E-zine Trage Wegen vzw

Uitgave Maart 2011

Uitsmijter - Nieuwe GR-kaart, tragewegenplan en Groene Haltewandeling

Gesignaleerd: nieuwe GR-kaart
Grote Routepaden friste de overzichtskaart van alle uitgestippelde GR-tochten in België op. Samen goed voor meer dan 8000 kilometer wandelplezier.

Je hebt de kaart al voor 7? (GR-leden: 6?).
Bestellen kan via e-mail: info@groteroutepaden.be of via >>> www.groteroutepaden.be.


Nieuwe editie tragewegenkaart in Wetteren
Op Paasmaandag 25 april, stelt het gemeentebestuur van Wetteren al de derde editie van de succesvolle tragewegenkaart voor. En hoe kunnen ze dat beter doen dan met een grote tragewegenwandeling.

Plaats van afspraak: Dorpsplein van Massemen, om 14u. De tocht is 8 km lang en is toegankelijk voor kinderen in buggy?s. Afsluiten doen ze met een gratis drankje voor iedere wandelaar.

Meer info nodig?
Contacteer dan Agnes Bellemans via agnes.bellemans@wetteren.be.
Je hebt de tragewegenkaart al voor 3?.


Nieuwe Groene Haltewandeling in Heusden-Zolder
Met de start van het nieuwe toeristisch seizoen, lanceert de gemeente Heusden-Zolder ook een kersverse Groene Haltewandeling. Op 25 april kan je de wandeling al eens uitproberen. Verder staan er ook geleide bezoeken aan de mijnsite, kinderanimatie en proeverijen op de agenda.

Meer info over de Groene Haltewandelingen vind je op deze website >>> www.groenehalte.be.


Tragewegenbeeld - Geen verharding voor de Dijledijk aub.

Fiets, loop of wandel mee tegen de asfaltering van de Dijledijk op nu zondag, 3 april.

Duurzame mobiliteit bevorderen staat niet gelijk aan alle wegen verharden
Minister Crevits voorzag in het Fietsinvesteringsprogramma 2010 geld voor de verdere verharding van de bedding van de Dijledijk. Doel: een 'fietssnelweg' realiseren tussen Diest en Mechelen.

Dat de minister inzet op infrastructuur voor duurzame mobiliteit is een goede zaak. Maar dat ze kiest voor de asfaltering van een ecologisch waardevol dijkpad, is géén goede zaak.
Niet voor de fauna en flora in dit ongerept rivierlandschap, niet voor wandelaars en andere recreanten, niet voor jonge kinderen.

Halt aan het asfalt
De werkgroep Respect.Natuur wil de nodeloze verharding van de Dijledijk een halt toeroepen. Een pleidooi dat Trage Wegen vzw ondersteunt. >>>In het oktobernummer van het e-zine kon je het hoe en het waarom van ons standpunt over de verharding van dijkpaden al lezen.

Praktisch
Wandel mee tegen de verharding op zondag 3 april.
Plaats van afspraak: Rijmenam. Het startschot wordt gegeven om 10u30 op het pleintje aan de kapel op de kruising van de Hoogstraat en de Kruisstraat. Het einde is voorzien om 12u aan ?t Brughuisje aan de Dijlebrug in Rijmenam.
Je kan kiezen voor een tocht van 4, 12 of 24 kilometer.

Meer info?
Contacteer Hilde Van Kerckhoven of Kristien Grauwels via respect.natuur@hotmail.com.


Vraag van de maand - Een spooroverweg afschaffen, hoe doe je dat?

Spooroverwegen zijn gevaarlijke plekken. De laatste jaren zijn dan ook om veiligheidsredenen veel overwegen verdwenen.

Afschaffen heeft ook nadelen.
Maar. Overwegen afschaffen staat vaak gelijk aan het doorknippen van trage verbindingen. Fietsers en voetgangers worden verbannen naar gewone straten, die meestal - o ironie - onveiliger zijn.

Spoorwegen zijn harde barrières voor de zachte weggebruiker. Daarom pleit Trage Wegen vzw voor zoveel mogelijk behoud van de bestaande overgangen. Een overweg veiliger maken is een betere oplossing dan ze af te schaffen.

