E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Februari 2011

Vraag van de maand - Welk effect heeft een ruilverkaveling op het statuut van buurtwegen?

Aaneengesloten en gemakkelijk toegankelijke landbouwpercelen creëren. Dat is het doel van een ruilverkaveling.
Een ruilverkaveling hertekent het landschap.
En het wegenpatroon.

Tabula rasa
Bestaande afwateringen en wegen liggen vaak in de weg voor grotere landbouwpercelen. Daarom heeft het ruilverkavelingscomité, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering, binnen het ruilverkavelingsgebied een totaal nieuwe wegensituatie uittekenen.
Volgens art. 27 van de wet op de ruilverkaveling ?brengt het comité op het herverkavelingsplan de erfdienstbaarheden aan die het in stand houdt en de erfdienstbaarheden die het vestigt; alle andere erfdienstbaarheden worden afgeschaft.?
In de praktijk betekent deze clausule dat buurtwegen verlegd of afgeschaft kunnen worden zonder de afschaffingsprocedure uit de wet op de buurtwegen te volgen.

Gevolg?
Heel wat wegen die afgeschaft werden bij een ruilverkaveling, staan toch nog in de Atlas der Buurtwegen. Deze wegen zijn wel degelijk juridisch verdwenen, ook al zijn er geen wijzigingsdocumenten beschikbaar bij de Atlas.

Statuut van nieuwe wegen in ruilverkavelingsgebied
Hoe zit het met de nieuwe wegen die bij een ruilverkaveling gecreëerd worden? Art. 70 stelt: ?het koninklijk besluit tot goedkeuring of een afzonderlijk koninklijk besluit bepaalt tot welke groep van wegen de nieuwe wegen zullen behoren?. Het is dus de minister van Leermilieu, Natuur en Energie die bepaalt of de nieuwe wegen binnen een ruilverkaveling buurtwegen zijn of gewone gemeentewegen. Bij sommige ruilverkavelingen vallen de nieuwe wegen onder de wet op de buurtwegen, bij andere ruilverkavelingen niet.

Heb jij een vraag over trage wegen?
Kijk eens op de vraag-en-antwoordpagina van onze website.
Of stel je vraag via info@tragewegen.be.


't Bels lijntje - Ecologie meets recreatie

Van spoorweg tot fietspad
Ook deze editie van "Over de grens" leidt naar onze noorderburen. Want niet alleen in België werken we rond multifunctionele trage wegen. Eerst even terug in de tijd: Op 1 juni 1973 reed de laatste officiële trein op de spoorlijn tussen Tilburg en Turnhout. Een goede 30 km verlaten spoorlijn bleef over, waarvan het grootste deel op Nederlands grondgebied. In België kwam Het gebied onder beheer van vzw Natuurreservaten, in Nederland werd er een beheerplan opgesteld door Stichting Brabants Landschap. Vandaag is ?t Bels lijntje, zoals de Brabanders het noemen, een unieke trage weg. Het oorspronkelijke spoorwegtraject is nu aangelegd als lang recht fietspad van Turnhout tot Tilburg.

Groen lint met historische wortels én beheersplan
Hakhoutbeheer, aanleg van poelen, bosrandbeheer en verwijderen van exoten hebben van ?t Bels lijntje één uniek lang groen lint gemaakt. Het recreatieve fietspad doorsnijdt een gevarieerd landschap in de Kempen met afwisselend grote en kleine bosgebieden, beekdalen, vennen en natuurreservaten. Dat die mooie omgeving gesmaakt wordt door fietsers hoeft natuurlijk geen betoog. Het fietspad is dan ook opgenomen in alle lokale fietsroutes en knooppuntnetwerken en wordt veelvuldig gebruikt door de fietsers van beide kanten van de grens.

En daar houdt het niet op. Er is ook speciale aandacht uitgegaan naar de cultuurhistorische elementen. Zo is het behoud van een aantal oude perronmuren en de vroegere ?draaischijf voor locomotieven? opgenomen in het beheer zodat duidelijk blijft waar de roots van het fietspad juist liggen.


Dag van de Trage Weg 2011 - Ook in jouw gemeente?

