E-zine Trage Wegen vzw

Uitgave April 2011

Uitsmijter - Reizigerspanel TreinTramBus en Mountainbiken voor het goede doel

Deel je mening over het openbaar vervoer en win een prijs
TreinTramBus start begin april met een online reizigerspanel. Via korte maandelijkse enquêtes polsen ze naar de mening van de treinreiziger over thema?s als stiptheid, comfort en informatievoorziening.
Deelnemen is snel, eenvoudig en leuk. Je werkt mee aan een betere trein en bovendien maak je kans op mooie prijzen.
Snel inschrijven dus!

Meer info en registreren?
>> www.reizigerspanel.be of tel. 09 223 86 12.


Mountainbiken ten voordele van Vredeseilanden
Zaterdag 17 en zondag 18 september wordt het gezellige dorpje Maillen, op een boogscheut van Namen en midden de glooiende Maasvallei, het decor van de eerste Vredeseilanden Bike Classic.
Teams van maximum 4 personen leggen één etappe per dag af en laat zich daarvoor sponsoren. De opbrengst gaat naar de rijstboeren en ?boerinnen in Benin te ondersteunen.

Zin om mee te doen? Schrijf je nu in en help boerenfamilies met jouw talent! Inschrijven kan via >> www.bikeclassic.vredeseilanden.be of tel. 016 31 65 80.


Uit de oude doos - Hoe een kerkweg verdween in Steenhuffel in de jaren 1930

De Ontmoetingsdag in Kapelle-op-den-Bos bracht ons eind maart langs het Leireken, een weg die de voormalige spoorlijn Aalst-Boom volgt.
Nieuwsgierig naar het verleden van deze spoorverbinding, snorde Rik Houthuys een leerrijk boek over de spoorweg op: Leireken. De geschiedenis van Lijn 61 Aalst ? Antwerpen Zuid over Opwijk, Londerzeel, Willebroek en Boom, door Louis De Bondt en Philippe Callaert uit 1996.

In dat boek las hij de volgende boeiende uiteenzetting:

De stichtende historie van overweg 67 in Steenhuffel

"Tussen de Smisstraat en de Jozef Van Doorslaerstraat (...) lag een voetweg. Dit was een druk gebruikte weg omdat het de kortste verbinding was met de kerk. Deze kerkweg kruiste Leireken via een onbewaakte overweg.
Voor zover we weten zijn er op deze plaats nooit ernstige ongelukken gebeurd. De mensen die daar passeerden wisten maar al te goed wanneer Leireken kwam en bovendien was het zicht op het spoor er goed.

Edoch, de beheerders van de NMBS, die wellicht niet erg godsdienstig waren en bovendien nog nooit in Steenhuffel waren geweest, zagen al die kleine onbewaakte overwegen eensklaps niet meer zitten en op 21 november 1933 stuurde het ministerie van verkeerswezen, 1ste bestuur, 1° Brussel, brief nr. 2512/61BS naar het Steenhuffelse College, met de vraag om overweg nr. 67 af te schaffen.

Er werd dus een onderzoek van commodo en incommodo gehouden. En toen het op 12 december 1933 afgesloten werd had burgemeester De Boeck niet minder dan 332 bezwaarschriften ontvangen. Het schepencollege besloot: "Overwegende dat de afschaffing zeer nadelig is voor de Steenhuffelse bevolking, daar den voetweg van dezen overweg het meeste begaan wordt van de voetwegen deze gemeente. Is van gevoelen dat er reden bestaat om de vraag niet in te willigen."

Zelden voorheen en zelden daarna is Steenhuffel het bij ons weten zo roerend over iets eens geweest. En deze eensgezindheid bleek ook op de drukbijgewoonde openbare gemeenteraadszitting van 16 december, waarop beslist werd: "Eenparig verzet te doen tegen deze aanvraag en een zeer ongunstig advies te geven."

Op 22 december, met brief 33-113, werden de stukken van het onderzoek met een gerust gemoed naar de Minister van Verkeerswezen gestuurd. Het gevaar leek bezworen?

