E-zine Trage Wegen vzw

Uitgave Juni 2011

Niet lezen als je niet geïnteresseerd bent in de toekomst.

Zal het licht uitgaan of niet? Dat hangt van jou af.

We moeten ons geen zorgen maken dat het licht zal uitgaan als we afstappen van kernenergie, maar we moeten nu wel durven kiezen. We kunnen niet én op kernenergie én op hernieuwbare energie inzetten. De twee energievormen sluiten elkaar uit. Rekening houdende met de vele risico?s van kernenergie is de keuze dus snel gemaakt.

Maak de politici duidelijk dat ze nu moeten afstappen van kernenergie en kiezen voor hernieuwbare energie.
Laat je stem horen en teken de petitie van Stop en Go op >>> www.stop-kernenergie.be.

Wil je beter geïnformeerd zijn?
Lees de informatieve fiches van Bond Beter Leefmilieu. Ze leggen je haarfijn uit welke vooroordelen over kernenergie er zijn en waarom die vooroordelen niet juist zijn.
Want neen, kernenergie is niet CO2-neutraal. En neen, kernenergie is niet goedkoop.

Wil je het debat blijven volgen?
Word dan fan van >>> Stop and Go op facebook.

PS: Heb je er al eens over nagedacht wat jouw kinderen of jouw kleinkinderen met dat kernafval zullen doen?


Trage Wegen Kwadraat - Een terugblik

Twee weken geleden vond de eerste editie plaats van Trage Wegen Kwadraat, een dag vol workshops over en op trage wegen. Plaats van afspraak was Haaltert, waar je achter de lintbebouwing nog een fijn tragewegennetwerk vindt.

Theorie en resultaat op het terrein
De grootste groep volgde de workshops over erfgoed en beleidsbeïnvloeding. Een paar deelnemers gingen op pad met de mensen van OpenStreetMap. Ze leerden hoe je je wandelgps kan gebruiken om trage wegen in kaart te brengen en je kennis met andere mensen te delen. Onder begeleiding van Inverde, gespecialiseerd in opleidingen voor natuur- en groenbeheer, maaiden enkele enthousiastelingen sentier 66 in Haaltert. Op het einde van de workshop was dit pad opnieuw toegankelijk voor iedereen.

Kon je er niet bij zijn? Benieuwd naar de presentaties?
Je vindt ze, samen met de bijhorende documenten en interessante links, op >>> deze pagina van onze website.


Dag van de Trage Weg 2011 - Organiseer zelf een activiteit

Dag van de Trage Weg 2011: zaterdag 22 en zondag 23 oktober

De Dag van de Trage Weg is een actieweekend voor iedereen die trage wegen belangrijk vindt. Verenigingen, besturen en buurtbewoners slaan de handen in elkaar om een actie rond trage wegen te organiseren. Doel van de campagne: trage wegen toegankelijk maken en mensen overtuigen van het belang van trage wegen.

Waarom?
Trage wegen hebben veel in hun mars: omdat het wegen zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer kunnen we veiliger naar school of het werk fietsen. Ze zijn ideaal voor wandelaars of fietsers om van de rust en de natuur te genieten. Ook voor de natuur zelf zijn ze van belang als ecologische verbinding of als verblijfplaats. Bovendien zijn veel trage wegen historische verbindingen of hangt er een verhaal of legende aan vast.

En toch blijven trage wegen een bedreigde soort. Door te weinig onderhoud, inname of verharding. Op de Dag van de trage weg hameren we samen met jou op meer aandacht voor trage wegen.

Wat?
Elke activiteit die onze trage wegen helpt: een dichtgegroeide weg terug open maaien, een wandeltocht langs nieuwe of bedreigde wegen of een avontuurlijk spel langs trage wegen.

Organiseer samen met je gemeente, vereniging of enkele buurtbewoners een activiteit op 22 of 23 oktober en nodig iedereen in je buurt uit om mee te doen. Want we hebben alle hulp nodig om de trage wegen te redden.
Wij helpen jou op weg met een draaiboek en campagnemateriaal.

Hulp nodig?
Wil je graag aan de slag maar weet je niet goed hoe er aan te beginnen? In ons draaiboek vind je handige tips en voorbeelden.

We komen ook graag eens langs om samen met jou te bekijken welke activiteit je kan organiseren.