Trage wegen zitten in de lift. Meer en meer mensen zetten zich in voor paden en voetwegen in hun buurt. Meer en meer gemeenten maken werk van hun trage wegen.

En toch.
Trage wegen blijven een bedreigde soort. Door te weinig onderhoud, inname of verharding.
Samen met jou hameren wij op meer aandacht voor trage wegen.
Omdat trage wegen onmisbaar zijn voor fietsers en voetgangers.
Omdat ze onze vrije tijd kleuren.
Omdat ze meer ruimte geven aan de natuur.

Hamer mee!
Op 22 en 23 oktober 2011 organiseren we de volgende Dag van de Trage Weg.
Daarvoor hebben we jouw hulp nodig. Want we zijn ambitieus.
We willen meer dan de 60 activiteiten van vorige editie.

Dus.
Heb je zin om trage wegen in jouw buurt te herstellen of in de kijker te zetten?
Laat het ons weten op info@tragewegen.be.


Trage wegen inrichten - Hoe doe je dat?

Trage wegen herwaarderen, allemaal goed en wel. Maar hoe moet dat bij de technische uitwerking?

Trage wegen duurzaam inrichten is geen koud kunstje. Al te veel compromissen bij de aanleg zorgen ervoor dat het lokale draagvlak snel afbrokkelt. Keuzes inzake verharding of recreatieve voorzieningen kunnen ongelukkig overkomen, ongewenst of zelfs onveilig zijn.
En dat kunnen we voorkomen.

Oplossingen binnen handbereik
Trage Wegen vzw en de dienst Natuurtechnische Milieubouw van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie stellen daarom concrete inrichtingsoplossingen voor.

De syllabus Natuurtechnische Inrichting legt uit hoe je op een ecologische en duurzame manier trage wegen kan aanleggen. In elke provincie lichtten we de afgelopen maanden deze oplossingen uitgebreid toe aan de lokale wegbeheerders op een infodag en een terreinbezoek.

Vademecum gesignaleerd
De laatste studiedag in deze reeks vindt plaats op 31 maart in Brussel. Deze workshop is bedoeld voor mensen die op bovenlokaal niveau bezig zijn met inrichting van trage wegen.
Die dag stellen we ook het nieuwe Technisch Vademecum Infrastructuur in bossen, parken en natuurgebieden, deel I Paden en Verhardingen van het Agentschap voor Natuur en Bos voor.

Cursusreeks Natuurtechnische inrichting
De studiedag vindt plaats op 31 maart 2011, in de gebouwen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel.
Inschrijven kan op onze website.

Dit artikel kadert in de cursusreeks 'Natuurtechnische inrichting van trage wegen - oplossingen voor natuur en landschap'.

De praktijkdagen komen tot stand in samenwerking met de Vlaamse Overheid en met de gewaardeerde steun van Green Road NV.


10.000 stappen zet je op weg

Ruim de helft van de Vlamingen beweegt te weinig om gezond te zijn. Toch ligt een actiever leven voor het grijpen met het 10.000 stappen project van de Universiteit Gent.
Letticia De Sutter, projectmedewerker van Logo Gezond+ vzw legt uit waarover het gaat.

Letticia: ?We weten uit onderzoek dat de Vlaming gemiddeld 75% van de dag zittend of liggend doorbrengt. Bovendien blijkt de drempel naar de sportclub te hoog. Toch kan je op een eenvoudige manier meer bewegen en hoeft het helemaal niet duur te zijn. Wandel bijvoorbeeld een blokje verder met de hond, neem wat vaker de trap in plaats van de lift of ga met de fiets naar het werk.?

Toch spreek je over 10.000 stappen, dat lijkt me behoorlijk veel.
Letticia: ?Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat 10.000 stappen per dag een ideaal streefdoel is. Zonder extra te bewegen, zet een persoon op een normale werkdag gemiddeld ongeveer 6.000 stappen. Met een half uur extra bewegen kan je de resterende 4.000 stappen behalen. Het aantal stappen kan gemakkelijk bijgehouden worden met een stappenteller of pedometer. Die meet of iemand actief genoeg is én motiveert om het te worden. In een aantal gemeenten kan je deze al ontlenen.?