Hoe gebeurt het afschaffen van een overweg concreet?
* Infrabel moet met het gemeentebestuur en de wegbeheerder (als dat al niet de gemeente is) tot een principieel akkoord komen over de afschaffing.
* Een openbaar onderzoek wordt opgestart, zodat de bevolking bezwaren tegen de afschaffing kan formuleren. In theorie hebben zowel de gemeenten, de wegbeheerders als de weggebruikers dus inspraak.
* Infrabel dient een afschaffingsaanvraag in bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer in.
* De FOD Mobiliteit en Vervoer gaat in op de aanvraag en legt een koninklijk besluit voor.

Wat als het om een buurtweg gaat?
Wanneer er over de overweg een buurtweg loopt, moet de buurtweg afgeschaft worden volgens de geijkte procedure. Buurtwegen mogen immers niet afgesloten worden.
Ook wanneer er een koninklijk besluit is dat de afschaffing van de overweg goedkeurt, moet de gemeente een rooilijnplan opmaken en een openbaar onderzoek houden. Gebeurt dit niet, kan de Raad van State het koninklijk besluit schorsen en vernietigen.

Hoe het zeker niet moet.
De spoorlijn Brussel-Antwerpen doorsnijdt Kapelle-op-den-Bos. Dankzij drie tunnels en enkele trage wegen kunnen fietsers, voetgangers én landbouwers deze barrière vandaag moeiteloos overwinnen.
Maar daar dreigt verandering in te komen: het gemeentebestuur en Infrabel willen deze tunnels om onduidelijke redenen sluiten. Terwijl er niet meer nodig is dan een stevige onderhoudsbeurt. Begrijpe wie kan. Op de Ontmoetingsdag van Trage Wegen vzw toonde de tragewegenwerkgroep in Kapelle-op-den-Bos nog maar eens aan hoe absurd deze beslissing is.

Heb jij een vraag over trage wegen?
Kijk eens op >>>de vraag-en-antwoordpagina van onze website.
Of stel je vraag via info@tragewegen.be.


Ontmoetingsdag 2011 - Het verslag

Afgelopen zaterdag, 26 maart, was het weer zover: onze jaarlijkse Ontmoetingsdag. Tragewegenliefhebbers uit gans het land verzamelden in Kapelle-op-den-Bos.

Ronan Christiaens, bezieler van de lokale tragewegenwerkgroep, nam ons mee op sleeptouw langs realisaties van de voorbije jaren én langs enkele hangende dossiers.

Hoewel er een fris windje stond en de zon het voor het eerst in dagen af liet weten, tekenden heel wat enthousiastelingen present voor een tocht van een dikke 7 kilometer. Wil je in onze voetsporen treden? >>>Op Google Maps vind je de uitgestippelde route, met enkele sfeerfoto's erbij. De schitterende uitleg van Ronan zal je helaas moeten missen.

Onze tocht bracht ons eerst in Willebroek waar we konden vaststellen hoe open ruimte een schaars goed wordt. Vandaar trokken we naar 't Leireken, een bedreigde weg die op de bedding van de verdwenen spoorlijn Aalst-Antwerpen ligt.

Een eindje verderop stapten we over een voetweg die dankzij de werkgroep op de Dag van de Trage Weg 2010 werd heropend.
We namen een kijkje op het kasteel van Houtem (dat te koop staat voor een onzacht prijsje) en stelden vast dat buurtwegen ook hier nog worden afgesloten voor privaatgebruik.

Via een smal kerkwegeltje kwamen we in Ramsdonk terecht, waar we onze ogen de kost gaven in het plaatselijke bedevaartsoord en de oer-Vlaamse voetbalkantine.

Daarna gidste Ronan ons naar een van de bedreigde spoorwegtunnels, die eerder in dit e-zine al ter sprake kwamen. Niemand begrijpt waarom deze tunnels op de wip zitten. Een pijnlijk verhaal. Gelukkig was er een positieve noot ter afsluiting: nog een weg die op de Dag van de Trage Weg 2010 werd opengemaakt.

Napraten over de realisaties en de pijnpunten deden we met een drankje bij de Sint-Jozefskring. Iedereen was het erover eens: tot volgend jaar!


Nieuw mobiliteitsplan Vlaanderen - Ook jij kan je zeg doen

De Vlaamse overheid werkt aan een nieuw mobiliteitsplan voor vracht- en personenvervoer.
Om te peilen naar de wensen en belangen van de bevolking lanceerde ze een enquête waar alle Vlamingen aan deel kunnen nemen.

>>>Je kan de enquête vinden op deze website.

Vul ze zeker in.
Want hoe meer mensen trage wegen vermelden, hoe hoger ze op de agenda komen te staan.

Alvast bedankt!