Maar in de notulen van de gemeenteraadszitting van 20 april 1934 lazen we: "Er wordt lezing gegeven van het Koninklijk Besluit van 19 Maart 1934 waardoor den overweg nr. 67 op den ijzeren weg wordt afgeschaft, alsook van den brief van het beheer der Nationale Maatschappij van 17 April 1934 nr. 3643 40/B/9, waardoor men laat weten om maatregelen te nemen het onregelmatig verkeer op den spoorweg te keer te gaan. Het gemeentebestuur is eensgezind van gevoelen hevig protest aan te tekenen tegen de afschaffing van den overweg nr. 67 op den spoorweg Opwijk-Londerzeel."

Het protest haalde echter weinig uit. Helemaal niks, als we eerlijk willen zijn. Bovendien maakte de NMBS haar dreigementen waar en liet ze de overweg afsluiten met ijzeren paaltjes en pinnekensdraad. Het ongenoegen van de omwonenden was groot, maar iedereen die een stukje hof af te spannen had was tevreden. Paaltjes en draad kregen dan ook al vlug een veel betere bestemming; telkens en telkens opnieuw. Want de spoorwegen waren wel zo goed om de geslonken voorraden opnieuw aan te vullen.

Politieagenten van Londerzeel, want de Steenhuffelse champetter (Denis Cools) had daar niet veel goesting voor, werden uitgezonden om stiekeme overtreders bij de lurven te vatten. Vooral op zondagmorgen nà de hoogmis stonden die op de loer. Vele boetes werden inderdaad uitgedeeld, maar de meesten konden er aan ontsnappen doordat vooropgestuurde verkenners, meestal kinderen, het talent aankweekten om zich verdekt opstellende agenten feilloos te detecteren. Dit kat-en-muis spelletje duurde volgens onze informanten vele jaren. Wie het als eerste opgaf staat in de archieven niet vermeld. Maar één ding moeten onze lezers zeker weten. Nu anno 1996, zijn de sporen al lang verdwenen, maar de overweg wordt nog altijd druk gebruikt. Hij is recentelijk zelfs weer op de officiële gemeentekaart verschenen."


Wat hebben we nu geleerd?

1- Dat een voetweg een essentiële schakel kan zijn in een dorpssamenleving.
2- Dat de bezwaren door de bevolking geformuleerd bij het openbaar onderzoek in de jaren 1930 straal genegeerd konden worden.
3- Dat de bevolking zich niet zo snel liet kennen en de weg na al die jaren nog steeds wordt gebruikt.


De geschiedenis lijkt zich te zullen herhalen. Op dit moment loopt daar een openbaar onderzoek voor de afschaffing van twee tunnels, buurtwegen die onder die andere spoorlijn in Kapelle-op-den-Bos, lopen. Laten we hopen dat de gemeente lessen trekt uit deze stichtende historie.


Vraag van de maand - Hoe buurtwegen afschaffen? Hoe kan je daartegen reageren?

In het vorige e-zine legden we uit hoe spoorovergangen worden afgesloten. We vertelden erbij dat wanneer er een buurtweg over de overweg loopt, deze ook moet afgeschaft worden volgens de geijkte procedure.

Een voorbeeld uit Kapelle-op-den-Bos
In Kapelle-op-den-Bos lopen twee buurtwegen via tunnels onder de spoorweg door. Infrabel en het gemeentebestuur willen deze tunnels sluiten om onduidelijke redenen. Daarmee worden twee belangrijke verbindingen zomaar doorgeknipt.
Twee weken geleden startte het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos de procedure om de twee buurtwegen naar de spoorwegtunnels af te schaffen. Volgens de geijkte procedure. Dat wel.

Hoe zit de afschaffingsprocedure in elkaar?
De afschaffingsprocedure van een buurtweg is vrij omvangrijk. Ze start met een voorstel van de gemeente om een buurtweg af te schaffen. Er volgt een openbaar onderzoek dat minstens 15 dagen loopt. De bekendmaking van het openbaar onderzoek gebeurt ad valvas aan het gemeentehuis en door een brief aan de aangelanden.
Doordat het voorstel tot afschaffing niet aan de weg zelf bekendgemaakt moet worden, is de termijn van 15 dagen snel voorbij zonder dat het brede publiek weet dat er een afschaffingsprocedure loopt.