Begrijp ik het goed dat Logo Gezond+ vzw de gemeentebesturen op weg helpt?
Letticia: ?Dat klopt. Gemeentebesturen in de regio kunnen samen met het Logo Gezond+ vzw een 10.000 stappenactie starten: verspreid de campagnebeelden met folders en affiches, organiseer een 10.000 stappendag met de sportdienst, werk met de toeristische dienst een 10.000 stappenroute uit, of geef het parkeerbeleid een nieuw kleedje. Misschien kunnen we er ook trage wegen bij betrekken. Je merkt het, mogelijkheden genoeg.?

Kunnen organisaties ook voor andere thema?s bij Logo Gezond+ vzw terecht?
Letticia: ?Je kan op bij ons terecht voor een hele reeks acties en projecten die kaderen binnen de zes gezondheidsdoelstellingen en milieu en gezondheid. Misschien heb je bijvoorbeeld al gehoord van ?Fit in je hoofd, goed in je vel?, Gezond (t)huis, wild van water??

Meer weten?
Surf naar www.10000stappen.be of contacteer Logo Gezond+ vzw. Telefoneren doe je op het nummer 09/265.00.55. Mailen kan op logo@gezondplus.be.


Tragewegenbeeld - Wees welkom op de Ontmoetingsdag

Trage Wegen vzw nodigt je uit op de jaarlijkse Ontmoetingsdag.

Ben je op zoek naar gelijkgestemden?
Wil je ervaringen uitwisselen?
Of gewoon inspiratie opdoen?

De werkgroep Trage Wegen Kapelle-op-den-Bos stelt ons enkele nieuwe verwezenlijkingen, bedreigde punten en op stapel staande projecten voor. Ze leiden ons langs het Kasteeldomein Houtem en de spoorbedding van Leireken.

Ook jij kan mee wandelen.
Deelname is gratis. Voorzie enkel laarzen of stevige schoenen.

Praktisch
Zaterdag 26 maart 2011, om 14u
St Jozefskring, Mechelseweg 100, Kapelle-op-den-Bos.

Meer info vind je op onze website.


Dag van de Aarde - Geef ons de ruimte

Geef ons de ruimte
Onder dit motto roepen de milieubeweging en Gezinsbond op voor meer kind- en gezinsvriendelijke leefruimte.

Het ruimtelijk beleid in Vlaanderen brengt al te vaak speelruimte, verkeersveiligheid, natuur en bos in het gedrang. Op de 20e Dag van de Aarde, van 22 tot 24 april 2011 reageren we hiertegen.
Een paaseizoektocht in het bedreigde Sint-Annabos op de Antwerpse Linkeroever is het speerpunt van de nationale actie.

Ruimte voor lokale ruimte
Ook lokaal is er meer aandacht nodig voor genoeg open ruimte. Trage wegen zijn cruciaal in de uitbouw van een groen en veilig speelweefsel. Wie weet spot je wel een paashaas langs ? bedreigde ? buurtwegen.

Doe mee met de Dag van de Aarde
Zin om zelf een actie te organiseren? Dat kan. Klik hier voor meer informatie.

Wil je meer weten over de lokale acties?
Contacteer Hilde De Weirdt van de Gezinsbond via jga@gezinsbond.be (Gezinsbond) of Nicolas De Baere van Bond Beter Leefmilieu via nicolas.de.baere@bblv.be.


Uitsmijters - Green Evelien en Forum Verkeersplatforms

Gesignaleerd: Tweede Forum Verkeersplatforms
Op zaterdagvoormiddag 26 maart kan je in het Provinciehuis in Leuven terecht voor allerlei lezingen en workshops over verkeersveiligheid. De Verkeersplatforms van ACW zetten je aan het denken over het thema participatie en mentaliteitsverandering. Ook Trage Wegen vzw zal er present zijn.

Voor praktische informatie kan je terecht op info@verkeersplatforms.be of tel. 02 557 87 68.Green Evelien
Mensen informeren, inspireren en bewust maken van de mooie kanten van eco-lifestyle. Dat is het doel van Evelien Matthijssen. Op haar website www.greenevelien.com kan je haar zoektocht naar groene opties meevolgen. Op de pagina www.groeneagenda.be vind je een overzicht van alle groene activiteiten in ons land.


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.