Praktijkdagen Natuurtechnische inrichting afgerond

In 2006-2007 namen meer dan honderd Vlaamse gemeenten deel aan de niet-technische praktijkdagen van trage wegen. Doel: algemene kennis over trage wegen en over visievorming verspreiden.

Trage wegen inrichten betekent cruciale keuzes maken
Vier jaar later stelden we vast dat de technische uitwerking van de uitvoeringsplannen al te vaak een rem zijn op de ontwikkeling van een gemeentelijk tragewegenbeleid.
Onafgewogen keuzes bij de verharding, recreatieve voorzieningen of de aanleg van trage wegen kunnen ongelukkig overkomen bij het publiek. Erger nog: ze kunnen ongewenst of zelfs onveilig zijn, zoals het voorbeeld van de Dijledijk eerder in dit e-zine bewijst.

Natuurtechnisch inrichten: hoe doe je dat?
Daarom plaatsten Trage Wegen vzw en de Dienst Natuurtechnische Milieubouw van de Vlaamse overheid de afgelopen maanden natuurtechnische inrichting van trage wegen op de agenda. Op de praktijkdagen voor lokale besturen lichtten specialisten toe hoe trage wegen het best worden ingericht. Daarbij kwamen zowel theorie als praktijkvoorbeelden aan bod.

Als lesmateriaal bij deze praktijkdagen werd een syllabus 'Natuurtechnische inrichting van trage wegen' ontwikkeld. Deze handleiding vult de leemte in dit kennisdomein op. Alle aanwezigen kunnen nu aan de slag met deze handreiking en inspiratiebron.

Dit artikel kadert in de cursusreeks 'Natuurtechnische inrichting van trage wegen - oplossingen voor natuur en landschap'.

De praktijkdagen komen tot stand in samenwerking met de Vlaamse Overheid en met de gewaardeerde steun van Green Road NV.


Vijf jaar Trage Wegen Dilbeek - Een feestelijk overzicht

De werkgroep Trage Wegen Dilbeek werd opgericht eind maart 2006. Vijf jaar later blikt Hugo Marissens, bezieler van de werkgroep, tevreden terug én vooruit.

15 keer beter dan voorheen
Elf trage wegen die in 2006 niet of héél moeilijk toegankelijk waren, zijn heropend en regelmatig onderhouden. Samen zijn ze goed voor 4,1 km trage weg.

Vier ?hete hangijzers? zijn gered. Deze paden werden in 2005-2006 afgesloten, hoewel ze deel uitmaakten van bewegwijzerde wandelingen. Het gemeentebestuur bleef doof voor alle brieven, protesten, petities.
Eén weg werd zelfs afgeschaft. Door ons beroep werd de afschaffing vernietigd.

Daarna evolueerde de houding van de gemeente evolueerde positief: in oktober 2010 werd het laatste van deze vier hete hangijzers heropend.

Voor een overzicht van deze heropeningen kan je terecht op de website van Trage Wegen Dilbeek, in de rubriek "Beter dan voorheen".

Ze worden platgelopen
De 300 Dilbeekse trage wegen zijn er om gebruikt te worden. Daarom maakt de werkgroep deze wegen bij het grote publiek bekend via verschillende kanalen.

Inventaris en fiches
Op de website van Trage Wegen Dilbeek vind je een inventaris met interactieve overzichtskaarten. Van elke weg kan je een fiche raadplegen met details (afstand, oude benaming, in Atlas der Buurtwegen? op stafkaarten?), luchtfoto en verschillende foto?s.

Gratis overzichtskaart
Daarnaast zorgden we voor een gratis tragewegenkaart in elke Dilbeekse brievenbus. De kosten daarvan waren volledig voor rekening van de adverteerders. Op de website vind je een digitale versie met aanvullingen. Zo ontdekten heel wat mensen trage wegen in hun buurt waarvan ze het bestaan niet kenden.

Wandelingen langs probleemgevallen
Op vier begeleide wandelingen per jaar nemen we 30 tot 60 deelnemers mee langs onopvallende en/of niet onderhouden voetpaden. Mét fotoreportage achteraf.

Uitgestippelde wandeltochten
Mensen kunnen ook op eigen houtje gaan wandelen dankzij de downloadbare wandelfiches op de website. Van elke tocht is er een detailbeschrijving en een plan dat bovendien exporteerbaar is naar GPS.

In de schijnwerpers
Regelmatig artikels laten verschijnen in de geschreven pers blijft belangrijk.