Wat kunnen de inwoners en trageweggebruikers ondernemen om de afschaffing van een buurtweg tegen te houden?

1. Bezwaar indienen bij de gemeente
In de 15 dagen die het openbaar onderzoek loopt, kan elke particulier en elke rechtspersoon (zoals een vzw) een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.
Zodra het openbaar onderzoek afgelopen is, bezorgt de gemeente het voorstel tot afschaffing samen met de bezwaarschriften aan de bestendige deputatie van de provincieraad. De deputatie neemt de uiteindelijke beslissing tot al dan niet afschaffing.

2. In beroep tegen de beslissing van de deputatie. Kan dat?
Jazeker. Ben je het niet eens met de beslissing van de deputatie, dan kan je die nog aanvechten. Elke burger mag via de gouverneur beroep aantekenen bij de minister van Ruimtelijke Ordening. Op dit moment is dat Vlaams minister Philippe Muyters. Je beroep moet wel binnen de 15 dagen na de bekendmaking van de provinciebeslissing aangetekend worden.

Een dergelijk beroep is schorsend. Dat wil zeggen dat de toestand van voor de beslissing blijft bestaan en de buurtweg ondertussen open moet blijven. De minister doet er al snel een jaar over om een beroep af te handelen. Hij kan niet enkel de wettigheid maar ook de opportuniteit van de beslissing beoordelen.

3. De laatste strohalm: Raad van State
Gaat de minister niet in op je beroep, dan kan je je in laatste instantie richten tot de Raad van State. Je kan een vernietiging van de beslissing of - als er moeilijk te herstellen ernstige schade dreigt - een schorsing vragen. Deze procedure is veel sneller maar zelden van toepassing.
De Raad van State beoordeelt of de afschaffingsprocedure op een wettige manier gebeurd is. Dit wil zeggen dat de procedure correct moet verlopen zijn. De Raad controleert ook de motieven en of er sprake is van eventuele machtsafwending.

De procedure bij de Raad van State is niet schorsend. De genomen beslissing kan in afwachting van de uitspraak van de Raad van State worden uitgevoerd en deze wordt bij vernietiging teruggedraaid.


Ondertussen in Kapelle-op-den-Bos
Nog tot en met 1 mei kunnen bezwaarschriften ingediend worden tegen de afschaffing van de buurtwegen in Kapelle-op-den-Bos.
Laten we hopen dat de deputatie de geformuleerde bezwaren niet zomaar naast zich neerlegt.


Heb jij een vraag over trage wegen?
Kijk eens op >>> de vraag-en-antwoordpagina van onze website.
Of stel je vraag via info@tragewegen.be of tel. 09 331 59 22.


Het kan wel! - Herstel van een buurtweg in Denderhoutem

De bevolking van Denderhoutem, een deelgemeente van Haaltert, kreeg vorig jaar de kans om het tragewegennetwerk te evalueren. Bij elke weg gaven de mensen suggesties en opmerkingen. Samen kwamen ze tot een lijstje met prioriteiten voor het gemeentebestuur.

Enkele maanden later al, heeft de gemeente werk gemaakt van enkele suggesties. Zo zorgde ze ervoor dat sentier 153 (weg 22c op de evaluatiekaart) grondig werd hersteld.

Geniet van de foto's.Tragewegenbeeld - Ruimte voor morgen: laat je stem horen

Afgelopen week in het nieuws: de resultaten van een grootschalige enquête over hoe mensen de ruimtelijke ordening in Vlaanderen zien tegen 2050.

De meerderheid van de Vlamingen wil dat wonen, werken en winkelen veel dichter bij elkaar liggen. Ze vindt dat fietsers en voetgangers voorrang moeten krijgen boven de auto.
Ongeveer 60% van de ondervraagden wil dat de steden autovrij worden.

Een duidelijke keuze en een stevig signaal aan de Vlaamse overheid.
Op dit moment schroeft die de budgetten voor het openbaar vervoer terug en plant ze extra investeringen in autowegen.

Jij kan zelf de enquête Ruimte voor morgen invullen op >>> www.ruimtevoormorgen.be.

