. Een weg kan ook bescherming genieten omwille van een hoge natuurwaarde. De modaliteiten daarvan liggen vast in het decreet op het natuurbehoud. Het decreet somt alle beschermde vegetaties op. Een dergelijke weg verharden kan een inbreuk zijn op dit decreet.

3. Ten slotte kunnen er morele gronden zijn voor de bescherming van een weg. Een geplande verharding kan een bedreiging zijn voor een soort die op de rode lijst staat. In dat geval kan je het principe van de zorgplicht inroepen. Deze zorgplicht zit verankerd in het decreet op het natuurbehoud.

Meer info nodig?
Voor meer informatie over de onverharde wegen en hun bescherming, kan je terecht bij Kris Decleer van het Instituut voor Natuurbeheer op het nummer 02/558 18 47 of via kris.decleer@inbo.be.


Uitsmijter - Zoektocht langs trage wegen in Rotselaar, Werchter en Wezemaal

Gekend zijn ze niet, de vele onverharde wegen en kleine paadjes die deze verrassend groene gemeente ontsluiten. Ontdek ze deze zomer dankzij een zoektocht.

Je kan kiezen uit vier lussen, die je met de fiets of te voet kan afleggen. Met de tragewegenkaart in de hand kan je zelf je traject bepalen.

De vragenlijst en tragewegenkaart zijn voor 3 euro te koop in het Administratief centrum van Rotselaar of op de toeristische dienst in centrum Mena. De wedstrijd loopt nog tot 30 september.

Meer info?
Neem contact op met de toeristische dienst op het nummer 016/61 64 15.


Gesignaleerd - Voorbeeldenboek Aanpak sluipverkeer

Sluipverkeer op kleine plattelandswegen: een probleem dat de laatste jaren groter wordt, gelijklopend met het tempo waarop de files groeien.

Oplossingen gezocht!
Minister-president Kris Peeters richtte in het najaar van 2008 in de schoot van het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (kortweg IPO) >>> een themagroep op over het oneigenlijk gebruik van plattelandswegen en de aanpak van sluipverkeer.
Doel: oplossingen voor sluipverkeer voorstellen die meteen ook resulteren in efficiënter onderhoud. Trage Wegen vzw draagt bij aan deze themagroep.

Voorbeelden te boek
Afgelopen maand publiceerde de themagroep een praktisch voorbeeldenboek getiteld Aanpak sluipverkeer: naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen. Het boek is >>> gratis te downloaden via de website van het IPO.

De publicatie verzamelt bruikbare voorbeelden van maatregelen die sluipverkeer tegengaan. Onder meer tractorsluizen, de omvorming naar tweesporenwegen, de opmaak van functietoekenningsplannen en het plaatsen van verkeersborden komen voor het voetlicht.

Gemengde reacties
Vandaag berichten onder meer >>> De Standaard en >>> De Morgen over de maatregelen die in het boek worden voorgesteld. De reacties van de lezers tonen aan dat veel mensen sluipverkeer niet als een probleem beschouwen. Er is nog werk aan de winkel.

Ken je zelf een goed voorbeeld?
Laat het weten aan het IPO. Zo kunnen zij nieuwe ideeën en praktijken aan de lijst toevoegen. Ook met andere vragen en opmerkingen kan je bij hen terecht via mobiliteit@vlm.be.


Gesignaleerd - Arpia 2011. Kunst met landschap

Van 20 augustus tot 9 oktober presenteert ARPIA 2011 je een stevige portie kunst met landschap in Sint-Lievens-Esse (Herzele).

Acht weekends lang kan je genieten van artistieke interventies in het omliggende landschap, van tijdelijke kunstwerken binnen en rond de muren van de oude steenbakkerij. Ook het nevenprogramma met landschappelijke themawandelingen, debat en openluchtbrunch is niet te versmaden.


Internationaal programma. Met nieuwe trage weg
Zes internationale kunstenaars zetten de toon. Ze creëren in de omgeving een kunstwerk met veel aandacht voor de identiteit van het gebied. Samen met de permanente werken van vorig jaar vormen ze een almaar uitdijende permanente kunst- en wandelroute.

Meest in het oog springend is het werk van Masashi Eshigo. Hij wil via een even ambitieuze als eenvoudige installatie een trage weg opnieuw openstellen. Het kunstwerk, een loopbrug op een hoogte van 1,5 meter over een lengte van enkele honderden meters, zal getoond worden als een work in progress. De voltooiing van het werk is gepland voor volgend jaar.
Tijdens ARPIA 2011 zal de plaats van de weg subtiel worden vrijgemaakt. In de oude steenbakkerij kan je studies, schetsen, verzamelde verhalen? over het project zien.
De kunstenaar betrekt de buurtbewoners en de omgeving zoveel mogelijk bij het proces. Deze zomer zal Masashi Eshigo regelmatig aanwezig zijn om verhalen en informatie te verzamelen voor deze trage weg.

Meer weten over ARPIA 2011?
Neem een kijkje op >>> www.arpia-art.be of neem contact op met Jonas Vandeghinste via 054/50 35 32 of communication@arpia-art.be.


Oproep - Kunst op, langs en over trage wegen

Het project Sideways opent een artistiek onderzoek naar trage wegen. In de zomer van 2012 ontvouwt zich een festival voor kunst op weg en onderweg. Vier weken lang volgt Sideways een parcours van trage wegen, dwars door ons land.

Kunstenaars staan stil bij beweging en im/mobiliteit. Ruimtelijke wan/orde/ning en landschap. Topografie en verhalen. Sedentaire en nomadische ruimte. Toerisme en routegebonden recreatie.


Oproep voor kunstenaars
Een voorstelling van het project en de oproep voor professionele kunstenaars vind je op >>> www.sideways2012.be.

Sideways is een initiatief van Trage Wegen vzw, Verbeke Foundation en het kunstcollectief Glasbak. Arpia vzw en Turnhout2012 zijn partners van het festival.


Voor het voetlicht - Onze nieuwe medewerker Ilse Mertens

Als net afgestudeerde master in de EU-studies werk ik sinds kort bij Trage Wegen vzw als project- en beleidsmedewerker.

Mij inzetten voor het behoud en herstel van trage wegen, doe ik om verschillende redenen. Als kind waren trage wegen een belangrijk deel van mijn speelterrein, maar ook nu geniet ik vanop de fiets nog dagelijks van deze wegen.

Verder sluit mijn werk bij Trage Wegen vzw sterk aan bij mijn interesses: milieu, duurzame plattelandsontwikkeling en ruimtelijke ordening in het algemeen. Die interesses groeiden uit mijn vrijwilligerswerk bij JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) en mijn landbouwroots.

Bij Trage Wegen vzw zal ik mij onder meer focussen op beleidswerk. Mijn opleiding Sociaal beleid zal daarbij goed van pas komen.

Ik ben afkomstig uit Geraardsbergen. Na mijn studies ben ik blijven plakken in Gent. Nu ook werkend in Gent, hoop ik veel te kunnen betekenen voor Trage Wegen vzw.

Je kan me bereiken op het telefoonnummer 09/331 59 23 of via ilse.mertens@tragewegen.be

Hopelijk tot snel!
Ilse


Tragewegenbeeld - Gespot in Meerhout

Rijp zijn ze nog niet, deze pompoenen. Fotogeniek des te meer.
Trage Wegen vzw wenst je een heerlijk vervolg van de zomer.


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.