Met succes
Want mountainbikers, het wandelevenement "Dilbeek op Wandel" en wandelclubs van omringende gemeenten benutten de info voor hun trajecten.
Bij een fikse wandeling in november 2010, toen Vlaanderen bedolven was onder een dik sneeuwtapijt, was het fijn vast te stellen hoeveel voorgangers hun voetsporen al hadden achter gelaten in de sneeuw.

Trage wegen: een succesverhaal dankzij internet
Informatie zoeken
Dankzij de digitale Atlas der Buurtwegen van Vlaams-Brabant is detailinformatie over de wegen maar een muisklik verwijderd.
Een mailtje naar secretariaat.provinciegriffier@vlaamsbrabant.be volstaat om een pdf te ontvangen van bijvoorbeeld een besluit van de bestendige deputatie tot verlegging of afschaffing van een voetweg.

En informatie delen
Op maps.google.be ontdek je elke trage weg vanuit de lucht. Via ?Mijn kaarten? kan je hele tragewegenplannen tekenen, becommentariëren en ter beschikking stellen van het publiek.

Afstandmeten.nl is een prima tool om wandelingen uit te stippelen. Je kan er routes bewaren, corrigeren, al dan niet publiek maken of opslaan naar GPS. En vooral: het laat je toe om je succes te meten. Altijd fijn om weten dat het traject van onze wandeling van februari 2011 al 250 keer geraadpleegd is.

Betere samenwerking met de gemeente
Tot 2008 werden brieven steevast beantwoord genre "We kijken dit na en doen het nodige". Waarna er niets gebeurde. Ondertussen beschouwt een aantal gemeentediensten ons als waardige, goed geïnformeerde partner.

Dat het tij gekeerd is, blijkt uit deze dossiers: het plan om een deel van mountainbike- en wandelroute te asfalteren werd na een bezwaarbrief in 2010 afgevoerd. Of nog: de gemeente stelde het openstellen van twee trage wegen als voorwaarde voor een stedenbouwkundige vergunning.

Maar... we zijn er nog niet
Een strook van 30 meter langs ex-heet hangijzer SPD73 ligt nog erg scheef. Een halve dag twee werkmannen mét schop en dat probleem is van de baan. Maar blijkbaar is handenarbeid niet meer toegelaten(?), en lukt het niet om met machines op die plek te geraken. Resultaat: na twee jaar nog geen resultaat.

Al 3,5 jaar lang is er ?nog geen tijd gevonden? om twee bordjes van de bewegwijzerde Wolfsputtenwandeling opnieuw te plaatsen langs ex-heet hangijzer DIL99. Of nog: struiken snoeien die een voetweg versperren tot 5cm boven de grond, en de wortels laten staan?

We hopen dat de herstructurering van de gemeentediensten uitmondt in duidelijke afbakening van welke dienst instaat voor de trage wegen en efficiënter werken.

Volgende vijf jaar: nog 10 keer beter dan voorheen?
Op het verlanglijstje van Trage Wegen Dilbeek staat nog een serie te heropenen of beter te onderhouden trage wegen. Vooral in deelgemeente Schepdaal. Het gaat vooral over paden langs landbouwperceelgrenzen, waar de boer te ver ploegt en/of struiken de doorgang bemoeilijken.
Toeristisch zeer belangrijk is het heropenen van een paar trage wegen als verbinding tussen de Pedemolen en het Bruegelkerkje van Sint-Anna-Pede.

Pad, je bent gezien!
?Ik kom hier al jaren langs, nooit gemerkt dat er hier een pad begint!?
?Dat lijkt hier privé!?
?Alleen durf ik hier niet door.?

Dat zijn maar enkele van de meest gehoorde opmerkingen tijdens onze wandeltochten. Om deze misverstanden de wereld uit te helpen willen we langs enkele wegen naamborden, in navolging van buurgemeente Asse. We mikken op voetwegen die onopvallend beginnen en/of recent heropend zijn en waar géén bordjes staan van wandel- of mountainbikreroute.
Twintig borden (inclusief paal en bevestiging) kosten ongeveer 1.000 euro, exclusief gemeentelijke werkuren.Trage Wegen Dilbeek heeft op vijf jaar tijd voor een ware revival van trage wegen in de gemeente gezorgd. Met bakken enthousiasme en koppigheid heeft de werkgroep het thema op de agenda van bestuur en bevolking geplaatst. Of hoe enkele mensen het verschil kunnen maken.
Daarom zegt Trage Wegen vzw: Van harte dank!


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.