Tegelijk loopt ook de enquête over het nieuwe Mobiliteitsplan Vlaanderen. Ook daar kan jij je stem laten horen. Dat doe je op >>> www.mobiliteitsplanvlaanderen.be.


TW-kwadraat - Vorming voor tragewegenliefhebbers op 18 juni

Ben je een groentje in trage wegen? Of heb je al ettelijke kilometers trage weg opengemaakt? Wil je iets organiseren op de Dag van de Trage Weg maar weet je niet waar te beginnen?

Dan is de praktijkdag Trage wegen iets voor jou.

Op zaterdag 18 juni schotelen we je een uiteenlopend palet van interessante vormingen voor. Alvast een greep uit het programma:

* Veilig aan de slag bij het openmaken van trage wegen: hoe hanteer je een bosmaaier, boomzaag of ander zwaar materiaal?
* Waar vind je verhalen achter trage wegen in je buurt? Hoe kan je die zichtbaar maken?
* Oude wegen en nieuwe media: hoe maak je trage wegen zichtbaar op het internet?
* Mijn gemeente wil niet luisteren. Tips om je gemeente tot actie aan te zetten.


Het programma met sprekers en locatie vind je vanaf half mei op >>> www.tragewegen.be.

Wil je graag deelnemen? Heb je een vraag?
Contacteer pieter.brusselman@tragewegen.be of bel 09 331 59 27.


Op stage bij Trage Wegen vzw - Maak kennis met Isabel

Van februari tot juni loopt Isabel Verschueren stage bij Trage Wegen vzw. Isabel studeert sociaal-cultureel werk aan de Artevelde Hogeschool in Gent. Een kennismaking met haar in enkele vragen.

Waarom heb je voor Trage Wegen vzw gekozen als stageplek?
Duurzaamheid is een heel belangrijk thema voor mij. Vorig jaar liep ik al stage bij Oxfam. Maar dit jaar wilde ik de milieusector wat beter leren kennen. Mijn stagebegeleidster stelde me Trage Wegen vzw voor. Ik kende de organisatie en het onderwerp niet, maar ik was meteen enthousiast. Een nieuw thema leren kennen in een jonge organisatie, dat was precies wat ik zocht.

Wat hoop je te leren bij Trage Wegen?
Een stage is de ideale brug tussen studie en werk. Je leert hoe sociaal werk in de praktijk gebeurt. 't Is interessant om al eens te ervaren hoe het er in een echte organisatie aan toegaat.
Uiteraard leer ik ook ontzettend veel bij over het thema trage wegen en over hoe een organisatie dag in dag uit werkt. In mijn scriptie onderzoek ik ook hoe de theoretische modellen die we op de hogeschool voorgeschoteld krijgen in de praktijk gebracht worden.

Welke taken doe je precies?
Ik concentreer mij vooral op het bewegingswerk van Trage Wegen. Hoe kan Trage Wegen zich sterker maken als een beweging van lokale werkgroepen? Hoe kan de organisatie haar aanbod verbeteren voor vrijwilligers die geïnteresseerd zijn om zelf iets te ondernemen?
Op die vragen zoek ik een antwoord door met mensen uit lokale werkgroepen te gaan praten. Ik vraag hen naar hun mening en naar hun suggesties. Op basis van al die informatie zal ik een voorstel uitwerken om de bewegingspoot van de organisatie te versterken.
In mijn scriptie onderzoek ik welke theoretische modellen rond sociale beweging uit de literatuur van toepassing zijn op de lokale tragewegenwerkgroepen en hoe Trage Wegen vzw zich daarin kan verbeteren.

Je bent ondertussen al twee maanden bij ons aan de slag. Heb je al iets opgestoken?
Ja, al veel. Soms heel kleine dingen, zoals trukjes op de computer, maar ook het onderwerp trage wegen en de milieusector heb ik ondertussen al veel beter leren kennen. Wat ik ook boeiend vind is hoe de structuur van een organisatie als Trage Wegen een effect heeft op de werking. Ja, mijn stage hier is echt wel een meerwaarde voor mij. De confrontatie van theoretische methodieken uit mijn opleiding met wat mensen uit werkgroepen in de praktijk ervaren is al heel leerrijk geweest.Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.