Doe je mee? Goed zo!
>>> Klik hier om in te schrijven.
Of neem contact op met Pieter Brusselman of Hilde Béatse. Dat kan op het nummer 09/3315920 of via pieter.brusselman@tragewegen.be of hilde.beatse@tragewegen.be.


Tragewegenbeeld - Een olifantenpad in Geel

De kortste weg van A naar B.
Ook jij gebruikt wel eens een olifantenpad. Zo'n eigenwijs wegje dat zich niets aantrekt van loodrechte hoeken, onhaalbare bochten in fietspaden of vergeten aansluitingen.

Fotograaf Jan Dirk van der Burg maakte een fotoboek en een tentoonstelling over deze wonderlijke collectieve neiging tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

Meer info vind je op www.olifantenpaadjes.nl. Een aanrader.


Gesignaleerd - Verbodsbord voor quads

Het arsenaal verkeersborden groeit. De jongste telg is een verbodsbord voor (lees: tegen) quads. Het Koninklijk Besluit van 11 juni, dat in werking treedt op 1 september 2011, maakt het mogelijk om een plaatselijk verbod op quads in te voeren. Met dit bord (nr. C6) hebben gemeenten een juridische hefboom om paal en perk te stellen aan de overlast veroorzaakt door quads.

Quads zijn volgens het KB "motorvoertuigen met vier wielen, geconstrueerd voor onverhard terrein, met een open carrosserie, een stuur als op een motorfiets en een zadel."
In België zouden er ongeveer 25 000 quads in omloop zijn.


Het kan wél - Nieuwe trage wegen in de Oudlandpolder

Traag maar zeker

In 2005 werkte Trage Wegen vzw, samen met de provincie West-Vlaanderen en de gemeente De Haan aan het opstellen van een tragewegenvisie voor de Oudlandpolder volgens onze intussen befaamde en breed toegepaste participatieve methodiek. Maar al snel bleek dat de uitvoering van het plan erg ambitieus zou worden. De wegen bestonden juridisch nog wel, maar het merendeel van de trage wegen waren al heel lang uit het landschap verdwenen.

In 2009 krijgt de Oudlandpolder, (ook de naam voor het samenwerkingsverband van de provincie West-Vlaanderen en de gemeenten Blankenberge, Zuienkerke en De Haan) via het derde Kustactieplan heel wat steun van de Vlaamse overheid om opnieuw trage wegen in het landschap van de Oudlandpolder te brengen. Deze steun werd vorig jaar zelfs nog aangevuld met Europese middelen via het Interreg-project ?Accessing the Countryside?.

Recreatieve mogelijkheden in het hinterland
De provincie wil de kwaliteit van het bestaande recreatieve netwerk in de Oudlandpolder verhogen en investeringen doen om de beleving van de polders voor recreanten en bewoners te verbeteren.
Er gaapt immers een kloof tussen de recreatieve mogelijkheden in het ?stedelijke? kustgebied en het landelijke hinterland. Enerzijds worden enkele missing links in het recreatieve fietsnetwerk aangepakt. Anderzijds worden ook de wandelmogelijkheden vanuit de dorpen en de mogelijkheden voor mountainbikers versterkt.

Op het menu: een recreatief netwerk met 12 kilometer nieuwe paden en wegen en dit tegen 2012. De eindmeet komt in zicht.

Zuienkerke spant de kroon
Momenteel staan de werken op het grondgebied van Zuienkerke het verst. Afgelopen winter werd een eerste trage weg aangelegd. Het gras op de tweesporenbedding moet nog een beetje groeien, maar vast staat dat de trage weg een onmiskenbare meerwaarde betekent voor het verkennen van de polders.
Belangrijk: de trage weg in kwestie vormt ook een verkeersveilige verbinding voor de inwoners van Zuienkerke zelf. En daar horen zeker de landbouwers bij.

In totaal zullen er in Zuienkerke drie trage wegen worden afgewerkt. Bijna allemaal geheel nieuwe trage wegen, op een bedding die door de overheid wordt verworven.
In het najaar van 2011 zullen er dus heel wat tragewegenwerven worden opgestart. We houden u op de hoogte.

Meer info?
Contacteer Maarten Vanderjeught van Accessing the Countryside op tel. 050 40 70 27 of via maarten.vanderjeught@west-vlaanderen.be.


Vraag van de maand - Heeft de gemeente toestemming nodig van de eigenaar om een trage weg te onderhouden?

Landelijk Vlaanderen vzw publiceerde onlangs de Handleiding voor de privé-landbeheerder. Deze praktische gids moet de weg wijzen in de wirwar van regelgevingen. De publicatie bundelt alle nuttige informatie rond landbeheer, subsidiëring, wetgeving enzovoort.

De handleiding behandelt ook buurtwegen. Op pagina 85 lezen we : ?Meer en meer initiatieven worden genomen om het gebruik van landwegen te bevorderen en om plaatselijke toeristische trajecten uit te werken. (...) Een vereniging met de naam Trage wegen vzw is actief in de promotie van deze initiatieven. Over het algemeen zijn deze initiatieven niet gebaseerd op een goed juridisch kader.?

Een aantal uitgangspunten en stellingen rond buurtwegen van Landelijk Vlaanderen vzw onderschrijven we. Met andere stellingen zijn we het niet eens.

Kunnen afgesloten wegen verjaren?
Zo lezen we in de handleiding: "Een privéweg kan zijn openbaar statuut verliezen als men kan bewijzen dat niemand hem heeft kunnen gebruiken de laatste 30 jaar."
Deze stelling impliceert dat wanneer iemand een weg 30 jaar lang afsluit en het gebruik ervan verhindert, de weg zijn openbaar statuut verliest. Artikel 12 van de wet op de buurtwegen stelt het anders: "Buurtwegen kunnen door geen verjaring verkregen worden zolang zij dienen tot het openbaar gebruik." Dit artikel stelt dus zeker niet dat buurtwegen kunnen verjaren als zij niet meer openbaar gebruikt worden.

Een voorbeeld uit de rechtspraak maakt veel duidelijk. In het vonnis van 9 april 2009 over de mogelijke verjaring van buurtweg 41 in Geetbets kunnen we lezen: ?Zolang de weg behoort tot het openbaar domein kan er van verkrijgende verjaring door de aangelanden geen sprake zijn, ook al hebben de aangelanden meer dan 30 jaar lang bezit genomen van de buurtweg en zich er de eigendom van aangematigd.?

Moet de gemeente toestemming vragen aan de eigenaar om een openbare trage weg te onderhouden?
Een tweede bedenkelijke stelling in de handleiding is de volgende: ?De gemeente moet al deze openbare wegen onderhouden, zelfs op privébedding, maar op deze laatste kan ze geen werkzaamheden uitvoeren zonder de toelating van de eigenaar.?
Deze stelling is ronduit onjuist.

De gemeente is de wegbeheerder van trage wegen, ook deze met een private bedding. Het gebruik van trage wegen behoort immers tot het openbaar domein. De gemeente heeft niet enkel het recht, maar zelfs de plicht om alle instandhoudingswerken uit te voeren die nodig zijn om dat gebruik toe te laten.

Ook dat werd bevestigd door de rechtspraak: ?Een bestuur heeft het recht voor een buurtweg op particuliere grond alle maatregelen te nemen die een weerslag hebben op de veiligheid en het gemak van het verkeer.? De gemeente heeft dus altijd het recht om werken uit te voeren tot inrichting van de weg. Een particuliere eigenaar kan en mag dit niet verhinderen.

Meer lezen?
- Documentatie over het verjaren van buurtwegen vind je op >>> deze pagina van onze website.
- Het volledige vonnis over buurtweg 41 in Geetbets vind je op >>> deze pagina.

Heb je nog vragen?
Kijk eens op >>> de vraag-en-antwoordpagina van onze website.
Of stel je vraag via info@tragewegen.be of tel. 09 331 59 22.


Oproep - Kunst op, langs en over trage wegen

Het project Sideways opent een artistiek onderzoek naar trage wegen. In de zomer van 2012 ontvouwt zich een festival voor kunst op weg en onderweg. Vier weken lang volgt Sideways een parcours van trage wegen, dwars door ons land.

Kunstenaars staan stil bij beweging en im/mobiliteit. Ruimtelijke wan/orde/ning en landschap. Topografie en verhalen. Sedentaire en nomadische ruimte. Toerisme en routegebonden recreatie.


Oproep voor kunstenaars
Een voorstelling van het project en de oproep voor professionele kunstenaars vind je op www.sideways2012.be.

Sideways is een initiatief van Trage Wegen vzw, Verbeke Foundation en het kunstcollectief Glasbak. Arpia vzw en Turnhout2012 zijn partners van het festival.


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.